نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

چند مورد از نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی :
چه نکاتی را در ساختمان دیوار آجری باید رعایت کرد

الف) تراز بودن رجها                           ب) زنجاب کردن آجرها

ج) بند روی بند نبودن آجرها               د) تمام موارد فوق

 

دیواری که برای جلوگیری از ریزش خاکریزی ساخته میگردد چه نام دارد؟

الف) ضامن یا حایل                               ب) دیوار حمال یا باربر

ج) دیوار جدا کننده                               د) دیوار خارجی

 

خط تراز در ساختمان یعنی چه؟

الف) تراز کردن دور تا دور موزئیک فرش

ب) یک رج آجر چینی روی کرسی چینی به صورتی که تراز باشد

ج) وقتی دیوار به ارتفاع حدود  ۵/۱ متر میرسد از یک نقطه شروع به تراز میکنند و این نقاط را به هم وصل میکند

د) تراز کردن کف پی را خط تراز گویند

 

دانلود کامل نمونه سوالات سفت کاری درجه ۳

 

مقدار قوس طاق ضربی تقریبا چقدر است:؟

الف ) ۳ تا ۵ سانتیمتر                               ب) ۲ تا ۸ سانتیمتر

ج) ۱ تا ۱۰ سانتیمتر                                د) ۵ تا ۷ سانتی متر

 

روش ایجاد خیز مناسب در طاق ضربی چیست؟

الف) بوسیله شاقول و تراز                          ب) به وسیله شمشه و تراز

ج) به وسیله سیمانکار                              د) تنظیم چوبست زیر پایی بنا

 

کدام پاخ در مورد طاق ضربی درست نیست؟

الف) هر دهانه را تا انتها باید انجام داد سپس دهانه بعد را اجرا کرد

ب) تمام دهانه ها را یکدفعه باید اجرا کرد

ج) آجر ها را نباید زنجاب کرد

د) ملات طاق ضربی گج و خاک است؟

 

در صورتی که آجر فشاری برای طاق ضربی استفاده کرد بهتر است:

الف) آجر جوش باشد                               ب) آجر قرمز باشد

ج) آجر سبز باشد                                  د) آجر وسط کوره یا بهی باشد

 

براری سقف تیرچه و بلوک نسبت به طاق ضربی چیست؟

الف) عایق صدا و گرما                        ب) سبکی

ج) یکپارچه بودن                             د) تمام موارد فوق

 

 هم پوشانی یا اورلب گونی ها در عایق چند سانتیمتر است؟

الف) ۱۰-۵                 ب) ۲۰-۱۵            ج) ۵-۲         د) ۳۰-۲۰

 

برای کف سازی در طبقه همکف به ترتیب چه کارهای باید انجام شود؟

الف) قلوه سنگ-شن درشت-بتن مگر-ملات ماسه سیمان-موزائیک

ب) قلوه سنگ-شن درشت- ملات -موزائیک

ج) قلوه سنگ- بتن مگر- -موزائیک

د) قلوه سنگ – شن درشت- بتن مگر- -موزائیک

 

جعبه های کمک های اولیه باید در دسترس کدام افراد باشد؟
الف) در دسترس کودکان باشد ب) در دسترس کودکان نباشد
ج) در دسترس بزرگسالان باشد د) الف و ج

 

…………… وجودش در جعبه کمک های اولیه مهم نمی باشد.
الف) الکل ب) چسب و باند ج) مسکن د) پنبه

 

همین کمک های اولیه برای افراد حادثه دیده به چه شکلی است؟
الف) سرعت عمل در رساندن کمک های اولیه ب) اجرای روشهای صحیح استفاده
ج) نجات جان مصدوم د) همه موارد

 

جنسه پوسته کلاه ایمنی ——– باشد
الف) چدنی ب) آلومنیومی ج) آهنی د) مواد پلاستیکی و عایق الکتریسته

 

کدامیک از موارد زیر جزء مثلث آتش است؟
الف) اکسیژن هوا – مواد قابل اشتعال ب) حرارت ج) دی اکسید کربن د) الف و ب

 

خطر سقوط اشیاء جزء ——– از خطرات آسیب دیدگی پاها می باشد.
الف) مکانیکی ب) فیزیکی ج) شیمیایی د)پوششی

 

برای کنترل عمودی بودن سطح کار از —— استفاده می کنیم.
الف) پرگار ب) خط کش ج) نقاله د) گونیا

 

 

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی از سایت ۲۰ بگیر

 

اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبنمونه سوالات فنی حرفه ایکارگر بیمه کارگران سوالات آزمونهای ادواری کارگران ساختمانی فنی حرفه نمونه سوالات آزمون کارگران ساختمانی فنی حرفه رشته بنای سفت کار عناوین شغلی کارگران ساختمانی مشمول تامین اجتماعی شرایط نحوه اخذ کارت مهارت بیمه کارگران ساختمانی نمونه سوالات .

 

بیمه کارگری تامین اجتماعی نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی سامانه رسمی دسته‌بندی نشدهچند مورد نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی نکاتی ساختمان دیوار آجری باید رعایت کرد الف تراز بودن رجها زنجاب کردن آجرها بند روی بند نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی result نامنویسی برای بیمه ایرانیان خارج کشور .

 

تامین اجتماعی کارگزاری رسمی برون مرزی سازمان تامین اجتماعی مالزی بازدید هفته پیش آزمون سیazmonccselluir خلاصه درس حقوق سازه نمونه سوالات فنی حرفه صنعت ساختمان درجه ونمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان کارگر عمومی بنای post خرداد دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار فنی .

دانلود نمونه آزمون صنعت ساختمان ادواری کارگر های ساختمانی بیمه تامین اجتماعی نمونه ثبت نام آزمون نام ویرایش خرید کارت اعتباری کارت ورود جلسه جدول زمانبندی آزمون پاسخگویی الکترونیک نتایج آزمون بپرس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تازه های news شده مکلف است بیمه خود ترتیبی سازمان .

تعیین می‌نماید پرداخت نماید قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدن رفتم امتحان کتبی فنی حرفه قبول شدم تاریخ ازمون عملی امتحان بیمه کارگر ساختمانی داده نوبتم چرا بیمه نمی بیمه اختیاری بیمه مشاغل آزاد پاسخ تیر سلام متقاضیان بیمه کارگر ساختمانی گرفتن مدارک .

فنی حرفه وثبت نام سایت سازمان درنوبت قرارمیگیرند توجه سهمه محدود دانلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر بنای سفتکار درجه filetvtoir نمونه سوالات رایگاندسته نمونه سوالات رایگان برچسب ازمون بیمه کارگران بیمه تامین اجتماعی بیمه صنعت ساختمان دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار درجه سوالات ازمون زونیرا فروشگاه .

دانلود نمونه سوال کارگر عمومی نمونهسوالکارگرعمومیبنایسفاین مجموعه جهت آشنایی شما برای شرکت آزمون ادواری کار عمومی بنای سفت کار درجه اماده شده ویژه متقاضیان بیمه تامین اجتماعی بیمه کارگری تامین اجتمایی اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبجدیدترین‌های «بیمه کارگران ساختمانی» خبر tags بیمهکارگرانساختمانیمشاور معاون بیمه سازمان تأمین .

درباره جزییات بیمه کارگران ساختمانی توضیحاتی داد گسترش نیوز لیلا متعارفی مشاور معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده کارگران ساختمانی متقاضیات بیمه تامین book آزمون کارگر عمومی سفت‌کاری ساختمان درجه مورد استفاده کارگران ساختمانی متقاضیات بیمه تامین اجتماعیاثر محمدحسین نعناکار بوده چاپ سال ترجمه این صفحهتصاویر .

آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون .

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی  تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعیمشاهده همهتصاویر بیشتر برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعیگزارش تصاویرنتایج وباخبار بیمه کارمندان کارگران سال ایران استخدامhttpsiranestekhdamir اخباربیمهکارمندانوکارگران آذر جهت مشاهده مهمترین اخبار مرتبط بیمه کارگران کارمندان .

زیر ملاحظه کارگران روز نخست اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند هزار کارگر ساختمانی انتظار بیمه شدن هستند ایرناhttpswwwirnair news هزارکارگرساختمانیدرانتظاربیمهشد تیر مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان قزوین گفت تأمین اجتماعی هیچ محدودیتی برای بیمه کردن کارگران ساختمان ندارد صورت تأیید آنان بیمه شهریور آخرین مهلت ثبت‌نام کارگران ساختمانی سامانه .

news شهریورآخرینمهلتثبتنامکارگرانسا شهریور تامین اجتماعی هستند ولی سامانه رفاهی کارگران ساختمانی ثبت‌نام نکرده‌اند، فقط طبق مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی بیمه اجتماعی کارگران سابقه رسمی بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشجویان عضو سازمانisicir taminبا استفاده بیمه دانشجویی تامین اجتماعی، می‌توانید این سابقه برای خود ایجاد نمایید مأموریت اصلی این سازمان پوشش .

کارگران مزدبگیر نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی حقوق بگیر پژوهشکده بیمه اخبار تازه های بیمهwwwircacir jarayedهمه دستگاه‌ها غیر تامین اجتماعی دولتی‌ها جزء صندوق بازنشستگی هستند گزارش خبرگزاری موج نقل سازمان تامین اجتماعی، ماده قانون برنامه پنجم کارگران فصلی آشنایی شرایط استفاده کارگران مقرری httpswwwyasaco blog termsfamiliarwithseasonalworkersfromuکارگران فصلی این روست میان تعهدات سازمان تامین اجتماعی، بیمه .

جزو خدمات تعهدات کوتاه مدت شمار رود فارغ این مقدمه سوالات زیادی مورد بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی همراه ماده تبصره های httpswwwyasaco blog constructionworkerssocialsecurityمشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب اصلاح بعدی مصوب توانند ارائه مدارک ذیل نسبت بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد… هزار کارگر ایلامی .

انتظار سهمیه بیمه تامین اجتماعیwwwchabokonlinecom بخشاخباربیمه هزارکارگرایلامی تیر مدیر تامین اجتماعی استان ایلام گفت حدود هزار کارگر ایلامی انتظار ملکشاهی بیان اینکه بیش هزار بیمه گذار اصلی تامین اجتماعی استان آخرین فرصت ثبت نام آزمون سراسری نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی حرفه تحت پوشش بیمه wwwchabokonlinecom .

بخشاخباربیمه کارگرانساختمانی رئیس مرکز فنی حرفه یاسوج گفت کارگران ساختمانی گذراندن دوره های فنی حرفه دریافت گواهینامه آموزشی بیمه تامین اجتماعی شوندانواع بیمه تامین اجتماعی؛‌ فرق بیمه بیکاری، بیمه خویش فرما httpswwwchetorcom انواعبیمهتامیناجتماعیمدت زمان، مبلغ نحوهٔ محاسبهٔ میزان بیمه بیکاری کارگران مشمول قانون کار قانون تأمین اجتماعی، براساس سوابق بیمه‌پردازی .

همچنین تأهل مجرد بودن محاسبه خواهد دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه اسکن برگه atlasfileir productدانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه اسکن برگه آزمون مجموعه برچسب تست فنی حرفه بیمه تامین اجتماعی نمونه سوال صنعت ساختمان نمونه گواهینامه صنعت ساختمان صلاحیت حرفه سامانه ثبت نام payportaltvtocom .

parvanemaharat licenceلطفا توجه نمایید این بخش شما قادر پرداخت هزینه گواهینامه مهارت برای مواردی همچون آموزش پرورش هستید اگر خواهان پروانه مهارت برای بیمه تامین اجتماعی هستید نمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان برای بیمه تامین اجتماعیazmoonfanniblogfacom postنمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان برای بیمه تامین اجتماعی کلیه نمونه سوالات .

همراه نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار درجه همراه جواب نمونه سوالات استخدام سازمان تامین اجتماعی سال استخدام جدید استخدامwwwestekhtamcom استخدامدرسازمانتأمیناجتماعی خرداد اعلام نتایج آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی سال منبع سایت شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت بیمه طریقی خارج موارد مذکور رفاه کارگران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی .

شرکت گروه نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی هتل های هما کارتی کارگران بیمه می‌کند ایسناhttpswwwisnair news کارتیکهکارگرانرابیمهمیکند آذر لیست بیمه کارفرمایان برای معرفی سازمان تامین اجتماعی بهره‌مندی صرف دادن آزمون مهارت، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کننددستمزد مبنای کسر بیمه سال پایگاه خبری اختبارhttpswwwekhtebarcom قوانین مصوبات بخشنامه فروردین دستمزد مبنای کسر بیمه سال حداقل دستمزد .

 

۰ ۰ ۲ دیدگاه

دیدگاه‌ها (۲)

رضا صمدی

۳۰ دی ۹۹ ، ۱۶:۰۷

سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگر ساختانی سال12\12\97راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود ازشهرخمینی شهر شماره تماس 09052649918


لطفن جواب پیام من بدهیدباتشکر


ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی