نکات مهم اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

کدام گزینه به معنای بازگشتن و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است؟
معاد

-۳۰ تجسم اعمال در قیامت مربوط به چیست؟
مربوط به گواهان روز قیامت

-۱شناخت جهان عبارت از چه چیزی است؟
تعامل انسان با جهان خارج
-۲ریشه بسیاری از مکاتب ساخته و پرداخته بشر نظیر ماتریالیسم و لیبرالیسم ریشه در چه چیزی دارد؟
دوری از خدا
-۳بر اساس آیه قل یتوفاکم ملک الموت حقیقت و واقعیت انسان چیست؟
روح
-۴علم انسان به حالات روانی و احساسی خود از چه نوع علمی است؟
حضوری
-۵از نظر مسیحیت رابطه ایمان و معرفت چگونه است؟
معرفت متفرع بر ایمان است
-۶بر اساس روایت امام کاظم که فرمود ان االله غلی الناس حجتین ... مقصود از حجت باطنه چیست؟
عقل

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی : u ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 ...

کتاب کامل اندیشه اسلامی 1 سبحانی -رضایی در 135 صفحه. خلاصه ای

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: دانلود جزوه خلاصه کتاب ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جزوه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی»

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی

 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه

 

خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دانلود خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و دکتر محمد ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور : u/IslamicThought1

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دیدگاه کی یر که گارد در مورد اثبات خدا چیست؟
استدلال بی فایده است باید به خدا ایمان آورد

-۱۰ کدام گزینه بیان کننده معنی خدا پرستی فطری است؟
گرایش به خدا
-۱۱
بر اساس اصول فلسفی هر معلول مجردی به علت خود علم دارد نفس انسان علمش به علتش خدا چه نوع علمی
هست؟
علم حضوری
-۱۲
کدام یک از گزینه ها بیانگر معلولیت عالم می باشد
تغییر پذیری
-۱۳
دلیل باطل بودن دور در بحث علت و معلول چیست؟

وجود موجود بر خودش متوقف باشد
موجود بر خودش مقدم باشد
مستلزم اجتماع متناقضین است

-۱۴ ایه لو کان فیهما الهه الا االله لفسدتا به کدامیک از براهین اثبات وجود خدا اشاره دارد؟
برهان هماهنگی
-۱۵
در مورد شناخت صفات خداوند کدام دیدگاه مطابق آیات و روایات است؟


دیدگاه اثبات بلا تشبیه

-توفیقی بودن اسما و صفات به چه معنی می باشد؟ ۱۶
وصف خدا منوط به اذن خداست
-۱۷
کدام دسته از صفات نقص و کاستی را از خدا نفی میکند؟
صفات سلبی
-۱۸
کدام گزینه بیانگر صفات فعل می باشد؟
خالق و رازق
علم و قدرت
-۲۱
شروری که بدون مداخله عامل انسانی باشند چه نام دارند؟
شرور طبیعی
-۲۲
آیه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس اشاره به چیست؟
منشا درد و رنج اراده الهی است
-۲۳
سوره توحید قل هو االله احد به کدام توحید اشاره دارد؟
توحید ذاتی
-۲۴
مقصود از توحید صفاتی چیست؟
صفات خدا در وجود و عینیت وحدت دارند
-از آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغفرو االله و استغفر لهم الرسول چه استفاده میشود؟ ۲۵
جواز توسل به مهصومین
-۲۶
معنی آیه ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر چیست؟
یاد خدا زمینه پرهیزگاری است
-۲۷
میل انسان به زندگی جاوید نشانه کدام برهان است؟
برهان فطری بر وجود معاد
-۲۸
کدام امام فرمودند مانند انس طفل به پستان مادر به مرگ مانوس است؟
امام علی
-۲۹
ملاک و معیار و میزان سنجش اعمال امتها فردای قیامت چیست؟
اعمال پیامبران
-۳۰
عدل جزائی در چه صورتی در زمره عدل تکوینی می باشد؟

-۱۹کدام صفت زیر از صفات نفسی می باشد؟
حیات
-۲۰کدام صفات نشانه حیات می باشند؟

اگر ثواب و عقاب نتیجه تجسم اعمال باشند
-۱انکار معجزات حضرت موسی توسط قوم بنی اسرائیل به کدام گزینه اشاره دارد؟
عدم تلازم معرفت با ایمان
-۲کدام گزینه از متعلقات ایمان است؟
ایمان به عالم غیب
-۳اموری که آفرینش موجودی اقتضای آنها را دارد چه نام دارد؟
اموری فطری
-۴کدام گزینه بیان کننده انگیزه فاعل در انجام کار است؟
علت صوری
-۵ملاک نباز به علت چیست؟
ضعف وجودی معلول
-۶آیه ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون به چه چیزی اشاره دارد؟
محال بودن دور
-۷کدام یک از براهین زیر تاریخی به بلندای عمر بشر دارد؟
برهان صدیقین
-۸نظم در مقابل چه معنایی بکار میرود؟
ثبات و پایداری
-۹مالک ابن انس از نمایندگان کدام گروه است؟
اهل تعطیل

-۱۰ آیه لایحیطون به علما بر نقد کدام گزینه درباره صفات الهی دلالت دارد؟
اهل تسبیه
-۱۱
کتاب تجرید الاعتقاد از کیست؟
خواجه نصیر الدین طوسی
-۱۲اسما و صفات الهی چه مشخصه ای دارند؟
توقیفی اند
-۱۳
اراده الهی از کدام دسته صفات الهی است؟
صفات ثبوتی ذاتی
-۱۴دو معنای حکمت کدامند؟
استحکام فعل و قبیح نبودن آن

 

-۱۵ تکالیفی که خداوند بر مردم نازل کرده بر پایه چه نوع مدلی استوار است؟
عدل تشریعی
-۱۶
کدام صفات الهی در مسئله شر به چالش کشیده می شود؟
علم ، قدرت ، خیر خواهی
-۱۷مفاهیم خیر و شر چگونه مفاهیمی است؟
بدیهی و وجدانی
-۱۸اقسام شر در کدام گزینه آمده است؟
شر طبیعی و اخلاقی
علم دوستی و شناخت غایت زندگی
-۲۱
میل انسان به جاودانگی به کدام برهان در اثبات معاد مربوط میشود؟
برهان حکمت
-۲۲
بر اساس آیه یتوفاکم ملک الموت کدام گزینه صحیح می باشد؟
حقیقت انسان روح است
-۲۳قرآن کریم بر چه نوع معادی دلالت دارد؟
معاد جسمانی و روحانی
-۲۴دلایل ترس از مرگ کدامند؟
کثرت گناهان و سنگیمی جرایم
-۲۵
مرگ قلب

-۲۸
سقراط
آیه انک لاتسمع الموتی و لا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرین بر چه مرگی دلالت دارد؟
کدام یک از فلاسفه خودشناسی را محور بنیادین شناخت می داند؟

-۱۹آیه قل هو االله احد بر چه توحیدی دلالت دارد؟
توحید ذاتی
-۲۰انسان به چه دلایلی درباره معاد تحقیق می کند؟
-۲۶طبق حدیث امام صادق مقصود از برزخ چیست؟
قبر انسان
-۲۷در قیامت چند تا نفخ صور وجود دارد؟
دو تا
-۲۹از دیدگاه اسلام حقیقت انسان چیست؟
روح انسان

-۳۰ قرآن کریم سخت و تنگ را معلول چه چیزی می داند؟
روی گردانی از خدا

-۱آیاتی که شهدا را زنده میداند بیانگر چیست؟
حقیقا آدمی ، روح اوست
-۲منظور از شهود عرفانی چیست؟
هرگاه متعلق علم حضوری خدا و امور مرتبط با او باشد
-۳انگیزه عمل به دستورات الهی برای مومنان راستین چیست؟
عشق و محبت به خدا
-۴مسئله شر کدام دسته از صفات الهی را به چالش میکشد؟
علم – قدرت مطلق – خیر خواهی
-۵آیه در دین اکراه و اجباری وجود ندارد و خداو.ند راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است درصدد بیان کدام نکته در
رابطه با ایمان است؟
ایمان بدون شناخت میسر نیست
-۶خداوند در قرآن کریم چه مسئله ای را به خاکستر در روز طوفانی تشبیه کرده است؟
عمل کافران
-۷کدام صفت خداوند اقتضا می کند که عالم منحصر به این عالم مادی نباشد؟
حکمت خداوند
-۸کیفیتی نفسانی که بین علم یقینی و فعل قرار دارد تعریف کدام مورد زیذ است؟
اراده
-۹در رابطه با امور فطری کدام گزینه صحیح است؟
نباز به آموزش ندارند حتی در مرحله تقویت و جهت دهی

-۱۰ توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها برای اثبات چه امری مطرح است؟
شکوفایی فطرت
-۱۱
-۱۲
کدام یک از علت ها زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند؟
چرا جهان خود نمیتواند علت خودش باشد؟
چون دور و لازمه اش اجتماع متناقضین است.
-۱۳
کدام یک از مراتب توحید در همه ادیان آسمانی به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است؟
توحید در عبادت
-۱۴
خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد از کدام راه برای شناخت صفات خدا استفاده می کند؟


راه عقلی

- ۱۵ بر مبنای توفیقی بودن اسما و صفات الهی کدام گزینه صحیح نیست؟
هرگونه صفات کمالیه را میتوان به خداوند نسبت داد.
-۱۶کدام دسته از صفات برای انسان ها مفهوم تر و روشن تر است؟
صفات سلبی
-۱۷
ایمان به کدام صفت الهی انسان را از احساس تنهایی و حیرت نجات میدهد؟
علم خداوند
-۱۸
اینکه خداوند در جهان خلقت به هر موجودی به اندازه قابلیت او نعمت داده است کدام معنای عدل است؟
عدل تکوینی
-۱۹
جان هاسپرز جدی ترین تلاش برای رهایی از مسئله شر را چه می داند؟
شر ناشی از آزادی انسان است
-۲۰آیات شریفه سوره توحید کدام نوع توحید را مطرح میکند؟
توحید در ذات
-۲۱
آیه شریفه و هر کس به احکامی که خداوند نازل کرده است حکم نکند ستمگر است کدان نوع توحید را بیان
میکند؟
توحید در تشریع و تقنین
-۲۲مقدمه کمال انسانی و پیش درآمد جهان شناسی چیست؟
خود شناسی
-۲۳
در توجیه مشروعیت تبرک جستن به آثار اولیای الهی به کدام آیه استناد می شود؟
اذهبوا بمقیصی هذا فالقوه علی وجه ابی
برهان معقولیت
-۲۶
کدام یک از علل وحشت مرگ نمیباشد؟
فراموشی رحمت خداوند
-۲۷
امام سجاد مرگ کافر را چگونه توصیف می کند؟
کندن لباس زیبا و پوشیدن لباس کثیف و خشن

-۲۴کدام عمل عامل برانداختن فاصله های طبقاتی است؟
نمار
-۲۵دفع ضرر محتمل نام کدامیک از براهین زیر بوده است؟
 

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور {جعفر سبحانی} :: خلاصه ...

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 پیام نور {جعفر سبحانی} فرمت pdf

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

دانلود خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

دانلود خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی : u/IslamicThought1

### خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی رایگان

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی. خلاصه کتاب

 

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و دکتر محمد ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 پیام نور. دانلود خلاصه کتاب اندیشه

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی ...

Jul 7, 2015 - کتاب اندیشه اسلامی 1 مؤلفان آیت الله جعفر سبحانی

 

نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 2 سبحانی :: دانلود ...

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2 با

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

خرید جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی در سایت

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

free download جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی راه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

به درخواست شما دانشجویان عزیز جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی خلاصه کتاب اندیشه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی

دانلود رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی – … ۲۷ دی

 

دانلود خلاصه درس اندیشه اسلامی 1 سبحانی :: خلاصه کتاب ...

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی | همراه با نمونه سوالات ...

کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته‌ی مشترک آیت‌الله «جعفر سبحانی» و دکتر

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی رضایی :: دانلود آهنگ

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب) با فرمت pdf

 

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ...

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی مناسب برای

 

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ :: دانلود کتاب

شامل : - خلاصه نویسی و نکات مهم کتاب اندیشه اسلامی ... دانلود کتاب

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی حاوی مهمترین نکات ...

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 تالیف سبحانی و محمدرضایی خلاصه کتاب اندیشه

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی به همراه نمونه سوالات

پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 بخش یکم همراه با نمونه سوالات تستی

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی به همراه نمونه سوالات ...

نکات مهم اندیشه اسلامی 1 دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر

 

پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی :: بلاگی برای سن فایل

جزوه اندیشه اسلامی 1 علمی کاربردی. نکات مهم کتاب اندیشه اسلامی 1.

 

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 یک با خلاصه و نمونه سوالات ...

مولف : آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی .

 

جزوه اندیشه اسلامی 1 دانشگاه آزاد :: دیجی کتاب

کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی » منبع مهندسی شیمیsutche.com › کارشناسی › دورس

 

کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی pdf :: دانلود کتاب اندیشه ...

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانیrozfile76.shadiblog.com- Translate this page دانلود رایگان کتاب اندیشه

 

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 2 جعفر سبحانی برای پیام ...

جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 2 جعفر سبحانی

 

دانلود کامل ترین خلاصه و سوالات کتاب اندیشه اسلامی 2 ...

دانلود کامل ترین سوالات تست رایگان کتاب اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی

 

 


-۷کدام گزینه بیانگر ایمان راستین است که باعث سعادت آدمی میگردد؟
ایمان توام با عمل
-۸کدام مورد جدا کننده نگرش دینی از نگرش الحادی و مادی گرایانه است؟
ایمان به عالم غیب
-۹کدام گزینه بر اساس آیه شریفه فذکر انما انت مذکر صحیح است؟
خدا شناسی فطری است

-۱۰ کدام گزینه از راههای یادآوری فطرت است؟
قطع امید از همه جا

 

-۱۱ مفاد اصل علیت چیست؟
هر معلولی نیاز مند علت است

 

-۱۲ کدام گزینه در مورد نظریه داروین درست است؟
فرضیه بوده و هرگز ثابت نشده است

 

-بر اساس ادله نقلی آیات و روایات کدام دیدگاه در مسئله خدا شناسی صحیح است؟ ۱۳
اثبات بلا تشبیه
-۱۴کتاب تجرید الاعتقاد از کیست؟
خواجه نصیر الدین طوسی

 

-۱۵
صفات فعل
نام آن دسته از صفات خدا که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شود مثل خالقیت چیست؟

 

-۱۶ آیه شریفه ان االله کل شی قدیر بر چه چیزی دلالت دارد؟
بر عمومیت قدرت خدا

 

-۱۷ کدام گزینه بیانگر نشانه های حیات است؟
فعالیت و عالم بودن

 

-۱۸ معنی سمیع و بصیر بودن خدا چیست؟
به شنیدنی ها و دیدنی ها علم دارد

-۱۹صفت عدل از لوازم کدام یک از صفات الهی است؟
اراده

-۲۰
دو قسم: طبیعی – اخلاقی
کدام گزینه در مورد اقسام شر صحیح است؟

 

-۲۱ کدام گزینه در مورد راه حل مسئله شر از نظر فلاسفه صحیح است؟
شر لازمه جهان مادی و بر اساس حکمت الهی است

 

-۲۲
توحید ذاتی
آیه قل هو االله احد به کدام توحید اشاره دارد؟

 

-۲۳
توحید ربوبی
با توجه به ناریخ انبیا مناقشه مشرکان مربوط به کدام توحید بوده است؟

 

-۲۴
توحید تشریعی
جمله قانون گذاری فقط ویژه خداست به کدام توحید مربوط است؟

-۲۵آیه 97سوره یوسف پدرا از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه به زودی از پروردگارم آمرزش میطلبم دلیل بر
چیست؟
جواز توسل به اولیای الهی و شرک نبودنش

-۲۶ کدام گزینه بیانگر راه کسب شناخت صحیح و تفضیلی در باب معاد و عالم غیب است؟
وحی و تعالیم انبیا

 

-۲۷
برهان معقولیت
دفع ضرر محتمل مربوط به کدام یک از براهین اثبات معاد است؟

 

-۲۸ کدام گزینه در مورد معاد از نظر قرآن صحیح است؟
معاد جسمانی و روحانی است


-۲۹در بحث تناسخ موردی که روح از بدن جدا نمیشود بلکه تنها صورت و شکل بدن به صورت حیوانی تغییر می
کند نامش چیست؟
مسخ

-۳۰
قبول نیست
از نظر قرآن توبه در لحظه مرگ چیست؟

-۱از دیدگاه کسانی که هستی را با ماده برابر میدانند کدام گزینه در مورد انسان صحیح است؟
انسان با مرگ نابود نمیشود
-۲کدام گزینه بیانگر دلیل فلسفه بر غیر مادی بودن روح است؟
قابل تقسیم نبودن
ماندگار بودن
-۳تمایز علوم نظری و علوم عملی در چیست؟
در متعلق شناخت
-۴کدام گزینه بیانگر طریق شناخت واقعی امور معنوی و روحی است؟
علم حضوری
-۵چرا متکلمان مسیحی شناخت را مبتنی بر اسمان می دانند و میگویند ایمان بیاورید تا بفهمید
آموزه های کتاب مقدس از قبیل تثلیت با عقل سازگار نیست
-۶کدام گزینه در مورد رابطه ایمان و عمل صحیح نیست؟
هر عملی دلالت بر ایمان دارد
-۷کسانی که وجود خدا را بدیهی و فطری می دانند و در عین حال برهان و استدلال بر آنرا می پذیرند ثمره این برهان را
چه میدانند؟
تنبه و توجه به امر بدیهی
-۸کدام اصطلاح در مورد جمله نوعی شناخت خدا که برای هر فرد ثابت است و نیاز به آموزش ندارد صحیح است
خدا شناسی فطری
-۹کدام گزینه بیانگر نشانه های معلولیت عالم است؟
محدودیت زمانی و مکانی و فنا پذیری

-۱۰
برهان نظم
رایج ترین برهان که بر وجود خدا اقامه شده و تاریخی به بلندای عمر انسان دارد کدام است؟

 

-۱۱
اهل تعطیل
کدام گزینه در مورد قیوم صحیح است؟

 

-۱۲ کدام گزینه در مورد قیوم صحیح است؟
قائم به خود و بی نیاز از دیگران

 

-۱۳ مقصود از جمله در مقام وصف خدا باید تنها از صفات موجود در قرآن و روایات استفاده نمود چیست
توفیقی بودن اسما و صفات خدا

 

-۱۴
خالق – رازی
کدام گزینه فقط بیانگر صفات فعل چیست؟

 

-۱۵ کدام گزینه فقط صفات سلبی چیست؟
غیر جسم – نا محدود – نا مرئی
-۱۶
مجبور
مقصود از فاعل موجب چیست؟

 

-۱۷ صفت عدل از لوازم یک از صفات الهی است؟
حکمت به معنی قبیح و بیهوده نبودن فعل

-۱۸آیه شریفه لا یکلف االله الا وسعها به کدامیک از انواع عدل اشاره دارد؟
عدل تشریحی

-۱۹
شر اخلاقی – شر طبیعی
کدام گزینه بیانگر اقسام شر است

 

-۲۰ کدام گزینه از موارد راز و فواید شر چیست؟
منشا ارادی انسان

 

-۲۱ کدام گزینه در مورد توحید صفاتی صحیح است؟
صفات ذاتی از جهت مصداق عین ذات اویند

 

-۲۲ کردام یک از اقسام توحید مورد مناقشه امتهای پیامبران نبوده است؟
توحید در خالقیت

 

-۲۳ ایه اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا در ماجرای یعقوب بر چیست؟
تبرک جستن به آثار اولیا جایز نیست

 

-۲۴ کدام گزینه در مورد فایده عبادت صحیح است
فایده اش به عبادت کننده و خدا و همه مخلوقات بر میگردد

 

-۲۵
بازگشتن
معنی معاد از نظر لغت چیست

 

-۲۶
آیه1400
کدام گزینه در مورد شمار آیات قرآن مربوط به جهان پس از مرگ صحیح است

 

-۲۷ بدون کدام یک از گزینه های زیر تصور درستی از معاد ممکن نیست
باور داشتن حقیقت ثابت و فنا ناپذیر در انسان

-۲۸کدام گزینه به برهان فطری بر وجود معاد مربوط است
میل به بقا و جاودان طلبی در نهاد انسان

-۲۹
برهان حکمت
دفع ضرر محتمل مربوط به کدام یک از براهین اثبات معاد است؟

-۳۰کدام گزینه در مورد توبه و ایمان در لحظه مرگ صحیح است
توبه و ایمان قبول نیست
توبه و ایمان هیچ یک قبول نیست
-۱از نظر اسلام انسان دارای جه ابعاد وجودی است؟
حس و عقل و خیال و شهود
-۲این جمله انسان از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد از میست؟
ایمانوئل کانت
-۳از نظر روایات چه چیزی مقدمه محبت و معرفت به خداست؟
خودشناسی
-۴دلیل فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح چیست؟
چون من درک کننده انسان که همان روح است امری بسیط و غیر قابل تقسیم است
-۵اگاهی انسان به تصمیم و اراده خود چزو کدام دسته از شناخت ها است؟
علم حضوری
-۶آیه الا بذکر االله تطمئن القلوب به کدامیک از پشتوانه های دینی در رفع بحران ها اشاره دارد
بحران روانی
-۷از نظر اسلام انسان با چه اموری میتواند به سعادت جاودانه برسد
عقل و دین
-۸چه امری در قرآن به خاکستر و سراب تشبیه شده است
عمل صالح بدون ایمان
-۹چه چیزی در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی و مادی گرایانه است
تبعیت از قرآن

-۱۰ آیه افی اییه شک فاطر السماوات و الرض بر کدام نظریه دلالت می کند
فطری و بدیهی بودن وجود خدا

 

-۱۱
علت فاعلی – غایی
به موجودی که معلول را پدید میآورد و به علتی که انگیزه فاعل برای انجام کار است چه میگویند

 

-۱۲ آیه ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون در صدد بیان چیست؟
در رد علیت یک شی برای خود

 

-۱۳ مالک بن انس درباره امکان شناخت صفات خداوند طرفدار کدام نظریه است؟
دیدگاه اهل تعطیل

-۱۴این جمله که مثل انسان در شناخت خداوند مثل کسی است دو دست خویش را به آب دریا نزدیک کند

از

کیست؟
علامه طباطبائی

-۱۵
وجوب وجود خدا
خواجه نصیر طوسی با اتکا به چه چیزی از راه عقلی صفات خدا را ثابت میکند؟

 

-۱۶ چرا خدا در هیچ جهتی نیست
چون خدا جسم و مادی نیست

 

-۱۷ رازقیت خداوند جزو کدام دسته از صفات است؟
صفات ثبوتی فعلی

 

-۱۸ صفت سمیع بودن خدا به چه معنایی است؟
عنی به آنچه شنیدنی علم دارد

 

ی

 

-۱۹
محالات ذاتی
از نظر متکلمان قدرت خداوند متعال به چیزی تعلق می گیرد

 

-۲۰
اراده تکوینی
کدام صفت الهی از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد؟

 

-۲۱ ثمره پذیرش کدام معنای حکمت به معنای احسن بودن نظام هستی است
حکمت به معنای نبودن علتی بر نا استواری

 

-۲۲
عدل تکوینی
اگر ثواب و عقاب اخروی را نتیجه تجسم اعمال دنیوی بدانیم از کدامیک از اقسام عدل شمرده می شود

 

-۲۳ فارابی وجود شر طبیعی را چگونه تبیین می کند؟
شر لازمه جهان مادی است

 

-۲۴ با توجه به تاریخ انبیا بیشترین مناقشه پیامبران با امتها مربوط به کدام مساله بوده است؟
توحید در ربوبیت
-۲۵خوارج در کدام قسم از توحید قرآنی دچار سو غهم و ادراک شده اند؟
توحید در حاکمیت

 

-۲۶
یکتا پرستی
قرآن کریم چه چیزی را اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی می شمارد

 

-۲۷ آیه ان الصلاه کانت علی المومنین کتابا موقوتا اشاره به کدام ویژگی نماز دارد؟
مایه انظباط و وقت شناسی بودن نماز

-۲۸شناخت معاد از قلمرو کدام علم خارج است؟
علوم تجربی

-۲۹ برهان حکمت در اثبات معاد بر کدام اصل تکیه میکند؟
میل به جاودانگی انسان

 

-۳۰
مسخ
در صورتی روح از بدن جدا نشود و فقط شکل و صورت بدن تغییر کند به آن چه میگویند

-۱بسیاری از مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر نظیر ماتریالیسم و سرمایه داری و لیبرالیسم به چه منظوری به وجود
آمدند و دلیل نا کارامدیشان چه میباشد
برای حل مشکلات انسان – عدم شناخت انسان
-۲بعد ادراکی انسان در چه حوزه هایی فعالیت میکند؟
نظر و عمل
-۳بنا بر بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان دو مورد از بحران های انسان معاصر در کدام گزینه آمده است؟
معنوی و الحاد گرائی
-۴انسان در رفع بحران های فرا رو در چه قرنی به نقش دین در این زمینه پی برد؟
قرن بیست و یکم
-۵شناخت واقعی امور معنوی و روحی نظیر غم و شادی و امید از چه طریقی میسر است؟
علم حضوری
-۶از دیدگاه اسلام ایمان دینی بر چه اساسی مبتنی است؟
عقل
-۷تنها چگونه عملی ارزشمند است؟
عملی که از سر ایمان به چه اصلی بازگشت دارند؟