دانلود نکات مهم اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی استخدامی

 

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 


برچسب نکات مهم درس اندیشه - دانلود خلاصه همه درسها و نمونه › نکات-مهم-در...
خلاصه نویسی و نکات مهم کتاب اندیشه اسلامی ۱(جعفر سبحانی-محمد محمد رضایی) به صورت فصل به فصل توسط اساتید مجرب این درس. - سوالات امتحانی درس اندیشه اسلامی به ...

دانلود خلاصه نکات اندیشه اسلامی 1 - سرای دانشجو-دانلود جزوه دانلود-خلاصه-نکات-ان...
... خلاصه مطالب مهم این درس میباشد که در 65 صفحه به صورت فایل PDF و تایپ شده در اختیار شما قرار میگیرد و مبنای آن کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی ...

 

دانلود چکیده جزوه خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی محمد محمدرضایی ... خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب) با فرمت PDF در حجم 150 صفحه.

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی
دانلود کامل ترین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ... جزوه تایپ شده و کامل اندیشه اسلامی ۱ ... حاوی تمامی نکات کلیدی و تستی ...

نکات مهم درس اندیشه اسلامی برای داوطلبان آزمون کاردانی به 
۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ — سلام برای اینکه از درس اندیشه اسلامی بتونید بالا ترین نمره را کسب کنید من همه آزمون هایی که توسط سازمان سنجش از این کتاب برگزار شده را بررسی ...

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی به همراه نمونه سوالات 
جزوه خلاصه و نکات مهم کتاب اندیشه 1 جعفر سبحانی - دانلود ... خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی » منبع مهندسی شیمی Jan 5, 2017 - دانلود جزوه خلاصه ...

 

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ — خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی پیام نور **دانلود** خلاصه اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی خلاصه اندیشه اسلامی 1 پیام نور **نکات مهم** اندیشه.

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی | همراه با نمونه سوالات پیام خلاصه-کتاب-اندیشه...
نکات مهم اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی. فهرست بخش‌ها و فصول کتاب : بخش یکم: انسان و ایمان. فصل 1: چیستی انسان. فصل 2: ایمان. بخش دوم: وجود خدا. فصل 1: برهان ...

 

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی. این بسته شامل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (حاوی مهم ترین نکات کتاب)در حجم 150 صفحه و خلاصه ای دیگر از این کتاب در حجم های 131 و ...

Nov 18, 2019 - دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 براساس کتاب آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی، از انتشارات پیام نور برای تمامی دانشجویان .

 

آیه شریفه : « و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده عمل نکند ستمگر است » کدام نوع توحید را بیان
می کند؟ توحید در تشریع و تانین
در توحید مشروعیت تبرک جستن به آوار اولیای الهای به کدام آیه استناد می شود؟ « و انهبوا باصیمی
هرا فالاوه لی وجه ایی»
نماز ، عامل بر انداختن فاصله طبااتی است.
دفع ضرر محتمل نام کدامیک از براهین اوبات وجود خداست؟ برهان معاولیت
علل وحشت از مرگ کدامند؟ .1عدم ایمان به معاد.2بی خبری از حایات مرگ .3بیم از کیفر گناهان
قرآن کریم معاد را چگونه می داند؟ روحانی و جسمانی
اسامی و اوصاف روز قیامت و رستاخیز؟ .1واقع شدنی و تردید ناپریر .2نزدیک بودن؛ قرآن کریم قیامت را
نزدیک می شمارد در برخی تعابیر از آن تعبیر به " فردا " می شود چون نزدیک است. .3حق( روزی که
در آن حق مطلق ظهور می کند و جایی برای باطل نیست و هرکس به حق خود می رسد. .4خبر بزرگ
( قرآن کریم از قیامت با عنوان « خبر بزرگ » یاد می کند و نیز با تعبیر « روز عظیم » ، زیرا رویداد
های عظیمی در آن رخ می دهند و همچنین با تعبیر روز « کبیر » .5فراخوانی همراه با رهبر؛ روز قیامت
روزیست که هر کس با نام رهبرش خوانده می شود. .6فریاد؛ صحنه محشر را " روز فریاد " و " یوم التناد
" گویند. این نام بدان جهت اسووت که ، دوزخیان، بهشووتیا را فریاد زنند. .7فرار بسووتگان، قطع پیوندها و
جدایی؛ قرآن روز فیامت را « روز فرار » می دانر ، روزی که انسوووان از برادر ، مادر و پدر و همسووور و
5
فرزندانش می گریزد و هر کس به کار خود م شغول ا ست و تعبیری، روز قطع پیوندها ا ست که رابطه
خوی شاوندی گ س سته می شود. .8پیر کننده؛ قیامت روزی ا ست که کودکان و نوجوانان در آن پیر کمی
شوند. دلیل آن شاید طولانی بودن یا سخت بودن حوادث آن روز است. .9آشکار شدن راز ها ؛در قیامت ،
همه رازها و اعمال ان سان آ شکار می شود و مومنان و بدکاران با چهره خود باز شناخته می شوند و نامه
اعمال انسان گشوده می شود. نامه ایی که همه اعمال در آن وبت است و هر کس هر عمل خو و بدی
را انجام داده، می بیند. 11سوود ندادن مال و فرزند؛ منظور از مال و فرزند زینت های دنیوی هسوتند که
در آخرت نافع نیستند، بلکه آنچه نافع و سودمند است، عمل صالح است. .11پریرفته نشدن عررها؛ عدر
و بهانه ظالمان و سوووتمکاران در قیام پریرفته نیسوووت و حتی اجازه عرر خواهی به انان نمی دهند.12
حسرت؛ انسان در قیامت بر گرشته خود حسرت می خورد و رنج می برد که چرا عمر گرانبها را به بطالت
و نافرمانی از خدا گررانده است و حتی تبهکاران از حسرت خود دست خود را می گزند.
« علم به تکالیف و وظایف انسان » چیست؟ حکمت عملی
آیه « فرکر انما انت مرکر» برکدام امر دلالت دارد؟ « خدا شوناسوی فطری» دقت، خداشوناسوی نه خدا
پرستی
محدودیت زمانی و مکانی، تغییر پریری و.... نشانه چیست؟ ضعف مرتبه وجودی
تولید میوه گوارا از گیاهان بر کدام تاریر برهان نظم دلالت دارد؟ برهان هدفمندی
6
طرفداران کدام دیدگاه اوصواف خداوند را خار از حوزه شوناخت آدمی می دانند؟ اهل تعطیل یا لا ادری
ها
احسن بودن نظام هستی ومره پریرش کدام معنای حکمت است؟« نبودن علتی بر نا استواری »
عبارت « صفاتی ه ستند که از ارتبا نات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند» به کدام د سته از صفات
الهی اشاره دارد؟ صفات وبوتی فعلی
راه حل های مساله شرور؟ .1شر لازمه جهان مادی است .2شرناشی از آزادی است.3شر ناشی از جزئی
نگری است .4شر ناشی از جهل است
فواید شرور ؟ .1شرور علت شکوفا شدن استعداد ها .2شر ، عامل بیداری از غفلت ها .3شرور، هدیه ایی به
بندگان خاص .4شرور، آزمون الهی .5شرور، لازمه ناتی عالم ماده
این کلام امام صواد (ع) که فرمودند« هرچه به پیامبران شوبیه تر، بلا و مصویبت هم بیشوتر» در کدام
فایده شرور آمده است؟ شر، هدیه ایی به بندگان خاص
کدام مرتبه توحید همانند خط بطلان ک شیدن بر هر نوع اندی شه و تدبیر م ستال از انن الهی ا ست ».؟
توحید در ربوبیت
فرموده خدای متعال« شهدای راه حق و انبیاء الهی که بیشتر آن ها در زمره شهدایند و ماامی برتر دارند
از حیاتی برتر برخوردارند» به کدام آموزه دینی و وحیانی ما اشاره دارد؟ توسل به اولیای الهی
7
آیا پریرش معاد از طریق آگاهی های عرفانی دیگران معتبر است؟ در صورتی معتبر است که واجدین آن
شهود ، معصوم بوده یا به یافته های آنان کاملا اطمینان داشته باشیم
آیه ایی که معاد را از طریق بهان حکمت اوبات می کند؟ افحسبتم انما خلاناکم عبثا
توصیف امام سجاد(ع) « مرگ برای کافران همچون کندن لباس گرانبها و پوشیدن لباس خشن ا ست» .
اشاره به کدام یک از انواع مرگ دارد؟ مرگ های دشوار و آسان
متعلق حسا چیست؟اعمال آدمی
از جنبه های مثبت نا آگاهی انسان از مرگ خود چیست؟ جنبه تربیتی
دو ویژگی مشترک حیات موجودات طبیعی چیست؟ ادراک، فعالیت
نشانه های حیات درگونه های موجودات طبیعی ؟ فعالیت و عالم بودن
علم حضوری انسان به علت حایای خود ، نوعی.............است؟ معرفت فطری به خداوند
مادمه کمال انسانی و پیش درآمد جهان هستی چیست؟ خود شناسی
بهترین عمل پس از معرفت به خدا چیست؟ نماز
سخن حضرت علی(ع) که فرمودند: « فطر الخالق بادرته » اشاره به چه چیزی دارد؟ اتاان و نظم شگفت
انگیز مخلوقات دلیل بر قدرت خداست
به شناختی که مربو به باید ها و نبایدها و خوبیها وبدیها می شود چه می گویند؟شناخت عملی
8
عدل تشوریعی: تکالیفی که خداوند به وسویله پیامبران بر مردم نازل کرده اسوت، بر پایه عدل و دادگری
است.
صفت عدل با کدام صفت نزدیکی بیشتری دارد؟ حکمت
صفاتی که ناص و کاستی- مانند جهل- را از خدا نفی می کنند، چه نامیده می شوند؟ صفات سلبی
مفهوم آیه شریفه « یوم یاوم الاشهاد » چیست؟ گواهان روز رستاخیز
معیار سنجش اعمال در روز قیامت چیست؟ حق
متعلق حسا برای انسان در روز قیامت چیست؟ همه اعمال انسان
عبارت« روز قیامت را به این دلیل روز فریاد نهادند، زیرا دوزخی ها ، بهشوووتی ها را فریاد زنند» به کدام
وصف از اوصاف قیامت اشاره دارد؟ یوم التناد یعنی روز فریاد.
از دید گاه قرآن ، به چه دلیل گناهکاران هنگام مرگ می خواهند توبه کنند؟ به دلیل اینکه حجا مادی
از دیدگانشان برداشته می شود و می توانند از سرنوشت خود در سرای دیگر آگاه شوند.
با توجه به آیه شریفه « لکل امه اجل فانا جاء اجلهم لا ی ستاخرون و لا یادمون » به چه موردی ا شاره
دارد؟ مرگ جامعه. قرآن کریم برای جامعه همانند فرد، مرگ قائل اسوووت و مرگ جامعه را بر اور ظلم و
ستم و گناه و نافرمانی خدا می داند.
9
این سخن ح ضرت علی (ع) که می فرمایند: « بدانید شاخه درختی که در بیابان می روید، سخت تر و
پو ست سبزه های خوش نما نازک تر و آتش گیاهان صحرایی افروخته تر و خامو شی آنها دیرتر ا ست .»
بیانگر چیست؟ شرور عاملی برای شکوفا شدن استعدادها
اگر شناختی که برای انسان حاصل می شود از طریق صورت ها و مفاهیم نهنی باشد؛ چه نوع شناختی
است؟ علم حصولی
در کدام برهان، عدم شایستگی دنیا برای جاودانگی و راحتی مطلق دلیل اوبات معاد است؟ برهان فطرت.
درپاسخ درست تردید دارم. به نظر میاد عدالت باشد.
مکاتب ساخته و پرداخته دست ب شر همچون ماتریالیسم ، لیبرالیسم ،نازیسم و اگزیستان سیالیسم از چه
عاملی نشات گرفته اند؟ عدم شناخت انسان
دیدگاه مادی در مورد معاد: حایات انسان تنها جسم انسان است
دلیل غیرمادی بودن روح از نظر فیلسوفان چه چیزی است؟ روح امری بسیط و غیر قابل تاسیم است
آیه شریفه « آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشن آشکاری
ا ست و اینکه مرا بپرستید که راه مستایم اینست » . چه ا صلی از خدا جویی را یاد آور می شود؟ فطری
بودن خداجویی
مفهوم« موجودی که با وجود ان ، تحاق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند» چیست؟