دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

۱۸ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

دانلود کتاب و نمونه سوالات تستی خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور علمی کاربردی

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه ...

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی 350,000 ریال 300,000 ریال; pdf قابل سرچ اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی 200,000 ریال 150,000 ریال

 

 

 

 

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی ...

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی عدد . افزودن به سبد خرید. Add to wishlist. دسته: علمی و کاربردی, نمونه سوالات تستی برچسب: بهرام جلالی پور, تست, خلاقیت در هنر, دانشگاه جامع ...

 

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی ...

نتایج وب نمونه سوال تستی - مدرندایکس pdf رایگان قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور، فائزه فیض شیخ الاسلام دانشگاه جامع علمی کاربردی.موضوع: خدمات رایانه ای , فروش فایل , فایل های رایگان ...

نظریۀ گشتالت بر نقش و اهمیت عامل فردی در خلاقیت پافشاری میکند .
-25واژه یونانی Logosبه طور همزمان به چه معنایی است؟
(۱زبان و بیان
(۲زبان و حقیقت
(۳تفکر و حقیقت
(۴عقل و زبان
-26کدام مورد جزء تجسم ناآگاهانه نیست؟
(۱ایدهپردازی
(۲اختلالات روانی
(۳خیالپردازی
(۴خواب
27ب - ه اعتقاد دکتر نیکولای ان . کن، روانشناس روس کدام یک از افراد زیر، افرادی سالم اما غیر عادی هستند؟
(۱منیستر فولو
(۲هیتلر
(۳گوگن
(۴ونگوک
-28بزرگترین ویژگی و وجه ممیز انسان از سایر موجودات چیست؟
(۱تفکر
(۲نقادی
(۳استعداد
(۴تجسم خلاق
نمونه سوالات 99
. 1براساس طرفداران نظریه »روان شناسی اجتماعی «کدام مورد انگیزه لازم را برای کار و فعالیت فراهم می آورد
.Aتجربه افراد
.Bمحیط زندگی
.Cضمیر انسان
.Dامکانات
.2کدام فضا برای تجسم خلاق مناسب نیست ؟
.Aهنگام رانندگی در جاده
.Bزمان های استراحت در فضای داری
.Cهنگام قدم زدن در پارک
.Dفضای شخصی مانند خانه
.3موضوع »پالایش و تزکیه « درباره ی فایده مندی هنر ، از طرف کدام فیلسوف مطرح شده است ؟
.۱افلاطون
.۲ارسطو

 

.۳هگل
.۴مارکس
.4تکنیک »ایفای نقش « به چه معناست ؟
.۱فرد نقش خود را در جامعه بر منبای آرمان های اجتماعی درک کند
.۲فرد بلند پرواز ی های فردی خود را با نقش هایی که جامعه از او انتظار دارد قیاس کند
.۳فرد وانمود کند شخص دیگری است و در مقام نقشی که می پذیرد ، دست به عمل بزند
.۴فرد ضمن بررسی ایده های شخصی ، نقش خود را در پیشبرد آن ها بیابد
. 5خلق ایده بر چه پایه ای شکل می گیرد ؟
.۱یک امر فیزیکی و بیرونی قطعی
.۲عملی فردی
.۳یک نیاز و جستجو برای رفع آن
.۴مهارت
. 6از نظر »امابلی « حلقه ی مفقوده ی خلاقیت کدام است ؟
.۱فطرت
.۲استعداد
.۳انگیزه ی دورنی
.۴نوآوری
. 7هنرمندان چگونه می توانند از موانعی چون سانسور و خودسانسوری بگذرند؟
.۱به خود و هدفشان ایمان داشته باشند
.۲افکار منفی را از خود دور سازند
.۳از اشکال نمادین استفاده کنند
.۴بدن خود را تبدیل به بوم نقاشی کنند
.9از نظر افلاطون هنرهای نمایشی ترکیبی از کدام موارد هستند؟
.۱تقلید و میمیس
.۲محاکمه و مهارت
.۳خلاقیت و مهارت
.۴محاکات و خلاقیت
.10بهره مندی از کدام عامل چه در تولید و چه در ارزیابی ایده ها ، همیشه می تواند سودمند باشد؟
.۱خردجمعی
.۲خلاقیت و نوآوری
.۳هوش و استعداد
.۴امکانات اجرائی
.11سفر به دنیای کودکی چه اهدافی را در جهت ایجاد خلاقیت به دنبال دارد؟
.۱یادآور و بازگشت به خاستگاه های کودکی
.۲کنترل استرس ،آرام سازی بدن و ذهن
.۳تقویت ساده دیدن از دریچه ذهن کودکی
.۴ایجاد تمرکز همانند یک کودک
.12جرقه اولیه و عنصر بسیار موثر و کاربردی در خلق ایده ی خلاقانه چیست ؟

 

.۱خیال پردازی
.۲تفکرخلاق
.۳تجسم خلاق
.۴بررسی ، پردازش و ارزیابی
.13کدام فعالیت با تمرکز بر روی اعداد ریاضی موضوعات پراکنده را از ذهن دور می کند ؟
.۱یادداشت برداری روزانه
.۲ایجاد تمرکز شمارشی
.۳رنگ آمیزی تمرکزی
.۴دو دقیقه تمرکزقبل از کار
.14فعالیت » دیدن تلسکوپی « برای کدام روش »ارزیابی ایده « کاربرد دارد ؟
.۱آزمون ایده ها
.۲ارزیابی پلانی
.۳ارزیابی در مقام منتقد
.۴ارزیابی براساس وضعیت آرمانی
.15عبارت ذیل ویژگی کدام نوع تفکر است؟
»درآن هدف از قبل ، مشخص و مسیر نیز تضمین شده و کم ریسک است و رسیدن به آن هم معلوم است «
.۱جانبی
.۲خلاق
.۳عمودی
.۴واگرا
.16به نظر فرمالیست ها ، کدام ویژگی در تمامی آثار هنری مشترک است ؟
.۱شباهت
.۲رنگ
.۳فرم
.۴طراحی
.17عنصر غیرقابل حذف در تئاتر کدام است؟
.۱بازیگر
.۲موسیقی
.۳نورپرداز
.۴دکور
.18کدام گزینه برای بروز خلاقیت فرد بنا به توصیه ی » ماکس ورتیمر« موثر است؟
.۱خود را تحت فشار عادت ها قرار دهد
.۲از سنت ها استفاده نماید
.۳ذهنی باز و بدون پیش داوری داشته باشد
.۴ماشینی عمل نماید.
.19در مرحله اول تمرین در فعالیت شکل سازی سراغ کدام مورد باید رفت ؟
.۱انواع خطوط
.۲انواع حجم

 

.۳ترکیبات رنگی
.۴انواع ریتم
.20موسس صنایع ماشین سازی تویوتا تکنیک »چرا« را درباره ی چه موضوعاتی به کار می برد؟
.۱تفکر خلاق ، عیب یابی و بهبود کیفیت
.۲تفکرخلاق ،بالا بردن راندمان و بهبود کیفیت
.۳حل مسله عیب یابی و بهبود کیفیت
.۴عیب یابی ، رفع نواقص ساختاری و حل مسله
.21رویکردی که به هنر به عنوان پدیده ای مستقل از سایر پدیده ها می نگرد ، رویکرد................و رویکردی که خواستار
مشارکت هنر در شکل دادن به سایر جنبه های حیات بشر است رویکرد ..............نام دارد
.۱کارکرد گرایانه ، زیبایی شناسانه
.۲زیبایی شناسانه ، کارکرد گرایانه
.۳زیبایی شناسانه ، خلاقانه
.۴خلاقانه ، غیرخلاقانه
.22به اعتقاد مورخان کدام نقاش اولین هنرمندی است که شروع به نقاشی کاملا غیربازنمایی کرد؟
.۱پیکاسو
.۲ون گوگ
.۳کاندینسکی
.۴داوینچی
.23هدف از جان بخشی اشیا چیست؟
.۱تقویت حافظه بصری
.۲تلفیق کارایی یک شی و شخصیت پرداز
.۳تجزیه و تحلیل حرکات روزمره
.۴تقویت نوع نگاه و عمل دیدن
.24کدام گزینه درباره مکتب رمانتی سیستم صحیح است ؟
.۱هنر باید به انسان و زیبایی معطوف باشد
.۲هنر باید بیانگر احساسات هنرمند باشد
.۳هنر ،اندیشه درونی هنرمندرا منعکس می سازد
.۴هنرمی تواند ذاتا زیبا باشد
.25کدام گزینه درباره ی معنای لغت »خلاقیت« صحیح است ؟
.۱بارمعنایی مثبت دارد و مترادف با خراب کردن است
.۲بنا به معنای ذاتی واژه شکستن باورهای جدید از مقدمات خلاقیت به حساب می آید
.۳در فرهنگ های لغت به معنی موجود بودن آمده است
.۴به معنای به وجود آوردن با موجب ایجاد چیزی شدن و تولید کردن است
.26مرحله ی جهت گیری یا گرایش در مدل فرآیند خلاق »اسبورن« شامل کدام مورد است؟
.۱مشخص کردن مسئله
.۲طبقه بندی مسئله
.۳ارزیابی مسله
.۴تحلیل مسله

 

.27کدام یک در برگیرنده ی درجات پنجگانه ی نوآوری )تازگی ( است؟
.۱فردی،خانوادگی،دوستی ، محیط اطراف و جهانی
.۲فردی ،خانوادگی ،همسایگی ، مستقیم ، محیط اطراف و جهانی
.۳فردی ،همسایگی ، اجتماعی ، محیط اطراف و جهانی
.۴فردی ، همسایگی ، دوستی ، اجتماعی و بین المللی
.28راههای دوگانه تولید ایده کدام است؟
.۱درک و خلق
.۲کشف و خلق
.۳درک و بیان
.۴کشف و درک
.29طبق تعریف الکساندر بوگارتن ، زیبایی شناس ) ( Aesthetبه چه کسی گفته می شود
.۱کسی که در درک چیستی زیبایی ، توانایی بالایی دارد
.۲کسی که به تحصیلات مرتبط با تاریخ هنر می پردازد
.۳هنرمندی که آفرینشگری او توام با فن ومهارت است
.۴هنرمندی که خلاق باشد
.30برای غلبه برتنبلی و مواجهه با آن کافی است چه عملی انجام شود؟
.۱ایده هایمان را با یک فرد خبره در میان بگذاریم
.۲از شروع نترسیم و اولین قدم را برداریم
.۳افکار منفی را از خود دور سازیم
.۴به خودمان قول مکتوب دهیم
.31کدام گزینه جز کارکردهای تجسم خلاق نیست؟
.۱تنش زدایی
.۲همزادپنداری
.۳اختلالات روانی
.۴ایده پردازی
.32کدام فعالیت وقتی انجام می شود که از کسی یا چیزی دل خور یا خشمگین هستند؟
.۱انتقال انرژی
.۲آرام سازی فکر
.۳بولینگ خشم
.۴جابجایی
.33توانایی خلق ایده به کدام متغیر وابسته است؟
.۱جنسیت
.۲سن و سال
.۳میزان تحصیلات
.۴نوع نگاه
.34معماری انسانی و ساخت و ساز جانوری در کدام ویژگی با یکدیگر اشتراک دارند؟
.۱روایی
.۲کاربردی و سودمند

 

.۳غیرنمادین
.۴خلاقیت

 

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه ...

کتاب خلاقیت در هنر علمی کاربردی. پی دی اف کتاب خلاقیت در هنر. Pdf دی اف کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور. خلاقیت در هنر pdf. دانلود کتاب خلاقیت در هنر علمی کاربردی. خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور pdf

 

خلاقیت در هنر نویسنده بهرام جلالی پور | بانک کتاب | تلکتاب

کتاب خلاقیت در هنر نویسنده بهرام جلالی پور کتاب خلاقیت در هنر نوشته بهرام جلالی پور و فائزه فیض شیخ الاسلام توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی به چاپ رسیده است.

 

خلاقیت در هنر-بهرام جلالی پور-فائزه فیض شیخ الاسلام-مرکز ...

خلاقیت در هنر-بهرام جلالی پور-فائزه فیض شیخ الاسلام-مرکز نشر دانشگاهی-فروشگاه اینترنتی کتاب آروین ثبت خرید فروش پرداخت سفارش آنلاین

 

مدرندایکس

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور، فائزه فیض شیخ الاسلام دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه نوشته برچسب‌ها: علمی کاربردی , کتاب , کتب , خلاقیت در هنر , نمونه سوال تستی

 

مدرندایکس | نمونه سوالات

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور، فائزه فیض شیخ الاسلام دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه نوشته برچسب‌ها: علمی کاربردی , کتاب , کتب , خلاقیت در هنر , نمونه سوال تستی

 

بایگانی‌های خلاقیت در هنر - مدرندایکس

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی 350,000 ریال 300,000 ریال; pdf قابل سرچ اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی 200,000 ریال 150,000 ریال

 

نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی محمود احمد پورداریانی و ...

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی 350,000 ریال 300,000 ریال; pdf قابل سرچ اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی 200,000 ریال 150,000 ریال

 

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه ...

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی مشاهده سبد خرید “نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم دانشگاه جامع علمی و کاربردی” به سبد شما افزوده شد.

 

خلاقیت در هنر-بهرام جلالی پور-فائزه فیض شیخ الاسلام-مرکز ...

خلاقیت در هنر-بهرام جلالی پور-فائزه فیض شیخ الاسلام-مرکز نشر دانشگاهی-فروشگاه اینترنتی کتاب آروین ثبت خرید فروش پرداخت سفارش آنلاین

 

مهندس حمید رضا نصیحت کن - nasihatkon.ir

درس خلاقیت در هنر – کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور. در س فرهنگ عمومی – کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی . درس مستند سازی – کتاب مستند سازی محمد حسن زاده و همکاران. درس خدمات الکترینک – کتاب خدمات الکترونیکی ...

 

گاما | نمونه سوال امتحانی | آزمون آنلاین | پاورپوینت ...

دانلود و اشتراک نمونه سوالات امتحانی و محتوای آموزشی پرسش و پاسخ، کلاسهای آنلاین، مدرسه آنلاین، رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی آزمون آنلاین رایگان درس به درس و آزمون جامع علمی ماهانه درسنامه و متن کتاب درسی و راهنمای ...

 

دانلود کتاب الکترونیکی | کتابناک

کتابناک دسترسی شما به مجموعه بزرگی از کتاب‌های الکترونیکی رایگان و قابل خرید را فراهم می‌کند. با عضویت در کتابناک به آسانی کتاب بخوانید و درباره آن‌ گفتگو کنید

 

دانلود کتاب و کتاب صوتی با کتابراه

کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان و مجله و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم می‌کند.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

۱ شهریور ۱۳۹۸ - دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور دانشجوی گرامی خلاصه روانشناسی عمومی - بر اساس کتاب گروه مولفان پیام نور ...

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

خلاصه کتاب ترجمه متون ساده رضا نیلی پور دانلود خلاصه کتاب نمونه سوالات ترجمه متون ساده مترجمی زبان انگلیسی دروس اختصاصی زبان و ادبیات انگلیسی راهنمای ... بهترین فایل خلاصه کتاب جرم شناسی دکتر نجفی توانا + تستbest.ir.amp.hozan-app ...

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی صدای مشاوران نمونه سوالات دانشگاه علمی مهر شرایط اختصاصی کنکور سراسری منابع کنکور سراسری مشاوره امکان دریافت و دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی در رشته ها و دروس ...

 

دانلود کتاب

این کتاب با هدف ارائه راه کارها، تمرین‌ها و فعالیت‌های سازنده و کاربردی در رابطه با مهارت‌های مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان این رشته، داوطلبان آزمون‌های ... خلاصه کتاب فنون یادگیری زبان (ریچارد یورکی ...

 

دانلود کتاب و کتاب صوتی با کتابراه

کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان و مجله و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم می‌کند.

 

فروشگاه اینترنتی کتاب رایا | بانک کتاب دانشگاهی، کمک درسی ...

فروشگاه آنلاین کتاب رایا در سال ۱۳۹۳ کار خود را با مدیریت سید بهزاد مشکانی در فروش اینترنتی کتاب شروع کرد.ولی امروز این کتاب فروشی به طیف گسترده تری از مخاطبان اعم از : کتابهای درسی و کمک درسی برای دانش آموزان پایه اول ...

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی صدای مشاوران نمونه سوالات دانشگاه علمی مهر شرایط اختصاصی کنکور سراسری منابع کنکور سراسری مشاوره امکان دریافت و دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی در رشته ها و دروس ...

 

دانلود کتاب

این کتاب با هدف ارائه راه کارها، تمرین‌ها و فعالیت‌های سازنده و کاربردی در رابطه با مهارت‌های مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان این رشته، داوطلبان آزمون‌های ... خلاصه کتاب فنون یادگیری زبان (ریچارد یورکی ...

 

شهر کتاب آنلاین - شهر کتاب آنلاین

کتاب داستان مرد و زنی است که در روزهای پرتلاطم آخرین سال این قرن و در «زمانه‌ی همه‌گیری» تهران را برای همیشه ترک می‌کنند و راهی شهر دیگری می‌شوند. آنها در این مسیر درگیر گفت‌و‌گوهایی دربارۀ بسیاری از چیزها می‌شوند ...

 

لیست فایلهای کتاب ، جزوه :: پورتال جامع فایلهای آموزشی ...

دانلود کتاب نمونه سوالات آمادگی برای آزمون ICDL : 4509: دانلود کتاب آموزش نرم افزار word 2013: 4510: دانلود کتاب آموزش خط فرمان CMD: 4511: دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو: 4512: دانلود کتاب راز نواختن گیتار در 24 ساعت: 4513: دانلود …

 

منابع کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما با مشاوره رایگان ...

۱۴- کتاب هنر و تمدن اسلامی جلد (۱) و (۲) ، تالیف دکتر غلامعلی حاتم، انتشارات پیام نور. ۱۵- کتاب نقاشی ایران از دیرباز تا کنون، تالیف رویین پاکباز، انتشارات زرین و سیمین. ۱۶- کتاب نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم ...

 

نمونه سوالات پیام نورمشارکت های دانش اموزی و تربیت ...

Apr 26, 2017 - امکان دانلود رایگان جزوات و کتاب های پیام نور برای دانشجویان فراهم شد ..... ۲۳, دین و دانش, محمد حسین مهدوی نژاد ....نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی, متون ادبی در ...برنامه ریزی رفاه اجتماعی, نظریه های ...

 

دانلود کتاب - download-book1.blog.ir

دانلود کتاب. دانلود جزوه کامل فرزکاری ۱ جزوه رنگی و تایپ شده فرزکاری ۱ دانلود فایل تقریباً ۱۱۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۵۰ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب. فرزکاری - پایگاه کتاب های درسیwww.chap.sch.ir › sites › default ...

 

دانلود کتاب

دانلود نمونه سوالات مقاومت مصالح 1 مهندسی عمران با پاسخfile.gozineha.ir › uni › دانلود-نمونه-سوالات-مقاومت-مصالح-1-مهن-2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - دانلود کتاب. جزوه کامل درس مقاومت مصالح 1 در این جزوه به بیان ...

 

فروشگاه اینترنتی کتاب رایا | بانک کتاب دانشگاهی، کمک درسی ...

فروشگاه آنلاین کتاب رایا در سال ۱۳۹۳ کار خود را با مدیریت سید بهزاد مشکانی در فروش اینترنتی کتاب شروع کرد.ولی امروز این کتاب فروشی به طیف گسترده تری از مخاطبان اعم از : کتابهای درسی و کمک درسی برای دانش آموزان پایه اول ...

 

آوانامه - ناشر تخصصی کتاب های صوتی

آوانامه ، ناشر برگزیده کتاب های صوتی با تولید ده ها عنوان کتاب صوتی حرفه ای در موضوعات مختلف و همکاری با معتبرترین ناشران کتاب های کاغذی یکی از اصلی ترین مراکز نشر کتاب صوت - ناشر تخصصی کتاب های صوتی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

دانلود کتاب نمونه سوالات آزمون استخدامی مراقب سلامت 99 / 1400 . نتیجه : این سوال برای اغراق زیاد نیست. با بررسی محتویات سوالات آموزش بهداشت و درمان شغلی ، تهیه این بسته کمک آموزشی ویژه سال 1399 برای آماده سازی کار چندان سختی ...

 

نمونه سوالات پیام نورمشارکت های دانش اموزی و تربیت ...

Apr 26, 2017 - امکان دانلود رایگان جزوات و کتاب های پیام نور برای دانشجویان فراهم شد ..... ۲۳, دین و دانش, محمد حسین مهدوی نژاد ....نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی, متون ادبی در ...برنامه ریزی رفاه اجتماعی, نظریه های ...

 

فرهنگ و هنر Archives - کتاب یاب

800 پرسش و پاسخ برق منطقه ای,نمونه سوالات تستی تجهیزات پست,وظایف اپراتور پست برق,پرسش و پاسخ برق ساختمان,سوالات استخدامی تجهیزات پست ; 90 روز,90روز نخست,فایل صوتی 90 روز نخست,network marketing; A088_mainboard_v4.0.0,فایل فلش تبلت چینی; Add member To ...

 

لیست فایلهای کتاب ، جزوه :: پورتال جامع فایلهای آموزشی ...

۴۲ مطلب با موضوع «لیست فایلهای کتاب ، جزوه» ثبت شده است - لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

 

دانلود سوالات استخدامی با فرمت pdf + رایگان

خانه -; کارشناسى; -; علوم اجتماعی; -; علوم ارتباطات اجتماعی; -; روابط عمومی; -; روابط عملی ۱ گزارش ...

 

دانلود سوالات استخدامی با فرمت pdf + رایگان

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش.html با پاسخنامه. ٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون.شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای ...

 

دانلود کتاب - jozve-download4.blog.ir

سی دانلود مرجع تخصصی دانلود فایل های کتب، جزوات، مقالات، فایل های ویدیویی، پروژه و نمونه سوالات در حوزه مهندسی عمران، معماری و صنعت ساختمان است.( آموزش نرم ...

 

منابع کارشناسی ارشد مهندسی معدن با مشاوره رایگان | سراسری ...

کتاب و منابع کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب ...

 

آوانامه - ناشر تخصصی کتاب های صوتی

آوانامه ، ناشر برگزیده کتاب های صوتی با تولید ده ها عنوان کتاب صوتی حرفه ای در موضوعات مختلف و همکاری با معتبرترین ناشران کتاب های کاغذی یکی از اصلی ترین مراکز نشر کتاب صوت - ناشر تخصصی کتاب های صوتی

 

کتابفروشی فردا - کتابفروشی آنلاین - خرید کتاب

خرید کتاب در کتابفروشی فردا ، با بیش از 90 هزار عنوان کتاب ، آسان و سریع مطمئن. JavaScript seems to be disabled in your browser. برای به کار گرفتن قابلیت این وب‌سایت، باید JavaScript در مرورگرتان ممکن‌شده باشد.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات

دانلود کتاب نمونه سوالات آزمون استخدامی مراقب سلامت 99 / 1400 . نتیجه : این سوال برای اغراق زیاد نیست. با بررسی محتویات سوالات آموزش بهداشت و درمان شغلی ، تهیه این بسته کمک آموزشی ویژه سال 1399 برای آماده سازی کار چندان سختی ...

