دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

۱ مطلب در بهمن ۱۴۰۲ ثبت شده است

دانلود رایگان نمونه سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

1-مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی در بیانیه ی مأموریت ……است.

پاسخ صحیح: وزارت آموزش و پرورش

 

وزارت آموزش و پرورش، نهادی متولی تعلیم و تربیت رسمی عمومی در کشور است. این نهاد از دیدگاه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی در کشور محسوب می‌شود.

2-از دیدگاه سند تحول در زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی معلم چه جایگاهی دارد؟

پاسخ صحیح: شخصیتی علمی و تربیتی است

 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم را شخصیتی علمی و تربیتی می‌داند که نقشی کلیدی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد.

3-از نظر سند تحول مرحله اول تربیت یعنی همون سه سال اول دبستان رویکرد ………… دارد ؟

پاسخ صحیح: پرورشی، بازی و تفریح

 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مرحله اول تربیت یعنی سه سال اول دبستان را دوره‌ای پرورشی، بازی و تفریح می‌داند.

4-طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی حرفه ای برای منابع انسانی از راهکارهای پیشنهادی برای کدامیک از موارد زیر است؟

پاسخ صحیح: گزینه ۱ و ۲

 

طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی حرفه ای برای منابع انسانی، راهکاری پیشنهادی برای توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی و بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها در نظام تعلیم و تربیت رسمی است.

 

 

5-فرایند ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز در بازده های زمانی ….. از تاریخ تصویب آن لازم الاجرا می گردد.

پاسخ صحیح: پنج ساله

 

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرایند ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز، هر پنج سال یک بار انجام می‌شود.

6-همه موارد زیر از راهکارهای ارائه شده برای ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبردی آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هستند به جز ……..

پاسخ صحیح: اصلاح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

از جمله راهکارهای ارائه شده برای ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبردی آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، می‌توان به نهادینه کردن برنامه محوری در سطوح مختلف مدیریت، ایجاد ساز و کارهای لازم برای تربیت و نگهداشت مدیران و راهبران آموزشی و تربیتی و تلاش برای افزایش ثبات مدیریت، و طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی حرفه ای برای منابع انسانی اشاره کرد.

البته، اصلاح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا و بهبود کیفیت نظام آموزش و پرورش در کل است و ارتباط مستقیمی با نظام کارشناسی مدیریت و راهبردی ندارد.

7-حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی در برنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری میتواند به ……. کمک کند.

پاسخ صحیح: توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی

 

حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی در برنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری، می‌تواند به توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی کمک کند.

این مهم از آن جهت است که برنامه محوری، به معلمان آزادی عمل بیشتری برای طراحی و اجرای برنامه های درسی می‌دهد و این امر، زمینه را برای خلاقیت و نوآوری در آموزش فراهم می‌کند. همچنین، تولید بسته آموزشی در برنامه های درسی، می‌تواند به مستند سازی تجربیات تربیتی بومی کمک کند.

8-تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی از راهکارهای مرتبط با ….. است.

پاسخ صحیح: همه موارد

 

تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی، راهکاری مرتبط با همه موارد زیر است:

  • توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی
  • بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها
  • ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی

این مهم از آن جهت است که پژوهش، نقشی اساسی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد. پژوهش می‌تواند به توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها، و ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی کمک کند.

 

9-طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی به منظور هدایت دانش آموزان به مهارتهای مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه مندی و تواناییهای آنان از راهکارهای پیشنهادی برای کدامیک از موارد زیر است؟

پاسخ صحیح: گزینه 1 و 3

 

طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی، راهکاری برای توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری و ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی است.

این مهم از آن جهت است که نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی، می‌تواند به شناسایی استعدادها و علایق دانش آموزان کمک کند و آنان را به مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور هدایت نماید. این امر، نیازمند پژوهش و نوآوری در حوزه هدایت تحصیلی و استعداد یابی است و همچنین، می‌تواند به بهبود کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی کمک کند.

10-گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس ….. کمک می نماید.

پاسخ صحیح: همه موارد

 

گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته سالاری، پیشگامی آنان در ارزش‌های الهی و انسانی، معیارهای علمی و کارآمدی، و باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی، می‌تواند به بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت کمک کند.

شایسته سالاری، تضمین می‌کند که افراد توانمند و شایسته، در مناصب مدیریتی قرار گیرند. پیشگامی مدیران در ارزش‌های الهی و انسانی، می‌تواند به ایجاد فضایی اخلاقی و ارزشی در مدارس کمک کند. معیارهای علمی و کارآمدی، تضمین می‌کند که مدیران، از مهارت‌ها و دانش لازم برای مدیریت برخوردار باشند. باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی، می‌تواند مدیران را در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت یاری دهد.

11- ………………… منجر به افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب می شود.

پاسخ صحیح: گزینه 1 و 2

 

شفاف سازی و برنامه ریزی، دو اقدامی هستند که می‌توانند منجر به افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب شوند.

شفاف سازی، می‌تواند منجر به افزایش آگاهی مردم و مسئولان نسبت به اهمیت آموزش و پرورش شود و زمینه را برای تخصیص منابع مالی بیشتر به این حوزه فراهم کند. برنامه ریزی، می‌تواند به تخصیص منابع مالی به صورت هدفمند و موثر کمک کند.

12-اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع راهکاری برای ….. است.

پاسخ صحیح: گزینه 3

 

اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع، راهکاری برای تامین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی در نظام تعلیم و تربیت رسمی است.

آموزش ابتدایی، پایه و اساس تعلیم و تربیت است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولویت بخشی به این دوره، می‌تواند به تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهبود کیفیت آموزش ابتدایی کمک کند. همچنین، می‌تواند زمینه را برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای سایر دوره‌های تحصیلی فراهم کند.

  • محمود محمودی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری