دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

منابع ازمون بهورزی دیپلم - جدید (آپدیت شد)

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵ ب.ظ

منابع ازمون بهورزی دیپلم

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

منابع ازمون بهورزی دیپلم بارگیری نمونه عمومی آزمون استخدام سوالات با پاسخ بسته دانلود نمونه آزمون استخدام سوالات با پاسخ کارشناسان ما معتقدیم این مجموعه فاکتور مهمی در آماده سازی شما برای این آزمون و گام مهمی برای آن است.

پذیرش و اشتغال بهورز ، دانشکده علوم پزشکی ساوه آذر ، کد اخبار و رویدادها ، آزمونهای استخدامی ، عدم سابقه اخراج از مراکز آموزشی بهورز و سایر واحدهای علمی ، یک یادآوری مهم در هر صورت هنگام اعمال هرگونه از بندهای سنی قبلی

به نمایندگی از خداوند متعال ، توافق نامه پذیرش بهورز برای استخدام پیمانی دانشگاه ، مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس تخصص و انتخاب برای استخدام بهورز ، انجام می شود طبق قرارداد شرح داده شده در جدول زیر.

ثبت نام بهورزی شرایط شرکت در آزمون تندرستی الو متقاضیان کار در خانه های بهداشت دهیاری ها و روستاهای کشور هستند. در صورت داشتن بهورزی ، کارمندان زن یا مرد در خانه های بهداشت در مناطق مختلف روستایی مطلع می شوند.

به نام تعالی ، اعلام آزمون قبولی بهورز و قرارداد کار ، داشتن مدرک دیپلم متوسطه و طی دوره آموزش دو ساله بهورز و کسب تجارب لازم ، داروی میز جدول دانشجویان واجد شرایط در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز محدودیتی ندارد.

اطلاعیه استخدام بهورز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اطلاعیه استخدام بهورز ٩٣ اعلام شد که مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چندین فرد واجد شرایط را با آزمون استخدام کرده است.

قرارداد استخدام و پذیرش بهورز تبلیغات در واحدهای تحت پوشش اجرایی بهورز پذیرش و استخدام اساسنامه اداری آیین نامه استخدام اجرایی برای انجام امتحانات استخدامی مصوب دور دوم هیئت مدیره سال و بدون مدرک دانشگاهی در طول دوره .

استخدام اخبار اخبار PNU بهورز از پیام رسان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هنگام انجام معاینه برای یک خانه پزشکی در شهرستان بهورز. بدون سابقه اخراج از مراکز آموزش بهداشت و سایر واحدهای دانشگاهی. عدم حضور داوطلبان در کار رسمی.

 

 • نمونه سوالات آزمون بهورزی نمونه ب مشکلاتی که آموزش دهنده سلامت مشاهده می کند منابع مطالعه اکتفای بدون مطالعه منابع نمونه سوالات استخدامی جهت موفقیت آزمون های چیزی باید موثر جهت دانش آموزان عزیز دبیرستان قصد قبولی آزمون بهیاری دارند.
 • پذیرش بهورز با مدرک تحصیلی لیسانس فوق دیپلم و دیپلمپذیرش بهورز با مدرک تحصیلی لیسانس فوق دیپلم و دیپلم مورخ معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش تذکر مهم گزینش بهورز از داوطلبان مرکز شهرستان.
 • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﻮرز آزﻣﻮن ورودی آزﻣﻮن ورودی از دو ﺑﺨﺶ ﺗ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﻮرز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن از ﻣﻮاد داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﻮرزی ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • دانلود سوالات استخدامی بهورزی سوالات عمومی و تخصصی سوالات استخدامی بهورزی ویژه مقطع دیپلم فوق دیپلم و لیسانس دانشگاه علوم طبق متن آگهی استخدام آزمون شامل سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسلامی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی آمار.
 • نمونه سوالات بهورزی دیپلم رایگان منابع مطالعه اکتفای بدون مطالعه منابع نمونه سوالات استخدامی جهت موفقیت آزمون های جهت دانش آموزان عزیز دبیرستان قصد قبولی آزمون بهیاری دارند نکته مهم اینکه منابع اعلام دبیر ریاضی آموزش پرورش سال شامل منابع.
 •  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزش ﺑﻬﻮر معاونت بهداشتیﺑﻬﻮرز ﺑﺎ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزی ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﯽ دوره دو ﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 

 

عناوین آموزشهای برگزار شده توسط مرکز بهورزی مرکز آموزش تربیت و پذیرش بهورز مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ایمن سازی برعلیه بیماریهای عفونی مهم پیشگیری وکنترل بیماریهای بومی ومحلی تکمیل فرمهای مربوط به شروع استخدام درخواست.

 

بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت بهداشتیمعرفی اعضای گروه رسالت گروه باروری سالم کودکان مادران سالمندان و میانسالان سوالات مادران و باروری سالم بهورزی آیین نامه دوره آموزش بهورزی با مدرک دیپلم بهورزی دستورالعمل اجرایی برای جذب بهورز پیمانی و.

 

آگهی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی بهورز دانشکده علوم دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامکه ریکزی و همینکین مفکاد بخشکنامه شکماره نداشتن سابقه اخراج از.

 

آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت شهرستان اراکاین هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام تدوین و اجرای برنامه های دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره دو ساله آموزش بهورزی پذیرفته می شوند تامین منابع.

 

منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت عمومی و اختصاصیآزمون استخدامی وزارت بهداشت به منظور جذب نیروی متخصص و متعهد در بخش های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی درمانی برگزار می گردد داوطلبانی .

 

نمونه سوالات استخدامی بهورزی مطالب خانه بهداشت بهورزنمونه سوالات استخدامی بهورزی فوق دیپلم کلیک کنید نمونه سوالات فینال بهورزی دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات استخدامی .

 

منابع مطالعه آزمون استخدام وزارت بهداشت ایران استخدام جهت مشاهده صفحه جامع منابع مطالعه آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید کردم و الان میتونم به جرات بگم اگه بخواهید واقعا بخونید اگه از کنکور دیپلم سال هاست مطالب غیر مهم.

 

آگهی پذیرش بهورز با مدرک دیپلم شبکه بهداشت ودرمان منابع.

 

آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تیرماه لیست پذیرش بهورز استخدام پیمانی نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه می باشد که به صورت چهار گزینه ای.

 

آگهی فراخوان آزمون جذب بهورز تکمیل ظرفیت مقطع دیپلم آگهی فراخوان آزمون جذب بهورز تکمیل ظرفیت مقطع دیپلم پایان تحصیلات سه و احراز صلاحیت های عمومی به صورت قراردادی یا پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید تذکر پذیرفته شدگان در.

 

دانلود آیین نامه دوره آموزش بهورزان با مدرک فوق دیپلم دوره آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزان ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی دوره آﻣﻮزش ﺑﻬ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﻬﻮرزی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ.

 

استخدام بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خرداد لغو آزمون خبر تیر لغو آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به اطلاع اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش.

 

سوالات استخدامی بهورزی دیپلم سوالات تخصصی و عمومی تذکر مهم ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده نمونه سوالات استخدامی بهورزی فوق دیپلم نمونه سوالات آزمون استخدامی بهورزی فوق آگهی استخدام بهورز.

 

اخبار فراخوان شناسایی فراگیر بهورزیآخرین اخبار و رویدادهای مهم حوزه سلامت بهداشت و درمان الف شرایط عمومی برای استخدام بهورز عبارتست از نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی.

 

نمونه سوالات استخدامی بهورزی دیپلم و فوق دیپلم راهنمای دانشجودانشجویان و کاربران ارجمند محتوای فایل نمونه سوالات استخدامی بهورزی دیپلم و فوق دیپلم نمونه سوالات آزمون متمرکز بهورزان سال با پاسخنامه تستی نکات مهم پس از پرداخت وجه لینک دانلود.

 

آگهی پذیرش و استخدام بهورز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم آگهی پذیرش و استخدام بهورز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شماره د مورخ معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و همچنین مفاد استخدامی و مراکز.

 

نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم و فوق دیپلم نمونه سوالات استخدامی بهورزی بخش اول قسمت دارای پاسخ سوالات آزمون علمی بهورزان سال با پاسخنامه تستی عدد سوال سوالات آزمون .

 

آزمون بهورزیجدول نیازهای پذیرش بهورز به صورت استخدام پیمانی و سپس طی دوره دو ساله آموزش بهورزی دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم می بایست فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی سوالات آزمون به صورت.

 

نمونه سوالات تخصصی استخدامی بهورزی فروشگاه سل سوال های زیر مناسب است دیپلم ها و فوق دیپلم هایی که قصد شرکت درآزمون استخدامی بهورزی را سوالات آزمون علمی بهورزان سال با پاسخنامه تستی عدد سوال اصل سوالات دفترچه های عمومی.

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه سیستم کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی در صورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی بهورزی شرکت نمایید می توانید هم.

 

آگهی پذیرش و جذب بهورز استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت در رشته شغلی بهورزی نیروی .

 

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش واﺳﺘﺨﺪام ﺑﻬﻮرز معاونت امور بهداشتیاداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای وﻃﯽ دوره آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎی ﺑﻬـﻮرزی ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻬﻮرزی دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ودارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک.

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول بهورز اهواز نیازبه اطلاع می رساند اسامی نهایی مجاز ورود به مصاحبه آزمون بهورزان سال به گتوند کمربندی جنوبی جنب مدرسه ولی عصر سالن آموزش مرکز بهداشت گتوند سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل.

 

استخدام بهورزی تبادل نظر نی نی سایتدوست من بهورزه بهورزی مثل رشته های دیگه نیست که بعدکنکور نام میکنی بعد یه آزمون ازدرسای عمومی دبیرستان میگیرن سه نفراول انتخاب میشن فردانتخابی سال آموزش میبینه و بهش کاردانی میدن و استخدام.

 

منابع ازمون بهورزی دیپلم میم پلاسمنابع ازمون بهورزی دیپلم آموزشگاه بهورزی استخدام بهورز شـهرستان و با حضور منابع ازمون بهورزی دیپلم مدیر آموزش بهورزی منابع .

 

سوالات استخدامی بهورزی هرمزگان نمونه سوالات تخصصی تذکر مهم ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده نمونه سوالات استخدامی فوق دیپلم بهورزی کلیک کنید نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و.

 

بهورزی معرفی شغل و رشته میوه زندگیصبور است مهم ترین ویژگی مورد نیاز این حرفه صبر زیاد است چون در هر متوسطه استخدام می شوند زمینه کاری این افراد محدود تر از بهورز هاست دیپلمه ها به مدت دوسال و.

 

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﻮﺭﺯﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ.

 

فراخوان شناسایی فراگیر بهورزی چهاربهاران شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت وسوم با اخذ دیپلم طبق فرم مربوطه که از طریق مراکز آموزش بهورزی در اختیار الف آزمون کتبی سوالات آزمون توانمندیهای.

 

آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی اطلاعیه دوم نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای موسسه دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های بهورزی ـ بهداشت عمومی بهداشت شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش و استخدام.

 

نمونه سوالات استخدامی بهورزی فوق دیپلمدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بهورزی با جواب دانلود ترجمه و پروژه پزشکی ایلام بهورز دانلود سوالات استخدامی بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جدید مسجد الزهرا مرکز آموزش بهورزی نمایندگی موسسه کارآفرینان آواسلامت جهت مطالعه.

 

نمونه سوالات استخدامی دیپلم بهورزینمونه سوالات استخدامی بهورزی رایگان سوالات آزمون کارگزاران گمرکی خانه بهداشت بهورز دانلود رایگان سوالات تخصصی ازمون استخدامی تامین اجتماعی سال سوالات استخدامی دانلود رایگان جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی جهت مطالعه جزوه تکنیک های.

 

آگهی پذیرش و استخدام بهورزاجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامهه ریهزی و همچنین مفاد مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

 

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﻮرز ﺑﺎ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ دانشگاه علوم ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻬﻮرز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در دوره آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزی ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ ﻣﺪرک.

 

اطلاعیه دوم آزمون استخدام بهورزی اصلاح منابع آزمون اطلاعیه دوم آزمون استخدام بهورزی اصلاح منابع آزمون اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امنای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد به استناد .

 

درصد مراکز پزشکی نسخه الکترونیک را اجرا کردند ایرنامنبع ایرنا تکیه بر توانمندی بهورزان مراقبان سلامت کارشناسان پزشکان و سایر نیروهای داوطلب خدمت رسانی به هموطنان را در بالاترین سطح پیش.

 

 

 • محمود محمودی

نظرات (۵)

 • فرزانه محمدی
 • استخدام بهورزدراستان لرستان دورود ناصرالدین 

  سلام ببخشید چه کتابهایی رو بخرم برای آزمون بهورزی با مدرک دیپلم؟؟؟

  سلام منابع بهورزی چیه با مدرک کارشناسی

 • زهرامحمدی
 • استخدام بهورزی استان لرستان

  سلام خسته نباشید ببخشید منابع ازمون بهورزی ۱۴۰۱ چیست؟ 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  کلمات کلیدی

  دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

  نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

  خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

  دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

  دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

  دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

  خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

  نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

  نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

  منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

  منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

  خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

  برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

  منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

  نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

  نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

  نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

  کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

  سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

  بهترین منابع استخدامی هوشبری

  کتاب سوالات استخدامی هوشبری

  دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

  کتاب استخدامی هوشبری

  دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

  جزوه استخدامی هوشبری

  کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

  درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

  دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

  دانلود جزوه استخدامی پرستاری