نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

 

لینک دانلود :

 

https://20begir.com/product/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF/

 

اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبنمونه سوالات آشپزی درجه آزمون ادواری فنی حرفه ایhttpswwwtebyannet weblog cookingquestions postنمونه سوالات آشپزی درجه نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه دانلود رایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه Skillemahttpswwwskillemair home profile article preview اسفند .

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه پاسخنامه نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه این سوالات سوالات اصلی سازمان بصورت دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی فنی حرفه دانلود رایگانhttpspdfdownloadahlamontadacom الفئة الأولى المنتدى الأولhttpsfilesellxyzdownloadsنمونهسوالاتآزمونآشپزیدرجهو نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه دانلود کاملترین مجموعه آموزشی سوالات آشپزی درجه فنی نمونه سوالات .

پزی درجه sweetsgradeblogir بهمن نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه ایپاسخ نامه آپاراتhttpswwwaparatcom سپتامبر سایت نسیم بوک این پکیج راه نمونه سوالات رایگان فنی حرفه آشپزی درجه سال ashpazinafasblogcomنمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه جواب نمونهسوالاتآزمونآشپزیدرجهو نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات آشپز هتل درجه دانلود .

سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه tnewsir siteدانلود نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه دانلودرایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آشپزی ملل آرش محمدی Mediumhttpsmediumcom دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه تبیان آذر .

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه درمجموع عدد سوال تستی 

خمیر فونسه چه نوع خمیری می باشد؟
1) خمیر نرم شکننده و لایه ای م یباشد.
2) خمیر کره ای م یباشد که به آن خمیر بریزه می گویند.
3) خمیر کلمی می باشد.
4) 1 و 2 درست است.
-2 در پخت کدام غذاها از خمیر فونسه استفاده می کنیم؟
1) انواع بویرک ترکیه 2) پای ها، کیش ها ،پاته ها، تارت ها
3) انواع پیراشک یهای گوشتی 4) انواع کرپ ها
-3 مواد لازم برای تهیه خمیر فونسه کدام است؟
1) نشاسته + کره سرد + شیر سرد + نمک
2) آرد جو + کره سرد + آب سرد + نمک
3) آرد الک شده + کره سرد + آب یا شیر سرد + نمک
4) آرد الک شده + روغن مایع + شیر سرد + نمک

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-4 برای خوشمزه کردن خمیر فونسه ............... اضافه می کنیم:
1) زرده تخ ممرغ 2) سفیده تخ ممرغ
3) پنیر پیتزا 4) نشاسته ذرت
-5 پای کلمه ی ........... می باشد که در فرانسه ............. نامیده می شود:
1) فرانسوی - پای 2) انگلیسی – تارت
3) روسی - پاتسر 4) آلمانی - پاته
-6 در پخت کدام غذا از قالب های پاندکیک استفاده م یکنیم؟
1) پای مرغ و کوکتل 2) کیش قارچ و پیازچه
3) پاته گوشت گوساله 4) کیش لورن
-7 اگر خمیر فونسه بعد از پخت خشک بود علت آن چیست؟
1) آرد و نمک خمیر زیاد بوده است.
2) خمیر را کم استراحت دادیم، عمل نیامده است.
3) خمیر را کم ورز دادیم، خوب عمل نیامده است.
4) خمیر را زیاد ورز داده یا کره ما گرم بوده است.

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-8 بعد از آماده کردن خمیر کیش آن را:
1) نیم ساعت داخل یخچال استراحت م یدهیم. 2) بلافاصله داخل قالب قرار داده و می پزیم.
3) نیم ساعت در جای گرم استراحت م یدهیم. 4) دو ساعت داخل فریزر قرار م یدهیم.
TVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTO TVTO
TVTO TVTO TVTO
TVTOTVTO
TVTO
O ساTزمان آموزVش فنی Tو حرفه ای کشور TVTTO VTO
-9 در موقع درست کردن خمیر پای و کیش اگر خمیر چسبندگی داشت چه می کنیم؟
1) به خمیر مقداری آرد م یپاشیم.
2) به خمیر آرد اضافه م یکنیم.
3) خمیر را دوباره نیم ساعت در یخچال استراحت م یدهیم.
4) 2 و 3 درست است.
-10 برای درست کردن پاته گوشت گوساله از چه گوشتی استفاده می کنیم؟
1) از قلوه گاه گوساله 2) از فیله گوساله
3) از گوشت چرخ کرده گوساله 4) از گوشت مغز ران گوساله

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-11 برای مزه دار کردن گوشت گوساله از چه موادی استفاده می کنیم؟
1) روغن مایع، فلفل، خلال های پیاز 2) سویا سس بی نمک، فلفل دلمه ای
3) آرد گندم، آبلیمو، نمک و فلفل 4) 1 و 2 درست است.
-12 برای اندود کردن خمیر پای یا پاته از چه موادی استفاده می کنیم؟
1) زرده تخ ممرغ 2) روغن مایع 3) زعفران 4) همه موارد
-13 برای اینکه خمیر تارت ته قالب زیاد پف نکند چه باید کرد؟
1) خمیر را خیلی نازک باز کرده، کف قالب پهن می کنیم.
2) پس از آنکه کف و دیوار ههای قالب را با خمیر پوشاندیم ته آن چنگال می زنیم.
3) پس از آنکه کف و دیوار ههای قالب را با خمیر پوشاندیم ته آن آب م یپاشیم.
4) پس از آنکه خمیر را پهن کردیم رویش آرد م یپاشیم.
-14 در تهیه پای مرغ و کوکتل سینه مرغ را:
1) سینه مرغ را خرد کرده، مزه دار و تفت می دهیم.
2) سینه مرغ را خرد کرده و به صورت خام استفاده می کنیم.
3) سینه مرغ را پخته و خرد م یکنیم.
4) 1 و 3 درست است.
-15 برای تهیه کیش قارچ آن را به چه روشی آماده می کنیم؟
1) شسته، خرد کرده، مقداری آبلیمو زده بعد تفت م یدهیم.
2) بخارپز کرده، مقداری آبلیمو زده بعد تفت م یدهیم.

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

3) قارچ را آبپز کرده و به مواد اضافه می کنیم.
4) از کنسرو قارچ استفاده می کنیم.
-16 چرا خمیر فونسه را لای پلاستیک باز می کنیم؟
1) چون خمیر به آرد اضافی نیاز ندارد.
2) چون خمیر نرم است و اگر روی میز باز شود، به میز کار می چسبد.
3) چون خمیر بدون اینکه به روغن بیافتد راحت باز م یشود.
4) همه موارد درست است.
TVTO TVTO
TVTOTVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTTOVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTOTVTO TVTO TVTO
-17 چرا آرد را الک می کنیم؟
1) چون باعث هوادهی آرد م یشود. 2) چون رطوبت آرد گرفته م یشود.
3) چون ذرات ناخالصی آرد گرفته م یشود. 4) همه موارد درست است.
-18 مواد لازم برای پخت پای مرغ و کوکتل کدام است؟
1) خمیر فونسه + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
2) خمیر کلمی + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
3) خمیر بریزه + مرغ پخته شده + هویج پخته شده + کوکتل
4) خمیر یوفکا + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
-19 مواد لازم برای تهیه پاته گوشت گوساله کدام است؟

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

1) فیله گوشت گوساله + پیاز داغ + گوجه فرنگی + خمیر فونسه
2) فیله گوشت گوساله + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
3) قلوه گاه گوساله + سیب زمینی سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
4) فیله گوشت گوساله + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر هزار لا
-20 مواد لازم برای تهیه پاته جگر کدام است؟
1) جگر مرغ + قارچ خرد شده و سرخ شده + خمیر فونسه
2) جگر گوساله + هویج خرد شده + پیاز داغ + خمیر میل نوی
3) جگر گوسفند + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
4) جگر مرغ ریز شده و سرخ شده + پیاز داغ + قارچ سرخ شده + خمیر فونسه
-21 مواد لازم برای تهیه کیش قارچ و پیازچه کدام است؟
1) خمیر فونسه + قارچ + پیازچه + مرغ + زرده تخ ممرغ + پنیر لیقوان
2) خمیر فونسه + هویج + پیازچه + مرغ + سفیده تخ ممرغ + پنیر پیتزا
3) خمیر فونسه + قارچ سرخ شده + پیازچه + مرغ یا ژامبون تقت داده + تخم مرغ + خامه + پنیر پیتزا
4) خمیر فونسه + قارچ سرخ شده + پیازچه + سوسیس + زرده تخ ممرغ + پنیر پیتزا
-22 در تهیه کیش ها تخم مرغ را به چه صورت استفاده می کنیم؟
1) سفیده را فرم می دهیم به مواد اضافه می کنیم و زرده را به مواد میانی اضافه می کنیم.
2) تخم مرغ را هم زده داخل مواد میانی می ریزیم.
3) سفیده را داخل مواد میانی ریخته و زرده را روی خمیر می کشیم.
4) 2 و 3 درست است.
-23 گوشت های مورد استفاده در پاته ها کدام است؟
1) مرغ پخته شده، ژامبون خرد شده 2) فیله گوساله، جگر مرغ
3) گوشت بوقلمون اردک 4) 1 و 2 درست است.
TVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTO TVTO
TVTO TVTO TVTO
TVTOTVTO
TVTO
O ساTزمان آموزVش فنی Tو حرفه ای کشور TVTTO VTO

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-24 در تهیه کدام خمیر آن را چند بار تا زده و دوباره باز می کنیم؟
1) خمیر فونسه 2) خمیر کلمی 3) خمیر یوفکا 4) خمیر پاته
-25 درجه حرارت فر برای پختن غذاهای خمیری چند درجه می باشد؟
1) 175 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت
2) 190 درجه سانتی گراد یا 375 درجه فارنهایت
3) 200 درجه سانتی گراد یا 400 درجه فارنهایت
4) 150 درجه سانتی گراد یا 300 درجه فارنهایت
-26 برای اینکه غذاهای خمیری داخل فر خشک نشود به چه روشی عمل می کنیم؟
1) پس از خارج کردن از فر روی غذا را م یپوشانیم.
2) داخل فر یک ظرف کوچک آب جوش قرار م یدهیم.
3) روی خمیر آب م یپاشیم.
4) بعد از پختن خمیر روی آن آب م یپاشیم.
-27 پنیر مورد استفاده در کیش قارچ و پیازچه چیست؟
1) پنیر لیقوان 2) مخلوطی از پنیر مزه دار و کش دار
3) پنیر صبحانه 4) پنیر فیلافیلا
-28 در پخت کدام یک از غذاهای زیر در مواد میانی خامه اضافه می کنیم؟
1) پاته 2) پای
3) کیش 4) 1 و 2 درست است.
-29 پای ها و کیش ها جزء ............. می باشند:
1) غذای اصلی 2) دسرها
3) پیش غذا 4) اردورها
-30 نام دیگر خمیر فونسه چیست؟
1) خمیر کلمی 2) خمیر شو
3) خمیر یوفکا 4) خمیر بریزه