450 نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته عیوضی و هراتی

450 نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته عیوضی و هراتی

نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته عیوضی و هراتی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با جوابwww.pnueb.com › courses › انقلاب-اسلامی-ایران
مجموعه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با کد درس 1220424-1220434 شامل تمامی آزمون ... مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب) ... منبع درس کتاب درامدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته اقایان عیوضی ...
 رتبه: ۴٫۵ · ‏۴۴۸ رأی

دانلود نمونه سوال درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...dlsoal.ir › نیمسال-اول-93-94-درآمدی-تحلیلی-بر-انقلاب...
دانلود نمونه سوال درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۳-۹۴ ... نام درس: انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) ... مولف: محمد رحیم عیوضی- محمد جواد هراتی

نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...www.bicycle-kh.ir › hostory › نمونه-سوالات-کتاب-درآمد...
مجموعه سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر ۶۵۰ سؤال همراه ...

نمونه سوالات تستی درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایرانfreebook.joomla.com › pdf
۶ شهریور ۱۳۹۹ — نمونه سوالات تستی درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران. دانلود درآمدی ... دانلود خلاصه کتاب انقلاب اسلامی ایران عیوضی و هراتی پی دی اف . ... این جزوه خلاصه کتاب درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران به نوشته عیوضی و هراتی است.

سوالات تستی درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...pdfbookdownload.joomla.com › دانلود
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ — ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺴﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺳﻮاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب: در آﻣﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻋﯿﻮﺿﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد. ﻫﺮاﺗﯽ/ﻧﺸﺮﻣﻌﺎرف/وﯾﺮاﺳﺖ دوم ...

دانلود رایگان نمونه سؤالات انقلاب اسلامی ایران - فروشگاه ...www.bookgolden.ir › page › دانلود-رایگان-نمونه-سؤالا...
لازم به ذکر است منبع این درس در پیام نور کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، تألیف محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی انتشارات پیام نور چاپ شده در سال ...

 

مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در سطح داخلی چه بود؟
الف ( خودباوری
ب ( خوداتکایی
ج ( تعاون
د ( الف و ب
-347کدام یک از گزینه های زیر جزو دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در سطح داخلی محسوب نمی شود؟
الف ( ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی
ب ( نفی مظاهر فرهنگی غرب و مقابله با تهاجم فرهنگی
ج ( عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه
د ( ارتقای جایگاه زن در جامعه و ایجاد روحیه خودباوری
-348کدام گزینه های جزو دستاوردهای فرهنگی انقلاب در سطح نظام بین الملل محسوب می شود؟
الف ( ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی و احیای نقش جنبش های آزادی بخش
ب ( ترویج فرهنگ استقلال خواهی و استکبارستیزی
ج ( فرهنگ سازی درباره وحدت تمدن جهان اسلام
د ( همه موارد
-349کدام یک از موارد زیر جز ارزش های اصلی پایدار اسلامی محسوب نمی شود؟
الف ( عدالت گرایی
ب ( آزادی خواهی
ج ( خدامحوری
د ( معنویت گرایی
-350سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
-351افزایش بینش و مشارکت سیاسی مردم جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-352استقلال و دگرگونی اصول سیاست خارجی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-353نفی مظاهر فرهنگی غرب و مقابله با نهاجم فرهنگی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-354ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-355عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-356ترویج فرهنگ استقلال خواهی و استکبارستیزی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-357تأثیر بر شکل گیری برخی جریان ها و گروه ای سیاسی جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
تست های تألیفی
-358ارتقای جایگاه زن در اجتماع جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-359اثرگذاری بر راهبر قدرت های بزرگ جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-360احیای جنبش های آزادی بخش جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-361ایجاد روحیه خودباوری جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-362فرهنگ سازی درباره وحدت تمدن جهان اسلام جزو کدام دسته بندی دستاوردهای انقلاب قرار می گیرد؟
الف ( دستاورد سیاسی - داخلی
ب ( دستاورد سیاسی - بین الملل
ج ( دستاورد فرهنگی- داخلی
د ( دستاورد فرهنگی- بین الملل
-363انقلاب اسلامی تأکیدی بر بعد ........ اسلام است
الف ( نظامی
ب ( فرهنگی
ج ( سیاسی
د ( اقتصادی
-364از دیدگاه امام خمینی کدامیک از ابعاد استقلال ، مهم ترین بعد آن محسوب می شود؟
الف ( رسیدن به خودکفایی
ب ( استعمارستیزی
ج ( آزادی خواهی
د ( نفی هرگونه وابستگی
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
-365کدام یک از گروه های زیر تنها خواهان استقرار حکومت اسلامی در کشورشان می باشند؟
الف ( حزب الدعوه
ب ( نهضت جمعیت ارشاد الامی مصر
ج ( مجلس اعلای انقلاب عراق
د ( الف و ج
 

 

 

نمونه سوالات تستی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...payamenoor.freesite.host › download
۲۴ تیر ۱۳۹۹ — مجموعه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با کد درس 1220424-1220434 شامل تمامی آزمون های ... کتابچه فعلی شامل ... امتحانی نیمسال اول ... منبع درس کتاب درامدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته . ... ﻫﺮاﺗﯽ/ﻧﺸﺮﻣﻌﺎرف/وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نمونه سوالات فصل به فصل انقلاب اسلامی و ریشه های آن نوشته ...techno1.ir › نمونه-سوالات-فصل-به-فصل-انقلاب-اسلام...
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ — این نمونه سوالاتی از کتاب انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن به صورت تستی ... و به صورت چهارجوابی تبدیل به تست شده اند امیدواریم ک این نمونه سوالات جامع برای ... الف)انقلاب ایران را خلاف جریان جنبشهای مدرنیته تحلیل میکند ... الف)درآمد دولت ب)وضعیت قیمت نفت ج)شاخصهای کلان سیاسی د)وجود روحیه ساده زیستی.


نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...snfile.com › product › نمونه-سوالات-کتاب-درآمدی-تحل...
مجموعه سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر ۶۵۰ سؤال همراه ...

دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی ...define.boostannaab.ir › enifed › دریافت-فایل-دانلود-...
عنوان فایل : دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی و هراتی pdf + خلاصه و نمونه سوالات. ویراست : دوم. حجم فایل : ۲۵ مگابایت. نوع فایل ها : پی دی اف و ...

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺴﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼwww.adiban.ac.ir › Sites › Files › enghelab
PDF
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺴﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺳﻮاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب: در آﻣﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻋﯿﻮﺿﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد. ﻫﺮاﺗﯽ/ﻧﺸﺮﻣﻌﺎرف/وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...investor.bazakkala.ir › investor › html
نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی - هراتی ... بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی (ویراست دوم، ...

درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران عیوضی وهراتی + دانلود ...dog.arshad100.ir › god › html
عنوان فایل : درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران تالیف محمدرحیم عیوضی و ... کتاب|50449109|dog|نمونه سوال,تستی,تشریحی,انقلاب اسلامی,عیوضی,هراتی,باپاسخ ... سوالات طرح شده از کتاب: در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران تالیف محمدرحیم ... کاربرد برخی واژههای عامیانه شیرازی در متن گیرایی داستان را صد چندان کرده است.

نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...tamasha.com › ...
ویدئو برای نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته عیوضی و هراتی
0:05
نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی - هراتی مجموعه سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته ...
۲۴ تیر ۱۳۹۹

دانلود خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...sites.google.com › view › islamic-revolution-iran
خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی و هراتی ... عیوضی و هراتی pdf + جزوه خلاصه و نمونه سوالات تستی با جواب انقلاب اسلامی ایران پی دی اف.

نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی نوشته دکتر ...iaust.rozblog.com › post
۱۴ تیر ۱۳۹۳ — تحلیلی,عیوضی,هراتی,انقلاب اسلامی,ایران,پاسخنامه,نمونه سوالات,,نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی نوشته دکتر عیوضی و هراتی همراه با ...

دانلود نمونه سوال تستی درس انقلاب اسلامی ایران PDF - ...dokanfile.com › کتاب › کتاب مذهبی
دانلود نمونه سوال تستی درس انقلاب اسلامی ایران از کتاب درآمد تحلیلی برانقلاب اسلامی نوشته آقایان هراتی و عیوضی PDF از فروشگاه فایل دکان فایل به صورت ...

نمونه سوالات رایگان انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه | پیام ...payamenoriha.com › دانلود
معرفی : کتابچه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس انقلاب اسلامی ایران می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته ...


نمونه سوالات تستی در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...jozve1374.sellfile.ir › prod-1673873-نمونه+سوالات+ت...
نمونه سؤالات تستی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی ومحمد جواد هراتی. به صورت فصل به فصل. همراه با پاسخنامه. امیدواریم که این ...

نمونه سوالات تستی در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...farafiles.shop › product
نمونه سوالات تستی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی ... است ، کتاب ” در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران” نوشته محمد رحیم عیوضی – محمد جواد هراتی ...

نمونه سوالات تستی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...revolution-ayuzi.blog.ir › نمونه-سوالات-تستی-درآمدی-...
25 نوامبر 2016 ... فروش فایل مجموعه سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی (ویراست دوم، نشر ...

نمونه سوالات تستی در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...profession.noote.ir › profession › html
نمونه سوالات تستی در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمد رحیم عیوضی ومحمد جواد هراتی. نمونه سؤالات تستی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...

سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامیfile-download.11gig.ir › product
نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران. نمونه سوالات . ... مجموعه سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و ... سوالات تستی کتاب انقلاب اسلامی ایران نویسنده هراتی و عیوضی - نمونه.

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی انقلاب ایران عیوضی و هراتی pdf ...arkosanat.blogsky.com › post-8 › دانلود-کتاب-تاریخ-...
۲۹ آبان ۱۳۹۹ — دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمد رحیم عیوضی- محمد جواد هراتی- ویراست دوم ... نمونه سوالات امتحانی هر فصل ... کتاب در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته محمد رحیم عیوضی و محمد جواد هراتی می باشد.

ayvazi - دانلودdownload2022.blog.allblog.ir › post559853
https://www.openstreetmap.org/user/سوالات تشریحی درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته عیوضی و هراتی https://www.openstreetmap.org/user/نمونه ...

نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضیrecorded.raclab.ir › recorded › html
نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی ... درآمدی تحلیل بر انقلاب اسلامی نوشته محمد رحیم عیوضی و دکتر محمد جواد هراتی ویراست دوم انتشارات نشر ...

نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...3.freedownloadk12.ir › product
نمونه سوالات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی - هراتی - دانلود ... انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی (ویراست ...

نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران ...www.bargozideha.com › share › 0ltjqvt1-نمونه-سوال-ها...
تو این پست نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران (نویسندگان : عیوضی و هراتی) به همراه پاسخنامه شونو براتون گذاشتیم،امیدواریم که بدردتون ...

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی