دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری پیام نور

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


نمونه سوالات روانشناسی سازمانی - کتابخانه الکترونیکی ...www.pnueb.com › courses › روانشناسی-سازمانی
مجموعه نمونه سوالات روانشناسی سازمانی با کد درس 1218440 شامل تمامی آزمون های پیام نور ... اقتصاد و حسابداری; رشته مدیریت بازرگانی; نمونه سوال; روانشناسی سازمانی.
 رتبه: ۳٫۵ · ‏۵۱ رأی

نمونه سوالات کارشناسى رشته حسابداری پیام نورwww.pnueb.com › courses › Questions › حسابداری
نمونه سوالات کارشناسى رشته حسابداری پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی شامل تمامی ... دانش خانواده و جمعیت رایگان; روانشناسی سازمانی; روانشناسی عمومی.

دانلود نمونه سوال درس روانشناسی سازمانی رشته مدیریت ...www.20file.org › bcat › plp
دانلود نمونه سوال درس روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی پیام نور. 78 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. جهت دانلود جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام ...

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته حسابداریwww.20file.org › bcat
دانلود نمونه سوال پیام نور درس زبان تخصصی 2 رشته حسابداری ... مدیریت رفتار سازمانی دانلود رایگان , آمار و احتمالات دانلود رایگان , اصول حسابداری 3 نمونه سوال ... و مدیریت پیام نور , سوال روانشناسی عمومی پیام نور , سوال پژوهش عملیاتی پیام نور دانلود ...

نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور - پی ان یو نیوز ...pnunews.com › tag › نمونه-سوالات-رشته-حسابداری-پی...
دانلود رایگان نمونه سوال رشته حسابداری پیام نور با پاسخنامه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت اختصاصی از طریق سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری با جواب نیمسال اول ...pnunews.com › دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-حسابداری

 

۱کدام گزینه تعریف جامعی از شرح شغل را ارائه می دهد؟
الف)مجموعه ای از وظایف کارها و تکالیفی که یک فرد برای انجام دادن آن استخدام می شود
ب)مجموعه ای از داده ها یا مطالب اساسی مثل هدف،گستردگی،ارتباطات سازمانی مسئولیت ها درباره هر یک
از مشاغل مختلف یک سازمانی است که به وسیله سازمانها و برای دستیابی به هدف های خاصی مورد استفاده
قرار میگیرد
ج)به فنون مربوط به تحصیل و ارائه اطلاعات در زمینه وظایف و مسئولیت های متصدی هر شغل و ویژگی های
شخصیتی لازم برای انجام دادن آن وظایف شرح شغل گفته می شود
د)هر نوع فعالیت یا فرایند جمع آوری منظم کردن و ارزیابی اطلاعات مربوط به کارکنان سازمان شرح شغل
گفته می شود
 .۹۱از نتایج و تحلیل شغل در کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟
الف)انتخاب و استخدام کارکنان ب)بهره گیری صحیح از منابع انسانی سازمانی
ج)تجدید ساختار شغل د)همه موارد
 .۹۲مدیریت سازمان در چه مواردی سطوح پایه ورودی مشاغل سازمانی برا به منظور برنامه ریزی جهت جذب و
کار گماری افراد جدید آماده می سازد؟
الف)بهره گیری صحیح از منابع انسانی سازمان ب)مشاوره شغلی
ج)تعیین نیاز های آموزشی کارکنان د)ارزیابی عاملکرد کارکنان
 .۹۳اطلاع از نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان در چه موردی کاملا الزامی است؟
الف)مشاوره شغلی ب)تعیین نیاز های آموزشی کارکنان
ج)بهره گیری صحیح از منابع انسانی سازمان د)تجدید ساختار شغل
 . . . . . . . . . .۹۴اساسی ترین عوامل و معیار های لازم را برای ارزیابی شغلی و علمکرد شغلی کارکنان هر
سازمان را فراهم می آورد؟
الف)تامین ایمنی برای کارکنان ب)ارزیابی عملکرد کارکنان
ج)نتایج حاصل از تجزیه شغل د)مشاوره شغلی .۹۵کدام یک از دلایل ناموفق بودن اغلب سازمان های کشور در زمینه ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان می
باشد؟
الف)عدم توجه به سلامت و بهداشت روانی کارکنان
ب)مشاغل سازمان ها به شیوه علمی تجزیه و تحلیل بندی نشده است
ج)ج)عدم توجه به ایمنی جسمی کارکنان
د)گزینه الف و ج
 .۹۶فعالیتی که منتهی به تخصیص هزینه یا قیمت برای کارهای خاص یا اقلام تولید می شود . . . . . . می باشد.
الف)هزینه یابی کار ب)چرخه کار ج)غنی سای شغل د)طرح ریزی شغل
 .۹۷اقدام یا فعالیتی که به تصمیم گیری در مورد وظایف و مسئولیتهای ضروری برای متصدی یک شغل خاص
منتهی میگردد . . . . . نام دارد.
الف)شرح شغل ب)طرح ریزی شغل ج)گسترش شغل د)غنی سازی شغل
 . . . . . . . .۹۸ایجاد تغییر در ابعاد شغلی (به غیر از حقوق متصدی آن ) شرایط فیزیکی کار و وظایف اساسی آن
به منظور افزایش میزان خشنودی شغلی متصدی شغل
الف)ارزیابی شغل ب)گسترش شغل ج)غنی سازی شغل د)طرح بهبود شغل
 .۹۹کدام گزینه تعریفی از عامل شغل را ارائه می دهد؟
الف)به یک ضرورت ویژگی و نیاز قابل تشخیص و سنجش متصدی شغل که لازم است از آن برخوردار باشد
(نثل مهارت در یک زمینه خاص ) آن را بپذیرد (مثل مسئولیت در زمینه خاص) یا تحمل کند (مثل شرایط
کاری)گفته می شود.
ب)تعیین ارزش نسبی مشاغل مختلف یک سازمان یا بررسی و تعیین میزان پیچیدگی میزان آموزش مورد نیاز
متصدی شغلی میزان خسارتی که در صورت انجام دادن ناموفق وظایف یک شغل به سازمانی وارد می آید
ج)روش هایی که باید برای انجام دادن وظایف آن شغل به کار گرفته شود
د)ایجاد تغییر در ابعاد شغلی شرایط فیزیکی کار و وظایف اساسی آن به منظور افزایش میزان خشنودی شغلی
متصدی شغل .۱۱۱برگه ای که برای آنوزش و یادگیری متصدی شغل جهت انجام دادن صحیخ فعالیتی خاص دز زمانی معین
از آن استفاده می شود؟
الف) فهرست عملیات شغل ب) مشاهده اولیه
ج) طرح بهبود شغل د) گسترش شغل
 -۱۱۱به مراحل اجرایی فرآیند تجزیه و تحلیلی شغل اصطلاحا چه میگویند؟
الف) مشاهده اولیه ج) روش متوازن تجزیه شغل
ب) تحقیق اولیه د) ارزیابی شغل
 .۱۱۲دلیل نامگذاری"روش متوازن تجزیه شغل "چیست؟
الف)به دلیل برقراری نوعی رابطه منطقی بین وظایف و مسئولیت های شغلی
ب)به دلیل طراحی نظام حقیق و دستمزد
ج)به دلیل آنکه از فرمول های آماری و روش هایی که ممکن است برای بعضی از خوانندگان به ویژه مدیران
نامانوس باشد ، استفاده میکنیم
د)همه موارد
 .۱۱۳مراحل اجرایی فرایند تجزیه و تحلیل شغل کدام اند؟
الف)تحقیق اولیه ،اجرای مصاحبه،تحلیل نتایج
ب)مشاهده اولیه ،تحقیق اولیه ،اجرای مصاحبه
ج)مشاهده اولیه ،تحقیق اولیه ،مصاحبه مقدماتی
د)گزینه ب و ج
 .۱۱۴در طی تحقیق اولیه تحلیلگر کیست؟
الف)متصدی شغل ج)مشاوران شغلی
ب)واحد کارگزینی سازمان د)روان شناسان صنعتی /سازمانی یا کارشناس تجزیه و تحلیل شغل .۱۱۵مشاهده اولیه و مصاحبه مقدماتی جزو کدام یک از مراحل اجرایی فرآیند تجزیه و تحلیل شغل می باشد؟
الف)اجرای مصاحبه ج)تحلیل نتایج
ب)تحقیق اولیه د)گزینه الف و ب
 .۱۱۶کدام گزینه در مورد مشاهده اولیه صحیح می باشد؟
الف)شرح ویژگی های شخصی مورد نیاز برای انجام دادن موفقیت آمیز یک شغل
ب)ایجاد تغییر در ابعاد شغلی
ج)تعیین ارزش نسبی مشاغل مختلف این سازمان یا بررسی و تعیین میزان پیچیدگی و آموزش متصدی شغل
د)تحلیلگر شغل می تواند با مراجعه به محل کار متصدی شغل و مشاهده رفتار اودر حین انجام دادن وظایف
شغلی اطلاعات با ارزش بدست اورد
 .۱۱۷تحلیل گر در مشاهده اولیه چه نوع اطلاعاتی گرد اوری میکند؟
الف)شرایط کار ج)وظایف شغلی
ب) فرایند انجام دادن کار د)هنه موارد
 .۱۱۸اهداف اساسی در مصاحبه مقدماتی کدامند؟
الف)کسب اطلاعاتی در مورد شغل مورد نظر و تعین نیاز های آنوزشی آن شغل
ب)فرصت های موجود برای پیشرفا متصدی شغل
ج)مشکلاتی که متصدیان تاز کار همراه خود به سازمان می آورند و شرایط تحصیلی لازم برای متصدی شغل
د)همه موارد
 .۱۱۹اگر تحلیل گر شغل بخواهد اطلاعات دقیق را در رابطه با شغل مورد نظر بدست آورد کدام گزینه صحیح
است ؟
الف)مشاهده اولیه داشته باشد
ب)به کلیه سوابق اموزشی و سوابق دیگر دسترسی داشته باشد
ج)به سطح و میزان فعالیت متصدی شغل توجه کند
د )همه موارد .۱۱۱لیستی که در آن وظایف و خصوصیات لازم برای صدها شغل آورده شده مربوط به کدام گزینه است؟
الف)راهنمای آزمونهای استخدامی ج)واژگان عنوان های شغلی
ب)نشریات تخصصی یا حرفه ای د)برنامه سالانه ی سازمان مورد نظر
 .۱۱۱با انجام بررسی های مقدماتی توسط تحلیل گر شغل به طور کامل ااطلاعاتی به دست می آید که با کمک
آن می تواند . . . . . .
الف)واژگان یا اطلاعات فنی مربوط به شغل
ب)وسایل خاصی که متصدی شغل برای انجام دادن وظایف شغلی معین به کار می رود
ج)رویه های ظاهرا پیچیده ای را که متصدی شغل در ایفای داده ها یا اطلاعاتی را به هنگام تحلیل شغل به
دست می آورد دقیقتر تفسیر کند
د)همه موارد
 .۱۱۲در تحلیل هر شغل چند عامل اصلی شغل را باید در نظر گرفت؟
الف) ۴ب)۴یا ۵ج)۵یا  ۶د)۶
 .۱۱۳کدام گزینه در خصوص مصاحبه با متصدی شغل صحیح می باشد؟
الف)تحلیل گر شغل باید ابتدا هدف و شیوه کار خود را برای متصدی شغل بیان کند
ب)استفاده از برگ مخصوص و فرم های خاص تحلیل شغل الزامی است
ج)تحلیل گر میتواند همان پرسش هایی را که برای سرپرست مستقیم متصدی شغل کرده است با اندکی
تفاوت در شیوه بیان با متصدی شغل مطرح سازد
د)همه موارد
 .۱۱۴یکی از مهمترین مراحل هر برنامه ویژه چیست؟
الف)تجزیه و تحلیل شغل ب)مصاحبه با متصدی شغل
ج)تحلیل نتایج د)گزینه الف و ج .۱۱۵در مرحله . . . . . . . . . . تحلیلگر شغل می تواند با استفاده از روش متحرک مغزی (طوفان یا بارش مغزی)
و بیان فهرست مهارتها و خصوصیات لازم برای متصدی شغل که خود به دست آورده افراد گروه را به تفکر در
این مورد تشویق کند.
الف)اطلاع درباره اصول سرپرستی ب)تهیه آزمونهای استخدامی و ارزیابی
ج)تعبیر و تفسیر نتایج د)اجرای مصاحبه
 .۱۱۶کدام گزینه در مورد استفاده از روش طوفان مغزی صحیح نمی باشد؟
الف)تحلیل گر شغل می تواند از  ۸یا  ۱۵نفر از متصدیان شغل مورد نظر برای شرکت در جلسه ای که به منظور
تجزیه و تحلیل شغل تشکیل خواهد شد دعوت کند
ب)تحلیل گر ابتدا باید هدف از تشکیل جلسه را برای متصدیام شغل توضیح دهد
ج)تحلیل گر میتواند از یک نفرمنشی یا تند نویس دعوت کند تا آنچه را که متصدیان شغل میگویند یادداشت
کند
د)از متصدیان بخواهد هر یک درباره خصوصیات و صفات شخصیتی لازم برای انجام دادن موفقیت آمیز شغل
خود فکر کنند و هر آنچه را که در این مورد به ذهنشان می رسد بدون نگرانی ازانتقاد دیگران و با صدای بلند
بیان کنند
 .۱۱۷در مواردی که لازم است برای ارزیابی عملکرد متصدی شغل از روش مصحاحبه استفاده شود تحلیل گر
شغل چه مواردی را دقیقا مشخص سازد؟
الف) عوامل شغل ب )مهارت ها
ج)اطلاعات یا توانایهایی که در نظر است با استفاده از این روش اندازه گیری شود د)همه موارد
 .۱۱۸یکی از عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره وری سازمانی . . . . . است.
الف)تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان ب)تهیه نمودار روانش شغل
ج)استفاده از روش طوفان مغزی د)تامین ایمنی برای کارکنان


دانلود رایگان سوالات پیام نور و پاسخنامه رشته حسابداری. دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور نمونه سوال با ... روانشناسی عمومی, 1217111. ... رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی, 1218123.pdf · p-1218123.pdf.

دانلود نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی سازمانی - سلام پیام نورwww.salampnu.com › ... › مدیریت بازرگانی
این پکیج شامل نمونه سوال های زیر میباشد. نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال اول درس روانشناسی سازمانی; نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال ...

دانلود نمونه سوال و پاسخنامه درس روانشناسی سازمانی پیام نور - ...alookh.ir › lesson › دانلود-نمونه-سوال-پاسخنامه-درس-روا...
۲۹ آبان ۱۳۹۸ — نمونه سوالات درس روانشناسی سازمانی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده برای حسابداری به شکل کتابچه PDF عرضه گردیده است.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 95-94 ...pnuna.com › دانلود-نمونه-سوال-حسابداری-پیام-نور-1-9...
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حسابداری با جواب. نیمسال اول 95-94. کد درس, عنوان درس, دانلود سوالات, پاسخنامه تستی, پاسخنامه تشریحی. 1111012 ...


دانلود نمونه سوالات حسابداری پیام نور - جزوه بانjozveban.ir › blog › نمونه سوالات پیام نور
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ — دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری دانشگاه پیام نور همراه با جزوات رشته حسابداری ... روانشناسی سازمانی, 1214149, نیمسال اول 99-98, دانلود نمونه سوال.

نمونه سوالات و جزوه حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب ...pnu4u.com › سوالات-حسابداری-پیام-نور-پاسخنامه-جوا
دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری پیام نور کلیه نیمسال ها به همراه جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان-نمونه سوالات و جزوه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور. ... روانشناسی عمومی, ۱۲۱۴۱۰۳, ۹۰-۱- با پاسخنامه تستی ۹۰-۲- با پاسخنامه تستی ۹۱-۲- با ... مدیریت رفتار سازمانی, ۱۲۱۸۱۲۳, ۹۰-۱- با پاسخنامه تستی و تشریحی ۹۰-۲- با ...

نمونه سوالات درس روانشناسی صنعتی سازمانی رشته حسابداری ...payamenoor.freesite.host › download
نمونه سوالات درس روانشناسی صنعتی سازمانی رشته حسابداری پیام نور ... دانلود نمونه سوال درس روانشناسی صنعتی - سازمانی رشته روانشناسی پیام نور ... جهت دانلود ...

نمونه سوال روانشناسی سازمانی رشته حسابداری - دانلود کتاب pdfdownload-pdf-book.tebyan.net › post
نمونه سوال روانشناسی صنعتی سازمانی رشته حسابداری پیام نور. نمونه سوال روانشناسی صنعتی سازمانی پیام نور با جواب. دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی ...

نمونه سوالات پیام نور روانشناسی صنعتی - سازمانی رشته ...asansoal.blog.ir › post › نمونه-سوالات-پیام-نور-روانشن...
مجموعه نمونه سوالات روانشناسی صنعتی با کد درس 1218509 شامل تمامی آزمون های پیام نور ... اقتصاد و حسابداری; رشته مدیریت صنعتی; نمونه سوال; روانشناسی صنعتی.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری به همراه ... - پیام نورناpnuna.com › دانلود-نمونه-سوال-حسابداری-پیام-نور-1-9...
۹ خرداد ۱۳۹۳ — پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۳-۹۲ به همراه پاسخنامه دانشگاه پیام نور با لینک مستقیم آماده ...

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری :: دانشگاه پیام نورpnu-newss.ir › category › دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-ر...
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته حسابداری با جواب. نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ... روانشناسی عمومی, Download ... رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی, Download.

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته حسابداری پیام نور ...www.sites.google.com › site › pnunewssoalpnu_hesab
اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال به همراه پاسخنامه آنها به صورت رایگان نموده است در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید ...

نمونه سوال روانشناسی صنعتی سازمانی رشته حسابداری پیام نورpdf.joomla.com › Uncategorised
۶ مرداد ۱۳۹۸ — نمونه سوال روانشناسی صنعتی سازمانی رشته حسابداری پیام نور. نمونه سوالات روانشناسی صنعتی,نمونه سوالات روانشناسی صنعتی سازمانی,نمونه ...

دانلود کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی پیام نور : u ... - ...www.reddit.com › IndustrialPsychology › comments
۱ مهر ۱۳۹۹ — نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری پیام نور. نمونه سوالات روانشناسی صنعتی رشته مدیریت صنعتی. خلاصه کتاب روانشناسی صنعتی ...
جستجوهای مرتبط

-+ برای دانلود نمونه سوالات پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی ، درس و سپس نیمسال خود را از بخش زیر ...

دانلود جامع ترین سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری ...padidehfile.ir › ravansenasi-sazmani
دانلود جامع ترین نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری با پاسخنامه پیام نور تستی و تشریحی.

روانشناسی سازمانی - سوالات پیام نورsoalatepnu.ir › product
دانلود سوالات روانشناسی سازمانی دانشگاه پیام نور مقاطع کارشناسی به همراه پاسخ های تستی و تشریحی به همراه چندین نیمسال با قیمتی بسیار مناسب.

سامانه جستجوی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور با ...pnu.gama.ir › search
دانلود و اشتراک نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور، جستجو بر اساس ترم، جستجو بر ... سوالات امتحان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری کارشناسی پیام نور + پاسخ ... سوالات امتحان درس روانشناسی سازمانی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 99-98 ... کتاب آموزشی الگوریتم و فلوچارت مناسب رشته مهندسی کامپیوتر…

دانلود نمونه سوال درس روانشناسی سازمانی نیمسال دوم 94-95 - دی ...dlsoal.ir › نیمسال-دوم-94-95-روانشناسی-سازمانی
دانلود نمونه سوال درس روانشناسی سازمانی نیمسال دوم ۹۴-۹۵ اختصاصی از dlsoal. ... نوع سوالات: تشریحی دانشگاه: پیام نور نوع منبع: کتاب ... نمایش لیست رشته ها.

999 نمونه سوالات روانشناسی صنعتی - سازمانی {کاملترین ...hdaneshjoo.ir › نمونه-سوالات-روانشناسی-صنعتی-سازم...
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ — تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور. نمونه سوالات روانشناسی صنعتی – سازمانی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : ... رشته تحصیلی : روانشناسی ، مشاوره ... سوالات رشته حسابداری, سوالات رشته حقوق, سوالات رشته روانشناسی, سوالات رشته روانشناسی عمومی, سوالات رشته ...

دانلود نمونه سوالات پیام نور【100% رایگان کارشناسی و ارشد ...estekhdam.in › questions-pnu
دانلود نمونه سوالات پیام نور【تمام رشته ها رایگان کارشناسی و ارشد】⭐️دانلود رایگان ... دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری : اقتصاد اسلامی حسابداری علوم اقتصادی ... اسلامی-روانشناسی صنعتی -سازمانی-روانشناسی یادگیری-آموزه های روانشناسی در ...


مجموع نمونه سوالات پیام نورpnup.blogfa.com
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی با جواب نیمسال دوم 94-93 ... دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری نیمسال دوم 91/92 + پاسخنامه ... دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور. 73 KB. روانشناسی عمومی. پاسخنامه سوالات ... مدیریت رفتار سازمانی, Download. فرهنگ عامه ... دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ رشته علوم تربیتی ...

نیمسال – دانلود نمونه سوالات پیام نورnemsal.com
نیمسال nemsal دانلود نمونه سوالات جدید پیام نور با جواب, اخبار پیام نور, حذفیات ... برای دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه از سایت نیمسال ابتدا از لیست زیر دانشکده و سپس رشته ... علوم تربیتی و روانشناسی ... مدیریت ، اقتصاد و حسابداری.

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه رشته حسابداری پیام نور ...soalsara.ir › post
دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه رشته حسابداری پیام نور. ... آرشیو سوالات و پاسخنامه های امتحانات رشته حسابداری خرداد ماه ۹۳. By سایت سوال سرا in پیام ... روانشناسی عمومی · مدیریت تولید · حسابداری میانه ۲ · رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی.

سوالات روانشناسی صنعتی – سازمانی پیام نور - همیار دانشجوhdaneshjoo.com › product › سوالات-روانشناسی-صنعت...
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی درس روانشناسی صنعتی کد درس : ۱۲۱۷۲۲۰.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ...unihelp.ir › دسته-بندی-دانشگاه-ها › دانلود-رایگان-نمون...
دانلود رایگان نمونه سوال دروس رشته حسابداری پیام نور با پاسخنامه نیمسال دوم سال ... نیمسال دوم۹۷-۹۶, دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حسابداری ترم دوم ۹۷-۹۶ پیام نور + جواب ... روانشناسی عمومی – مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی مبانی روانشناسی, 1214103.pdf · 1214103 ... مبانی رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی, 1218123-

  • محمود محمودی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری