دانلود جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور pdf

 

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دکتر محسن صدیقی خانه کارشناسی خرداد معرفی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور خلاصهکتابمدیریتاستراتژیکجزوه خلاصه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات تالیف تاجفر منبع رشته منبع دانشگاه پیام نور جزوه .

 

نظریه های مدیریت دولتی همراه هزار تست دیگران این موارد جستجو کرده‌اندکتاب برنامه ریزی استراتژیک پیام نورمدیریت استراتژیک رویکرد امروزی دانلود کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابیدانلود کتاب مدیریت استراتژیک پروژهدانلود کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولیمدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کتاب سبز .

 

استراتژیک فناوری اطلاعات خلاصه معرفی اثر انگ پیتر یوتسشاک یکی دورس اختصاصی رشته‌های فناوری اطلاعات مدیریت است کتاب دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات انگ فنی مهندسی مهندسی کامپیوترکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثر انگ پیتر یوتسشاک یکی دورس اختصاصی .

 

فناوری اطلاعات مدیریت است کتاب حاضر توسط رتبه رأیمدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات بوکت بوکت دانلود خرید کتاب چاپی الکترونیکی مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثر مهندس رامین مولاناپور مهندس مهران کرمی رضا مرادی انگ انتشارات آتی کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات .

 

جزوه دات کام کتابمدیریتاستراتژیکفناور دانلود رمز فایل کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات بصورت پاورپوینت برای شما عزیزان تهیه قرار داده شده تعداد دانلود رایگان مدیریت استراتژیک رایگان خلاصه دروس جزوات درس مدیریت استراتژیک شامل جزوه نپسندیدم خوب خیلی خوب .

 

رای کتاب فوق جزوه خلاصه درس سایت وجود دارد رتبه رأیدانلود کتاب مدیریت استراتژیک فن‌آوری اطلاعات حجت علوم پایه مهندسی کامپیوتر«مدیریت استراتژیک فن‌آوری اطلاعات»، یکی دورس اختصاصی رشته‌های فن‌آوری اطلاعات مدیریت است کتاب حاضر توسط شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم .

 

دانشگاه رتبه رأیدانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه نمونه دانلود جزوات دانشگاهی مهر دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه نمونه سوال پاسخ برای شما آماده کردیم ادامه توانید رایگان دانلود کنیدلینک دانلود فایل موضوع رتبه رأیجزوه مدیریت استراتژیک .

 

اطلاعات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوه مدیریت استراتژیک جزوه مدیریت استراتژیک مفاهیم موارد مدیریت استراتژیک فرد دیوید ترجمه وفا غفاریان مؤسسه جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوه مدیریت استراتژیک جزوه مدیریت استراتژیک مفاهیم موارد .

 

استراتژیک فرد دیوید ترجمه وفا غفاریان مؤسسه کتاب مدیریت استراتژیک فن‌آوری اطلاعات کتاب گیسوم مدیریت استراتژیک فن‌آوری اطلاعاتاثر انگ‌کی چو، محمدکاظم غفوریان‌حسامی، سیدحجت‌الله جلیلی، فاطمه عبدی بوده چاپ سال توسط انتشارات فناوری دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه .

 

دانلود جزوات دانشگاهی مهر دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه نمونه سوال پاسخ برای شما آماده کردیم ادامه توانید رایگان دانلود کنیدلینک دانلود فایل موضوع رتبه رأیدانلود جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه سوالات ویدئو برای جزوه مدیریت استراتژیک .

 

 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات pdf
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ppt
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات رامین مولاناپور
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات آهنگ کی چو
 • استراتژی مدیریت فناوری اطلاعات
 • جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی
 • دانلود pdf مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • نمونه سوال مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • جزوه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • دانلود جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • دانلود نمونه سوالات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور
 • دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ترجمه رامین مولاناپور
 • مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی اثر امیر هوشنگ تاج فر
 • مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تایماز
 • دانلود نمونه سوال مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور

 

گرامی محتوای این فایل جزوه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منبع جدید معرفی شده اسفند مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کسب کار کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثر انگ پیتر یوتسشاک یکی دورس اختصاصی رشته‌های .

اطلاعات مدیریت است کتاب حاضر توسط خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثیر ابزار اصلی تصمیم گیری استراتژیک مدیریت پایه اطلاعات وبه کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امور سازمان وارائه خدمات استراتژی تغییر فناوری دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فایل زیر .

مدیریت استراتژیک نوشته فرد دکتر سید محمد اعرابی توسط استاد درس استراتژی های تجارت الکترونیک معرفی شده تحقیقات یافته های علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیک کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ~انگ چو، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ~انگ .

چو، پیتر گوتشالک نشر آتی نگر بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب ایران خرید ارسال کتابجزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوه کتاب جزوهمدیریتاستراتژیکفناوریابرچسب جزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانلود جزوه جامع مدیریت استراتژیک جزوه تایپ شده مدیریت استراتژیک دانلود فایل اگر امکان .

فارسی دانلود جزوات پیام نور رشته کامپیوتر جزوه پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوه مهندسی فناوری اطلاعات استاد حاج صادقی جزوه مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتجزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور راهنمای جزوهمدیریتاستراتژیکدانشجویان ارجمند محتوای فایل جزوه مدیریت .

فناوری اطلاعات پیام نور اثر دکتر امیرهوشنگ تاجفر باشد فرمت بهترین کیفیت تهیه شده اسلاید درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات سلام توجه درخواست بیشمار شما دوستان عزیز براتون اسلاید درس مدیریت فناورى اطلاعات محموداباداخبار پیام نورتازه های نمونه سوالات جزوات .

اسلاید درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانلود اسلاید مدیریت استراتژیکجزوه سوالات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات فایل جزوهوسوالاتمدیریتاستراتژشما کاربران گرامی توانید این بخش ،جزوه سوالات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات منبع جدید دانشگاه پیام نور بهترین کیفیت فروشگاه فایل خلاصه کتاب مدیریت .

آوری اطلاعات دکتر خلاصهکتابمدیریتاسترادانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک آوری اطلاعات دکتر کامرانی،در قالب صفحه، شاملمدیریتفن آوری اطلاعات سازمانسیستم‎ های اطلاعاتمدیریت کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات هنسکی کتابانه کتابمدیریتاستراتژکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات هنسکی فروش آنلاین بیش هزار عنوان کتاب شامل .

دانشگاهی کتاب آموزش زبان کتاب های کمک درسی کتاب کودک مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات رامین مولاناپور مدیریتاستراتژیکفناوریاطکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات رامین مولاناپور نشر آتی نگر ترجمه رامین مولاناپور مهران کرمی شامل فصل عناوین زیر باشد نظریه مدل های سازمان .

جزوه مدیریت استراتژیک تکنولوژی خلاصه کتاب دانلودجزوهمدیریتاستراتژیکتکنولوژجزوه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانلود کتاب جزوه مدیریت اس… شامل جلسه جزوه تایپ شده درس مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کسب کار فدک بوک مدیریتاستراتژیکدرکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کسب کار الکترونیکی .

امیر هوشنگ تاج انتشارات تایمز فروش طریق سایت فدک بوکنوع چاپ رنگناشر تایمز رتبه مرورسیلابس درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوه مدیریت استراتژیک طراحی سازمانی مبانی تکنیکی سیستم های اطلاعاتی استراتژی فناوری اطلاعات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری معماری سازمانی .

سوالات مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کافه فایل مهر دانشجویان گرامی محتوای این فایل جزوه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منبع جدید معرفی شده کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کتابمدیریتاستراتژکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات فصل اول .

نوآوری کسب کار مدیریت اطلاعات فصل دوم تحلیل استراتژی کسب کار فصل سوم مقایسه پیکر بندی های جزوه خلاصه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات جزوهوخلاصهدرسمدیریتاستراتژجزوه خلاصه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات تالیف تاجفر جزوه خلاصه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات .

قالب فایل شامل فصل مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک مدیریتاستراتژیککتاب مدیریت استراتژیک علاوه کاربرد آموزشی سطوح کارشناسی کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، مدیریت سایر رشته های مرتبط راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ .

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ راﻫﺒﺮدی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻣﺪارزادﮔﺎن دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات رامینمولاناپورمترجمدانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور این فایل درس دلیل حجم زیاد شامل قسمت شده است شما باید همه .

این فایل های دانلود کنید مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات بانک کتاب یکتامهر مدیریتاستراتژیکفناومدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات نویسنده پیتر گوتشالکچوانگ مترجم رامین مولاناپور رضا مرادی مهران کرمی انتشارات آتی نگر بانک کتاب یکتابوک کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه نمونه سوال .

کتابمدیریتاستراتدانشجویان گرامی دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات همراه نمونه سوال پاسخ آماده کرده ایم قالب صفحه صورت تهیه شده استدانلود جزوه درس مدیریت استراتژیک سلام پیام نور مدیریت بازرگانیبرای درس مدیریت استراتژیک تعداد جزوه سایت موجود است دانلود خلاصه .

مدیریت تولید دانلود خلاصه درس سیستم اطلاعات مدیریت مدل سازی اطلاعات دانلود خرید کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کسب برنامه ریزی راهبردیکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات کسب کار الکترونیکی انتشارات تایماز پدیدآوراندگان توفیق جلاسیآلبرشت اندرسنامیرهوشنگ تاج فرمحمدمهدی رتبه مرورخلاصه کتاب .

استراتژیک فناوری اطلاعات پیام نور دسته بندی نشدهدانشجویان گرامی محتوای این فایل جزوه درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منبع جدید معرفی شده کتاب مدیریت 

 

سوب شود، )شکل  ۱-۱را ببینید(. تجارت الکترونیکی با تسهیل معـاملات، فـروش محصـولات و سرویسـهای
برخط از طریق اینترنت و یا هر شـبکه ارتبـاطی از راه دور همـراه مـیباشـد. آن شـامل بازرگـانی الکترونیکـی
کالاهای دیجیتالی و غیر دیجتالی میشود، که تقریبا" کل مراحل بازرگانی مانند بازاریابی برخط، سفارش خریـد
برخط، پرداخت الکترونیکی و برای محصولات دیجیتالی توزیع اینترنتی و فعالیتهـای پشـتیبانی پـس از فـروش
محصولات را نیز شامل میشود. تجارت الکترونیکی با گرایش خارجی جهت فعالیتهای تجارت الکترونیکی خرید
با تامین کنندگان و فعالیتهای فروش با مشتریان به کار میرود.
 .۳‐۱‐۱تجارت الکترونیک سیار١
تجارت الکترونیکی سیار یا تجارت سیار ،٢زیر مجموعهای از تجارت الکترونیکی است. آن به فعالیتهای برخط
همانند آنچه که در بخش تجارت الکترونیکی بیان شد مرتبط میگـردد، امـا دارای تکنولـوژی زمینـهای متفـاوت
است، تجارت الکترونیکی سیار به شبکههای ارتباط از راه دور سیار که از طریـق دسـتگاههای دسـتی بـیسـیم
همانند تلفن همراه، کامپیوترهای دستی و کامپیوترهای جیبی ) ٣(PDAقابل دسترسی هستند، محدود میشود.
شکل :۱‐۱دیاگرام کسب و کار الکترونیکی که شامل تجارت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی سیار میباشد.
1
Mobile e-Commerce
2
m-Commerce
3
Personal Digital Asistants
تجارت الکترونیکی سیار
تجارت الکترونیکی
کسب و کار الکترونیکی۶
مقاله » :FTبسیار زود است که واژه "الکترونیکی" از عبارت "کسب و کار الکترونیکی" حذف شود.«
زبان حرفهای برای ساختن اصـوات معمـولی اسـتفاده
میشود. اغلب از آن برای پنهان کردن ایـن حقیقـت کـه
گوینده یا نویسنده آنچه را که درباره آن حرف میزنـد
نمیداند یا نمیتواند کلمه مناسـب را پیـدا کنـد بـه کـار
میرود. در پنج سال گذشته یک حرف تبدیل بـه سـمبل
شــد، حــرف پــنجم الفبــای رومــی ” “eکــه در ابتــدای
government , finance , commerce ,business واژههــای
,  learning , enablementقرار گرفت. تقریبا" هر کلمـهای
که شما فکر کنید میتواند ” “eبگیرد. شـرکتها بـهطـور
آزادانه از ” “eاستفاده میکنند تا مشهورتر گردند.
ولی اکنون ” “eدر حال از بین رفـتن اسـت و ایـن خبـر
بسیار بدی است. یک مشاور ارشـد در سـال  ۲۰۰۰بـه
من گفت که در طی یک تا دو سـال ” “eاز بـین خواهـد
رفت. بحث او این بود که کسب و کارهـایی کـه اسـاس
اینترنتی دارند آنقدر فراگیر خواهند شـد کـه بـیمعنـی
است که از آن بـه کسـب و کـار الکترونیـک یـاد کنـیم.
کسب وکار الکترونیکی باید در کسب و کار ناپدید گردد
ولی نه اکنـون. در  Richmond Eventsدر اکتبـر گذشـته
صدها مدیر ارشد از کمپانیهایی با سهامهای با ارزش
در یک سفر دریایی گـرد آمدنـد در آخـرین روزهـا در
روم افراد در حال فهرسـت کـردن ایـن بودنـد کـه چـه
کسی شغل اینترنتی خود را ترک میکند و چه کسی نه.
آنچه کـه بسـیار جالـب بـود ایـن بـود کـه افـراد خـود
واقعیشان را زیر عناوین اینترنتیشان نشان میدادنـد.
آنها افراد تکنولوژی اطلاعات و یا چیزهای دیگر بودند.
در حالیکــه تعــدادی از آنهــا مــیتوانســتند دربــاره
استراتژی و تکنولوژی با سلاستی برابر صحبت کننـد،
بیشترشان نمیتوانسـتند. همچنـین آنهـا مـیتوانسـتند
دربــاره بازاریــابی و اســتراتژی یــا دربــاره ادغــام
موضوعات صحبت کنند نه درباره هر دو آنها.
من از  Richmond Eventsنامهای دریافت کردم که خبر
میداد تالار گفتگو اینترنتی در حال از بین رفتن است و
کارایی آن به درون  ITیا تالار گفتگو بازاریـابی انتقـال
مییابد. سدی که در این اتفـاق آشـکار گردیـد رسـمی
شده بود.
چرا این مهـم اسـت؟ زیـرا حتـی اگـر آن از بـین بـرود
ارزش حرف ” “eبیشتر آشکار میگردد. آن پلـی بـین
مدیران تکنیکی و غیر تکنیکی بوده وهست.
از روزهای نخست بازرگانی اینترنتی، افراد میگفتند که
به ITها اجـازه ندهیـد آن را هـدایت کننـد. آنهـا معتقـد
بودند که تاثیر استفاده از اینترنت به تکنولوژی بستگی
نــدارد بلکــه بــه فهــم اســتراتژیک از آنچــه تکنولــوژی
میتواند انجام دهد بستگی دارد.٧
البته کارشناسان تکنولوژی برای اجرای استراتژی مهم
بودند، همچنین آنها چیزهای بسیار زیادی میدانسـتند،
بیشتر مدیران  ITنقش تولیـد کننـده را بـرای سـازمان
دارند آنها به ندرت در تصمیم گیـریهـای اسـتراتژیک
درگیـر مـیشـوند. از زمانیکـه بازرگـانی اینترنتـی بـه
تجارت الکترونیکـی و سـپس کسـب و کـار الکترونیـک
تبدیل شد بیشتر کمپانیها به سمت مشاوران رسانهای
توسط بازاریابان علاقمند به صحبت درباره استراتژی
هدایت شدند. "استراتژیتان راترک کنید به خاطر ما؛ مـا
بهتر از شما قادر به درک آن هستیم. " آنها ایـن حـرف
را به مشتریان متمول خود میزدند. آنها افـراد تکنیکـی
را به خدمت میگرفتند – حقیقا کمبود مهارتهای واقعی
وجود داشت – اما آنها را کنترل میکردند.
متأسفانه این موسسات تخـم ویرانـی خـود را کاشـتند
زیـرا آنهـا نتوانسـتند مهارتهـای تکنیکـی متخصصـین
سیســتمهای ادغــام شــده یــا مهارتهــای اســتراتژی
مشاوران بزرگ را با یکدیگر تطبیق دهند. ضمنا" اقلیـت
قابل ملاحظـهای از سـازمانها اسـتراتژی کسـب و کـار
الکترونیک خود را در داخـل وتحـت کنتـرل حـوزه IT
خود نگاه داشتند.
General , Electro components , Dell , Cisco چگونـه
 Electricتوانستند تکنولوژی جدید را به طور مـوثر بـه
کار بگیرند و آن را مدیریت نمایند ؟
به این دلیل که افراد موفق میدانستند کـه راز موفقیـت
در این اسـت کـه بایـد متخصصـین تکنولـوژی و غیـر
متخصصین را در یک جا گردآوری کنند که بـا یکـدیگر
کار کنند واغلب آنها از ”) “eاینترنـت( بـه عنـوان نقطـه
تجمع استفاده میکردنـد. مـدیران خـوب کسـب و کـار
الکترونیک که مـن آنهـا را ملاقـات کـردم متخصصـین
تکنولوژی هستند )یا بودند( که در مسیر آنند که تبـدیل
به یک استراتژیست شوند یا غیر متخصصی هستند که
درک بالایی از  ITدارند. موسسات جدیـد رسـانهای در
حال تلاش برای ماهر شدن در هر دو مهارت بودند اما
آنهـا مســیر طـولانی بـرای رفـتن در پــیش رو دارنـد.
خطری که در اینجا وجود داشت ایـن بـود کـه ایـن پـل
بشکند و به داخل رودخانه بیافتد و اینترنت نیـز بـا آن
از بین برود ولی هنگـامی کـه یـک سـازمان یـک کـادر
مدیریتی دارد که هم استراتژی و هـم تکنولـوژی را بـه
خوبی میفهمند اجازه دهید پل بشکند. اما تـا آن زمـان
در هر ساختار هوشمند ضروری اسـت کـه بعضـی از
اشکال حـوزه کسـب و کـار الکترونیکـی و فعالیتهـای
کسب و کار الکترونیک باقی بماند.٨
 .۴‐۱‐۱مفهوم استراتژی
علاوه بر کسب و کار الکترونیک دومین کلمه کلیدی این کتاب استراتژی است. به طور اخص،ما اینکه چگونه
بنگاهای اقتصادی توسعه پیدا می کنند، استراتژی هایی که برای فعالیتهای کسب و کار الکترونیک به اجرا در می
آورند و درسها و تمرینهایی که آموخته اند را آنالیز و ترسیم می کنیم .به هر جهت ما باید تشخیص دهیم که کلمه
استراتژی یعنی چیزهای مختلف برای افراد مختلف.برای درک واضحتر از معنی استراتژی به شیوه مورد استفاده
در این کتاب اجازه دهید ابتدا تعاریف زیر از استراتژی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس یک اصل رایج را
پیشنهاد می دهیم :
استراتژی یعنی :
... مسیر و حدود و ظایف سازمان در طی مدتی طولانی که مزایایی از طریق پیکربندی منابع درون یک محیط متغیر
بر اساس نیازهای بازار برای سازمان بدست می آورد و انتظارات ذینفعان را بر آورده می نماید.
Gerry Johnson & Kevan Schole
... تعیین آرمانهای اساسی بلند مدت و اهداف یک بنگاه اقتصادی و اتخاذ دوره های عملیات و تخصیص منابع
ضروری برای انجام دادن این آرمانها.
Alfred Chandler
... تحقیق گسترده برای یک طرح عملیاتی که مزایای کسب و کار رقابتی را توسعه خواهد داد وآن را
ترکیب خواهد کرد.
Bruce Henderson
... تمرکز کامل بر روی سودآوری و نه فقط رشد،توانایی تعیین یک پیشنهاد ارزشمند، میل به سبک و سنگین کردن
سخت و محکم در آنچه که انجام نمی شود.
Michael Porter
بر اساس تعاریف بالا، بر جنبه های زیر که برای تدوین استراتژی مهم است تاکید می کنیم :
ƒ استراتژی با مسیر بنگاههای اقتصادی در دراز مدت سر و کار دارد .٩
ƒ استراتژی با برنامه جامع برای گسترش منابع که بنگاهها صاحب آن می باشند در گیر است.
ƒ استراتژی مستلزم تمایل به سبک و سنگین کردنهاست برای انتخاب بین مسیرهای متفاوت و بین شیوه های
مختلف گسترش منابع .
ƒ استراتژی درباره به دست آوردن یک موقعیت منحصر بفرد در مقابل رقباست .
ƒ آرمان اصلی استراتژی بدست آوردن آوردن مزایای رقابتی در مقابل رقبا و به موجب آن تامین سودآوری
پایدار است .
اکنون ما تعریفی از مفهوم استراتژی داریم که می توان تفاوت آن را با مفهوم تاکتیک فهمید. کلمه تاکتیک اغلب به
جای استراتژی استفاده میشود. تاکتیکها طرحهایی برای عملیات انفرادی و مشخص می باشند که لزوما" رابطه ای
با یکدیگر ندارند.به طورکلی ، عملیات مشخص به دلیل محدود بودن پیچیدگی شان می توانند به صورت مستقیم
برنامه ریزی شوند. به طور مثال یک بنگاه اقتصادی می تواند تاکتیک معینی برای ورود به یک بازار جدید داشته
باشد.
از سوی دیگرتدوین استراتژی تنها از فعالیت در یک نقطه از زمان تأثیر نمی پذیرد بلکه از همه فعالیتهای یک
بنگاه اقتصادی در طول یک دوره زمانی موثر است.برای به دست آوردن سازگاری بین فعالیتهای متفاوت در طول
زمان به طورکلی بصیرت و شهود کافی نیست ما به تفکرات منطقی نیازمندیم.در مقایسه با یک میدان جنگ ، ما می
توانیم بگوییم که تاکتیک ها می توانند سبب برد ما در نبرد شوند و استراتژی ها سبب پیروزی در جنگ می گردند.
این موضوع اغلب سبب اختلاف می گردد که افزایش اهمیت تکنولوژی سبب می گردد نیاز به یک استراتژی
آشکار کاهش یابد . بنگاه های اقتصادی باید روی استفاده از تکنولوژی در کارشان تمرکز کنند. این به خصوص
درباره تکنولوژی در کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک صحت دارد . هنوز تکنولوژی نیست و نمی تواند
جانشینی برای استراتژی باشد. تکنولوژی اطلاعات ) (ITو اینترنت باید برای به وجود آوردن سود برای مشتری
ها شیوه موثری باشند.
تدوین استراتژی های بلند مدت هنگامی مشکلتر می شود که محیط کسب و کار به صورت مداوم در حال تغییر
باشد.هنگامیکه که یک نوآوری ایجاد می شود و اساس رقابت دوباره تعریف می گردد همه استراتژی های قبلی بی
ارزش می شوند.مانند وقتیکه  Amazon .comبا کتاب فروشی اینترنتی خود وارد بازار خرده فروشی شد یا١٠
 Napsterشروع به تبادل فایلهای موزیک از طریق اینترنت نمود.با این وجود بسیار اهمیت دارد که بدانید وقتیکه یک
بنگاه اقتصادی به جای انعطاف پذیری کوتاه مدت استراتژی های بلند مدت خود را ادامه می دهد تجارت حذفی به
وجود می آید.
درون سازمانها سه سطح مختلف از استراتژی سازماندهی می شود که شامل:
 .Iاستراتژی سطح سازمان
 .IIاستراتژی واحد کسب و کار
 .IIIاستراتژی فرآیند
بسیار مهم است که در اینجا ذکر کنیم که اکثر موردهای ذکر شده در این کتاب با دو استراتژی اول سر و کار
دارند.
استراتژی سطح سازمان
بالاترین سطح استراتژی یعنی استراتژی سطح سازمان با هدف جامع و حدود وظایف بنگاه اقتصادی در ارتباط
است و مدیر اجرایی ) (CEOو مدیران ارشد سازمان را درگیر می نماید.استراتژی سازمان به اینکه چگونگی
تخصیص منابع بین دو واحد کسب و کار متفاوت ، ادغام شده، کسب سود، سهام و قراردادها بر می گردد.
برای نمونه به ادغام  AOLو  Time Warnerدر سال  ۲۰۰۰توجه کنید، جاییکه مدیران اجرایی هر دو بنگاه اقتصادی
همه کسب و کار مربوط به شرکت خود را به جلو می راندند پیش از آنکه تصمیم به ادغام دو شرکت بگیرند. نمونه
دیگری از استراتژی سطح سازمان که در مفهوم کسب و کار الکترونیک بسیار مهم است انخاب کانالهای توزیع و
فروش است.برای نمونه مدیر ارشد  Tescoدر سال  ۱۹۹۵ابتدا تصمیم گرفت که از اینترنت برای فروش خواروبار
استفاده نماید، سپس اینکه چگونه این موضوع را برنامه ریزی نماید).بخش  ۹‐۳را برای بحث درباره راههای
متفاوت سازماندهی سرمایه گذاری تجارت الکترونیک ببینید(.
(Business Unit Strategy) روش کسب و کار واحد١١
روش کسب و کار در وحله اول نگران این قضیه است که چطور بین تجارتهای شخصی رقابت ایجاد کند. با توجه
به وجود تجارتهای مختلف با نیازهای متفاوت. بنابراین احتیاج به فرمولهای متفاوتی جهت روش های کسب و کار
برای هر تجارت است. به طور مفصل  Business Unit Strategyبه مسائلی مانند تجزیه و تحلیل بازار، موقعیت یابی
و ایجاد ارزش برای مشتریان )مشتری مداری( می پردازد. بعلاوه هنگام ایجاد یک فرمول جهت کسب و کار لازم
است که به گستره فعالیت نیز توجه گردد.
روش عملیاتی:
اینکه ما چطور بتوانیم با ارتفاء و گرفتن منابع، فرآیندها و مردم کسب و کار خود را گسترش دهیم. در زمینه کسب
و کار الکترونیکی موارد همچون طراحی وب سایت، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز مطرح می گردد و همچنین
مسائل مربوط به اثر بخشی عملیاتی که توسط تکنیک هایی مانند مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ) (BPRو
مدیریت کیفیت جامع ) (TQMانجام می پذیرد.
همانطور که در بالا گفته شد استراتژی شامل کارهای است که یک شرکت باید انجام دهد و کارهای که نباید انجام
شود. مسائل عملیاتی از اهمیت بالایی برای هر سازمان برخوردار است اما در این کتاب برای آنها تمرکز نشده
است.١٢
مفهوم خلق ارزش
توانایی یک شرکت جهت ارزش آفرینی برای مشتریان )مشتری مداری( یک شرط لازم برای بدست آوردن سود
پایدار است. در چهارچوب استراتژی کسب و کار باید به مشتری مداری اهمیت ویژه ای داده شود. زیرا بسیاری
از شرکت هایی که به صورت اینترنتی فعالیت می کردند به خاطر نپرداختن به همین مسئله ورشکست شدند و در
عوض آنهایی که نگران این مسئله بودند رشد کرده و به سود رسیده اند و هرکدام زمانی پایدار بودند که سرمایه
گذلران جهت سرمایه گذاری در شرکت ابراز تمایل می کردند.
امروزه با وجود محیط تجاری که در آن شرایط سخت حاکم است )از نظر رقابت( این مسئله مهم است که چه
ارزشی را برای چه کسی ایجاد کنیم و همچنین چگونه این کار را انجام دهیم و چه طور سود کسب کینم. در زمینه
اقتصادی مفهوم ارزش آفرینی برای شرکت هایی که این کار را انجام می دهند متفاوت است به خاطر اهمیت این
مسئله ما فصل  ۵به این قضیه پرداخته ایم.
توسعه کسب و کار الکترونیکی
قبلأ در قسمت  ۲در مورد کسب و کار الکترونیکی از دیدگاه ساختاری بحث کرده ایم. ما ابتدا می خواهیم مراحل
تکامل کسب و کار الکترونیکی را در دهه گذشته بررسی کنیم و آنرا مقایسه کنیم با چرخه تکامل دیگر تکنولوژی
ها.  Carlota Perezآنها را در قالب تکنولوژی پویا و قدرتمندی در صنعت و تولید معرفی کرد که قادر به ایجاد
تحول در ساختار اقتصادی و توسعه بودند. پرز موج ایجاد و تحول در تکنولوژی را به  ۲دوره تقسیم کرد.
• مرحله نصب ) (installation periodکه این مرحله شامل  ٢قسمت می باشد. ایجاد ناگهانی ) (Irruptionو
(Frenzy - gilded age) دیوانگی یا هیجان
• مرحله اطمینان
) (deployment periodکه این مرحله شامل ۲قسمت می باشد.
همکاری ) (Golden age‐ Synergyو بلوغ ) (maturityکه این دو قسمت معمولا توسط  crashاز یکدیگر جدا
می گردند. در تصویر  ۱,۳نمایش داده شده است.
حالا ما به بررسی و توصیف بیشتر مشخصات هر بخش دوران تکنولوژی می پردازیم.
 (١ایجاد ناگهانی )(Irru