 

فرهنگ و هنر Archives - کتاب یاب

800 پرسش و پاسخ برق منطقه ای,نمونه سوالات تستی تجهیزات پست,وظایف اپراتور پست برق,پرسش و پاسخ برق ساختمان,سوالات استخدامی تجهیزات پست ; 90 روز,90روز نخست,فایل صوتی 90 روز نخست,network marketing; A088_mainboard_v4.0.0,فایل فلش تبلت چینی; Add member To ...

 

دانلود جزوه - blog.ir

دانلود رایگان نمونه سوالات معماری کامپیوتر دانلود فایل ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ — جزوه ای که برای شما به اشتراک گذاشتیم بسیار کاربردی و دارای نمونه سوال و پروژه های عملی که در کلاس های دانشگاه شهید بهشتی مطرح شده می باشد ، ...

 

نمونه سوالات نکات درس اول درس خانواده دوازدهم

دانلود نمونه سوالات نگارش هشتم نمونه سوالات هشتم دانلود از سرور های قدرتمند نمره پلاس در این مطلب از نمونه سوالات هشتم قصد داریم تا برای شما عزیزان کلاس هشتمی ، نمونه سوالات درس نگارش را قرار دهیم . ...

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد

در این تحقیق منظور از آینده متعالی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۱۰ گویه ای پرسشنامه آینده متعالی می دهند. مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه. پرسشنامه تک عاملی است.

 

کتاب - aymarket.rozblog.com

دانلود سوالات و پاسخ کنکور سراسری سال 92 رشته انسانی سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس … 3. نظرات مقاله «پیامدهای خود ارضایی و مبارزه با آن» … با توجه به زیاد بودن نظرات مقاله «پیامدهای خود ارضایی و مبارزه ب�

 

پاورپوینت خلاصه کتاب اصول سرپرستی

خلاصه کتاب حسابداری دولتی براساس منبع جدید پیام نور دسته بندی علوم انسانی حسابداری خلاصه کتاب حسابداری دولتی در قالب فایل pdf و در حجم 33 صفحه به همراه سوالات چهار گزینه ای و پرتکرار فصول مختلف کتاب و نمونه سوالات امتحانی ...

 

دانلود کتاب - downloadbookpdf10.blog.ir

دکترآباد · دانلود کتاب میکروبیولوژی جاوتز فارسی pdf · دانلود کتاب میکروبیلوژی جاوتز ... ۱ شهریور ۱۳۹۷ - کتاب میکروبیولوژی جاوتز را می توانید به صورت مستقیم از سایت ... jawetz microbiology pdf free …

 

 

 • ۰ نظر
 • ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۴۲
 • محمود محمودی

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

مدیریت منابع انسانی مجدالدین
مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی
مدیریت منابع انسانی نوشته عبدالرضا مجدالدین مسعود شهرجردی
نمونه سوال مدیریت منابع انسانی مجدالدین
دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی مجدالدین
کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf
مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf
مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین مسعود شهرجردی
کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی pdf
دانلود مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین مسعود شهرجردی
کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی
کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین مسعود شهرجردی
دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته عبدالرضا مجدالدین
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین
دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf
دانلود pdf کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین

جزوه مدیریت منابع انسانی علمی کاربردی pdf :: دانلود رایگان ...

کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین. جزوه مدیریت منابع انسانی pdf. جزوه مدیریت منابع انسانی پیام نور. جزوه مدیریت منابع انسانی|اِل اِسl-status.arshad100.ir › sutats-l › لینک-مستقیم-جزوه-مد...

 

pdf کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین ، مسعود ...

pdf کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین ، مسعود شهرجردی دانشگاه جامع علمی کاربردی 100,000 ریال 75,000 ریال نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی ...

 

مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی | تلکتاب

مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی. مشخصات و خرید اینترنتی کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و داتشگاه جامع علمی کاربردی

 

مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی مرکز ...

شناسه محصول: 2568 برچسب: خرید اینترنتی مدیریت منابع انسانی, خرید کتاب مدیریت منابع انسانی, خرید کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین, درس مدیریت منابع انسانی علمی کاربردی, دکتر عبدالرضا ...

 

دانلود 3 خلاصه کتاب و جزوه مبانی مدیریت منابع انسانی گری ...

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

 

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

 

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی علمی کاربردی :: دانلود ...

کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجد الدین مسعود شهر خرید کتاب مدیریت منابع انسانی کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجد الدین مسعود شهر جردی دانشگاه علمی کاربردی مرکز نشر دانشگاهی مدیریت ...

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت-دانلود pdf ...

Estimated Reading Time: 1 min

 

Estimated Reading Time: 1 min

Estimated Reading Time: 1 min

 

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت pdf ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت pdf» ثبت شده است - دانلود فایل ها

 

دانلود خلاصه کامل کتاب مدیریت منابع انسانی - دانلود رایگان

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

 

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

Estimated Reading Time: 2 دقیقه

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی با ترجمه ...

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی ، مقالات انگلیسی isi به همراه ترجمه شده فارسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت-دانلود pdf ...

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت،دانلود رایگان کتابهای رشته مدیریت،free download book،مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت ppt،دانلود pdf منابع انسانی

 

فروشگاه اینترنتی ثمن

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین; دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب; دانلود طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار; دانلود رایگان فونت مهربانی; پایان نامه

 

فروشگاه اینترنتی ارزان ترمه مارکت

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بهورزی ... دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf; پاورپوینت بررسی جنگ ایران و عراق ...

 

pdf قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه ...

pdf کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین ، مسعود شهرجردی دانشگاه جامع علمی کاربردی 100,000 ریال 75,000 ریال نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی ...

 

خلاصه کتاب ها | مدیریت منابع انسانی

نام کتاب:مدیریت منابع انسانی. نویسنده: اسفندیار سعادت منبع :نامشخص. نوع فایل : pdf. تعداد صفحه:22. وضعیت کتاب:خلاصه نه فصل اول. زبان کتاب:فارسی. قیمت:رایگان برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک کنید

 

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی :: سن فایل ...

شرح مختصر: در این بخش پاورپوینت بسیار کامل کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی شامل ۳۲۶ اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود شده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

FM | دانلود رایگان کتب مدیریت

در این کتاب که می توانید فایل pdf آن را به رایگان دانلود فرمایید، 53 عادت و رفتار رایج بین مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و برای هر بیماری روش تشخیص و روش درمان را ذکر شده است.

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته پیام نور :: دانلود

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش :: دانلود کتاب ...booksnab.blog.ir › دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ...

 

مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور pdf :: دانلود فایل ها

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور. خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر قلی پور - آپارات خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) در ۳۷ صفحه و خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار ...

 

دانلود فایل ها

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر آرین این فایل، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر آرین قلی پور می باشد که به صورت قابل دانلود است خلاصه کتاب ...

 

مدیریت- منابع -انسانی-نشر-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی ...

مدیریت منابع انسانی نویسنده عبدالرضا مجد الدین مسعود شهرجردی انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز نشر دانشگاهی مناسب برای رشته های مدیریت وبرنامه ریزی ... ثبت وسفارش آنلاین کتاب, جزوه ...

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت-دانلود pdf ...

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت،دانلود رایگان کتابهای رشته مدیریت،free download book،مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت ppt،دانلود pdf منابع انسانی

 

کتاب مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ (نگرش‌ کاربردی‌)‏‫

خرید و دانلود کتاب مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ (نگرش‌ کاربردی‌)‏‫ و صد ها کتاب مرتبط با موضوع این کتاب که میتوانید به راحتی خرید کنید.

 

فروشگاه امیر مارکت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf; پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته; الگوریتم رمزنگاری; ترجمه فا

 

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی :: سن فایل ...

شرح مختصر: در این بخش پاورپوینت بسیار کامل کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی شامل ۳۲۶ اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود شده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان - فروشگاه اینترنتی کتاب

کتاب استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی . منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است؛ از این­رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری می‏­باشد.

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته پیام نور :: دانلود

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش :: دانلود کتاب ...booksnab.blog.ir › دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ...

 

دانلود شیپ فایل تهران

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf; powerpoint; خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری; فرم پر شده تحویل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر; درس ششم قرآن اول ابتدایی

 

مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور pdf :: دانلود فایل ها

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور. خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر قلی پور - آپارات خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) در ۳۷ صفحه و خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار ...

 

دانلود رایگان کتاب کنز الخواص - تماشا

دانلود رایگان کتاب کنز الخواص - تماشا ... کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه ترجمه داوود اقوامی دیکشنری و نمونه سوال ... دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی حسن زارعی متین ...

 

مدیریت- منابع -انسانی-نشر-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی ...

مدیریت منابع انسانی نویسنده عبدالرضا مجد الدین مسعود شهرجردی انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز نشر دانشگاهی مناسب برای رشته های مدیریت وبرنامه ریزی ... ثبت وسفارش آنلاین کتاب, جزوه ...

 

دانلود متن کامل کتابها

دانلود رایگان صفحات اولیه کتاب ... حوزه های آموزش، فناوری اطلاعات، مدیریت و کسب و کار و توانمندسازی منابع انسانی یافته است. پیداست که شناخت، تحلیل و تسلط بر مفاهیم و رویکردهای جدید به ویژه در ...

 

فروشگاه امیر مارکت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf; پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته; الگوریتم رمزنگاری; ترجمه فا

 

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی :: سن فایل ...

شرح مختصر: در این بخش پاورپوینت بسیار کامل کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی شامل ۳۲۶ اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود شده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

فروشگاه آنلاین البرز کالا

سوالات تستی مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین; پاورپوینت کتاب مدیریت مالی 2 تقوی; دانلود نقشه اتوکدی ویلای دوخوابه نیم پیلوت در زمین محدود; دانلود طرح های معرق کاری pdf; 365 آموزش

 

فروشگاه بزرگ لاوین

کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین pdf; استمپر ناخن خرید; کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت; پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم نشان عزت; کد متلب روش وتری

 

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته پیام نور :: دانلود

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش :: دانلود کتاب ...booksnab.blog.ir › دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی درویش ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ...

 

دانلود کتاب های مدیریت - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان کتاب: مدیریت در اسلام مولف: آیت الله مصباح یزدی (مجموعه سخنرانی ها) موضوع: دانلود کتاب های علمی مدیریت ناشر: سال انتشار: وضعیت: تمام متن تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: این کتاب شامل 13 ...

 

دانلود رایگان کتاب کنز الخواص - تماشا

دانلود رایگان کتاب کنز الخواص - تماشا ... کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه ترجمه داوود اقوامی دیکشنری و نمونه سوال ... دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی حسن زارعی متین ...

 

دانلود فایل ها

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر آرین این فایل، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر آرین قلی پور می باشد که به صورت قابل دانلود است خلاصه کتاب ...

 

 

 • ۰ نظر
 • ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۰۵
 • محمود محمودی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

سوم: اجزای مدل کسب و کار
-9عبارت "چگونگی برنامهریزی برای کسب و کارتان به منظور کسب درآمد" تعریف کدام یک از واژههای زیر است؟

الف) برنامهریزی فروش ب) مدیریت فروش ج) مدل کسب و کار د) مدل کارآفرینی
-2عبارت "چارچوبی برای خلق پول و ثروت" تعریف کدام یک از واژههای زیر است؟
الف) مدل کسب و کار ب) مدل فروش ج) مدل خلق ثروت د) مدل کارآفرینی
-9منظور از کانال توزیع در ساختار مدل کسب و کار چیست؟
ج
-4انواع کانالهای توزیع از نظر مالکیت کسب و کار کدام هستند؟
الف) شخصی ب) شراکتی ج) مجازی د) گزینه الف و ب
-5انواع کانالهای توزیع از نظر نوع ارتباط با مشتری کدام هستند؟
الف) مستقیم ب) غیرمستقیم ج) ایترنتی د) گزینه الف و ب
-6عبارت "محصول یا خدمتی است که نیاز یک مشتری خاص را برآورده میسازد" تعریف کدام یک از واژههای زیر
است؟
الف) کالاهای پرستیژی ب) مشتریان خاص ج) ارزش پیشنهادی د) بازار هدف
-7کدام یک از اجزاء مدل کسب و کار مهمترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح کسب و کار را تشریح میکند؟
الف) تحلیل فعالیتها ب) فعالیتهای کلیدی ج) منابع کلیدی د) ارزش پیشنهادی
-8کدام یک از گزینههای زیر دستهبندی فعالیتهای کلیدی محسوب نمیشود؟
الف) فروش ب) پلتفرم/شبکه ج) تولید د) حلمسئله

الف) نحوه حمل محصولات را نشان میدهد. ب) نحوه بازاریابی فروش را بیان میکند.
) به مدل بازاریابی رابطهی اشاره میکند. د) نحوه برقراری ارتباط با مشتریان هدف را بیان میکند.
-1منظور پلتفرم یا شبکه در دستهبندی فعالیتهای کلیدی چیست؟
الف) شرکت از طریق آن رابطه بین افراد جامعه و خود را تسهیل میکند.
ب) شرکت از طریق آن رابطه بین نیروی انسانی را تسهیل میکند.
ج) شرکت از طریق آن رابطه بین گروههای ذینفع را تسهیل میکند.
د) شرکت جهت توسعه شبکههای مجازی از پلتفرم استفاده میکند.
-91انواع جریانهای درآمدی در یک مدل کسب و کار کدامند؟

الف) درآمدهای ثابت و درآمدهای متغیر
ج) درآمدهای محدود و درآمدهای نامحدود
ب) درآمدهای تراکنشی و درآمدهای تکرار پذیر
د) درآمدهای مستقیم و درآمدهای غیرمستقیم


20
-99جریانهای درآمدی حاصل از اعطای یک امتیاز انحصاری برای استفاده موقت از یک محصول برای مدت معین و
به ازاء پرداخت مبلغی معین را چه مینامند؟

الف) یوزانس ب) کارگزاری ج) اعطای حق امتیاز د) لیزینگ
-92عبارت "خصوصیات و رفتارهایی که منجر به اثربخشی فرد در محیط شغلی میشوند" تعریف کدام یک از واژه-
های زیر است؟
الف) شاخصهای شخصیتی ب) توانمندیهای فردی ج) شایستگیهای شغلی د) هر سه مورد
-99عواملی که موجب بهینهسازی عملکرد شغلی مفید میشوند را چه مینامند؟
الف) معیارهای مطلوب ب) معیارهای شایستگی ج) معیارهای عملکرد مطلوب د) هیچکدام
-94بطور معمول برای گزینش کارکنان و سرپرستان (مدیران عملیاتی) از چه معیارهای استفاده میشود؟
ج
-95بطور معمول برای گزینش مدیران سطوح میانی و عالی از چه معیارهای استفاده میشود؟
ج
-96کدام یک از گزینههای زیر از سطوح شایستگی محسوب نمیگردد؟
الف) سطح فردی ب) سطح سازمانی ج) سطح شخصیتی د) سطح راهبردی
-97یک الگوی شایستگی برای کسب موفقیت باید دارای چه ویژگی باشد؟
ج
-98کدام یک از گزینههای زیر اولین گام در فرایند جذب نیروی انسانی محسوب میشود؟
الف) تعیین نیازهای پرسنلی ب) تجزیه و تحلیل شغل ج) شناسایی افراد د) اتخاب افراد
-91شریک راهبردی و باارزشترین سرمایه شرکت چه نامیده میشود؟
الف) کارکنان شرکت ب) دانش سازمانی ج) ذخایر مدیریتی د) هر سه مورد
-21به منظور سنجش میزان فراگیری نیروی انسانی در فرایند استخدام از چه آزمونی بهره گرفته میشود؟
الف) آزمون هوش هیجانی ب) آزمون تیپ شخصیتی ج) آزمون پیشرفت د) هر سه مورد

الف) معیارهای مطلوب ب) معیارهای اجباری و اساسی
) معیارهای شایستگی مدیران عملیاتی د) معیارهای مدل شایستگی نیروی انسانی
الف) معیارهای مدل شایستگی مدیران ب) معیارهای اجباری و اساسی
) معیارهای شایستگی مدیران ارشد د) معیارهای مطلوب
الف) قابل اندازهگیری باشد ب) قابل تعریف باشد
) قابل تعمیم به همه سطوح سازمان باشد د) قابلیت آموزش داشته باشد

21
پاسخنامه سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 ج 8 الف 95 د
2 الف 1 ج 96 ج
9 د 91 ب 97 الف
ب 98 د 99 د 4
5 د 92 ج 91 الف
6 ج 99 الف 21 ج
29 ب 94 ب 7


22
فصل چهارم: ارزشگذاری و تامین مالی یک مدل کسب و کار
-9عبارت "بهای یک شی ملموس یا ناملموس" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟

الف) هزینه ب) بهاء ج) قیمت د) ارزش
-2عبارت "مجموعهای از مزایای مورد انتظار از شی" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) ارزش ب) بهاء ج) قیمت د) هزینه
-9نحوه اندازهگیری مفهوم ارزش به چه صورتی میباشد؟
الف) با استفاده از واحد پول
) بصورت ذهنی
ب) بصورت فرمولهای ریاضی
د) بصورت عینی
ج
-4عبارت "منابع استفاده شده جهت تولید یا به دست آوردن محصول یا خدمت" تعریف کدام یک از واژههای ذیل
میباشد؟
الف) ارزش ب) هزینه ج) قیمت د) سرمایه اولیه
-5عبارت "عاملی است که یک فروشنده یا ارائه دهنده محصول و خدمات آنرا تعیین میکند و تابعی از نیروهای بازار
است" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) ارزش ب) هزینه ج) سرمایهاولیه د) قیمت
-6عبارت "فرایند تعیین ارزش اقتصادی کسب و کار" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) کارشناسی اقتصادی ب) ارزشگذاری کسب وکار ج) طرح توجیهی د) هیچکدام
-7کدام یک از گزینههای زیر از ضرورتهای دانستن ارزش فعلی کسب و کار محسوب نمیشود؟
الف) اظهارنامه مالیاتی
) ورود به بورس
ب) فروش یا واگذاری سهام
د) شراکت با کسب و کار دیگری
ج
-8کدام یک از گزینههای زیر از عناصر ارزشگذاری کسب و کار محسوب نمیگردد؟
الف) شرایط اقتصادی ب) گزارشهای مالی ج) میزان سرمایهاولیه د) روش ارزیابی
-1ارزشگذاری کسب و کار یک هنر است، در کدام یک از گزینههای زیر مصادق این موضوع ذکر شده است؟
الف) با مدیریت کسب و کار همراه است ج ) اداره کسب و کار در شرایط عدم اطمینان
-91روش انتخاب ارزشگذاری کسب و کار به چه عاملی بستگی دارد؟
الف) سرمایه اولیه ب) وضعیت اقتصادی ج) نوع صنعت د) ساختار شرکت

. ب) در نظر گرفتن میزان درآمدزایی یک کسب و کار در آینده.
. د) هر سه مورد.

23
-99کدام یک از گزینههای زیر از انواع روشهای ارزش گذاری کسب و کارها محسوب نمیشود؟

الف) ارزش سرمایهاولیه ب) ارزش بازاری ج) ارزش خالص داراییها د) نسبت قیمت به سود
-92روش ارزش خالص داراییها بیشتر برای ارزشگذاری چه کسب و کارهایی استفاده میشود؟
الف) کسب و کارهای نوپا
ج) کسب و کارهای خانوادگی
ب) کسب و کارهای در حال انحلال
د) کسب و کارهای حوزه تعاونیها
-99فرمول کلی روش ارزش خالص داراییها چگونه است؟
الف) کسر کردن سرمایهاولیه از ارزش سهام
ج) کسر کردن میزان داراییها از بدهیها
ب) کسر کردن سرمایهاولیه از ارزش سهام
د) کسر کردن میزان داراییها از سرمایهاولیه
-94روش ارزش گذاری نسبت قیمت به سود بیشتر برای ارزشگذاری چه کسب و کارهایی استفاده میشود؟
الف) کسب و کارهای با سود بالا
ج) کسب و کارهای با سود پایین
ب) کسب و کارهای در حال انحلال
د) کسب و کارهای سهامی خاص
-95در اقتصادهایی که تلاطمهای زیادی دارند از کدام رویکرد ارزشگذاری کسب و کارها نباید استفاده کرد؟
الف) جریان نقدی ب) میزان درآمدهای آتی ج) روش سود و زیان د) روش ارزش آتی
-96تفاضل بین جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی را چه مینامند؟
الف) صورت سود و زیان ب) نقطه سر به سر ج) سود د) زیان
-97صورت سود و زیان دارای چند قسمت میباشد؟

الف) درآمد ورودی، هزینههای خروجی و پول باقیمانده ب) درآمد ورودی، هزینههای خروجی و سرمایهاولیه
ج) سرمایهاولیه، درآمد ورودی، هزینههای خروجی و سود د) درآمد ورودی، هزینههای سربار، سرمایهاولیه و سود
-98در یک کسب و کار برای رشد و موفقیت باید جریان نقدی آن به چه صورتی باشد؟

الف) درآمدها بیش از سرمایهاولیه باشند
ج) جریان نقدی بر رشد و موفقیت کسب و کار تاثیری ندارد
. ب) درآمدها بیش از هزینه باشند.
. د) نرخ بازده و نرخ تنزیل منطقی بکار گرفته شود.
-91کدام یک از گزینههای زیر از اشتباههای رایج در ارزشگذاری کسب و کارها تلقی نمیشوند؟
الف) ارزشگذاری بر مبنای طرح تجاری
ج) استفاده از مجوع هزینههای راهاندازی کسب و کار
ب) مقایسه با کسب و کارهای خارجی
د) ارزشگذاری بر مبنای صنعت و ساختار سازمان
-21کدام یک از گزینههای زیر از عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای خطرپذیر نمیباشد؟
الف) ساختار مدیریتی ب) کار تیمی ج) رشد صنعت د) تمایز محصول


24
-29کدام یک از گزینههای زیر از عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای خطرپذیر نمیباشد؟

الف) شبکه ارتباطات ب ) سبک رهبری ج) نرخ بازده داخلی د) راههای بالقوه خروج
-22رشد صنعت چه مفهومی دارد؟
الف) توسعه فناوریهای تولید
ج) رشد بازار در آینده
ب) توسعه بازارهای فروش
د) توجه به نیازهای آتی مشتریان
-29راههای بالقوه خروج چه اهمیتی برای کسب و کارها دارند؟
الف) افزایش پایداری در برابر شکس
ج
ت ب) راههای خروج از یک صنعت و بازار در زمان بحران
د) روشهای تامین مالی در زمان بحران
) افزایش انعطاف در برابر فشارهای اقتصادی
-24روش تامین مالی خودراهانداز برای چه نوع کسب و کارهای پیشنهاد میگردد؟
الف) کسب وکارهای اینترنتی
ج) کسب وکارهای روستایی
ب) کسب وکارهای صنعتی
د) کسب و کارهای نوپا
-25یکی از بهترین روشهای تامین مالی شرکتهای سهامی عام کدام روش میباشد؟
الف) وام بانکی ب ) انتشار سهام ج) پیشفروش محصولات د) فروش امتیاز تولید

-26منظور از سرمایهگذاران فرشته در منابع سرمایه در کسب و کارها به چه افرادی اطلاق میشود؟
الف) کارآفرینان فعال در حوزه کسب و کار که توسعه کسب و کارها علاقه دارند.
ب) علاقهمندان به کسب و کارهای دانشبنیان در حوزه تجاری سازی دانش.
ج) افراد ثروتمندی که در مجموعهای از شرکتها سرمایهگذاری میکنند.
د) مدیران کسب و کارهای کوچک و بزرگ فعال در حوزه سرمایهگذاری.
-27کدام دسته از سرمایهگذاران علاوه بر سرمایهگذاری نسبت به مشاورههای مدیریتی اقدام میکنند؟

الف) سرمایهگذاران خطرپذیر
ج) بانکهای سرمایهگذار در حوزه صنعت
ب) سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی
د) گزینههای الف و ب
-28در مسیر رشد شرکتهای نوپا و کارآفرینانه چهار مرحله وجود دارد، آنها را به ترتیب نام ببرید؟
الف) مرحله بذر، مرحله ایده، رشد اولیه و بلوغ
ج) مرحله ایده، رشد اولیه، مرحله سربهسر و بلوغ
ب) مرحله بذر، مرحله ایده، مرحله سربهسر و بلوغ
د) مرحله رشد اولیه، مرحله ایده، مرحله بلوغ و مرحله افول
-21در کدام یک از مراحل رشد شرکتها عنوان رهبر بازار را کسب مینمایند؟
الف) مرحله رشد اولیه ب ) مرحله بلوغ ج) مرحله ایده د) مرحله سربهسر


25
-91کدام دسته از سرمایهگذاران در مرحله رشد اقدام به سرمایهگذاری مینمایند؟

الف) کارآفرینان ب) سرمایهگذاران خطرپذیر ج) سرمایهگذاران شخصی د) هیچکدام
-99کدام یک از روشهای تامین مالی شرکتهای نوپا مبتنی بر اینترنت است؟
الف) تامین مالی جمعی ب) اهدا سرمایه ج) تامین مالی راهاندازی د) تامین مالی شخصی
-92برای تامین مالی امور خیریه، درمان بیماری و چاپ کتاب از کدام روش بهره گرفته میشود؟
الف) وام قرضالحسنه ب) کمکهای بلاعوض ج) تامین مالی جمعی د) هر سه مورد
-99شرکتها و سازمانهایی که از طریق فراخوان به شناسایی و ارزیابی ایدههای نوآورانه پرداخته و آنها را حمایت
میکنند به چه روش تامین مالی مشهور هستند؟
الف) سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی
ج) فرشتهگان کسب و کار
ب) سازمانهای صنعتی دانشبنیان
د) شتاب دهندهها
-94در مرحله ایده و بذر از کدام روش متداول تامین مالی بهره گرفته میشود؟
الف) تامین مالی جمعی ب) پسانداز شخصی ج) استقراض د) گزینههای ب و ج
-95در مرحله راه اندازی از کدام روش متداول تامین مالی بهره گرفته میشود؟
الف) تامین مالی جمعی ب) فرشتگان کسب و کار ج) استقراض د) شتابدهندهها
* * *

پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
الف 28 د 91 ج 91 د 9
2 الف 99 الف 21 الف 21 ب
ب 91 ب 29 ب 92 ج 9
الف 99 ج 22 ج 99 ب 4
ج 92 ب 29 الف 94 د 5
د 99 د 24 ب 95 ب 6
د 94 ب 25 ج 96 الف 7
ب 95 ج 26 الف 97 ج 8
96 د 27 ب 98 ب 1


26
فصل پنجم: فرایند طراحی مدل کسب و کار
-9به منظور تطبیق مدل کسب و کار با تحولات بیرونی ضروری است کارآفرینان به چهار حوزه محیط کسب و کار
توجه نمایند، این چهار حوزه را مشخص کنید؟
الف) نیروهای بازار، نیروهای صنعت، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد کلان.
ب) نیروهای محیطی، نیروهای سازمانی، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد خرد.
ج) نیروهای بازار، نیروهای کسب و کار، روندهای سازمانی، نیروهای اقتصاد کلان.
د) نیروهای بازار، نیروهای کسب و کار، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد خرد.
-2کدام یک از گزینههای زیر از نیروهای پنجگانه بازار محسوب نمیشوند؟

الف) مسائل بازار ب) نیازها و تقاضاها ج) بخش بازاریابی د) هزینههای تعویض
-9کدام یک از گزینههای زیر از پنج نیروی صنعت که در تحلیلهای رقابتی دخالت دارند محسوب نمیشود؟
الف) ذینعان ب) رقبا ج) تازه واردها د) تکنولوژی
-4کدام یک از گزینههای زیر از روندهای کلیدی که به نحوی در پیشبینی محیط کسب و کار دخالت دارند محسوب
نمیشود؟
الف) روندهای فناوری ب) روندهای سیاسی ج) روندهای قانونی د) روندهای اجتماعی فرهنگی
-5کدام یک از گزینههای زیر از نیروهای اقتصاد کلان در محیط کسب و کار محسوب نمیشوند؟
الف) نرخ سرمایه ب) زیرساختهای اقتصادی ج) بازار سرمایه د) شرایط بازار جهانی
-6ارزیابی سوات مبتنی بر ارزیابی کدام عوامل یک کسب و کار میباشد؟
الف) عوامل داخلی ب) عوامل خارجی ج) عوامل پیشبرنده د) گزینههای الف و ب
-7در نتایج ارزیابی سوات چه مطالبی مطرح میگردد؟
الف) تحلیل بازار ب) موقعیت کنونی ج) مسیرهای آتی د) گزینههای ب و ج
-8کدام یک از راهبردهای زیر منتج به یافتن مشتریان جدید میشود؟
الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) هیچکدام
-1کدام یک از راهبردهای زیر به رقابت در بازارهای موجود میپردازد؟
الف) راهبرد بازار ب) اقیانوس آبی ج) اقیانوس قرمز د) هیچکدام
-91در کدام یک از راهبردهای زیر نوآوری در ارزش در مدل کسب و کار مورد توجه قرار میگیرد؟
الف) اقیانوس آبی ب) گرایش به نوآوری ج) اقیانوس قرمز د) هیچکدام


27
-99عبارت "بازاری با ارزشهای متمایز برای مشتریان و در عین حال خالی از رقیب" مفهوم کدام یک از راهبردهای
زیر میباشد؟

الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) هیچکدام
-92عبارت "این راهبرد ارائه دهنده چارچوبی برای شناسایی عوامل زیربنایی رقابت در صنعت هستند" مفهوم کدام
یک از راهبردهای زیر میباشد؟
الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) راهبرد رقابتی
-99برای نشان دادن جنبههای کلیدی راهبرد رقابتی در تدوین راهبرد از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
الف) فرایند برنامهریزی مدل ب) ماتریس سوات ج) چرخ راهبرد رقابتی د) گزینه ب و ج
-94کدام یک از گزینههای زیر از مراحل فرایند برنامهریزی مدل کسب و کار محسوب نمیشود؟
الف) شناخت ب) ارزیابی ج) آمادهسازی د) طراحی

-95عبارت "سند مکتوب و منظمی است که روش اجرای فعالیت یک کسب و کار را در یک دوره زمانی مشخص و
بیان مینماید" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) طرح کسب و کار ب) سند کسب و کار ج) چشمانداز کسب و کار د) هر سه مورد
-96عبارت "نقشهای است که مسیر حرکت افراد را در اجرای اقدامهای اثربخش کسب و کار تعیین میکند" تعریف
کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) نقشهراه کسب و کار ب) سند کسب و کار ج) چشمانداز کسب و کار د) طرح کسب و کار
-97در بخش خلاصه اجرایی طرح کسب و کار به کدام یک از گزینههای زیر پرداخته نمیشود؟
الف) تیم ب) فرصت و راهبرد ج) مباحث مالیاتی د) مزیتهای رقابتی
-98در بخش تحقیقات بازار و بازاریابی در طرح کسب و کار به کدام عوامل پرداخته میشود؟
الف) ارزیابی بازار فعلی ب) مشتریان ج) رقابت د) هر سه مورد
-91در بخش معرفی صنعت در طرح کسب و کار به کدام عامل پرداخته نمیشود؟
الف) راهبرد ورود و رشد ب) سهامداران ج) کالاها و خدمات د) شرکت و مفهوم آن
-21مباحثی از قبیل میزان و تداوم حاشیه سود و سودآوری در کدام قسمت یک طرح کسب وکار مطرح میشود؟
الف) برنامه اقتصادی ب) برنامه فروش ج) سهم بازار د) صنعت

-29در کدام یک از برنامههای طرح کسب و کار به موضوعاتی از قبیل؛ محل کارخانه، تجهیزات و نیروی کار پرداخته
میشود؟
الف) برنامههای توسعه ب) برنامههای اقتصادی ج) برنامه تولید و عملیات د) هیچکدام
28
پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 الف 91 الف 91 ب
2 ج 99 ب 21 الف
ج 29 د 92 د 9
ج 99 ب 4
5 الف 94 ب
6 د 95 الف
د 96 د 7
ج 97 ب 8
د 98 ج 1


29
فصل ششم: راهبردهای بهرهوری
-9عبارت "نسبت مجموعه مشخصی از منابع ورودی به خروجیها" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) کارایی ب) بهرهوری ج) اثربخشی د) بهبود مستمر
-2طبق نظر شورای بهرهوری اروپا، بهرهوری یک نگرش ذهنی است؛ از این عبارت چه برداشتی میتوان کرد؟
ج
-9یکی از مهمترین اهداف سنجش بهرهوری کدام است؟
الف) صرفهجویی در هزینه
ج) صرفهجویی در مواد اولیه
ب) بهبود عملکرد نیروی انسانی
د) بهبود مستمر در سازمان
-4در الگوی گسترش عملکرد کیفیت چه عواملی مورد توجه است؟
الف) بهرهوری سازمان ب) صرفهجویی در هزینه ج) خواسته و نیازهای مشتریان د) رضایت مشتریان
-5کدام یک از گزینههای زیر از اقدامات الگوی گسترش عملکرد کیفیت محسوب نمیشود؟
الف) شناسایی مشتری ب) رضایت مشتری ج) خواست مشتری د) ساخت نیاز مشتری
-6عبارت "تغییرات تدریجی و کوچک باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی و دائمی توام با پیشرفت و اصلاح خواهد
شد" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) کارایی ب) بهرهوری ج) اثربخشی د) کایزن
-7کدام یک از گزینههای زیر از قواعد چهارگانه کایزن محسوب نمیشود؟
ج
-8عبارت "ارتقای سطح دانش، مهارتهای فنی و شغلی که سبب ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان میگردد" تعریف
کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) آموزش ب) توانمندسازی ج) بهبود نیروی انسانی د) یادگیری
-1کدام یک از گزینههای زیر از مقاطع آموزشی کارکنان محسوب نمیگردد؟
الف) آموزش قبل از خدمت
ج) آموزش ضمن خدمت
ب) آموزش بدو خدمت
د) آموزش همگانی سازمانی

الف) ذهنیتی مبتنی بر کارایی و تلاش ب) ذهنیتی مبتنی بر اثربخشی عملکرد سازمان
) ذهنیتی مبتنی بر مدیریت کیفیت د) ذهنیتی مبتنی بر پیشرفت و بهبود مستمر
الف) نیاز به راهبرد سازمانی منعطف و نوآورانه ب) نیاز به روابط سازمانی و سازگاری
) نیاز به ساختار منعطف در حوزه تولید د) نیاز به ساختار سازمانی افقی

30
-91عبارت "فرایندی است که طی آن مدیربخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به زیردستانش واگذار میکند"
تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) انتخاب سرپرست ب) سازماندهی منابع انسانی ج) تفویض اختیار د) رهبری کارکنان
-99در تفویض اختیار به یک نکته کلیدی باید توجه کرد، آنرا در گزینههای زیر مشخص کنید؟
الف) تناسب بین اختیار و مسئولیت
) تناسب بین ظرفیت و مسئولیت
ب) تناسب بین توانمندیها و اختیار
د) تناسب بین میزان آموزش و اختیار
ج
-92عبارت "حالتی مشخص که سبب ایجاد رفتاری معین میشود" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) هوش هیجانی ب ) انگیزش ج) هوش سازمانی د) قرارداد روانشناختی
-99مهمترین موضوع و عامل اصلی در ایجاد انگیزش کارکنان کدام است؟
الف) پاداشهای نقدی ب ) تشویق کارکنان ج) ایجاد محیط شاد د) نقش مدیران
-94عبارت "ارائه افکار و ایدههای جدید" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) انگیزش ب ) کایزن ج) خلاقیت د) بهرهوری
-95عبارت "قدرتمندشدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن، توانا شدن" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) توانمندسازیروانشناختی ب) انگیزش ج) تفویض اختیار د) قرارداد روانشناختی
-96فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی مفهوم کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) قراردادروانشناختی ب) انگیزش ج) تفویض اختیار د) توانمندسازیروانشناختی
-97توانمندسازیروانشناختی در چهار حوزه شناختی تاثیرگذار است، کدام یک از گزینههای زیر در این چهار حوزه
نمیباشد؟
الف) احساس شایستگی ب) انگیزش ج) معنیدار بودن د) حق انتخاب
-98عبارت "از جمله روشهایی است که هم در موفقیت و بهرهوری سازمانها، و هم در افزایش توانمندی و انگیزش
کارکنان موثر است" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) توانمندسازیروانشناختی ب) کیفیت زندگی کاری ج) گردش شغلی د) انگیزش
-91کدام یک از گزینههای زیر در تقسیمبندی انواع گردش شغلی قرار نمیگیرند؟
الف) برگشتپذیر چرخشی ب) برگشتناپذیر افقی ج) برگشتناپذیر عمودی د) برگشتپذیر
-21کدام یک از انواع گردش شغلی برای پرورش و ارتقای شغلی مدیران مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف) گردش شغلی چرخشی ب) گردش شغلی افقی ج) گردش شغلی عمودی د) هیچکدام

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری
مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری + doc
مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
مدیریت کسب و کار و بهره وری کتاب
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی و همکاران
مدیریت کسب و کار و بهره وری چیست
مدیریت کسب و کار و بهره وری میرواحدی
مدیریت کسب و کار و بهره وری جزوه
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
دانلود pdf مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی و همکاران pdf
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf
جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری.pdf
فایل pdf مدیریت کسب و کار و بهره وری
جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
سرفصل درس مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری مرکز نشر دانشگاهی
خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
خرید کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری انتشارات آها
دانلود جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود فایل کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود رایگان کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود pdf کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
دانلود pdf کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی ...

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره‌وری با انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و پدیدآوراندگان محمدتقی طغرایی,در سال 1398 به چاپ رسیده است .موضوعاتی که در این کتاب کار شده ... رتبه: ۵۱۰ - ‏۱۰ مرور

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری | مرجع دانلود پاورپوینت

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی و... مرکز نشر ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی ، فرزانه خالویی ، شیوا گورتانیان نژاد مرکز نشر دانشگاهی

 

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا

 

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی | کتابانه

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی. فروش آنلاین بیش از 30 هزار عنوان کتاب شامل کتب دانشگاهی کتاب آموزش زبان کتاب های کمک درسی کتاب کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی با بهترین قیمت

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی چاپ مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، مناسب برای مدرسان و دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری، صنایع، اقتصاد و … می باشد.

 

جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری .pdf

اسم فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری - رفعت.pdf حجم 355 کیلوبایت; تاریخ آپلود 1393/10/2-14:12; آخرین دریافت 1399/12/30-18:26; مجموع دریافت‌ها : 1467; عمر فایل 6 سال 9 ماه 2 هفته 2 روز 15 ساعت 37 دقیقه 18 ثانیه

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی

کتاب بهبود فضای کسب و کار: کارآفرینی، مدیریت، بهره‌وریاثر عظیم محبی بوده و چاپ 2 آن در سال 1392 توسط انتشارات آثار فکر منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل Entrepreneurship، اقتصاد، تولید، علوم اجتماعی، کارآفرینی، کسب و کار می‌باشد ...

 

مطالب درباره بهره‌وری | صفحه 2 از 2 | کار و کسب

کار و کسب، به عنوان مرجع حرفه‌ای آموزش و مشاوره مدیریت با رویکرد بازار ایران، به برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره و پیاده‌سازی در حوزه‌های تحلیل کسب و کار، مدیریت فرایند، هوش تجاری، مدیریت ...

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی | کتابانه

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی. فروش آنلاین بیش از 30 هزار عنوان کتاب شامل کتب دانشگاهی کتاب آموزش زبان کتاب های کمک درسی کتاب کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی با بهترین قیمت

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری اثر محمد تقی طغرایی - سید ...

> گروه محصولات ‏ > کتاب ‏ > دانشگاهی ‏ > انسانی ‏ > مدیریت ‏ > مدیریت کسب و کار و بهره وری 240,000 ریال ناموجود

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی محمد تقی طغرایی - سید سعید میر واحدی - فرزانه خالویی - شیوا گورتانیان نژاد منتشر شده توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سایت رایا قابل تهیه می باشد.

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری-محمدتقی طغرایی-مرکز نشر ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری-محمدتقی طغرایی-سعید میرواحدی-فرزانه خالویی-شیوا گورتانیان نژاد-مرکز نشر دانشگاهی-فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

 

جزوه و خلاصه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری

Views: 1.2K

 

Author: خلاصه کتب دانشجویی

Author: خلاصه کتب دانشجویی

 

Views: 1.2K

Views: 1.2K

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب وکار بیان می کند که امروزه نه تنها باید هوشمندانه کار کرد بلکه باید هوشمندانه سخت کار کرد تا به ثروت و موفقیت نائل شد. کتاب مدیریت کسب وکار و بهره وری به مباحثی همچون کسب و کارو از همه مهمتر طرح کسب و کار و ...

 

مقایسه مدیریت کسب و کار و بهره وری ایران با یک کشور ...

با سلامعنوان کار " مقایسه مدیریت کسب و کار و بهره وری ایران با یک کشور پیشرفته " کتابی که برای این درس تدریس شده " مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته آقای محمدتقی طغرایی"می باشدکه با توجه به این کتاب و مباحثی که در آن وجود ...

 

دانلود فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری

کتاب و پژوهش . کامپیوتر ... دریافت فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری. شما در حال پرداخت برای دریافت فایل با مشخصات زیر هستید. در صورت صحیح بودن اطلاعات، خرید را ادامه دهید. عنوان فایل: جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری کد ...

 

دانلود فایل pdf جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری - یوفایل

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری. این فایل، جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf است که مطالب این درس را در حجم ۱۰۵صفحه به صورت کامل و جامع به بیان زیر خلاصه کرده است.

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده منتشر شده ... *برای خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید*.

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.

 

دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره­‌وری اثر اکبر فرجی ...

خرید و دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره­‌وری اثر اکبر فرجی‌ارمکی ، حمیدرضا خانپورهرسمی از انتشارات آثار فکر. اپلیکیشن فیدیبو، حس خوب کتاب خواندن :) دانلود انواع کتاب صوتی، الکترونیکی و پی دی اف (pdf) فارسی.

 

یاوران فایل | بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران ...

بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران فایل . یاوران فایل بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران فایل سبد خرید 0. صفحه اصلی; درباره ما; تماس با ما; راهنمای خرید. راهنمای خرید; سوابق خرید; پشتیبانی خرید; مشکلا�

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات درس حقوق اداری دانشگاه علمی کاربردی دانلود دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی همراه با نمونه سوال کاربران گرامی محتوای نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه �

 

دانلود فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری

کتاب و پژوهش . کامپیوتر ... دریافت فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری. شما در حال پرداخت برای دریافت فایل با مشخصات زیر هستید. در صورت صحیح بودن اطلاعات، خرید را ادامه دهید. عنوان فایل: جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری کد ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود فایل

دانلود فایل سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری مجموعه سؤالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته علی ارشدی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 271 سؤال همراه با پاسخنامه و ذکر صفحه مأخذ مربوطه به ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده منتشر شده ... *برای خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید*.

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود رایگان

مدیریت کسب و کار و بهره وری ~مهدی سعیدی کیا، فیروزه طبیب زاده - 978-600-94002-6-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - آپارات

 

معرفی و خلاصه 20 کتاب مدیریت برای مدیران موفق | خانه ان ال ...

کتاب های مدیریت کسب و کار. کتاب های مدیریت آموزشی. کتاب های مدیریت صنعت بیمه. معرفی و خلاصه 20 کتاب مدیریت برای مدیران موفق در یک نگاه. 1- کتاب تفکر سریع و آهسته. 2- کتاب نوپای ناب. 3- کتاب خلق مدل ...

 

دوره مدیریت فرایند های کسب و کار | کار و کسب

دوره صفر تا صد مدیریت فرایند های کسب و کار - دو روزه - کتاب راهنمای طراحی و تحلیل فرایند - گواهی و مدرک حضور - میان وعده و ناهار - bpmn - bpms - bpm - etom

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری موضوع: کتب درسی مولف: حسن مرادی، مهرداد بیات، آرزو بک زاده مترجم: کتاب چاپی مرتبط: مدیریت کسب و کار و بهره وری. دریافت این اثر. خرید کتاب الکترونیکی 60,000 ریال برچسب ها: مدیریت کسب و کار و بهره وری ...

 

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مدیریت کسب و کار و بهره وری . 46,000تومان قیمت بدون مالیات: 46,000تومان. مدیریت کسب و کار بیان می کند که امروزه نه تنها باید هوشمندانه کار کرد بلکه باید هوشمندانه سخت کار کرد تا به ثروت و موفقیت نائل شد. کتاب مدیریت کسب وکار و ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود رایگان

مدیریت کسب و کار و بهره وری ~مهدی سعیدی کیا، فیروزه طبیب زاده - 978-600-94002-6-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - آپارات

 

عضویت الماسی - خلاصه بهترین کتاب‌های کسب‌و‌کار - مدیر سبز

شما با عضویت یک‌ساله، هر هفته به خلاصه یکی از جدیدترین یا بهترین کتاب‌های کسب‌و‌کار دنیا دسترسی دارید و می‌توانید آن را به‌صورت فایل pdf دانلود کنید. همچنین فایل صوتی چکیده کتاب به‌صورت mp3 در اختیار شما قرار می‌گیرد ...

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات درس حقوق اداری دانشگاه علمی کاربردی دانلود دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی همراه با نمونه سوال کاربران گرامی محتوای نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه �

 

مدیریت کسب و کار - مدیریت منابع انسانی - مدیریت کارمندان

مدیریت کسب و کار; مدیریت کسب و کار . مدیریت کسب و کار . ارتباطات. بهره وری. رهبری. مدیریت. منابع انسانی. مهارت های کسب و کار. شارژ انگیزه در کارکنان . این دوره با عنوان شارژ انگیزه کارکنان در شرکت ها و سازمان و راهکارهای سنجش

 

چکیده کتاب -کافه کتاب - مطالعه رایگان بهترین خلاصه کتاب ...

چکیده گنجینه ارزشمند بشری - چکیده کتاب های کاملا رایگان، برای آنان که خلاصه کتاب میخوانند، وبدنبال جدیدترین و پرفروش ترین کتب غیرداستانی هستند.

 

خلاصه کتاب مدیریت زمان اثر برایان تریسی | همیار آکادمی

مطالعه کتاب‌های مختلفی که در زمینه مدیریت زمان نوشته شده است، می‌تواند کمک زیادی به افزایش بهره‌وری ما بکند. کتاب مدیریت زمان برایان تریسی می‌تواند یکی از بهترین و کاربردی‌ترین کتاب‌ها ...

 

درباره من :: نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی ...

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. خا�

 

رهبری - رهبری کسب و کار - مدیریت کسب و کار

در این مجموعه، آموزش هایی به صورت آنلاین در حوزه رهبری کسب و کار و اینکه چگونه رهبر باشیم برای مدیران و صاحبان کسب و کار قراردارد.

 

 

 

 • ۰ نظر
 • ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۱
 • محمود محمودی

دانلود جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی pdf

 

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی

با سلام: این نمونه سوالات درس مهارت و قوانین کسب وکار مخصوص دانشجویان علمی کاربردی مون گار شو می باشد. 1- کسب و کار را تعریف نمایید. 2- ویژگیهای اصلی کسب و کار را نم ببرید. 3- انواع کسب وکار از نظر تعداد افراد شاغل را نام برده ...

 

جزوء درسی مدیریت کسب و کار و بهره وری :: وب سایت رسمی ...

جزوه درسی مدیریت کسب و کار و بهره وری ارائه شده دانشگاه علمی کاربردی واحد 13

 

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری دانلود + نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۵ ساعت 0:34 توسط ایوب حبیبی | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. تیر ۱۳۹۵; خرداد ۱۳۹۵; اردیبهشت ۱۳۹۵; دی ...

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی و همکاران ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری , جزوه استاندارد - دانایونیdanauni.ir › product › مدیریت-کسب-و-کار-و-بهره-وری براساس بخشنامه آزمون متمرکز (سراسری) دانشگاه جامع علمی-کاربردی.

 

 

پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 ب 91 ج 91 الف
2 د 99 الف 21 ج
9 الف 92 ب
د 99 ج 4
ج 94 ب 5
6 د 95 الف
د 96 ج 7
8 الف 97 ب
د 98 د 1


32
فصل هفتم: اندازهگیری بهرهوری
-9کدام یک از گزینههای زیر از انواع بهرهوری محسوب نمیشود؟

الف) بهرهوری جزئی ب ) بهرهوری کل ج) بهرهوری جامع کل د) بهرهوری جامع جزء
-2عبارت "نسبت ارزش یا مقدار محصول به یک طبقه از نهاده" تعریف کدام یک از شاخصهای زیر میباشد؟
الف) بهرهوری جزئی ب ) بهرهوری کل ج) بهرهوری جامع کل د) بهرهوری جامع جزء
-9عبارت "حاصل کسر ارزش محصول کل یا ارزش افزوده بر تعدادی از نهادهها" تعریف کدام یک از شاخصهای
زیر میباشد؟
الف) بهرهوری جزئی
ب) بهرهوری کل
ج) بهرهوری چندعامل د) بهرهوری جامع جزء

-4عبارت "از تقسیم ارزش کل محصولات تولیدی به مجموع ارزش، کلیه نهادههای مصرفی" تعریف کدام یک از
شاخصهای زیر میباشد؟

الف) بهرهوری جزئی ب) بهرهوری کل ج) بهرهوری چندعامل د ) بهرهوری جامع جزء
-5کدام یک از شاخصهای بهرهوری در برگیرنده عوامل کیفی مرتبط با رضایت مصرف کننده میباشد؟
الف) بهرهوری جزئی ب) بهرهوری کل ج) بهرهوری چندعامل د ) بهرهوری جامع کل

-6کدام یک از گزینههای زیر مفهوم سازمان هوشمند را شرح میدهد؟
الف) انعطافپذیر در برابر تغییرات محیطی و وفق با تغییرات محیطی.
ب) توسعه فرهنگ آموزش و یادگیری برای مقابله با تغییرات محیطی.
ج) توسعه هوشمندی سازمان در تمامی لایههای سازمان به منظور افزایش بهرهوری.
د) توسعه سیستمهای مبتنی بر مدیریت دانش به منظور توفیق در برابر تغییرات محیطی و افزایش بهرهوری.
-7کدام یک از عوامل موثر بر بهرهوری در کوتاه مدت تغییر نمیکند؟

الف) عوامل فناوری ب ) عوامل نرمافزاری ج) عوامل سخت افزاری د) هیچکدام
-8کدام یک از عوامل موثر بر بهرهوری در کوتاه مدت تغییر میکند؟
الف) عوامل فناوری ب ) عوامل نرمافزاری ج) عوامل سخت افزاری د) هیچکدام
-1مدیر بنگاه بر کدام دسته از عوامل موثر بر بهرهوری کنترلی ندارد؟
الف) عوامل فناوری ب ) عوامل نرمافزاری ج) عوامل سخت افزاری د) عوامل خارجی
-91عبارت "ثروت اضافهای که شرکت از طریق فرایند تولید و یا ارائه خدمت تولید میکند" تعریف کدام یک از
واژگان زیر میباشد؟
الف) ارزش افزوده
ب) ارزش کالا و خدمات
ج) ارزش بهینه تولید د) ارزش ساخت و تولید


33
-99فرمول (ارزش مصارف واسطه – ارزش ستانده) نحوه محاسبه کدام یک از گزینههای زیر را نشان میدهد؟

الف) ارزش بازاری ب ) ارزش کالا و خدمات ج ) ارزش بهینه تولید د) ارزش افزوده
-92فرمول (خدمات و مواد خریداری شده – کل فروش) نحوه محاسبه کدام یک از گزینههای زیر را نشان میدهد؟
الف) ارزش بازاری ب ) ارزش افزوده ج) ارزش بهینه تولید د) ارزش کالا و خدمات

پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 د 91 الف
2 الف 99 د
ب 92 ج 9
99 ب 4
94 د 5
6 الف 95
96 ج 7
97 ب 8
98 د 1


34
فصل هشتم: مدیریت بهرهوری
-9منظور از "استفاده کارآمد از عوامل تولید" کدام یک از مفاهیم زیر میباشد؟

الف) کارایی ب) بهرهوری ج) کیفیت مستمر د) بهینهسازی مصرف
-2منظور از "شیوه اداره و به کارگیری منابع بگونهای اثربخش و کارا" کدام یک از مفاهیم زیر میباشد؟
الف) مدیریت بهرهوری ب) مدیریت اثربخش ج) مدیریت کیفیت د) مدیریت مصرف
-9عبارت "تعهد مدیریت عالی سازمان به سمت بهبود بهرهوری" از عناصر اصلی کدام یک از مفاهیم زیر میباشد؟
ج
-4یک برنامه بهرهوری رسمی مناسب باید براساس فرایندی عمل کند، این فرایند با چه عنوانی نامیده میشود؟
الف) چرخه کیفیت ب) چرخه کایزن ج) چرخه بهرهوری د) چرخه تولید
-5منظور از عبارت "فرایندی است که طی آن شاخصها بهرهوری تعریف و اندازه آنها محاسبه میشود" کدام یک از
مفاهیم زیر میباشد؟
الف) اندازهگیری کارایی ب) اندازهگیری بهرهوری

الف) برنامه مدیریت مصرف ب) برنامه مدیریت اثربخش
) برنامه مدیریت کیفیت د) برنامه مدیریت بهرهوری

ج) کنترل کیفیت د) هیچکدام
-6کدام یک از گزینههای زیر عنوان شکل مقابل را در بر دارد؟

الف) چرخه بهرهوری
ب) چرخه کارایی
ج) برنامهریزی بهرهوری
د) چرخه بهبود بهرهوری
-7چرخه بهرهوری در کدام یک از نظامهای زیر با سایر نظامها یکسان نمیباشد؟
الف) در تمامی نظامها یکسان است. ب) در نظامهای تولید و خدماتی یکسان نمیباشند.

ج
-8نهادینه کردن صرفهجویی در کل شرکت به منظور استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری از طریق چه سازکارهایی
نهادینه میشود؟
الف) ساختارسازی ب) تشویق ج) تنبیه د)گزینه الف و ب

) در نظامهای دولتی و غیردولتی یکسان نمیباشند. د) هیچ یک از گزینهها صحیح نمیباشد.

35
-1در جهان دو فلسفه مدیریتی در حوزه بهرهوری مطرح است، آنها را نام ببرید؟
الف) مکتب مدیریت غربی و شرقی ب) مکتب مدیریت صنعتی و منابع انسانی

ج
-91روش نوآوری بنیادی یا رادیکال در کدام یک از فلسفههای مدیریتی قرار میگیرد؟
ج
-99روش نوآوری تدریجی در کدام یک از فلسفههای مدیریتی قرار میگیرد؟
ج
-92در روش نوآوری بنیادی برای مدیریت افزایش بهرهوری چه نگاهی به پدیده بهرهوری وجود دارد؟
الف) نگاه سخت افزاری ب) نگاه نرمافزاری ج) نگاه بهبود کیفیت د) نگاه بهبود
-99در روش نوآوری بنیادی برای بهرهوری بیشر از چه طریقی بهره گرفته میشود؟
ج
-94در روش نوآوری بهبود تدریجی برای مدیریت افزایش بهرهوری بر چه جنبههایی تاکید دارد؟
الف) نگاه سخت افزاری ب) انسانی ج) سازمانی د) مدیریتی
-95در مدل گودوین عوامل موثر بر بهبود بهرهوری در چه سطوحی در نظر گرفته شود؟
ج
-96به اعتقاد صاحبنظران سنگ بنای نظامهای بهرهوری کدام یک از نظامهای زیر میباشد؟
الف) مدل دمینگ ب) مدل کایزن ج) مدل 5Sد) مدل گودوین
" -97تفکیک اطلاعات ضروری و کاربردی از اطلاعات غیرضروری و غیرکاربردی"؛ در کدام یک از مراحل 5Sجای
دارد؟
الف) نظم و ترتیب ب) سازماندهی ج) انضباط د) پاکیزهسازی
" -98سازماندهی محیطکار و به معنای مرتب کردن اطلاعات و قراردادن آنها در جای مناسب"؛ در کدام یک از مراحل
5Sجای دارد؟
الف) نظم و ترتیب ب) سازماندهی ج) انضباط د) پاکیزهسازی

) مکتب مدیریتی غربی و ژاپنی د) مکتب مدیریت دولتی و منابع انسانی
الف) مکتب مدیریت غربی ب) مکتب مدیریت شرقی
) مکتب مدیریتی ژاپنی د) مکتب مدیریت دولتی
الف) مکتب مدیریت غربی ب) مکتب مدیریت شرقی
) مکتب مدیریتی ژاپنی د) مکتب مدیریت دولتی
الف) برنامهریزی و سازماندهی منابع تولید ب) بهبود توانمندیهای مدیریت
) تشویق به نوآوری در تولید د) سرمایهگذاری جدید و نو
الف) فردی، شغلی، سازمانی ب) نیروی انسانی، ساختار سازمانی، رهبری سازمان
) مدیریتی، شغلی، سازمانی د) سازمانی، مدیریتی، وظیفهای

36
-91ابعاد مدل تعالی سازمان ( )EFQMکدام هستند؟

الف) توانمندسازها ب ) نتایج ج) ارزشها د) گزینههای الف و ب
-21در مدل تعالی سازمان ( )EFQMوزن کدام یک از معیارها با وزن سایر معیارها برابر نیستند؟
الف) نتایج جامعه ب ) نتایج کلیدی ج) نتایج مشتری د) گزینههای ب و ج
-29در مدل تعالی سازمانی در معیار نتایج جامعه چه موردی بررسی میگردد؟
الف) نیازها و انتظارات مشتریان
ج) نیازها و انتظارات جامعه
ب) نیازها و انتظارات کارکنان
د) نیازها و انتظارات کلیه افراد و ذینفعان

 

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی چاپ مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، مناسب برای مدرسان و دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری، صنایع، اقتصاد و … می باشد.

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری , جزوه استاندارد - دانایونیdanauni.ir › product › مدیریت-کسب-و-کار-و-بهره-وری براساس بخشنامه آزمون متمرکز (سراسری) دانشگاه جامع علمی-کاربردی.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت کسب و کار دانشگاه علمی ...

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی pdf ... سوالات تستی درس مدیریت کسب و کار و بهره وری ; سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری نمونه سوالات بهره وری علمی و مدیریت بازرگانی کاربردی safe-systems

 

دانایونی دانلود pdf جزوات و سوالات امتحانی دانشگاه جامع ...

دانلود منابع آموزشی Pdf پی دی اف دانا یونی، جزوات و منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور (سرفصل رشته ها، ریز محتوای دروس، بخشنامه ها و پذیرش رشته های جدید)

 

نمونه سوالات تستی مهارتها و قوانین کسب و کار علمی کاربردی ...

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری دانلود این نمونه سوالات درس مهارت و قوانین کسب وکار مخصوص دانشجویان علمی کاربردی مون گار شو می باشد کسب و کار را تعریف مدیریت بازاریابی را تعریف ...

 

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ppt :: دانلود ...

Slide 1 - مدیریت بهره وریPPTآبان ماه 1392 منبع: کتاب ”بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها“ مؤلف: شهنام طاهری؛ انتشارات هستان فصل اول: مفهوم بهره وری فصل دوم: ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری فصل سوم: مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر ...

 

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری - PIBE

جزوه و خلاصه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری. امتیاز5.00 ( 1 رای ). pdf. اکتبر 29, 2018. 776KB. تعداد صفحات 50. جامع + خلاصه + کاربردی. ۵,۵۰۰ تومان.

 

جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری از مهدی احمدزاده - سحا فایل

جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری از مهدی احمدزاده . امتیاز 5.00 ( 1 رای ) نوع فایل . pdf . حجم فایل . 1.84 مگابایت . تعداد صفحه . 105 . دسته بندی . جزوات و خلاصه کتاب های دانشگاهی، مدیریت ، اقتصاد و حسابداری. تعداد بازدید . 74 بازدید . 4,900 ...

 

یاوران فایل | خلاصه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری ...

خلاصه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری به همراه نمونه سوالات تستی و تشریحی . محتویات فایل: خلاصه(پاورپوینت) کامل درس مدیریت کسب و کار و بهره وری در حجم ۱۱۵ اسلاید power point

 

دانلود و خرید PDF کتاب مدیریت کسب و کار و بهره‌وری (از ...

«مدیریت کسب و کار و بهره‌وری (از نگاهی دیگر)» تالیف دکتر عبدالناصر ناظم بکایی، درس‌گفتاری درباره کسب و کار و مدیریت است. در این نوشتار سعی شده است مباحث اولیه و مبانی مدیریت و بهره‌وری برای شاغلان در عرصه صنعت و تجارت ...

 

دانایونی دانلود pdf جزوات و سوالات امتحانی دانشگاه جامع ...

دانلود منابع آموزشی Pdf پی دی اف دانا یونی، جزوات و منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور (سرفصل رشته ها، ریز محتوای دروس، بخشنامه ها و پذیرش رشته های جدید)

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی و... مرکز نشر ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی ، فرزانه خالویی ، شیوا گورتانیان نژاد مرکز نشر دانشگاهی

 

نمونه سوالات کنترل پروژه دانشگاه علمی کاربردی قدسی پور ...

۱۵ آبان ۱۳۹۶ — نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. ... نورنا) : نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایشها) نیمسال اول 94-93 دانشگاه پیام نور ... درس مبانی مدیریت صنعتی · دانلود نمونه سوال درس کنترل پروژه ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری ~مهدی سعیدی کیا، فیروزه طبیب زاده - 978-600-94002-6-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک مقالات فارسی

 

دانلود نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری همراه با ...

دانلود نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری همراه با جزوه آموزشی دانلود نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری تعداد سوال 120 عدد با پاسخنامه همراه با جزوه( ۴۳ ص ) فرمت pdf دریافت فایل

 

دانلود جزوه درسی مدیریت زنجیره تامین :: دانلود جزوه

دانلود ... کسب و کار،جزوه درس مدیریت زنجیره تامین،مدیریت زنجیره تامین چوپرا،کتاب مدیریت زنجیره تامین ... جزوه درسی اصول و مبانی زنجیره ای تامین - رشته بازاریابی ...www.reza19.blogfa.com › post جزوه درسی اصول و مبانی زنجیره ای تامین - د

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری جزوه دانش خانواده و جمعیت علمی کاربردیدانلود جزوه دانش خانواده و جمعیت پیام نور دانش ...

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری - جناب آقای رفعت :: .: جزوه ها ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری - جناب آقای رفعت جزوه ها و مطالب حقوقی ، مهدی زنده بودی :: حقوق کیفری :. دریافت جزوه های کارشناسی حقوق دانشگاه علمی کاربردی بوشهر و مطالب حقوقی - Rights, Graduate

 

نمره درس مدیریت کسب و کار و بهره وری اعلام شد . :: .: جزوه ...

نمره درس مدیریت کسب و کار و بهره وری مدرس : استاد عزیزم جناب آقای رفعت با کد درسی 1103018421 اعلام شد .

 

بایگانی‌های مستند سازی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - EIRO

جدیدترین خلاصه درس – دانایونی دانلود pdf جزوات و سوالات … کاربردی) … مدیریت کسب و کار و بهره وریجزوه استاندارد 1,500 تومان موجود … مستند سازیجزوه استاندارد

 

جزوه درس مهارتها و قوانین کسب و کار برای آزمون جامع علمی ...

پاورپوینت کامل جزوه درس مهارتها و قوانین کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی در 206 اسلاید کاملا ...

 

جزوه درس مدیریت کیفیت و بهره وری - فایل وی

این فایل، جزوه درس مدیریت کیفیت و بهره وری است که در آن همه مفاهیم مربوط به کیفیت و کنترل کیفیت و بهره وری به طور بسیار عالی بیان شده است و مباحث این درس را به طور واضح و کامل توضیح داده است. در این جزوه به زبان ساده، علم ...

 

دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf

دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf . دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf. دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf. دانلود کتا�

 

دانلود کتاب درسی مدیریت زنجیره تامین :: دانلود کتاب

دانلود جزوه مدیریت زنجیره تامین با فرمت پی دی اف و حجم 1.68 مگابایت با سر فصل های زیر : مدیریت زنجیره تامین 1 - اهمیت استراتژیک مدیریت زنجیره تامین . کتاب مدیریت زنجیره تامین در عصر جدید, یحیی زارع مهرجردی ...www.ipketab.com › کتاب ...

 

دانلود کتاب پی دی اف

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 علمی کاربردی. نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 2 . سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 سبحانی با جواب ۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر ۰ ۰. saman ebrahimi. دانلود کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار pdf. دانلود ...

 

مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با ...

دانلود مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)، در قالب pdf و در 20 صفحه. توضیحات:مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، به عنوان یکی از مباحث آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی می باشد. این فایل ...

 

نمره درس مدیریت کسب و کار و بهره وری اعلام شد . :: .: جزوه ...

نمره درس مدیریت کسب و کار و بهره وری مدرس : استاد عزیزم جناب آقای رفعت با کد درسی 1103018421 اعلام شد .

 

پاورپوینت مدیریت کسب و کار و بهره وری-فروشگاه فایلهای مدیریتی

پاورپوینت مدیریت کسب و کار و بهره وری با شناسایی روش های ایده یابی و منابع موجود، انواع کسب و کار را بر اساس قلمرو فعالیت تعریف می نماید و روش های افزایش بهره وری کسب و کار را معرفی می کند.

 

بایگانی‌های مستند سازی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - EIRO

جدیدترین خلاصه درس – دانایونی دانلود pdf جزوات و سوالات … کاربردی) … مدیریت کسب و کار و بهره وریجزوه استاندارد 1,500 تومان موجود … مستند سازیجزوه استاندارد

 

دانلود جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ...

جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها. خلاصه کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم درس به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش ...

 

آموزش مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) | فرادرس

با فرادرس. سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (FaraDars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۳۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی ...

 

دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf

دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf . دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf. دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان pdf. دانلود کتا�

 

دانلود کتاب پی دی اف

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 علمی کاربردی. نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 2 . سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 سبحانی با جواب ۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر ۰ ۰. saman ebrahimi. دانلود کتاب اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار pdf. دانلود ...

 

پاورپوینت مدیریت کسب و کار - دانلود رایگان

درس پژوهی جزوه خلاصه دانلود پاورپوینت مدیریت کسب و کار – استارت آپ مقاله در این بخش پاورپوینت مدیریت کسب و کار در 69 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. … جزئیات بیشتر / دانلود. سایر ...

 

دانلود مدیریت علمی

دانلود مدیریت علمی دسته: مدیریت بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 در مقاله زیر مطالبی در ارتباط با یکی از مهمترین عللی که باعث پیشرفت جهان صنعتی شده است را مد نظر قرار می گیرد براستی چرا ...

 

دانلود خلاصه کتاب پویایی شناسی کسب و کار استرمن - مدیریت ...

دانلود رایگان خلاصه کتاب پویایی شناسی کسب و کار استرمن به همراه دانلود خلاصه بسیاری از کتاب های درسی و کاربردی مدیریت، و دانلود بهترین جزوات و پروژه ها را در فروشگاه ما خواهید یافت

 

جزوات رنگی و تایپ شده مدیریت کسب و کار و بهره وری

فرمت: pdf بسیار مفید و کاربردی درس مدیریت کسب و کار و بهره وری را کامل فراگیرید. 10,000 تومان. جزوات رنگی و تایپ شده مدیریت کسب و کار و بهره وری عدد . پرداخت و دانلود فایل. توضیحات; جزوات رنگی و تایپ شده مدیریت کسب و کار و بهره ...

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری جزوه دانش خانواده و جمعیت علمی کاربردیدانلود جزوه دانش خانواده و جمعیت پیام نور دانش ...

 

دانلود جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ...

جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها. خلاصه کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم درس به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود رایگان

مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده منتشر شده ... *برای خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید*.

 

دانلود کتاب مدیریت مالی 2 پیشرفته pdf + جزوه free | دهکده ...

دانلود کتاب مدیریت مالی 2 پیشرفته pdf به تعریف مدیریت مالی چیست و مباحث این درس میپردازد. با خواندن جزوه مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی به مفاهیم تسلط می یابید

 

مجموعه آموزش ‌های دروس مدیریت در گرایش های مختلف | فرادرس

این درس شاخص های منابع انسانی را به سه گروه بهره وری و کارایی، جذب نیروی انسانی و آموزش و استعداد و پاداش دسته بندی کرده است که هر یک از این گروه ها روابط مهمی را در فضای کار شکل می دهند. مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۲ س�

 

جزوه جدید اصول سرپرستی :: دانلود کتاب

PDF مدیریت علمی. " توسط. " تیلور. " و طرح عقاید جدید او در زمینه. اعمال سرپرستی تخصصی به جای روش سنتی سرپرستی فردی,باعث تخصصی شدن امر سرپرستی گردید. فصل دوم جزوه اصول سرپرستی - علمی، آموزشی - blogfadalvandamir.blogfa.com › post › فصل-دوم-جزوه

 

دانلود مقاله رایگان مدیریت بهره وری :: دانلود مقاله رایگان

دانلود رایگان ترجمه مقاله شناخت روشهای مدیریت بهره وری · دانلود رایگان ترجمه ... دانلود مقاله مدیریت بهره وری رایگان - مدیریو. https://modirio.com › کتابخانه. دانلود رایگان مقاله ، کتاب و پایان نامه با موضوع مدیریت بهره وری | Producti

 

دانلود جزوه فوق العاده کامل و نمونه سوالات امتحان پایان ...

دانلود مجموعه جزوه فوق العاده کامل ونمونه سوالات امتحان پایان ترم درس اصول سرپرستی به فرمت pdf. نکته : جزوه به فرمت پی دی اف و فایل نمونه سوال به فرمت عکس است. به عنوان مثال به بخشی از این مجموعه ...

 

دانلود جزوه لغات کتاب خواندن و درک مفاهیم ۳ pdf » سامانه ...

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی جورج ریتزر pdf ; دانلود جزوه و خلاصه کتاب بیان شفاهی داستان ۲ ; نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی علمی کاربردی ; نمونه سوالات و جزوه کنترل ...

 

 

 • ۰ نظر
 • ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۵۱
 • محمود محمودی

جزوه مستند سازی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

جزوه درس مستند سازی.pdf - s5.picofile.com

مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.

 

مستند سازی.pdf

مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.

 

جزوه تایپ شده مستند سازی - digiketab.net

فرمت: pdf بسیار مفید و کاربردی درس مستند سازی را کامل فراگیرید ... جزوه تایپ شده مستند سازی. در صورتی که اثری از شما در سایت قرار

 

بایگانی‌های مستند سازی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - EIRO

درس مستند سازی; دانشگاه علمی کاربردی. … لینک دانلود جزوات درسی: … در نظر داشته باشید از کلیه مطالب مطروحه در کلاس در امتحان

 

دانایونی دانلود pdf جزوات و سوالات امتحانی دانشگاه جامع ...

دانلود منابع آموزشی Pdf پی دی اف دانا یونی، جزوات و منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور (سرفصل رشته

 

جزوه مستند سازی - eforosh.com

جزوه مستند سازی. دانلود پایان نامه ، پروژه,جزوه مستند سازی,پایان نامه ، پروژه ،,مستندسازی فعالیت های علمی و,امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری,مستندات و مستنسازی پروژه

 

دانلود رایگان مقاله مستند سازی شبکه | جزوه ها دات کام

مستند سازی شبکه ( بخش دوم ) ... تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را

 

دانلود رایگان جزوه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی :: دانلود ...

› مقطع کارشناسی › راه سازی و روسازی ۷ اسفند ۱۳۹۳ - یکی از مطالب مهمی که هر مهندس عمران باید با آن

 

پاورپوینت مستند سازی – pdf

pdf. پاورپوینت مستند سازی. اصول مستندسازی,انواع روشهای مستندسازی,انواع مستندات,تکنیکهای مستندسازی,روشهای مدون نمودن,روشهای مستندسازی,مستندسازی,مستندسازی چیست,مستندسازی در آزمایشگاه,مستندسازی در پزشکی,مستندسازی کنتر�

 

PDF مستند سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی - مدرندایکس

PDF مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخصات ناشر:مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی مولف: محمد

 

جزوه درس مستند سازی یا شیوه ارائه مطالب برای دانشجویان ...

جزوه درس مستند سازی (شیوه ارائه مطالب)، جزوه ای مختصر و مفید برای تدریس همکاران محترم و دانشجویان گرامی . جزوه ای مختصر،

 

شیوه ارائه و مستند سازی » بیا فردا را بسازیم

شیوه ارائه و مستند سازی. جزوه درس مستند سازی نمایش لینک دانلود . جزوه قسمت های لازم در ارائه یک مستند نمایش لینک دانلود.

 

دانلود رایگان مقاله مستند سازی شبکه | جزوه ها دات کام

مستند سازی شبکه ( بخش دوم ) ... تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را

 

دانلود رایگان جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و ...

جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی . در فعالیت های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن

 

مجموعه کامل مستند سازی ... - WordPress.com

مجموعه کامل مستند سازی iso 14001:2004, ohsas 18001:2007 در قالب فایلهای word با قابلیت ویرایش که شامل مجموعه کامل مستندسازی و آموزشی، متن استاندارد های سیستم مدیریت

 

جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی ...

جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در فعالیت های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی

 

مستند سازی شبکه

مستند سازی شبکه دسته: کامپیوتر بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 مستندسازی شبکه یکی از فعالیت های‌ مهم و حیاتی به منظور نگهداری

 

ISO 27000 | طراحی - مشاوره - استقرار - نگهداری - الزامات و ...

مجموعه کامل مستند سازی iso 14001:2004, ohsas 18001:2007 در قالب فایلهای word با قابلیت ویرایش که شامل مجموعه کامل مستندسازی

 

خلاصه مستند سازی.pdf

مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.

 

PDF مستند سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی - مدرندایکس

PDF مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخصات ناشر:مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی مولف: محمد

 

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته pdf و ppt - فایل فولدر

توضیحات فایل: جزوه درس برنامه سازی پیشرفته pdf و ppt. دانشجویان و کاربران گرامی ، محتوای این فایل جزوه درس برنامه سازی پیشرفته

 

دانلود جامع ترین فایل pdf جزوه راه سازی و روسازی ویژه ...

دانلود جامع ترین فایل pdf جزوه راه سازی و روسازی ویژه کنکور کارشناسی ارشد. قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی:

 

مستند سازی , جزوه استاندارد

مستند سازی , جزوه استاندارد , مشاهده سبد خرید . تومان. خانه. جناب امیری: 09178682339 ورود کاربر ثبت نام جستجو. مشخصات/خرید مشخصات فایل نظرات. کدام فایل را انتخاب می

 

جزوه مستند سازی

جزوه مستند سازی. با سلام جزوه مستند سازی ترم دوم 90 دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت دانلود در اختیار می گیرد. + نوشته شده در شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 17:37

 

مجموعه کامل مستند سازی ... - WordPress.com

مجموعه کامل مستند سازی iso 14001:2004, ohsas 18001:2007 در قالب فایلهای word با قابلیت ویرایش که شامل مجموعه کامل مستندسازی و آموزشی، متن استاندارد های سیستم مدیریت

 

جزوه فرشتگان عناصری - دانلود رایگان

جزوه مستند سازی ... 31 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2411 ... یادداشت های فرزاد خلفی - جزوه کامل درس رسانه شناسی جزوه کامل درس رسانه ...

 

دانلود فایل پاور پوینت درس مستند سازی

مستند سازی,استاد مرندی,پاور پوینت,شیوه ی ارائه,,دانلود فایل پاور پوینت درس مستند سازی,دانشجویان کامپیوتر رجا 91

 

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار در 72 صفحه - نیکا فایل

بهترین و کامل ترین جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار در قالب Pdf و در 72 صفحه . » فهرست مطالب: فصل اول :

 

پاورپوینت مستند سازی – pdf

pdf. پاورپوینت مستند سازی. اصول مستندسازی,انواع روشهای مستندسازی,انواع مستندات,تکنیکهای مستندسازی,روشهای مدون نمودن,روشهای مستندسازی,مستندسازی,مستندسازی چیست,مستندسازی در آزمایشگاه,مستندسازی در پزشکی,مستندسازی کنتر�

 

جزوه مستند سازی - شیوه ارائه

جزوه مستند سازی - شیوه ارائه . دانلود + نوشته شده در چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ساعت 8:13 توسط علی اکبر والی | خانه; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته

 

جزوه مستند سازی Archives - کسری داکیومنت

جزوه مستند سازی. نمایش یک نتیجه . مستند سازی. 2,000 تومان. جزئیات و خرید. پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته توسط تیم مجرب کسری داکیومنت. عضویت.

 

نمونه فرم درس آموخته-نمونه مستند سازی تجربیات کارمندان

رهبری و تخصص وی برای موفقیت تاد و موفقیت گروه فناوری به عنوان یک کل ضروری است اما او با هر کس دیگری مستند سازی pdf

 

پاورپوینت مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت-فروشگاه فایلهای ...

در پاورپوینت مستند سازی مدیریت کیفیت مبتنی iso 9001:2008 به توضیح سیستم مدیریت کیفیت مستند براساس استاندار های ارائه شده در ایزو 9001 و 2008 می

 

نمونه ای از مستندسازی تجربیات :: نمونه مستندسازی تجربیات شغلی

نمونه ای از مستندسازی تجربیات جهت مشاهده کلیک نمایید جهت مشاهده کلیک نمایید ===== دانلود نمونه مستند سازی تجربیات شغلی معلمان - پورتال جامع

 

ISO 27000 | طراحی - مشاوره - استقرار - نگهداری - الزامات و ...

مجموعه کامل مستند سازی iso 14001:2004, ohsas 18001:2007 در قالب فایلهای word با قابلیت ویرایش که شامل مجموعه کامل مستندسازی

 

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار در 72 صفحه - نیکا فایل

بهترین و کامل ترین جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار در قالب Pdf و در 72 صفحه . » فهرست مطالب: فصل اول :

 

دانلود جزوه کنکوری خلاصه راهسازی بر اساس کتاب سری عمران ...

دانلود جزوه کنکوری خلاصه راهسازی بر اساس کتاب سری عمران . توسط : admin در: آذر 19, 1394 در: راه سازی و روسازی

 

جزوه دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرایند PSM | سایت تخصصی ...

جزوه دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرایند psm تاریخچه سیستم مدیریت ایمنی فرآیندی طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیندی چگونگی استقرار سیستم مدیریت ایمنی

 

 

 • ۱ نظر
 • ۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۱۳
 • محمود محمودی

نمونه سوالات تستی مستندسازی علمی کاربردی محمد حسن زاده

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

نمونه سوالات تستی مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی + کتاب

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ; دانلود رایگان ۵۸۰ نمونه سوالات استخدامی

 

 

 

PDF مستند سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی - مدرندایکس

نمونه سوالات تستی درس نهایی اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی

 

مهندس حمید رضا نصیحت کن

لیست منابع و دروس آزمون هماهنگ دانشگاه علمی کاربردی ... کتاب مستند سازی محمد حسن زاده و همکاران

 

دانلود رایگان نمونه سوال | دانلود جزوه و پروژه فایل pdf ...

نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان پایه سوم جهت آشنایی شما عزیزان با

 

دانلود رایگان نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده ...

نمونه سوالات تستی درس نهایی گزارش نویسی دانشگاه جامع در خدمتتون هستیم

 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای 2 » سامانه رسمی 20 بگیر

دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی + جزوه

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 علمی کاربردی :: دانلود فایل ...

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی تستی; نمونه سوالات کامل امتحان

 

دانلود رایگان خلاصه pdf کتاب گزارش نویسی سید علی قاسم زاده ...

نمونه سوالات تستی درس نهایی گزارش نویسی مدرندایکس دارای جزوه خلاصه

 

دانلود pdf کتاب گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf رایگان ...

نمونه سوالات تستی درس نهایی گزارش نویسی مدرندایکس قابل سرچ کتاب

 

خلاصه کامل کتاب حقوق اداری موسی زاده :: دانلود کتاب

سوالات تستی و طبقه بندی شده “حقوق اداری ۱” براساس کتاب حسن خسروی

 

دانلود رایگان نمونه سوال | دانلود جزوه و پروژه فایل pdf ...

نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان پایه سوم جهت آشنایی شما عزیزان با

 

نمونه سوال :: سن فایل snfile

لطفا جهت دریافت فایل " نمونه سوالات تستی تئوریهای سازمان و مدیریت" روی لینک زیر کلیک نمائید:

 

سبد خرید - مدرندایکس

کتب دانشگاهی , نمونه سوالات تستی آزمون های متمرکز , مقالات علمی ملی و بین الملی , انجام تحقیقات

 

دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با جواب

معرفی : کتابچه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور مجموعه ای از نمونه

 

نمونه سوالات :: بلاگی برای سن فایل

توضیحات فایل. جزوه و سوالات درس حسابرسی ۱. دانشجویان گرامی،محتوای این فایل شامل جزوه حسابرسی ۱

 

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم اقتصادی (اقتصاد) - سوالات ...

کارشناسی پیوسته علمی کاربردی; کارشناسی ناپیوسته جامع پودمانی ; کارشناسی فراگیر پیام نور

 

کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران - سوالات، جزوات ...

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: ... پاسخنامه تستی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه

 

دانلود جزوه اصول سرپرستی

سوالات تستی اصول سرپرستی علمی کاربردی. نمونه سوال اصول سرپرستی ناصر ابرقویی. نمونه سوالات اصول سرپرستی کاردانی کامپیوتر. نمونه

 

نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام از دروس عمومی ...

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور. دروس نمونه

 

آرشیو فایل های علمی آموزشی

نمونه سوالات تستی اخلاق اسلامی احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی . نمونه سوالات تستی و تشریحی اخلاق اسلامی

 

فایل بلاگ | تیر ۱۳۹۸

مهم ترین خصلت معلمی ، بخشندگی علمی اوست اما کسانی که معلمی را فروتر از یک شغل می

 

نمونه سوالات :: بلاگی برای سن فایل

توضیحات فایل. جزوه و سوالات درس حسابرسی ۱. دانشجویان گرامی،محتوای این فایل شامل جزوه حسابرسی ۱

 

دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با جواب

معرفی : کتابچه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور مجموعه ای از نمونه

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد - گروه مدیریت

علمی کاربردی مدیریت نشر ; تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ۳۲۰ سوال و زمان پاسخگویی

 

مشاور دانشجویان کامپیوتر | کاردانی فنآوری اطلاعات - پودمانی

یادآور می شود، مهندس ا.حسن زاده پس از بیش از یکسال فعالیت در مرکز

 

khabarban.com

از آنجائیکه آزمون‌های متمرکز بصورت جامع و تستی اجرا می‌شوند، شاید بتوان گفت دانشجویان هنوز با ای

 

8- نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی (کتاب دکتر احمد دیلمی ...

پایگاه علمی دکتر نقی سنایی (عضو هیأت علمی دانشگاه) ... سلام دکتر

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مقدمه علم حقوق کاتوزیان

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان شامل سوالات تشریحی و تستی با پاسخنامه.

 

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1400

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1400+ سوالات درسی آموزش پرورش400 نمونه سوالات آموزش و پرورش

 

تمرین طراحی سیستم های صنعتی

قانون بولتزمن به دوزبان انگلیسی و فارسی با نمونه بررسی فرمولی این قانون ( Stefan-Boltzmann law ) سه

 

دانلود رایگان نمونه سوال دروس دانشگاه علمی کاربردی نهاوند ...

دانلود رایگان نمونه سوال دروس دانشگاه علمی کاربردی نهاوند :حقوق تجارت 2-مدیریت کسب

 

نمونه سوالات مرتبط - gama.ir

نمونه سوالات پایانی نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه هفتم با پاسخنامه تشریحی . امیر قادری . 2

 

151 نمونه سوالات مصاحبه علمی قضاوت با پاسخ – تست و جزوه در ...

نوشته‌ها درباره 151 نمونه سوالات مصاحبه علمی قضاوت با

 

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی نهم ...

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی نهم) انتشار شده اکتبر 29, 2017 |

 

نمونه سوال :: بلاگی برای سن فایل

نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی. سوالات مدیریت رفتار سازمانی با جواب. نمونه

 

سوالات تستی قانون تجارت – تست و جزوه در تلگرام weblaw@

سوالات تستی قانون تجارت جواب مشاوران 96 دانلود رایگان قانون یار حقوق

 

دانلود رایگان نمونه سوالات بازرسی جوش vt

نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه . دانلود رایگان نمونه سوالات بازرسی جوش vt

 

نمونه سوالات پیام نورزمین شناسی مهندسی کاربردی207 سوال ...

Aug 15, 2015 - دانلود رایگان نمونه سوالات زمین شناسی پیام نور به همراه

 

نمونه سوالات پیام نور زمین شناسی فیزیکی150 سوال + پاسخ ...

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی فیزیکی با پاسخنامه زمین شناسی.کد درس

 

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 2 - دانلود ...

نمونه سوالات تستی و ... نمونه از پیشرفت های علمی مسلمانان

 

 • ۱ نظر
 • ۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۰۹
 • محمود محمودی

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

مستند سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مدرندایکس مستند سازی محمد حسن زاده رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخصات ناشر مرکز نشر دانشگاهی و

 

بایگانی های مستند سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی کلبه دانش دانلو کتاب جزوه نمونه سوال فیلم مستند علمی نرم افزار دانلود جزوه جزوه درس اخلاق

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf

 

نمونه سوالات تستی مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی کتابدانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سامانه رسمی بگیر سامانه رسمی بگیر خانه دانلود رایگان نمونه

 

دانایونی دانلود جزوات و سوالات امتحانی دانشگاه جامع دانلود منابع آموزشی پی دی اف دانا یونی جزوات و منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه

 

قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی ریال ریال

 

قابل سرچ اخلاق حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی ریال ریال نمونه

 

نمونه سوالات درس حقوق اداری دانشگاه علمی کاربردی دانلود دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی همراه با نمونه سوال کاربران گرامی محتوای

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

 

جزوه دانش خانواده و جمعیت علمی کاربردیدانلود جزوه دانش خانواده و جمعیت پیام نور دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان عمومی پیام نور دانش

 

دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی دانلود جزوه اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی دانلود کتاب دانلود جزوه اصول و خرداد دانشگاه

 

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه علمی کاربردیدانلود فرم کاربینی دانشگاه علمی کاربردی دانلود فصل اول کتاب اصول حسابداری جمشید اسکندری دانلود جزوه درس

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf قابل سرچ کتاب تحلیل هزینه و منفعت اثر غلامرضا بداقی قابل سرچ کتاب تحلیل هزینه و منفعت اثر غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 

قابل سرچ اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه دانلود جزوه اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی دانلود کتاب دانلود جزوه اصول و فنون

 

سوالات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی دانلود جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات تستی و تشریحی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات عین اله جعفر

 

جزوه دانش خانواده و جمعیت علمی کاربردیجزوه دانش خانواده و جمعیت علمی کاربردی کتاب دانش خانواده وجمعیت علمی کاربردی دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت

 

دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره دانلود کتابجزوه درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی از لینک زیر دانلود نمایید جزوه اصول و فنون

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی سوالات تستی مهارت ها و قوانین کسب و کار

 

جزوه ساختمان داده مدرسان شریف دانلود کتابو یا به عبارتی به ساختار هایی که جهت ذخیره سازی بازیابی و اطلاعات بکار می روند دانلود جزوه

 

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی پیام نور دانلود چکیده خلاصه جزوه پاورپوینت رایگان کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی ویراست دوم

 

دانلود فایل قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی قابل سرچ اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

مقطع کاردانی مرکز علمی کاربردیفایل ارسال شده برای مرکز علمی کاربردی ایثارگران قائم عج پارس ادامه مطلب کتاب های معرفی شده توسط استاد حسام شریف

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf دانلود جزوه اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی دانلود کتاب دانلود جزوه اصول و خرداد دانشگاه

 

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه علمی کاربردیدانلود فرم کاربینی دانشگاه علمی کاربردی دانلود فصل اول کتاب اصول حسابداری جمشید اسکندری دانلود جزوه درس

 

کتاب نمایه سازی بچه های علمی کاربردی بجنورد دانلود کتاب الکترونیکی چگونگی کار با نرم افزار با فرمت دانلود کتاب الکترونیکی شبیه سازی شبکه های

 

دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو ایرانی دیتادانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو عنوان کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو

 

اصول سرپرستی علمی کاربردی بلاگاصول سرپرستی علمی کاربردی جهت دانلود جزوه اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی کلیک فرمایید را در سایت مدرسه مهارتهای بازاریابی بخوانید

 

جزوه برنامه ریزی تولید دانشگاه شریف دانلود کتابدانلود کتاب جزوه برنامه ریزی تولید دانلود کتاب و جزوه دانلود کتاب جزوه برنامه ریزی تولید نویسنده نامشخص

 

دانلود کتابهای روانشناسی پیام نور بلاگی برای سن فایلکامل ترین جزوه درس روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه پیام نور دانلود کتابهای روانشناسی پیام نور دانلود کتابهای

 

دانلود جزوه درس روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه پیام نور کامل ترین جزوه درس روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه پیام نور دانلود کتابهای روانشناسی پیام نور دانلود

 

دانلود فایل قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی قابل سرچ اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

کتاب نمایه سازی بچه های علمی کاربردی بجنورد دانلود کتاب الکترونیکی چگونگی کار با نرم افزار با فرمت دانلود کتاب الکترونیکی شبیه سازی شبکه های

 

دانلود جزوه وب سایت شخصی مهندس طاهره معینی دانلود جزوهجزوه مستند سازی جزوه کارگاه لینوکس دانلود کتاب پارسیکس دانلود جزوه تجارت الکترونیک کارشناسی جزوه درس

 

دانلود کتاب درسی مدیریت زنجیره تامین دانلود کتابجزوه درس اصول و مبانی زنجیره تامین جزوه درسی اصول و مبانی زنجیره ای تامین دانلود رایگان جزوه

 

دانلود کتاب عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی فنی حرفه ای دانلود کتاب عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی فنی حرفه ای عنوان کتاب عملیات دستگاهها در

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf کرایه چیان دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتابدانلود رایگان کتابدانلود رایگان خلاصه کتابخلاصه کتاب خلاصه درس دانلود درسدانلود درس

 

دانلود جزوه درس روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه پیام نور کامل ترین جزوه درس روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه پیام نور دانلود کتابهای روانشناسی پیام نور دانلود

 

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نیکوکار دانلود کتابدانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نیکوکار صفحه اصلی دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی

 

نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی محمود احمد پورداریانی و دانلود بیش از نمونه سوالات تستی و تشریحی درس کارآفرینی با جواب دانشگاه علمی کاربردی مهمترین

 

دانلود نمونه سوال مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری جدید دانلود نمونه سوال مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری جدید را اماده نموده ام که

 

مستند سازی گروه آموزشی آهادر مستند سازی حقایق و رویدادها و دستاوردهای مهم با ذکر سند اعتبار پیدا می کند در حقیقت مستندسازی با توجه

 

چارت ارائه دروس کمیته مستند سازی نظرسنجی تماس با ما درباره ما آرشیو اخبار و اطلاعیه ها تحول اداری صفحه اصلی چارت ارائه دروس برای

 

کتاب های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردیکتاب های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ردیف نام کتاب مؤلف قیمت ریال آداب معاشرت و آیین همسرداری سکینه

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی شیرین عسل جزوه درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی لینک دانلود جزوه درس شیوه ارائه گفتاری و نوشتاری مستند سازی

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جزوات و نمونه سوالات درسیدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد قابل توجه دانشجویان استاد سادات مدنی جزوه اخلاق را می توانید

 

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی خلاقیت در هنر دانلود کتاب نمونه سوالات درس خلاقیت در هنر دانشگاه علمی کاربردی

 

دانلود جزوه مذاکره از دانشگاه شریف دانلود کتاب خرداد دانشگاه جامع علمی کاربردی طبرسی مدیریت تجاری سازی معرفی کتاب مرجع جزوات آموزشی اطلاع رسانی دانشجویان

 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل اندیشه اسلامی ویراست دوم در خدمتتون هستیم با اندیشه اسلامی ویراست دوم از آیت الله جعفر صبجانی و دکتر

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf یکی از درس هایی که در تمامی رشته های دانشگاهی به صورت مشترک وجود دارد درس اخلاق اسلامی

 

دانلود جزوه کامل مدیریت رفتار سازمانی دانلود کتابجزوه درس مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علمی کاربردی جزوه درس مدیریت رفتار سازمانی استاد شالچیان بصورت کامل برای

 • ۰ نظر
 • ۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۳
 • محمود محمودی

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی ویراست دوم

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

 • خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی
 • پی دی اف خلاصه اندیشه اسلامی 1
 • خلاصه فصل اول اندیشه اسلامی 1
 • خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی
 • کتاب اندیشه اسلامی 1 از جعفر سبحانی ویراست دوم نسخه کامل
 • خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور
 • کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی ویراست دوم
 • دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی ویراست دوم

 

همه تعلقات ایمان به جه اصلی بازگشت دارند؟
توحید
-۹در جهان غرب کدام یک از متفکران وجود خداوند را بدیهی می دانند
پلانتینگا

-۱۰
راه انفسی
کدام راه شناخت خدا راه فطرت و شناخت درونی است؟

 

-۱۱
برهان علی
در کدام برهان خداشناسی از گذر معلولیت عالم به وجود خدا پی میبریم

 

-۱۲ کدام گزینه درست نیست
دور مضمر محال نیست

-۱۳در قران که آمده آیا به شتر نمی نگرید که چگونه آفریده شده است و به آسمان که چگونه برافراشته شده است
این آیه به چه برهانی برای اثبات خدا اشاره دارد
برهان علی

-۱۴ درباره نظریه داروین کدام گزینه صحیح است؟
این نظریه مبطل نظریه ناظم الهی نیست

 

-۱۵
مستلزم شناخت معبودی به قدری که در توان انسان است

عبادت مستلزم چه امری است؟

-۱۶
طریق توفیقی
کدام یک از راههای زیر برای شناخت صفات خدا به کار نمی رود؟

 

-۱۷
صفات جمالیه
نام دیگر صفات ثبوتی در کدام گزینه آمده است؟

 

-۱۸ در کدام گزینه به یکی از مراتب علم خدا اشاره نشده است؟
علم به عوالم لا تجلیه العلمیه

 

-۱۹
چون حقیقت حیات الهی برای آدمی روشن نیست ولی مفهوم آن روشن است

چرا تعریف حیات الهی بسیار مشکل است؟

-۲۰ به طور خلاصه نشانه های حیات را در گونه های موجودات طبیعی را چه میتوان دانست؟
فعالیت و عالم بودن

 

-۲۱ مسئله شر چه صفات خداوند را به چالش می کشد؟
علم و قدرت مطلق و خیر خواهی

 

-۲۲
جزئی نگری
بنا بر نظر متفکران ریشه شر دانستن انسان ها برخی از امور را چه می دانند؟

 

-۲۳
توحید ذاتی
این که خداوند را یگانه و بی همتا و بی مانند بدانیم اشاره به چگونگی توحیدی دارد؟

 

-۲۴ این که قانون گذاری و تشریع فقط ویژه خداست به کدام مرتبه از صفات الهی اشاره دارد؟
توحید در تشریع و تقنین

 

-۲۵ این آیه که میفرماید اقم الصلواه لذکری به کدامیک از اسرار نماز اشاره داد؟
تجلی یاد خدا در نماز

 

-۲۶ چرا انسان باید خدا را عبادت کند؟
چون با عبادت کمال و سعادت می یابد

 

-۲۷ سه مورد از منابع شناختی درباره معاد در کدام گزینه آمده است؟
علوم تجربی و علوم عقلی و علوم حیاتی

 

-۲۸ در انسان چند ساحت وجود دارد؟
دو ساحت جسم و روح

 

-۲۹
حکمت الهی
این که خداوند هیچ کار لغو و بیهوده ای انجام نمیدهد به کدام صفت الهی اشاره دارد؟

 

-۳۰ این آیه قرآن آن روز است که زمین خبرهای خود را باز گوید به چه امری در قیامت اشاره دارد؟
شهادت زمین درباره اعمال انسان ها

-۱در آخرت از چه اعمالی بازخواست می شود؟
همه اعمال بندگان
-۲معیار سنجش اعمال در روز قیامت چیست؟
حق
-۳کدام گزینه در رابطه با تجسم اعمال صحیح است؟
مربوط به گواهان قیامت و پاداش و عقاب است.
-۴کدام گزینه بانگر بهترین اتفاق در راه خداست؟
انفاق علم و معارف دینی
-۵آیه ان الابرار لفی نعیم کدام یک از صفت بهشتیان را بیان می کند؟
نیکوکاران
-۶ایه ان الصلاه تنهی عن الفحشا و امنکر به کدامیک از اسرار نماز اشاره دارد؟
پرهیز گاری
-۷دفع ضرر محتمل مربوط به کدامیک از براهین عقلی اثبات معاد است؟
برهان معقولیت
-۸کدام گزینه در مورد توبه و ایمان در لحظه مرگ صحیح است؟ از نظر قرآن توبه و ایمان در دم مرگ
قبول نیست
-۹دومین منزل انسان از نظر قرآن کدام است؟
برزخ

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته : آیت الله جعفر ...مشخصات دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته : آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمدمحمد رضایی با کد فایل 647292

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 ...دانلود چکیده جزوه خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی محمد محمدرضایی,دانلود کامل ترین تست سوالات پاورپوینت pdf word کتاب اندیشه اسلامی

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه ...خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب)در حجم 150 صفحه و

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانیدانلود رایگان کتاب و جزوه خلاصه درس اندیشه اسلامی1 پیام نور جزوه خلاصه از کتاب اندیشه اسلامی ۱ را برای دسترسی به نکات... جعفر سبحانی,

 

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ...کامل ترین خلاصه کتاب انقلاب اسلامی ایران کامل ترین مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ دانلود کامل ترین جزوه آمار استنباطی علوم

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: سن ...خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ (حاوی مهم ترین نکات کتاب) با فرمت PDF در حجم ۱۵۰ خلاصه ای دیگر از کتاب

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 یک با خلاصه و نمونه سوالات ...

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی و محمد محمد ...

 

دانلود pdf کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی :: فایل های ...دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 | خبرنامه دانشجویان ایران iusnews.ir/fa/news-details/242578/دانلود-کتاب-اندیشه-اسلامی-1/ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله

 

تست اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود جزوه خلاصه کتاب ...تست اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی. دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب. فاطمه. مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی | همراه با نمونه سوالات ...کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته‌ی مشترک آیت‌الله «جعفر سبحانی» و دکتر «محمد محمدرضایی» است. این کتاب در سه بخش با عنوان‌های

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه ...خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب)در حجم 150 صفحه و

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 ...خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب)در حجم 150 صفحه

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی : u/IslamicThought1### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی خلاصه اندیشه اسلامی 1 پیام نور **نکات

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی و محمد محمد ...برچسب ها : آیت اله جعفر سبحانی اندیشه اسلامی اندیشه اسلامی ۱ اندیشه اسلامی ۱pdf اندیشه اسلامی1 پیام نور تست اندیشه اسلامی

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 یک با خلاصه و نمونه سوالات ...، خلاصه جزوه پاورپوینت ، اثر آیت الله جعفر سبحانی ، دانلود کامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱، جزوه خلاصه نمونه

 

دانلود pdf کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی :: فایل های ...۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - دانلود کتاب اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی.حجم اصلی 73.2mb, حجم

 

کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی | چاپ آخر |خرید ...کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی در 216 صفحه از نشر معارف برای داننشجویان تمامی رشته ها در

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی ویراست دوم :: دانلود ...خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 تالیف سبحانی و محمدرضایی + ...free23.cycgolestan.ir › ap-pdf › html Translate this page Jul 12, 2018 -

 

کتاب اندیشه اسلامی با فرمت پی دی اف :: دانلود کتاب۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد رضایی. خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود

 

دانلود جزوه خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 | | سرای دانشجو ...اندیشه اسلامی 1 یکی از دروس عمومی رشته های مهندسی در دانشگاه میباشد که کسب نمره عالی در این درس دو

 

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی - دانلود کتاب و خلاصه کتابدانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی.برای دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور :: فایل ...۱۵ دی ۱۳۹۵ - دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 براساس کتاب آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی،

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی رضایی :: دانلود آهنگکتاب کامل اندیشه اسلامی 1 سبحانی -رضایی در 135 صفحه. خلاصه ای دیگر از این کتاب در حجم 131 و 10 صفحه با

 

کتاب اندیشه اسلامی (1) براساس تالیف آیت‌الله جعفر سبحانی ...کتاب اندیشه اسلامی (1) براساس تالیف آیت‌الله جعفر سبحانی، دکتر محمد محمدرضاییاثر فاطمه رجب‌محمد، مهدی ذوقی بوده و چاپ 2 آن در سال

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود کتابهوالحبیب این نرم افزار، خلاصه کتاب اندیشه اسلامی دو ، تالیف آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، نشر دفتر نشر معارف می باشد.این

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی pdf :: دانلود کتاب ...دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی دانلود فایل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 تالیف سبحانی و محمدرضایی + ...free23.cycgolestan.ir › ap-pdf ›

 

کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی | چاپ آخر |خرید ...کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی در 216 صفحه از نشر معارف برای داننشجویان تمامی رشته ها در

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی ...۱۵ دی ۱۳۹۵ - دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 براساس کتاب آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی، از انتشارات

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی pdf ویراست ...دانلود جزوه و خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۲ آیت الله جعفر سبحانیکتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اندیشه اسلامی 2,: 9789645314055,:

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی | آربیتا فایلدانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی در قالب پاورپوینت به قیمت 3500 تومان

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی : u ...خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی. پی دی اف خلاصه اندیشه اسلامی 1 پیام نور. سوالات

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی و ...خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور + دانلود رایگان ayatollah-jafar.blog.ir ۱۵ دی ۱۳۹۵ - دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی همراه نمونه سوال ...Jul 12, 2018 - دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 براساس کتاب آیت الله جعفر سبحانی ... pdf و در حجم 34

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود کتابهوالحبیب این نرم افزار، خلاصه کتاب اندیشه اسلامی دو ، تالیف آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، نشر دفتر نشر معارف می باشد.این

 

کتاب اندیشه اسلامی (1) براساس تالیف آیت‌الله جعفر سبحانی ...کتاب اندیشه اسلامی (1) براساس تالیف آیت‌الله جعفر سبحانی، دکتر محمد محمدرضاییاثر فاطمه رجب‌محمد، مهدی ذوقی بوده و چاپ 2 آن در سال

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی سبحانی ۱ و ۲ :: دانلود کتابهوالحبیب این نرم افزار، خلاصه کتاب اندیشه اسلامی دو ، تالیف آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، نشر دفتر نشر معارف

 

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانیbook411.blog.ir › دانلود-رایگان-کتاب-اندیشه-اسلامی-1... Translate this page دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی pdf نسخه:پی دی اف با کیفیت بسیار بالا حجم فایل:1.07 مگابایت تعداد صقحات:130

 

فشرده خلاصه اندیشه اسلامی 2 سبحانی و محمدرضایی :: مجله ...فشرده خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله سبحانی و دکتر محمد رضایی در این فایل گرد آوری شده است؛ منظور از

 

خلاصه اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی :: کیا فایل۲۳ آذر ۱۳۹۷ - خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 براساس کتاب آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی ، از انتشارات پیام

 

 

 

-۱۰
نفخ حیات
قیامت با کدام نفخ آغاز میگردد؟

 

-۱۱
جایز است
از نظر قرآن تبرک جستن به آثار اولیای الهی چه حکمی دارد؟

 

-۱۲
سقراط
در تاریخ فلسفه خود شناسی از نظریات اساسی کدام حکیم است؟

 

-۱۳
روح
از نظر قرآن حقیقت و واقعیت انسان چیست؟

 

-۱۴ رابطه معرفت و ایمان از نظر مسیحیت چه رابطه ای است؟
معرفت متفرع بر ایمان است

 

-۱۵ آیه شریفه فذکر انما انت مذکر دلیل بر چیست؟
خدا شناسی فطری است

 

-۱۶
انگیزه فاعل
کدام گزینه بیانگر معنی علت غایی چیست؟

 

-۱۷ کدام گزینه در تعریف اصل علیت صحیح است؟
هر معلولی نیازمند به علت است

-۱۸تغییر پذیری در موجودات نشانه چیست؟
فقر وجودی و معلولیت

-۱۹ کدام گزینه بیانگر دلیل بطلان دور است؟
تقدم شی بر نفس

 

-۲۰
اهل تعطیل
به کسانی که قائلند عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف ندارد.... کفته میشود

 

-۲۱ معنی قیوم در جمله خدا قیوم است چیست؟
قائم به ذات و بی نیاز

 

-۲۲
ثبوتی
به صفاتی که وجودشان کمال و نبودشان صفات .... گفته میشود

 

-۲۳
صفات ذات
صفاتی که در انتزاع آنها نیاز به تصور غیر دات نیست؟

 

-۲۴ معنی سمیع و بصیر بودن خدا چیست؟
به دیدنیها و شنیدنی ها علم دارد

 

-۲۵ معنی خدا حکیم است چیست؟
کار لغو انجام نمیدهد

 

-۲۶
عدل تشریعی
آیه لا یکلف االله نفسا وسعها به کدام گزینه مربوط است؟

 

-۲۷
دزدی – قتل
کدام گزینه بیانگر شر اخلاقی است؟

-۲۸مقصود از توحید ذاتی چیست؟
ذاتش بی همتاس و تعدد بردار نیست

-۲۹ کدامیک از اقسام توحید مورد اختلاف امت پیامبران بوده است؟
صفاتش عین ذات است

 

-۳۰
توحید در عبادت
آیه شریفه ایاک نعبد به کدامیک از اقسام توحید اشاره دارد؟

-۱خود شناسی از نظریات اساسی کدام یک از فلاسفه زیر است؟
سقراط
-۲کدام یک از گزینه های زیر از عوامل ضروری برای خودشناسی می باشد
حلال مشکلات انسان
-۳خلقت جسمانی انسان که به دور از افراط و تفریط است را چه میگویند؟
تسویه
-۴کدام گزینه زیر به معنای اخذ کردن و گرفتن آمده است؟
توفی
-۵اگر متعلق شناخت اشیا آن گونه که هستند یا خواهند بود باشد به آن چه میگویند؟
شناخت نظری
-۶امام رضا ارکان ایمان را کدام میداند؟
تصدق قلبی
اقرار زبانی
عمل به ارکان و جوارح
-۷آیه شریفه و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشته باشند از روی ظلم و تکبر آن را انکار گردند به کدام موضوع اشاره دارد؟
ایمان و معرفت
-۸کدام گزینه زیر درباره عقاید مسیحیت درست است؟

ای

مان زیر بنای شناخت است
-۹از منظر امام کاظم حجت ظاهری و باطنی به ترتیب کدام است؟
انبیا – عقل

-۱۰
ایمان و عقل
آیه قالت الاعراب قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟

 

-۱۱
فطرت
آیه سنریهم ایاتنا فی الفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق به کدام برهان زیر اشاره دارد؟

 

-۱۲
فاعلی
اینکه معلول از آن پدید می آید به کدام علت زیر اشاره دارد؟

 

-۱۳
علت غایی
انگیزه فاعل برای انجام کار را جه میگویند؟

 

-۱۴
دور
اینکه نمیتواند این جهان علت خودش باشد را چه میگویند؟

 

-۱۵
برهان نظم
کدامیک از براهین زیر تاریخی به بلندای عمر بشر دارد؟

 

-۱۶
هدفمندی
کدام یک از گزینه های زیر از تقریر های اصلی برهان نظم است؟

 

-۱۷ آیه ان فی السماوات و الارض لایات للمونین به کدام عنصر نظم اشاره دارد؟
نظم از موارد جزئی

 

-۱۸
تعطیل
مالک بن انس از سردرمداران کدام دیدگاه زیر است؟

 

-۱۹
تشبیه
آیه یداالله فوق ایدیهم به کدام دیدگاه زیر اشاره دارد؟

 

-۲۰ دیدگاهی که قایل است عقل انسان قادر است اوصاف خدا را باز شناسد را چه میگویند؟
تجسیم اثبات بلا تشبیه

 

-۲۱ مولف کتاب تجرید الاعتقاد چه کسی است؟
خواجه نصیر الدین طوسی

 

-۲۲ دعای جوشن کبیر به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
توفیقی بودن اسما الهی

 

-۲۳
صفات ثبوتی
قدرت خدا جز کدام یک از صفات زیر است؟

 

-۲۴
صفات ذاتی
حیات الهی جز کدام صفت زیر است؟

 

-۲۵
حکمت
اینکه افعال فاعل در نهایت اتقان و استواری و کمال می باشد را چه میگویند؟

 

-۲۶
عدل تکوینی
اینکه به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده شده را چه میگویند؟

 

-۲۷ آیه ولو ان اهل القری امنو و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الرض به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
شر ناشی از آزادی انسان

 

-۲۸
توحید ذاتی
اینکه خداوند یگانه و بی همتاست را چه میگویند؟

 

-۲۹
توسل
آیه والله السماء الحسنی فادعوه بها به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟

 

-۳۰
شهودی
کدام یک از آگاهی های زیر جنبه شخصی دارد؟

-۱از منظر قرآن حقیقت وجود انسان چیست؟
روح
-۲اگر متعلق شناخت عمل انسانی از جهت باید و نباید باشد به آن چه میکویند؟
شناخت عملی
-۳گرایش حفظ به ذات جزء کدام یک از گرایش های زیر میباشد؟
حیوانی گرایش
-۴اینکه امروزه جهان از رذایلی همچون میگساری و شهوت رانی و ..رنج میبرد به کدام بحران زیر اشاره دارد؟
بحران اخلاقی
-۵آیه الا بذکر االله تطمئن القلوب به کدامیک از موضوعات زیر مربوط میشود؟
بحران اجتماعی
-۶آیه ان شر الدواب عندااالله الصم البکم لا یعقلون به چه موضوعی اشاره دارد؟
انسان و ایمان
-۷آیه و قل الحق من ربکم فمن شاء و من شا فلیکفر به کدام موضوع زیر مربوط میشود؟
ایمان و اختیار
-۸ریشه کدام یک از کلامات به معنای شروع و آغاز است؟
فطرت
-۹زمینه پیدائی معلول تعریف کدامیک از علل می باشد؟
علت مادی

-۱۰ کدامیک از گزینه های زیر از عناصر اصلی برهان نظم نمیباشد؟

 

 • ۱ نظر
 • ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۵
 • محمود محمودی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

کدام گزینه به معنای بازگشتن و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است؟
معاد

-۳۰ تجسم اعمال در قیامت مربوط به چیست؟
مربوط به گواهان روز قیامت

-۱شناخت جهان عبارت از چه چیزی است؟
تعامل انسان با جهان خارج
-۲ریشه بسیاری از مکاتب ساخته و پرداخته بشر نظیر ماتریالیسم و لیبرالیسم ریشه در چه چیزی دارد؟
دوری از خدا
-۳بر اساس آیه قل یتوفاکم ملک الموت حقیقت و واقعیت انسان چیست؟
روح
-۴علم انسان به حالات روانی و احساسی خود از چه نوع علمی است؟
حضوری
-۵از نظر مسیحیت رابطه ایمان و معرفت چگونه است؟
معرفت متفرع بر ایمان است
-۶بر اساس روایت امام کاظم که فرمود ان االله غلی الناس حجتین ... مقصود از حجت باطنه چیست؟
عقل

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی : u ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 ...

کتاب کامل اندیشه اسلامی 1 سبحانی -رضایی در 135 صفحه. خلاصه ای

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود جزوه خلاصه کتاب ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی»

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی

 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه

 

خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دانلود خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و دکتر محمد ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دیدگاه کی یر که گارد در مورد اثبات خدا چیست؟
استدلال بی فایده است باید به خدا ایمان آورد

-۱۰ کدام گزینه بیان کننده معنی خدا پرستی فطری است؟
گرایش به خدا
-۱۱
بر اساس اصول فلسفی هر معلول مجردی به علت خود علم دارد نفس انسان علمش به علتش خدا چه نوع علمی
هست؟
علم حضوری
-۱۲
کدام یک از گزینه ها بیانگر معلولیت عالم می باشد
تغییر پذیری
-۱۳
دلیل باطل بودن دور در بحث علت و معلول چیست؟

وجود موجود بر خودش متوقف باشد
موجود بر خودش مقدم باشد
مستلزم اجتماع متناقضین است

-۱۴ ایه لو کان فیهما الهه الا االله لفسدتا به کدامیک از براهین اثبات وجود خدا اشاره دارد؟
برهان هماهنگی
-۱۵
در مورد شناخت صفات خداوند کدام دیدگاه مطابق آیات و روایات است؟


دیدگاه اثبات بلا تشبیه

-توفیقی بودن اسما و صفات به چه معنی می باشد؟ ۱۶
وصف خدا منوط به اذن خداست
-۱۷
کدام دسته از صفات نقص و کاستی را از خدا نفی میکند؟
صفات سلبی
-۱۸
کدام گزینه بیانگر صفات فعل می باشد؟
خالق و رازق
علم و قدرت
-۲۱
شروری که بدون مداخله عامل انسانی باشند چه نام دارند؟
شرور طبیعی
-۲۲
آیه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس اشاره به چیست؟
منشا درد و رنج اراده الهی است
-۲۳
سوره توحید قل هو االله احد به کدام توحید اشاره دارد؟
توحید ذاتی
-۲۴
مقصود از توحید صفاتی چیست؟
صفات خدا در وجود و عینیت وحدت دارند
-از آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغفرو االله و استغفر لهم الرسول چه استفاده میشود؟ ۲۵
جواز توسل به مهصومین
-۲۶
معنی آیه ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر چیست؟
یاد خدا زمینه پرهیزگاری است
-۲۷
میل انسان به زندگی جاوید نشانه کدام برهان است؟
برهان فطری بر وجود معاد
-۲۸
کدام امام فرمودند مانند انس طفل به پستان مادر به مرگ مانوس است؟
امام علی
-۲۹
ملاک و معیار و میزان سنجش اعمال امتها فردای قیامت چیست؟
اعمال پیامبران
-۳۰
عدل جزائی در چه صورتی در زمره عدل تکوینی می باشد؟

-۱۹کدام صفت زیر از صفات نفسی می باشد؟
حیات
-۲۰کدام صفات نشانه حیات می باشند؟

اگر ثواب و عقاب نتیجه تجسم اعمال باشند
-۱انکار معجزات حضرت موسی توسط قوم بنی اسرائیل به کدام گزینه اشاره دارد؟
عدم تلازم معرفت با ایمان
-۲کدام گزینه از متعلقات ایمان است؟
ایمان به عالم غیب
-۳اموری که آفرینش موجودی اقتضای آنها را دارد چه نام دارد؟
اموری فطری
-۴کدام گزینه بیان کننده انگیزه فاعل در انجام کار است؟
علت صوری
-۵ملاک نباز به علت چیست؟
ضعف وجودی معلول
-۶آیه ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون به چه چیزی اشاره دارد؟
محال بودن دور
-۷کدام یک از براهین زیر تاریخی به بلندای عمر بشر دارد؟
برهان صدیقین
-۸نظم در مقابل چه معنایی بکار میرود؟
ثبات و پایداری
-۹مالک ابن انس از نمایندگان کدام گروه است؟
اهل تعطیل

-۱۰ آیه لایحیطون به علما بر نقد کدام گزینه درباره صفات الهی دلالت دارد؟
اهل تسبیه
-۱۱
کتاب تجرید الاعتقاد از کیست؟
خواجه نصیر الدین طوسی
-۱۲اسما و صفات الهی چه مشخصه ای دارند؟
توقیفی اند
-۱۳
اراده الهی از کدام دسته صفات الهی است؟
صفات ثبوتی ذاتی
-۱۴دو معنای حکمت کدامند؟
استحکام فعل و قبیح نبودن آن

 

-۱۵ تکالیفی که خداوند بر مردم نازل کرده بر پایه چه نوع مدلی استوار است؟
عدل تشریعی
-۱۶
کدام صفات الهی در مسئله شر به چالش کشیده می شود؟
علم ، قدرت ، خیر خواهی
-۱۷مفاهیم خیر و شر چگونه مفاهیمی است؟
بدیهی و وجدانی
-۱۸اقسام شر در کدام گزینه آمده است؟
شر طبیعی و اخلاقی
علم دوستی و شناخت غایت زندگی
-۲۱
میل انسان به جاودانگی به کدام برهان در اثبات معاد مربوط میشود؟
برهان حکمت
-۲۲
بر اساس آیه یتوفاکم ملک الموت کدام گزینه صحیح می باشد؟
حقیقت انسان روح است
-۲۳قرآن کریم بر چه نوع معادی دلالت دارد؟
معاد جسمانی و روحانی
-۲۴دلایل ترس از مرگ کدامند؟
کثرت گناهان و سنگیمی جرایم
-۲۵
مرگ قلب

-۲۸
سقراط
آیه انک لاتسمع الموتی و لا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرین بر چه مرگی دلالت دارد؟
کدام یک از فلاسفه خودشناسی را محور بنیادین شناخت می داند؟

-۱۹آیه قل هو االله احد بر چه توحیدی دلالت دارد؟
توحید ذاتی
-۲۰انسان به چه دلایلی درباره معاد تحقیق می کند؟
-۲۶طبق حدیث امام صادق مقصود از برزخ چیست؟
قبر انسان
-۲۷در قیامت چند تا نفخ صور وجود دارد؟
دو تا
-۲۹از دیدگاه اسلام حقیقت انسان چیست؟
روح انسان

-۳۰ قرآن کریم سخت و تنگ را معلول چه چیزی می داند؟
روی گردانی از خدا

-۱آیاتی که شهدا را زنده میداند بیانگر چیست؟
حقیقا آدمی ، روح اوست
-۲منظور از شهود عرفانی چیست؟
هرگاه متعلق علم حضوری خدا و امور مرتبط با او باشد
-۳انگیزه عمل به دستورات الهی برای مومنان راستین چیست؟
عشق و محبت به خدا
-۴مسئله شر کدام دسته از صفات الهی را به چالش میکشد؟
علم – قدرت مطلق – خیر خواهی
-۵آیه در دین اکراه و اجباری وجود ندارد و خداو.ند راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است درصدد بیان کدام نکته در
رابطه با ایمان است؟
ایمان بدون شناخت میسر نیست
-۶خداوند در قرآن کریم چه مسئله ای را به خاکستر در روز طوفانی تشبیه کرده است؟
عمل کافران
-۷کدام صفت خداوند اقتضا می کند که عالم منحصر به این عالم مادی نباشد؟
حکمت خداوند
-۸کیفیتی نفسانی که بین علم یقینی و فعل قرار دارد تعریف کدام مورد زیذ است؟
اراده
-۹در رابطه با امور فطری کدام گزینه صحیح است؟
نباز به آموزش ندارند حتی در مرحله تقویت و جهت دهی

-۱۰ توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها برای اثبات چه امری مطرح است؟
شکوفایی فطرت
-۱۱
-۱۲
کدام یک از علت ها زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند؟
چرا جهان خود نمیتواند علت خودش باشد؟
چون دور و لازمه اش اجتماع متناقضین است.
-۱۳
کدام یک از مراتب توحید در همه ادیان آسمانی به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است؟
توحید در عبادت
-۱۴
خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد از کدام راه برای شناخت صفات خدا استفاده می کند؟


راه عقلی

- ۱۵ بر مبنای توفیقی بودن اسما و صفات الهی کدام گزینه صحیح نیست؟
هرگونه صفات کمالیه را میتوان به خداوند نسبت داد.
-۱۶کدام دسته از صفات برای انسان ها مفهوم تر و روشن تر است؟
صفات سلبی
-۱۷
ایمان به کدام صفت الهی انسان را از احساس تنهایی و حیرت نجات میدهد؟
علم خداوند
-۱۸
اینکه خداوند در جهان خلقت به هر موجودی به اندازه قابلیت او نعمت داده است کدام معنای عدل است؟
عدل تکوینی
-۱۹
جان هاسپرز جدی ترین تلاش برای رهایی از مسئله شر را چه می داند؟
شر ناشی از آزادی انسان است
-۲۰آیات شریفه سوره توحید کدام نوع توحید را مطرح میکند؟
توحید در ذات
-۲۱
آیه شریفه و هر کس به احکامی که خداوند نازل کرده است حکم نکند ستمگر است کدان نوع توحید را بیان
میکند؟
توحید در تشریع و تقنین
-۲۲مقدمه کمال انسانی و پیش درآمد جهان شناسی چیست؟
خود شناسی
-۲۳
در توجیه مشروعیت تبرک جستن به آثار اولیای الهی به کدام آیه استناد می شود؟
اذهبوا بمقیصی هذا فالقوه علی وجه ابی
برهان معقولیت
-۲۶
کدام یک از علل وحشت مرگ نمیباشد؟
فراموشی رحمت خداوند
-۲۷
امام سجاد مرگ کافر را چگونه توصیف می کند؟
کندن لباس زیبا و پوشیدن لباس کثیف و خشن

-۲۴کدام عمل عامل برانداختن فاصله های طبقاتی است؟
نمار
-۲۵دفع ضرر محتمل نام کدامیک از براهین زیر بوده است؟
 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور {جعفر سبحانی} :: خلاصه ...

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور {جعفر سبحانی} فرمت pdf

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

دانلود خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

دانلود خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و دکتر محمد ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی ...

Jul 7, 2015 - کتاب اندیشه اسلامی 1 مؤلفان آیت الله جعفر سبحانی

 

نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 2 سبحانی :: دانلود ...

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2 با

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

خرید جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی در سایت

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

free download جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی راه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

به درخواست شما دانشجویان عزیز جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی خلاصه کتاب اندیشه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی – … ۲۷ دی

 

دانلود خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی | همراه با نمونه سوالات ...

کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته‌ی مشترک آیت‌الله «جعفر سبحانی» و دکتر

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی رضایی :: دانلود آهنگ

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب) با فرمت pdf

 

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ...

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی مناسب برای

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ :: دانلود کتاب

شامل : - خلاصه نویسی و نکات مهم کتاب اندیشه اسلامی ... دانلود کتاب

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی حاوی مهمترین نکات ...

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 تالیف سبحانی و محمدرضایی خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی به همراه نمونه سوالات

پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 بخش یکم همراه با نمونه سوالات تستی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی به همراه نمونه سوالات ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: بلاگی برای سن فایل

جزوه اندیشه اسلامی 1 علمی کاربردی. نکات مهم کتاب اندیشه اسلامی 1.

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 یک با خلاصه و نمونه سوالات ...

مولف : آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی .

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 دانشگاه آزاد :: دیجی کتاب

کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی » منبع مهندسی شیمیsutche.com › کارشناسی › دورس

 

کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی pdf :: دانلود کتاب اندیشه ...

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانیrozfile76.shadiblog.com- Translate this page دانلود رایگان کتاب اندیشه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 2 جعفر سبحانی برای پیام ...

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 2 جعفر سبحانی

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 2 ...

دانلود کامل ترین سوالات تست رایگان کتاب اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی

 

 


-۷کدام گزینه بیانگر ایمان راستین است که باعث سعادت آدمی میگردد؟
ایمان توام با عمل
-۸کدام مورد جدا کننده نگرش دینی از نگرش الحادی و مادی گرایانه است؟
ایمان به عالم غیب
-۹کدام گزینه بر اساس آیه شریفه فذکر انما انت مذکر صحیح است؟
خدا شناسی فطری است

-۱۰ کدام گزینه از راههای یادآوری فطرت است؟
قطع امید از همه جا

 

-۱۱ مفاد اصل علیت چیست؟
هر معلولی نیاز مند علت است

 

-۱۲ کدام گزینه در مورد نظریه داروین درست است؟
فرضیه بوده و هرگز ثابت نشده است

 

-بر اساس ادله نقلی آیات و روایات کدام دیدگاه در مسئله خدا شناسی صحیح است؟ ۱۳
اثبات بلا تشبیه
-۱۴کتاب تجرید الاعتقاد از کیست؟
خواجه نصیر الدین طوسی

 

-۱۵
صفات فعل
نام آن دسته از صفات خدا که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شود مثل خالقیت چیست؟

 

-۱۶ آیه شریفه ان االله کل شی قدیر بر چه چیزی دلالت دارد؟
بر عمومیت قدرت خدا

 

-۱۷ کدام گزینه بیانگر نشانه های حیات است؟
فعالیت و عالم بودن

 

-۱۸ معنی سمیع و بصیر بودن خدا چیست؟
به شنیدنی ها و دیدنی ها علم دارد

-۱۹صفت عدل از لوازم کدام یک از صفات الهی است؟
اراده

-۲۰
دو قسم: طبیعی – اخلاقی
کدام گزینه در مورد اقسام شر صحیح است؟

 

-۲۱ کدام گزینه در مورد راه حل مسئله شر از نظر فلاسفه صحیح است؟
شر لازمه جهان مادی و بر اساس حکمت الهی است

 

-۲۲
توحید ذاتی
آیه قل هو االله احد به کدام توحید اشاره دارد؟

 

-۲۳
توحید ربوبی
با توجه به ناریخ انبیا مناقشه مشرکان مربوط به کدام توحید بوده است؟

 

-۲۴
توحید تشریعی
جمله قانون گذاری فقط ویژه خداست به کدام توحید مربوط است؟

-۲۵آیه 97سوره یوسف پدرا از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه به زودی از پروردگارم آمرزش میطلبم دلیل بر
چیست؟
جواز توسل به اولیای الهی و شرک نبودنش

-۲۶ کدام گزینه بیانگر راه کسب شناخت صحیح و تفضیلی در باب معاد و عالم غیب است؟
وحی و تعالیم انبیا

 

-۲۷
برهان معقولیت
دفع ضرر محتمل مربوط به کدام یک از براهین اثبات معاد است؟

 

-۲۸ کدام گزینه در مورد معاد از نظر قرآن صحیح است؟
معاد جسمانی و روحانی است


-۲۹در بحث تناسخ موردی که روح از بدن جدا نمیشود بلکه تنها صورت و شکل بدن به صورت حیوانی تغییر می
کند نامش چیست؟
مسخ

-۳۰
قبول نیست
از نظر قرآن توبه در لحظه مرگ چیست؟

-۱از دیدگاه کسانی که هستی را با ماده برابر میدانند کدام گزینه در مورد انسان صحیح است؟
انسان با مرگ نابود نمیشود
-۲کدام گزینه بیانگر دلیل فلسفه بر غیر مادی بودن روح است؟
قابل تقسیم نبودن
ماندگار بودن
-۳تمایز علوم نظری و علوم عملی در چیست؟
در متعلق شناخت
-۴کدام گزینه بیانگر طریق شناخت واقعی امور معنوی و روحی است؟
علم حضوری
-۵چرا متکلمان مسیحی شناخت را مبتنی بر اسمان می دانند و میگویند ایمان بیاورید تا بفهمید
آموزه های کتاب مقدس از قبیل تثلیت با عقل سازگار نیست
-۶کدام گزینه در مورد رابطه ایمان و عمل صحیح نیست؟
هر عملی دلالت بر ایمان دارد
-۷کسانی که وجود خدا را بدیهی و فطری می دانند و در عین حال برهان و استدلال بر آنرا می پذیرند ثمره این برهان را
چه میدانند؟
تنبه و توجه به امر بدیهی
-۸کدام اصطلاح در مورد جمله نوعی شناخت خدا که برای هر فرد ثابت است و نیاز به آموزش ندارد صحیح است
خدا شناسی فطری
-۹کدام گزینه بیانگر نشانه های معلولیت عالم است؟
محدودیت زمانی و مکانی و فنا پذیری

-۱۰
برهان نظم
رایج ترین برهان که بر وجود خدا اقامه شده و تاریخی به بلندای عمر انسان دارد کدام است؟

 

-۱۱
اهل تعطیل
کدام گزینه در مورد قیوم صحیح است؟

 

-۱۲ کدام گزینه در مورد قیوم صحیح است؟
قائم به خود و بی نیاز از دیگران

 

-۱۳ مقصود از جمله در مقام وصف خدا باید تنها از صفات موجود در قرآن و روایات استفاده نمود چیست
توفیقی بودن اسما و صفات خدا

 

-۱۴
خالق – رازی
کدام گزینه فقط بیانگر صفات فعل چیست؟

 

-۱۵ کدام گزینه فقط صفات سلبی چیست؟
غیر جسم – نا محدود – نا مرئی
-۱۶
مجبور
مقصود از فاعل موجب چیست؟

 

-۱۷ صفت عدل از لوازم یک از صفات الهی است؟
حکمت به معنی قبیح و بیهوده نبودن فعل

-۱۸آیه شریفه لا یکلف االله الا وسعها به کدامیک از انواع عدل اشاره دارد؟
عدل تشریحی

-۱۹
شر اخلاقی – شر طبیعی
کدام گزینه بیانگر اقسام شر است

 

-۲۰ کدام گزینه از موارد راز و فواید شر چیست؟
منشا ارادی انسان

 

-۲۱ کدام گزینه در مورد توحید صفاتی صحیح است؟
صفات ذاتی از جهت مصداق عین ذات اویند

 

-۲۲ کردام یک از اقسام توحید مورد مناقشه امتهای پیامبران نبوده است؟
توحید در خالقیت

 

-۲۳ ایه اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا در ماجرای یعقوب بر چیست؟
تبرک جستن به آثار اولیا جایز نیست

 

-۲۴ کدام گزینه در مورد فایده عبادت صحیح است
فایده اش به عبادت کننده و خدا و همه مخلوقات بر میگردد

 

-۲۵
بازگشتن
معنی معاد از نظر لغت چیست

 

-۲۶
آیه1400
کدام گزینه در مورد شمار آیات قرآن مربوط به جهان پس از مرگ صحیح است

 

-۲۷ بدون کدام یک از گزینه های زیر تصور درستی از معاد ممکن نیست
باور داشتن حقیقت ثابت و فنا ناپذیر در انسان

-۲۸کدام گزینه به برهان فطری بر وجود معاد مربوط است
میل به بقا و جاودان طلبی در نهاد انسان

-۲۹
برهان حکمت
دفع ضرر محتمل مربوط به کدام یک از براهین اثبات معاد است؟

-۳۰کدام گزینه در مورد توبه و ایمان در لحظه مرگ صحیح است
توبه و ایمان قبول نیست
توبه و ایمان هیچ یک قبول نیست
-۱از نظر اسلام انسان دارای جه ابعاد وجودی است؟
حس و عقل و خیال و شهود
-۲این جمله انسان از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد از میست؟
ایمانوئل کانت
-۳از نظر روایات چه چیزی مقدمه محبت و معرفت به خداست؟
خودشناسی
-۴دلیل فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح چیست؟
چون من درک کننده انسان که همان روح است امری بسیط و غیر قابل تقسیم است
-۵اگاهی انسان به تصمیم و اراده خود چزو کدام دسته از شناخت ها است؟
علم حضوری
-۶آیه الا بذکر االله تطمئن القلوب به کدامیک از پشتوانه های دینی در رفع بحران ها اشاره دارد
بحران روانی
-۷از نظر اسلام انسان با چه اموری میتواند به سعادت جاودانه برسد
عقل و دین
-۸چه امری در قرآن به خاکستر و سراب تشبیه شده است
عمل صالح بدون ایمان
-۹چه چیزی در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی و مادی گرایانه است
تبعیت از قرآن

-۱۰ آیه افی اییه شک فاطر السماوات و الرض بر کدام نظریه دلالت می کند
فطری و بدیهی بودن وجود خدا

 

-۱۱
علت فاعلی – غایی
به موجودی که معلول را پدید میآورد و به علتی که انگیزه فاعل برای انجام کار است چه میگویند

 

-۱۲ آیه ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون در صدد بیان چیست؟
در رد علیت یک شی برای خود

 

-۱۳ مالک بن انس درباره امکان شناخت صفات خداوند طرفدار کدام نظریه است؟
دیدگاه اهل تعطیل

-۱۴این جمله که مثل انسان در شناخت خداوند مثل کسی است دو دست خویش را به آب دریا نزدیک کند

از

کیست؟
علامه طباطبائی

-۱۵
وجوب وجود خدا
خواجه نصیر طوسی با اتکا به چه چیزی از راه عقلی صفات خدا را ثابت میکند؟

 

-۱۶ چرا خدا در هیچ جهتی نیست
چون خدا جسم و مادی نیست

 

-۱۷ رازقیت خداوند جزو کدام دسته از صفات است؟
صفات ثبوتی فعلی

 

-۱۸ صفت سمیع بودن خدا به چه معنایی است؟
عنی به آنچه شنیدنی علم دارد

 

ی

 

-۱۹
محالات ذاتی
از نظر متکلمان قدرت خداوند متعال به چیزی تعلق می گیرد

 

-۲۰
اراده تکوینی
کدام صفت الهی از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد؟

 

-۲۱ ثمره پذیرش کدام معنای حکمت به معنای احسن بودن نظام هستی است
حکمت به معنای نبودن علتی بر نا استواری

 

-۲۲
عدل تکوینی
اگر ثواب و عقاب اخروی را نتیجه تجسم اعمال دنیوی بدانیم از کدامیک از اقسام عدل شمرده می شود

 

-۲۳ فارابی وجود شر طبیعی را چگونه تبیین می کند؟
شر لازمه جهان مادی است

 

-۲۴ با توجه به تاریخ انبیا بیشترین مناقشه پیامبران با امتها مربوط به کدام مساله بوده است؟
توحید در ربوبیت
-۲۵خوارج در کدام قسم از توحید قرآنی دچار سو غهم و ادراک شده اند؟
توحید در حاکمیت

 

-۲۶
یکتا پرستی
قرآن کریم چه چیزی را اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی می شمارد

 

-۲۷ آیه ان الصلاه کانت علی المومنین کتابا موقوتا اشاره به کدام ویژگی نماز دارد؟
مایه انظباط و وقت شناسی بودن نماز

-۲۸شناخت معاد از قلمرو کدام علم خارج است؟
علوم تجربی

-۲۹ برهان حکمت در اثبات معاد بر کدام اصل تکیه میکند؟
میل به جاودانگی انسان

 

-۳۰
مسخ
در صورتی روح از بدن جدا نشود و فقط شکل و صورت بدن تغییر کند به آن چه میگویند

-۱بسیاری از مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر نظیر ماتریالیسم و سرمایه داری و لیبرالیسم به چه منظوری به وجود
آمدند و دلیل نا کارامدیشان چه میباشد
برای حل مشکلات انسان – عدم شناخت انسان
-۲بعد ادراکی انسان در چه حوزه هایی فعالیت میکند؟
نظر و عمل
-۳بنا بر بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان دو مورد از بحران های انسان معاصر در کدام گزینه آمده است؟
معنوی و الحاد گرائی
-۴انسان در رفع بحران های فرا رو در چه قرنی به نقش دین در این زمینه پی برد؟
قرن بیست و یکم
-۵شناخت واقعی امور معنوی و روحی نظیر غم و شادی و امید از چه طریقی میسر است؟
علم حضوری
-۶از دیدگاه اسلام ایمان دینی بر چه اساسی مبتنی است؟
عقل
-۷تنها چگونه عملی ارزشمند است؟
عملی که از سر ایمان به چه اصلی بازگشت دارند؟

 • ۰ نظر
 • ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۲
 • محمود محمودی

سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل پیام نور

 

 

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب

 

 

 

 

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور... اسلامی 1 جعفر سبحانی با جواب,نمونه

 

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 1 با جواب

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور... اسلامی 1 جعفر سبحانی با جواب,نمونه

 

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور

مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با کد درس 1233025-1233030 شامل تمامی آزمون های

 

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور... اسلامی 1 جعفر سبحانی با جواب,نمونه

 

تست اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود جزوه خلاصه کتاب ...

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی ·

 

سوالات اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل :: دانلود فایل

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 96 عمومی با پاسخنامه تستی

 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل قابل سرچ اندیشه اسلامی 1 ...

نمونه سوالات تستی فصل به فصل قابل سرچ اندیشه اسلامی 1

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ با جواب

 

 

کدام گزینه در مورد معاد صحیح است
معاد روحانی و جسمانی است

-۱کدام فیلسوف معتقد است که انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد؟
کانت
-۲مقصود از سوی در آیه ثم سواه و نفخ فیه من روحه چیست؟
تکمیل خلقت جسمانی انسان
-۳کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری است؟
دین
-۴کدام گزینه در مورد ایمان و معرفت از نظر مسیحیت درست است؟
معرفت مبتنی بر ایمان است
-۵طبق فرمایش امام کاظم منظور از حجت باطنی چیست؟
عقل
-۶کدام عالم در برابر عالم شهادت قرار دارد؟
عالم غیب
-۷کدامیک از فلاسفه غرب معتقد به بدیهی بودن وجود خدا است؟
پلانتیینگا
-۸جمله موجودی که با وجود آن نحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا میکند ناظر به تعریف کدام گزینه است؟
علت تامه
-۹آیه ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون اشاره به کدام گزینه دارد؟
محال بودن دور
-۱۰فرمایش امام علی که میفرماید زمام هر جنبنده ای به دست تو است و بازگششت هر آفریده ای به سوی توست
ناظر به کدام تقریر برهان نظم دارد؟
برهان هدفمندی

-۱۱
اثبات بلا تشبیه
کدام دیدگاه معتقد است که انسان میتواند صفات خدا را به گونه محدود بشناسد؟

 

-۱۲ کدام گزینه بیانگر معنای قیوم بودن خداوند است؟
خداوند قائم به خود است و به دیگران نیازی ندارد

 

-۱۳ کدام دسته از صفات ذیل جز صفات ذاتی خدا محسوب میگردد
علم و قدرت حیات

 

-۱۴
علم و قدرت
اتقان و نظم شگفت انگیز مخلوقات دلیل کدام یک از صفات خداوند میباشد

 

-۱۵ کدام گزینه در رابطه با اراده تکوینی خداوند صحیح است؟
از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد

 

-۱۶
عدل تکوینی
اینکه خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت به او نعمت داده ناظر به کدام عدل الهی میباشد؟

 

-۱۷ مسئله شر کدام یک از صفات الهی را به چالش می طلبد؟
علم قدرت مطلق خیرخواهی

 

-۱۸ آیه فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا به کدام فایده شرور در جهان است؟
شرور علت شکوفا شدن استعداد ها

 

-۱۹
توحید در ذات
اینکه خداوند تعدد و کثرت بر نمیدارد ناظر به کدام قسم از اقسام توحید میباشد؟

 

-۲۰ کدام گزینه در خصوص تثلیت صحیح است؟
خدای پدر خدای پسر روح القدس

 

-۲۱
توحید در ربوبیت
کدام توحید به معنای خط بطلان بر اندیشه تدبیر و بدون اذن الهی برای غیر خداست؟

 

-۲۲
خوارج
چه کسانی با خطاب به حضرت علی شعار حکومت از آن خداست نه برای تو و نه برای یاران تو سر میدادند

 

-۲۳
نماز
کدام گزینه عامل بر انداختن فاصله های طبقاتی است؟

 

-۲۴
عزیر
نسبت به کدام پیامبر در برخی روایات به ارمیا تعبیر شده است؟

-۲۵منکران معاد که تصور نموده اند زنده کردن انسان و آغاز زندگی جدید خارج از قدرت الهی است نسبت به کدام
صفت الهی شبهه دارند؟
قدرت

-۲۶
مرگ
کدام گزینه بیانگر نخستین منزل از منازل آخرت و واپسین منزل از منازل دنیاست؟

-۲۷آیه برای هر امتی اجلی است که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازد و نه پیش ناظر به کدام گزینه ذیل
است؟
مرگ جامعه

-۲۸ میزان و معیار اعمال هر کس در روز قیامت چیست؟
عمل پیامبر و وصی پیامبر

 

-۲۹
مربوط به پاداش و عقاب اخروی و گواهان روز قیامت

موضوع تجسم اعمال چیست؟

-۳۰
معراج – سوال قبر – وجود بهشت و دوزخ – شفاعت
طبق حدیث امام صادق چهار چیز که هر کسی انکار کند از شیعیان محسوب نمیگردد کدام است؟

-۱از مسائل مهم انسان و شاید مهم ترین آنها کدام است؟
شناخت خود انسان
-۲کدام گزینه بیانگر جلوه ایمان است؟
عمل صالح
-۳کدام گزینه بیانگر معنی ایمان در اصطلاح است؟
تصدیق قلبی به خدا روز قیامت کتب اسمانی و پیامبران
-۴کدام گزینه مربوط به گرایش انسانی و فطری است؟
میل و محبت به خدا
-۵تفاوت علوم نظری و عملی چیست؟
در متعلق شناخت
-۶بر اساس آیات قرآن حقیقت وجودی انسان چیست؟
روح
-۷تاکید بر مشاهده شتر در قرآن تاکید بر کدام برهان اثبات خداوند دارد؟
برهان نظم
-۸یکی از رایج ترین براهینی که تاریخی به بلندای عمر انسان دارد کدام است؟
برهان نظم
-۹ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟
ضعف وجودی معلول

-۱۰ مفاد اصل علیت چیست؟
هر معلولی نیاز مند علت است

 

-۱۱
علت غایی
در بحث علت و معلول انگیزه فاعل برای انجام کار چه نام دارد؟

 

-۱۲ کدام گزینه از ویژگی های امور فطری است؟
در همه افراد یافت میشود.

 

-۱۳ آیه فذکر انما انت مذکر پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای دلیل بر کدام گزینه است؟
فطری بودن خدا شناسی

 

-۱۴ کدام گروه برهان و استدلال بر وجود خدا را مایه تنبه و توجه میدانند؟
کسانی که وجود خدا را بدیهی میدانند

 

-۱۵
عقل
منظور از حجت باطنی در روایت امام کاظم علیه السلام چیست؟

 

-۱۶
توحید ذاتی
سوره ت.حید قا هو االه احد به کدام یک از اقسام توحید اشاره دارد؟

 

-۱۷
علم – قدرت مطلق و خیر خواهی
-۱۸
ناتوانی – جهل و یا نیازمندی
مساله شر کدام صفات الهی را به چالش میطلبد؟
انجام کار قبیح و بیهوده از کدام صفات فاعل ناشی می گردد؟

-۱۹کدام صفات خدا نشانه حیات در گونه های موجودات طبیعی است؟
فعالیت و عالم بودن

-۲۰ اینکه قدرت خدا به امور محال تعلق نمیگیرد دلیل بر چیست؟
نقص در قابلیت قابل

 

-۲۱ کدام گزینه بیانگر معنی سمیع و بصیر بودن خداوند است؟
عالم بودن خدا به امور دینی و شنیدنی

 

-۲۲
صفات ذاتی
صفاتی را که از دات الهی انتزاع می شوند را چه مینامند؟

 

-۲۳ کدام گزینه فقط بیانگر صفات ثبوتی خدا است؟
عالم است و قادر است و حی

 

-۲۴ مبنای توقیفی بودن صفات و اسمای الهی چیست؟
منوط به اذن خداست

 

-۲۵
اثبات بلا تشبیه
این جمله عقل انسان میتواند اوصاف خدا را بشناسد اما به کنه صفات راه ندارد بیان کدام دیدگاه است؟

-۲۶کدام گزینه در رابطه با آیه شریفه ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر همانا نماز انسان را از زشتی ها باز میدارد
صحیح است؟
با نماز زمینه ترک گناه پدید میآید.
-۲۷کدام گزینه در مورد آیه شریفه اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یا تی بصیرا این پیراهن مرا ببرید و بر
صورت پدرم بیندازید تا بینا شود صحیح است؟ آیه مذکور
دلیل بر جواز تبرک به آثار اولیا است

-۲۸ قرآن داستان اصحاب کهف را ن

 

 

 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل اندیشه اسلامی 1 ویراست دوم ...

1- سوالات تستی فصل به فصل قابل سرچ. 2_ نمونه سوالات

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل

مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با کد درس 1233025-1233030 شامل تمامی آزمون های پیام

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 با جواب پیام نور

مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با کد درس 1233025-1233030 شامل تمامی آزمون های

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب

معرفی : کتابچه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور مجموعه ای از نمونه

 

دانلود نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور

دانلود + رایگان + تستی + پیام نور , سوال اندیشه اسلامی 1 علوم

 

نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1 :: وبلاگ فایل ...

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 1. سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

 

سوالات مولتی ویتامین درس اندیشه اسلامی (1)

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ بهمراه سوالات :: pdfketab

جزوه اندیشه اسلامی 1 پیام نور,دانلود ... نمونه سوالات تستی فصل به فصل اندیشه

 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل قابل سرچ اندیشه اسلامی 1 ...

نمونه سوالات تستی فصل به فصل قابل سرچ اندیشه اسلامی 1

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور :: فایل ...

۳۰ آبان ۱۳۹۷ - دانلود فایل جزوه اندیشه اسلامی 1 پیام

 

مجموعه مولتی ویتامین

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی

 

دانلود نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور

دانلود + رایگان + تستی + پیام نور , سوال اندیشه اسلامی 1 علوم

 

نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1 :: وبلاگ فایل ...

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 1. سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

 

دانلود نمونه سوال کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور PDF ...

منتشر کننده فایل: pc-mob نام کتاب: اندیشه اسلامی 1 دانشگاه: PNU /

عبارت اعطا کننده کمال فاقد کمال نیست جهت اثبات کدام صفت خداوند بکار برده شد؟
قدرت
۱۳
- عبارت چون حق تعالی امری را اراده کند بالضروره تحقق می یابد به کدام صفت از اوصاف الهی اشاره دارد؟
اراده تکوینی
-۱۴
کدام یک ار موارد زیر مصداق عدل جزایی خداوند است؟
به کسانی که تکلیف ابلاغ نشده مجازات نمیشوند
-۱۵در کدام یک از عوالم تضاد و تزاحم وجود دارد؟
عالم ماده
-۱۶
نظر فارابی فیلسوف بزرگ اسلامی در خصوص مسئله شر چیست؟
شرور ضروری عالم ماده است
-۱۷آیه قل هو االله احد االله الصمد به چه مرتبه ای از مراتب توحید اشاره دارد؟
توحید ذاتی
-۱۸
کدام عبارت ذیل در خصوص توحید صفاتی صحیح است؟
صفات ذاتی خدا در مقام مصداق اختلاف دارند
-۱۹توحید در تشریع زیر مجموعه کدامیک از مراتب توحید میباشد؟
توحید در ربوبیت
-۲۰
آیه یوسف گفت این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید بینا میشود اثبات کننده چیست؟
جواز تبرک جستن به آثار اولیای الهی
-۲۱چه کسی در گهواره از نماز سخن گفت؟
حضرت عیسی
-۲۲
کدام یک از پیامبران از خدا خواست تا کیفیت زنده شدن مردگان را برای او بنمایاند؟
حضرت ابراهیم
-۲۳
اصحاب کهف چند سال در غار به حالت خواب بودند؟
309سال

 

-۲۴ آیه آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمیگردید در خصوص کدام یک از براهین معاد
میباشد؟
برهان حکمت
-۲۵کدام یک از لذت های زیر به عنوان پاداش اکبر به بندگان شایسته الهی داده میشود؟

لذت خوشنودی خدا

-۲۶
شهیدان
-۲۷قرآن چه کسانی را برای حسابرسی روز قیامت کافی می داند؟
قرآن به کدام دسته از مردگان خطاب کرده آنان زندگانند ولی شما درک نمیکنید؟
خداوند و نفس انسان
-۲۸
در تفسیر آیه و نضع الموازین القسط میزان اعمال چه کسانی می باشند؟
پیامبران و اوصیای آنان
-۲۹
در رستاخیز کدام یک از موارد ذیل جز شاهدان درونی انسان هستند؟
اعضای بدن و پوست بدن
-۳۰جنات عدن به چه معنی است؟
بهشت موعود

-۱در تاریخ فلسفه خود شناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف محسوب می گردد؟
سقراط
-۲کدام گزینه ناظر به گرایش اصیل انسانی است؟
میل و محبت به خدا
-۳مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری چیست؟
دین
-۴امام کاظم چه چیزی را به عنوان رسول باطنی معرفی می کند؟
عقل
-۵کدام عالم را میتوان از طریق عقل یا شهود و روئیت قلبی به وجودش اعتقاد پیدا کرد؟
عالم غیب
-۶کدام متفکر غربی معتقد است که وجود خدا نیازی به استدلال و برهان ندارد؟
پلانتینگا
-۷کدام گزینه از خصوصیات امور فطری محسوب می گردد؟
در همه افراد آن نوع یافت میشود
-۸موجودی که با وجود آن تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا میکند؟
علت تامه
-۹ملاک نیاز به معلول چیست؟
ضعف وجودی معلول

-۱۰ سلسه ای از علل و معالیل که از دو طرف یا یک طرف تا بی نهایت ادامه دارد چه نام دارد؟
تسلسل
۱۱
- کدام یک از براهین ذیل تاریخی به بلندای عمر انسان دارد؟
برهان نظم
-۱۲
کدام دیدگاه معتقد است که صفات الهی و انسان از نظر معنا تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقا به یک معنا
هستند؟
اهل تشبیه
-۱۳
توفیقی بودن اسما و صفات الهی به معنای چیست؟
مسلمین در بیان اسما و صفات تنها از صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روایات معتبر مطرح است
-۱۴ کدام دسته از صفات ذیل جز صفات ذاتی خداوند محسوب می گردد؟ علم – قدرت – حیات
-۱۵
مبدئیت فاعل مختار برای کاری که ممکن است از او سر بزند ناظر به کدام صفت الهی است؟
قدرت
۱۶
- کدام گزینه در رابطه با اراده تکوینی خداوند صحیح است؟
از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه میگیرد
-۱۷آیه لا نکلف االله نفسا الا وسعها ناظر به کدام گزینه است؟
عدل تشریعی
شر علت شکوفا شدن استعداد ها میباشد
-۲۰آیه قل هو االله احد دلالت بر کدام قسم از اقسام توحید دارد؟
ذاتی
-۲۱
کدام مرتبه از توحید به مثابه خط بطلان بر هر نوع اندیشه تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خداست؟

-۱۸مسئله شر کدام گروه از صفات الهی ذیل را به جالش میطلبد؟
غلم – قدرت مطلق – خیر خواهی
-۱۹آیه ان مع العسر یسرا ناظر به کدامین فایده شرور در حهان میباشد؟
توحید در ربوبیت
-۲۲اساس دعوت همه پیامبران در تمام ادوار تاریخ چیست؟
یکتا پرستی
-۲۳عامل بر انداختن فاصله های طبقاتی که در جامعه مادی گرا پدید آمده است چیست؟
نماز

-۲۴ در قرآن کریم چند آیه درباره ی جهان پس از مرگ وجود دارد؟
بیش از 1400آیه
-۲۵
از کدام برهان در گذشته به عنوان دفع ضرر محتمل یاد کرده اند؟
برهان معقولیت
-۲۶
منکران معادی که به دلیل جهل به مقام ربوبی تصور کرده اند که زنده کردن انسان و آفاز زندگی جدید خارج از
قدرت الهی است شبهه نسبت به کدام صفت الهی دارند؟
قدرت فاعل
-۲۷
کدام گزینه بیانگر نخستین منزل از منازل آخرت و واپسین منزل از منازل دنیاست؟
مرگ
-۲۸
آیه برای هر امتی اجلی است که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش ناظر به کدام گزینه ذیل

است؟
مرگ فرد و جامعه

-۲۹ موضوع تجسم اعمال مربوط به چیست؟
مربوط به پاداش و عقاب اخروی و کواهان روز قیامت

 

-۳۰ این سخن امیر المومنین کیف یعرف من یجعل نفسه بیانگر چیست؟
اینکه خود شناسی پیش درآمد جهان شناسی است

-۱شناختی که به باید ها و نباید ها و خوبها و بد ها مربوط میشود چه نام دارد؟
شناخت عملی
-۲عبارت خدا در روز قیامت میان افراد بع عدل داوری میکند و حق کسی را تباه نمیکند به کدام یک از اقسام عدل اشاره
دارد؟
عدل جزایی
-۳تنها خدا در اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و انسان موثر است به کدامیک از اقسام توحید مربوط است؟
توحید در ربوبیت
-۴قوای حسی ) بویایی و چشایی و....( از ابزار شناخت کدام یک از علوم است؟
علم حصولی
-۵برهان معقولیت نام دیگر کدام یک از براهین معاد است؟
برهان دفع ضرر محتمل
-۶معادی که قرآن کریم توصیف میکند چگونه است؟

ه

م جسمانی و هم روحانی
-۷آیه والذین هم علی صلاتهم یحافظون به کدام راه رسیدن به بهشت اشاره دارد؟
مواظبت بر نماز
-۸از دیدگاه قرآن کریم پاداش اصلی شهدا در بهشت چیست؟
عندیت یا قرب
-۹در مسیر شناخت خدا نام دیگر سیر انفس چیست؟
راه فطرت

-۱۰سابقه یا لاحقه نیستی از نشانه های کدام گزینه است؟
معلولیت
-۱۱
عبارت چون فساد در تکوین نیست پس در آسمان و زمین بیش از یک خدا وجود ندارد به کدام برهان اشاره
دارد؟
برهان هماهنگی
-۱۲
با توجه به آیه یومئذ تحدث اخبارها کدام گزینه از شاهدان روز قیامت است؟
زمین
-۱۳
اراده الهی در مقام ذات به چه معناست؟
مسرت و رضایت الهی به دات خویش
-۱۴
اعتقاد مشرکان در مورد خداوند به کدام از انواع توحید اشکال وارد میکند؟
توحید در ربوبیت
-۱۵
بر اساس آیه و اتقوا النار التی اعدت للکافرین کدام گزینه صحیح است؟
جهنم هم اکنون برای کافران آماده است
-۱۶عبارت کل قائم فی سواه معلول به چه موضوعی اشاره دارد؟
اثبات معلولیت عالم
-۱۷عدل تشریعی به چه معناست؟

تکالیفی که خداوند به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است بر پایه عدل و دادگری است

-۱۸
عامل انسانی
شر اخلاقی در نتیجه کدام یک از عوامل زیر روی میدهد؟

 

-بر اساس کدامیک از اقسام توحید قانونگذاری فقط ویژه خداوند است؟ ۱۹
توحید در تشریع و تقنین
-۲۰
محدودیت های دنیا برای پاداش و مجازات مجرای کدام یک از براهین زیر بر وجود معاد است؟
برهان عدالت
-۲۱
با کدام علم می توان بدون واسطه صورت و مفاهیم موجودات به آنها شناخت پیدا کرد؟
علم حضوری
-۲۲
از کدام صفت خداوند غایتمندی و هدفداری جهان ثابت می شود؟
حکمت
-۲۳
دو اصطلاح علت فاعلی کدامند؟
فاعل طبیعی و فاعل الهی
-۲۴
در آیه لو کان فیهما الهه الا االله لفسدتا از چه نوع برهانی برای اثبات خداوند استفاده شده است
برهان خلف
-۲۵
قدرت جز کدام یک از صفات الهی است؟
ثبوتی ذاتی و اضافی
-۲۶
اموری چون شهادت اعضای بدن در قیامت و زنده شدن مردگان توسط عیسی از دلایل کدام یک از موارد زیر
است؟
معاد جسمانی
-۲۷چرا توبه کردن در حال احتضار بی فایده است؟

چون قدرت بر انجام گناه پایان یافته است.

-۲۸پیروان کدام آیین به دلیل میل باطنی به زندگی دنیوی و ترس از مرگ آیات معاد را از کتاب آسمانی خویش
حذف کردند؟ یهود
-۲۹
آیه لکل امه اجل فاذا جا اجلهم لاتستاخرون ساعه و لا یستقدمون به کدامیک از انواع مرگ اشاره دارد؟
مرگ جامعه
-۳۰
حادثه ای که در روز رستاخیرز موجب مرگ همگان می شود و به واسطه آن نظام عالم به هم میخورد چیست؟

نفخ صور
-۱بسیاری از مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر نظیر ماتریالیسم لیبرالیسم ریشه در چه چیزی دارد؟
عدم شناخت انسان
-۲دمیدن روح خدا به انسان در آیه از روح خود در او دمید به چه معنی است؟
دوری از اخلاق
-۳از نظر قرآن حقیقت انسان چیست؟
روح انسان
-۴کدام گزینه بیانگر ریشه در بحران اخلاقی در رندگی انسان مدرن است؟
غفلت از فضائل فطری و ساحت غیر مادی انسان
-۵مومن به چه کسی گفته میشود؟
معتقد به عیب و پایبند عملی است
-۶عقل گرائی افراطی وصف کدام گروه است؟
معتزله
-۷کدام گزینه بیانگر رابطه عقل و دین در مسیحیت است؟
اصول دینی راز وار و غیر عقلانی اند
-۸بالاترین درجه ایمان چیست؟

سوالات مولتی ویتامین درس اندیشه اسلامی (1)

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ بهمراه سوالات :: pdfketab

جزوه اندیشه اسلامی 1 پیام نور,دانلود ... نمونه سوالات تستی فصل به فصل اندیشه

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور :: فایل ...

۳۰ آبان ۱۳۹۷ - دانلود فایل جزوه اندیشه اسلامی 1 پیام

 

مجموعه مولتی ویتامین

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی

 

دانلود نمونه سوالات راهنمای اندیشه اسلامی ۲ - دانلود ...

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ با جواب. مجموعه نمونه سوالات اندیشه

 

دانلود سوالات پرتکرار و احتمالی درس انقلاب اسلامی ایران ...

سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ تشریحی) "انقلاب اسلامی

 

دانلود خلاصه و کتاب توان بخشی گروه های خاص علی اصغر کاکو ...

نمونه سوالات تستی; پزشکی ; علوم پایه; علوم انسانی. حسابداری;

 

دانلود نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور

دانلود + رایگان + تستی + پیام نور , سوال اندیشه اسلامی 1 علوم

 

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 | آربیتا فایل

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته دروس عمومی علوم انسانی دانلود ... نمونه

 

سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل - پایگاه آموزشی دانش زا

Tagged : دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 / سوالات

 

اندیشه اسلامی 1(خلاصه،فلش کارت و نمونه سوالات) - snfile.ir

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه - پی ان یو ...

نمونه سوال اندیشه 2 پیام نور با پاسخنامه کلیه نیمسال

 

مجموعه مولتی ویتامین

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 بهمراه سوالات - کافه فایل

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش لینک دانلود خلاصه کتاب اندیشه

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی ...

بانک نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: سن ...

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه آزاد با جواب خلاصه اندیشه

 

دانلود رایگان نمونه سوال اندیشه 2 با جواب پیام نور + کلیه ...

نمونه سوال اندیشه 2 پیام نور با پاسخنامه کلیه نیمسال

 

نمونه سوالات رایگان اندیشه اسلامی (1) با پاسخنامه | پیام ...

معرفی : کتابچه نمونه سوالات اندیشه اسلامی (1) پیام نور مجموعه ای

 

دانلود نمونه سوال کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور PDF ...

منتشر کننده فایل: pc-mob نام کتاب: اندیشه اسلامی 1 دانشگاه: PNU /

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 ...

نمونه سوالات تستی pdf. دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه

 

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1(فصل اول از بخش اول). 1– کدام عبارت زیر صحیح نیست؟ الف)

 

نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی با پاسخ :: بهترین ...

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی کتاب اندیشه اسلامی1 به

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی | همراه با نمونه سوالات ...

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

 

مجموعه مولتی ویتامین

مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس "اندیشه اسلامی (1)" براساس کتاب معارف اسلامی (1) نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی

 

999 نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 {کاملترین مجموعه} با ...

سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور با جواب. تهیه و تنظیم : همیار

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ با جواب

معرفی : کتابچه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور مجموعه ای از نمونه

 

دانلود خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران مهدی نظرپور ...

4 – سوالات تستی تشریحی 19 صفحه فایل word ... دانلود کتاب

 

 

 • ۰ نظر
 • ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۵۶
 • محمود محمودی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری