نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

 

لینک دانلود :

 

https://20begir.com/product/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF/

 

اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبنمونه سوالات آشپزی درجه آزمون ادواری فنی حرفه ایhttpswwwtebyannet weblog cookingquestions postنمونه سوالات آشپزی درجه نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه دانلود رایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه Skillemahttpswwwskillemair home profile article preview اسفند .

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه پاسخنامه نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه این سوالات سوالات اصلی سازمان بصورت دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی فنی حرفه دانلود رایگانhttpspdfdownloadahlamontadacom الفئة الأولى المنتدى الأولhttpsfilesellxyzdownloadsنمونهسوالاتآزمونآشپزیدرجهو نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه دانلود کاملترین مجموعه آموزشی سوالات آشپزی درجه فنی نمونه سوالات .

پزی درجه sweetsgradeblogir بهمن نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه ایپاسخ نامه آپاراتhttpswwwaparatcom سپتامبر سایت نسیم بوک این پکیج راه نمونه سوالات رایگان فنی حرفه آشپزی درجه سال ashpazinafasblogcomنمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه جواب نمونهسوالاتآزمونآشپزیدرجهو نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات آشپز هتل درجه دانلود .

سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه tnewsir siteدانلود نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود نمونه سوالات آشپزی درجه دانلودرایگان نمونه سوالات آشپزی درجه دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آشپزی ملل آرش محمدی Mediumhttpsmediumcom دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه تبیان آذر .

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه فنی حرفه درمجموع عدد سوال تستی 

خمیر فونسه چه نوع خمیری می باشد؟
1) خمیر نرم شکننده و لایه ای م یباشد.
2) خمیر کره ای م یباشد که به آن خمیر بریزه می گویند.
3) خمیر کلمی می باشد.
4) 1 و 2 درست است.
-2 در پخت کدام غذاها از خمیر فونسه استفاده می کنیم؟
1) انواع بویرک ترکیه 2) پای ها، کیش ها ،پاته ها، تارت ها
3) انواع پیراشک یهای گوشتی 4) انواع کرپ ها
-3 مواد لازم برای تهیه خمیر فونسه کدام است؟
1) نشاسته + کره سرد + شیر سرد + نمک
2) آرد جو + کره سرد + آب سرد + نمک
3) آرد الک شده + کره سرد + آب یا شیر سرد + نمک
4) آرد الک شده + روغن مایع + شیر سرد + نمک

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-4 برای خوشمزه کردن خمیر فونسه ............... اضافه می کنیم:
1) زرده تخ ممرغ 2) سفیده تخ ممرغ
3) پنیر پیتزا 4) نشاسته ذرت
-5 پای کلمه ی ........... می باشد که در فرانسه ............. نامیده می شود:
1) فرانسوی - پای 2) انگلیسی – تارت
3) روسی - پاتسر 4) آلمانی - پاته
-6 در پخت کدام غذا از قالب های پاندکیک استفاده م یکنیم؟
1) پای مرغ و کوکتل 2) کیش قارچ و پیازچه
3) پاته گوشت گوساله 4) کیش لورن
-7 اگر خمیر فونسه بعد از پخت خشک بود علت آن چیست؟
1) آرد و نمک خمیر زیاد بوده است.
2) خمیر را کم استراحت دادیم، عمل نیامده است.
3) خمیر را کم ورز دادیم، خوب عمل نیامده است.
4) خمیر را زیاد ورز داده یا کره ما گرم بوده است.

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-8 بعد از آماده کردن خمیر کیش آن را:
1) نیم ساعت داخل یخچال استراحت م یدهیم. 2) بلافاصله داخل قالب قرار داده و می پزیم.
3) نیم ساعت در جای گرم استراحت م یدهیم. 4) دو ساعت داخل فریزر قرار م یدهیم.
TVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTO TVTO
TVTO TVTO TVTO
TVTOTVTO
TVTO
O ساTزمان آموزVش فنی Tو حرفه ای کشور TVTTO VTO
-9 در موقع درست کردن خمیر پای و کیش اگر خمیر چسبندگی داشت چه می کنیم؟
1) به خمیر مقداری آرد م یپاشیم.
2) به خمیر آرد اضافه م یکنیم.
3) خمیر را دوباره نیم ساعت در یخچال استراحت م یدهیم.
4) 2 و 3 درست است.
-10 برای درست کردن پاته گوشت گوساله از چه گوشتی استفاده می کنیم؟
1) از قلوه گاه گوساله 2) از فیله گوساله
3) از گوشت چرخ کرده گوساله 4) از گوشت مغز ران گوساله

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-11 برای مزه دار کردن گوشت گوساله از چه موادی استفاده می کنیم؟
1) روغن مایع، فلفل، خلال های پیاز 2) سویا سس بی نمک، فلفل دلمه ای
3) آرد گندم، آبلیمو، نمک و فلفل 4) 1 و 2 درست است.
-12 برای اندود کردن خمیر پای یا پاته از چه موادی استفاده می کنیم؟
1) زرده تخ ممرغ 2) روغن مایع 3) زعفران 4) همه موارد
-13 برای اینکه خمیر تارت ته قالب زیاد پف نکند چه باید کرد؟
1) خمیر را خیلی نازک باز کرده، کف قالب پهن می کنیم.
2) پس از آنکه کف و دیوار ههای قالب را با خمیر پوشاندیم ته آن چنگال می زنیم.
3) پس از آنکه کف و دیوار ههای قالب را با خمیر پوشاندیم ته آن آب م یپاشیم.
4) پس از آنکه خمیر را پهن کردیم رویش آرد م یپاشیم.
-14 در تهیه پای مرغ و کوکتل سینه مرغ را:
1) سینه مرغ را خرد کرده، مزه دار و تفت می دهیم.
2) سینه مرغ را خرد کرده و به صورت خام استفاده می کنیم.
3) سینه مرغ را پخته و خرد م یکنیم.
4) 1 و 3 درست است.
-15 برای تهیه کیش قارچ آن را به چه روشی آماده می کنیم؟
1) شسته، خرد کرده، مقداری آبلیمو زده بعد تفت م یدهیم.
2) بخارپز کرده، مقداری آبلیمو زده بعد تفت م یدهیم.

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

3) قارچ را آبپز کرده و به مواد اضافه می کنیم.
4) از کنسرو قارچ استفاده می کنیم.
-16 چرا خمیر فونسه را لای پلاستیک باز می کنیم؟
1) چون خمیر به آرد اضافی نیاز ندارد.
2) چون خمیر نرم است و اگر روی میز باز شود، به میز کار می چسبد.
3) چون خمیر بدون اینکه به روغن بیافتد راحت باز م یشود.
4) همه موارد درست است.
TVTO TVTO
TVTOTVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTTOVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTOTVTO TVTO TVTO
-17 چرا آرد را الک می کنیم؟
1) چون باعث هوادهی آرد م یشود. 2) چون رطوبت آرد گرفته م یشود.
3) چون ذرات ناخالصی آرد گرفته م یشود. 4) همه موارد درست است.
-18 مواد لازم برای پخت پای مرغ و کوکتل کدام است؟
1) خمیر فونسه + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
2) خمیر کلمی + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
3) خمیر بریزه + مرغ پخته شده + هویج پخته شده + کوکتل
4) خمیر یوفکا + مرغ پخته شده + سبزیجات معطر + کوکتل + قارچ
-19 مواد لازم برای تهیه پاته گوشت گوساله کدام است؟

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

1) فیله گوشت گوساله + پیاز داغ + گوجه فرنگی + خمیر فونسه
2) فیله گوشت گوساله + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
3) قلوه گاه گوساله + سیب زمینی سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
4) فیله گوشت گوساله + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر هزار لا
-20 مواد لازم برای تهیه پاته جگر کدام است؟
1) جگر مرغ + قارچ خرد شده و سرخ شده + خمیر فونسه
2) جگر گوساله + هویج خرد شده + پیاز داغ + خمیر میل نوی
3) جگر گوسفند + قارچ سرخ شده + پیاز داغ + خمیر فونسه
4) جگر مرغ ریز شده و سرخ شده + پیاز داغ + قارچ سرخ شده + خمیر فونسه
-21 مواد لازم برای تهیه کیش قارچ و پیازچه کدام است؟
1) خمیر فونسه + قارچ + پیازچه + مرغ + زرده تخ ممرغ + پنیر لیقوان
2) خمیر فونسه + هویج + پیازچه + مرغ + سفیده تخ ممرغ + پنیر پیتزا
3) خمیر فونسه + قارچ سرخ شده + پیازچه + مرغ یا ژامبون تقت داده + تخم مرغ + خامه + پنیر پیتزا
4) خمیر فونسه + قارچ سرخ شده + پیازچه + سوسیس + زرده تخ ممرغ + پنیر پیتزا
-22 در تهیه کیش ها تخم مرغ را به چه صورت استفاده می کنیم؟
1) سفیده را فرم می دهیم به مواد اضافه می کنیم و زرده را به مواد میانی اضافه می کنیم.
2) تخم مرغ را هم زده داخل مواد میانی می ریزیم.
3) سفیده را داخل مواد میانی ریخته و زرده را روی خمیر می کشیم.
4) 2 و 3 درست است.
-23 گوشت های مورد استفاده در پاته ها کدام است؟
1) مرغ پخته شده، ژامبون خرد شده 2) فیله گوساله، جگر مرغ
3) گوشت بوقلمون اردک 4) 1 و 2 درست است.
TVTO TVTO
TVTO
TVTO TVTO TVTO TVTO
TVTO TVTO TVTO
TVTOTVTO
TVTO
O ساTزمان آموزVش فنی Tو حرفه ای کشور TVTTO VTO

نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 1

-24 در تهیه کدام خمیر آن را چند بار تا زده و دوباره باز می کنیم؟
1) خمیر فونسه 2) خمیر کلمی 3) خمیر یوفکا 4) خمیر پاته
-25 درجه حرارت فر برای پختن غذاهای خمیری چند درجه می باشد؟
1) 175 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت
2) 190 درجه سانتی گراد یا 375 درجه فارنهایت
3) 200 درجه سانتی گراد یا 400 درجه فارنهایت
4) 150 درجه سانتی گراد یا 300 درجه فارنهایت
-26 برای اینکه غذاهای خمیری داخل فر خشک نشود به چه روشی عمل می کنیم؟
1) پس از خارج کردن از فر روی غذا را م یپوشانیم.
2) داخل فر یک ظرف کوچک آب جوش قرار م یدهیم.
3) روی خمیر آب م یپاشیم.
4) بعد از پختن خمیر روی آن آب م یپاشیم.
-27 پنیر مورد استفاده در کیش قارچ و پیازچه چیست؟
1) پنیر لیقوان 2) مخلوطی از پنیر مزه دار و کش دار
3) پنیر صبحانه 4) پنیر فیلافیلا
-28 در پخت کدام یک از غذاهای زیر در مواد میانی خامه اضافه می کنیم؟
1) پاته 2) پای
3) کیش 4) 1 و 2 درست است.
-29 پای ها و کیش ها جزء ............. می باشند:
1) غذای اصلی 2) دسرها
3) پیش غذا 4) اردورها
-30 نام دیگر خمیر فونسه چیست؟
1) خمیر کلمی 2) خمیر شو
3) خمیر یوفکا 4) خمیر بریزه

۰ ۰ ۱ دیدگاه

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

چند مورد از نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی :
چه نکاتی را در ساختمان دیوار آجری باید رعایت کرد

الف) تراز بودن رجها                           ب) زنجاب کردن آجرها

ج) بند روی بند نبودن آجرها               د) تمام موارد فوق

 

دیواری که برای جلوگیری از ریزش خاکریزی ساخته میگردد چه نام دارد؟

الف) ضامن یا حایل                               ب) دیوار حمال یا باربر

ج) دیوار جدا کننده                               د) دیوار خارجی

 

خط تراز در ساختمان یعنی چه؟

الف) تراز کردن دور تا دور موزئیک فرش

ب) یک رج آجر چینی روی کرسی چینی به صورتی که تراز باشد

ج) وقتی دیوار به ارتفاع حدود  ۵/۱ متر میرسد از یک نقطه شروع به تراز میکنند و این نقاط را به هم وصل میکند

د) تراز کردن کف پی را خط تراز گویند

 

دانلود کامل نمونه سوالات سفت کاری درجه ۳

 

مقدار قوس طاق ضربی تقریبا چقدر است:؟

الف ) ۳ تا ۵ سانتیمتر                               ب) ۲ تا ۸ سانتیمتر

ج) ۱ تا ۱۰ سانتیمتر                                د) ۵ تا ۷ سانتی متر

 

روش ایجاد خیز مناسب در طاق ضربی چیست؟

الف) بوسیله شاقول و تراز                          ب) به وسیله شمشه و تراز

ج) به وسیله سیمانکار                              د) تنظیم چوبست زیر پایی بنا

 

کدام پاخ در مورد طاق ضربی درست نیست؟

الف) هر دهانه را تا انتها باید انجام داد سپس دهانه بعد را اجرا کرد

ب) تمام دهانه ها را یکدفعه باید اجرا کرد

ج) آجر ها را نباید زنجاب کرد

د) ملات طاق ضربی گج و خاک است؟

 

در صورتی که آجر فشاری برای طاق ضربی استفاده کرد بهتر است:

الف) آجر جوش باشد                               ب) آجر قرمز باشد

ج) آجر سبز باشد                                  د) آجر وسط کوره یا بهی باشد

 

براری سقف تیرچه و بلوک نسبت به طاق ضربی چیست؟

الف) عایق صدا و گرما                        ب) سبکی

ج) یکپارچه بودن                             د) تمام موارد فوق

 

 هم پوشانی یا اورلب گونی ها در عایق چند سانتیمتر است؟

الف) ۱۰-۵                 ب) ۲۰-۱۵            ج) ۵-۲         د) ۳۰-۲۰

 

برای کف سازی در طبقه همکف به ترتیب چه کارهای باید انجام شود؟

الف) قلوه سنگ-شن درشت-بتن مگر-ملات ماسه سیمان-موزائیک

ب) قلوه سنگ-شن درشت- ملات -موزائیک

ج) قلوه سنگ- بتن مگر- -موزائیک

د) قلوه سنگ – شن درشت- بتن مگر- -موزائیک

 

جعبه های کمک های اولیه باید در دسترس کدام افراد باشد؟
الف) در دسترس کودکان باشد ب) در دسترس کودکان نباشد
ج) در دسترس بزرگسالان باشد د) الف و ج

 

…………… وجودش در جعبه کمک های اولیه مهم نمی باشد.
الف) الکل ب) چسب و باند ج) مسکن د) پنبه

 

همین کمک های اولیه برای افراد حادثه دیده به چه شکلی است؟
الف) سرعت عمل در رساندن کمک های اولیه ب) اجرای روشهای صحیح استفاده
ج) نجات جان مصدوم د) همه موارد

 

جنسه پوسته کلاه ایمنی ——– باشد
الف) چدنی ب) آلومنیومی ج) آهنی د) مواد پلاستیکی و عایق الکتریسته

 

کدامیک از موارد زیر جزء مثلث آتش است؟
الف) اکسیژن هوا – مواد قابل اشتعال ب) حرارت ج) دی اکسید کربن د) الف و ب

 

خطر سقوط اشیاء جزء ——– از خطرات آسیب دیدگی پاها می باشد.
الف) مکانیکی ب) فیزیکی ج) شیمیایی د)پوششی

 

برای کنترل عمودی بودن سطح کار از —— استفاده می کنیم.
الف) پرگار ب) خط کش ج) نقاله د) گونیا

 

 

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی از سایت ۲۰ بگیر

 

اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبنمونه سوالات فنی حرفه ایکارگر بیمه کارگران سوالات آزمونهای ادواری کارگران ساختمانی فنی حرفه نمونه سوالات آزمون کارگران ساختمانی فنی حرفه رشته بنای سفت کار عناوین شغلی کارگران ساختمانی مشمول تامین اجتماعی شرایط نحوه اخذ کارت مهارت بیمه کارگران ساختمانی نمونه سوالات .

 

بیمه کارگری تامین اجتماعی نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی سامانه رسمی دسته‌بندی نشدهچند مورد نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی نکاتی ساختمان دیوار آجری باید رعایت کرد الف تراز بودن رجها زنجاب کردن آجرها بند روی بند نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی result نامنویسی برای بیمه ایرانیان خارج کشور .

 

تامین اجتماعی کارگزاری رسمی برون مرزی سازمان تامین اجتماعی مالزی بازدید هفته پیش آزمون سیazmonccselluir خلاصه درس حقوق سازه نمونه سوالات فنی حرفه صنعت ساختمان درجه ونمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان کارگر عمومی بنای post خرداد دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار فنی .

دانلود نمونه آزمون صنعت ساختمان ادواری کارگر های ساختمانی بیمه تامین اجتماعی نمونه ثبت نام آزمون نام ویرایش خرید کارت اعتباری کارت ورود جلسه جدول زمانبندی آزمون پاسخگویی الکترونیک نتایج آزمون بپرس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تازه های news شده مکلف است بیمه خود ترتیبی سازمان .

تعیین می‌نماید پرداخت نماید قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدن رفتم امتحان کتبی فنی حرفه قبول شدم تاریخ ازمون عملی امتحان بیمه کارگر ساختمانی داده نوبتم چرا بیمه نمی بیمه اختیاری بیمه مشاغل آزاد پاسخ تیر سلام متقاضیان بیمه کارگر ساختمانی گرفتن مدارک .

فنی حرفه وثبت نام سایت سازمان درنوبت قرارمیگیرند توجه سهمه محدود دانلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر بنای سفتکار درجه filetvtoir نمونه سوالات رایگاندسته نمونه سوالات رایگان برچسب ازمون بیمه کارگران بیمه تامین اجتماعی بیمه صنعت ساختمان دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار درجه سوالات ازمون زونیرا فروشگاه .

دانلود نمونه سوال کارگر عمومی نمونهسوالکارگرعمومیبنایسفاین مجموعه جهت آشنایی شما برای شرکت آزمون ادواری کار عمومی بنای سفت کار درجه اماده شده ویژه متقاضیان بیمه تامین اجتماعی بیمه کارگری تامین اجتمایی اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبجدیدترین‌های «بیمه کارگران ساختمانی» خبر tags بیمهکارگرانساختمانیمشاور معاون بیمه سازمان تأمین .

درباره جزییات بیمه کارگران ساختمانی توضیحاتی داد گسترش نیوز لیلا متعارفی مشاور معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده کارگران ساختمانی متقاضیات بیمه تامین book آزمون کارگر عمومی سفت‌کاری ساختمان درجه مورد استفاده کارگران ساختمانی متقاضیات بیمه تامین اجتماعیاثر محمدحسین نعناکار بوده چاپ سال ترجمه این صفحهتصاویر .

آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون .

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی  تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعینتیجه تصویری برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعیمشاهده همهتصاویر بیشتر برای آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعیگزارش تصاویرنتایج وباخبار بیمه کارمندان کارگران سال ایران استخدامhttpsiranestekhdamir اخباربیمهکارمندانوکارگران آذر جهت مشاهده مهمترین اخبار مرتبط بیمه کارگران کارمندان .

زیر ملاحظه کارگران روز نخست اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند هزار کارگر ساختمانی انتظار بیمه شدن هستند ایرناhttpswwwirnair news هزارکارگرساختمانیدرانتظاربیمهشد تیر مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان قزوین گفت تأمین اجتماعی هیچ محدودیتی برای بیمه کردن کارگران ساختمان ندارد صورت تأیید آنان بیمه شهریور آخرین مهلت ثبت‌نام کارگران ساختمانی سامانه .

news شهریورآخرینمهلتثبتنامکارگرانسا شهریور تامین اجتماعی هستند ولی سامانه رفاهی کارگران ساختمانی ثبت‌نام نکرده‌اند، فقط طبق مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی بیمه اجتماعی کارگران سابقه رسمی بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشجویان عضو سازمانisicir taminبا استفاده بیمه دانشجویی تامین اجتماعی، می‌توانید این سابقه برای خود ایجاد نمایید مأموریت اصلی این سازمان پوشش .

کارگران مزدبگیر نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی حقوق بگیر پژوهشکده بیمه اخبار تازه های بیمهwwwircacir jarayedهمه دستگاه‌ها غیر تامین اجتماعی دولتی‌ها جزء صندوق بازنشستگی هستند گزارش خبرگزاری موج نقل سازمان تامین اجتماعی، ماده قانون برنامه پنجم کارگران فصلی آشنایی شرایط استفاده کارگران مقرری httpswwwyasaco blog termsfamiliarwithseasonalworkersfromuکارگران فصلی این روست میان تعهدات سازمان تامین اجتماعی، بیمه .

جزو خدمات تعهدات کوتاه مدت شمار رود فارغ این مقدمه سوالات زیادی مورد بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی همراه ماده تبصره های httpswwwyasaco blog constructionworkerssocialsecurityمشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب اصلاح بعدی مصوب توانند ارائه مدارک ذیل نسبت بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد… هزار کارگر ایلامی .

انتظار سهمیه بیمه تامین اجتماعیwwwchabokonlinecom بخشاخباربیمه هزارکارگرایلامی تیر مدیر تامین اجتماعی استان ایلام گفت حدود هزار کارگر ایلامی انتظار ملکشاهی بیان اینکه بیش هزار بیمه گذار اصلی تامین اجتماعی استان آخرین فرصت ثبت نام آزمون سراسری نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی حرفه تحت پوشش بیمه wwwchabokonlinecom .

بخشاخباربیمه کارگرانساختمانی رئیس مرکز فنی حرفه یاسوج گفت کارگران ساختمانی گذراندن دوره های فنی حرفه دریافت گواهینامه آموزشی بیمه تامین اجتماعی شوندانواع بیمه تامین اجتماعی؛‌ فرق بیمه بیکاری، بیمه خویش فرما httpswwwchetorcom انواعبیمهتامیناجتماعیمدت زمان، مبلغ نحوهٔ محاسبهٔ میزان بیمه بیکاری کارگران مشمول قانون کار قانون تأمین اجتماعی، براساس سوابق بیمه‌پردازی .

همچنین تأهل مجرد بودن محاسبه خواهد دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه اسکن برگه atlasfileir productدانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه اسکن برگه آزمون مجموعه برچسب تست فنی حرفه بیمه تامین اجتماعی نمونه سوال صنعت ساختمان نمونه گواهینامه صنعت ساختمان صلاحیت حرفه سامانه ثبت نام payportaltvtocom .

parvanemaharat licenceلطفا توجه نمایید این بخش شما قادر پرداخت هزینه گواهینامه مهارت برای مواردی همچون آموزش پرورش هستید اگر خواهان پروانه مهارت برای بیمه تامین اجتماعی هستید نمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان برای بیمه تامین اجتماعیazmoonfanniblogfacom postنمونه سوالات آزمون های صنعت ساختمان برای بیمه تامین اجتماعی کلیه نمونه سوالات .

همراه نمونه سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار درجه همراه جواب نمونه سوالات استخدام سازمان تامین اجتماعی سال استخدام جدید استخدامwwwestekhtamcom استخدامدرسازمانتأمیناجتماعی خرداد اعلام نتایج آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی سال منبع سایت شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت بیمه طریقی خارج موارد مذکور رفاه کارگران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی .

شرکت گروه نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی هتل های هما کارتی کارگران بیمه می‌کند ایسناhttpswwwisnair news کارتیکهکارگرانرابیمهمیکند آذر لیست بیمه کارفرمایان برای معرفی سازمان تامین اجتماعی بهره‌مندی صرف دادن آزمون مهارت، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کننددستمزد مبنای کسر بیمه سال پایگاه خبری اختبارhttpswwwekhtebarcom قوانین مصوبات بخشنامه فروردین دستمزد مبنای کسر بیمه سال حداقل دستمزد .

 

۰ ۰ ۲ دیدگاه

دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2

دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2

 

لینک دانلود :

 

https://sites.google.com/site/dabiramoz9/sample-grade-2-building-mapping-questions

 

11 محل استفاده از بالشتک بتنی در کدامیک از موارد زیر است؟ -
1 زیر ستون ها 2 زیر فونداسیون ها - -
3 زیر دیوار ها زیر سر تیر آهنهای پوشش در ساختمانهای معماری - -
211 فرمول مقابل را کامل کنید ملات ساروج = آب +............+ خاکستر + خاک رس +لویی -
1 سیمان 2 گچ 3 آهک سیلیس - - - -
212 مشخصات پوزیسیون ها همان - :
1 مشخصات هر تیر اهن در پلان تیر ریزی است 2 مشخصات عرض دیوار ها است - -
3 مشخصات اتصالات نبشی است هر سه مورد صحیح است - -
213 در حروف نویسی با شابلن لاتین فاصله دو کلمه به اندازه ...........حرف لاتین در نظر گرفته -
می شود.

دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2


214 میلگرد ممان منفی ، در کدام قسمت سقف تیرچه بلوک استفاده می شود؟ -
1 تکیه گاه 2 وسط سقف - -
3 وسط محل اتصال تیرچه به تیر باربر سقف گزینه های 1 و 2 صحیح است - -
-215 در نقشه کشی از شابلن به چه منظوری استفاده می شود؟ -
-1 ترسیم سریع و راحت 2- ترسیم دقیق اشکال - -
-3 نوشتن حروف و اعداد بدون اندازه گیری /- همه موارد - -
-216 شناژها ممکن است - .............
-1 در سطح فوقانی پی اجرا شود 2- در سطح تحتانی اجرا میشود - -
-3 هم در سطح فوقانی و هم تحتانی اجرا شود /- نیاز به اجرای شناژ نیست - -
-217 دانه های ماسه متوسط ........تا........... میلیمتر می باشد. -
- - - - 2 تا 5 -/ 042 تا 2 -3 2 تا 2 - -1 صفر تا 2 درصد 2
-218 به علائم و اشکال هندسی که بر روی نقشه چسبانده می شود بدون جدا شدن چیزی از -
روی آن اصطلاحا .... گویند .
-1 زیباتون 2- لتراست 3- برچسب /- گرافیک - - - -
-219 برای نگهداری از راپید کدام مورد زیر اشتباه است؟ -
-1 دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 پس از پایان کار کلاهک راپید را بگذارید -
-2 برای کار مجدد نوک راپید را جدا نموده و در آب نیمه گرم قرار دهید -
-3 برای رسیدن مرکب به سوزن ،قلم را در حالت عمودی قرار داده و تکان دهید -
/- پس از خیس شدن جوهر خشک شده در راپید ،آن را کاملا شسته و با دستمال نازک تمیز خشک می -
کنیم
-221 اصطلاح لاتین - ELEVATION مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
-1 نما ها 2- دتایل ها 3- برش - - - /- تاسیسات الکتریکی -
-221 چه محیطی برای قیر مضر است؟ -
-1 محیط آلوده به خاک نرم زیاد 2- محیط فاقد خاصیت چسبندگی - -
-3 محیط آلوده به خاک نرم و مرطوب /- محیط فاقد رطوبت - -
-222 ملات ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ -
- 2 -1 - 3 - دسته 2 - 2 - دسته 3 دسته /- / - دسته
-223 نمایش باز و بسته شدن در اتاقها در پلان به چه صورت نمایش داده می شود؟ -
-1 به شکل نیم دایره 2- به شکل دایره - -
-3 خطی نشان داده می شود /- به شکل مثلث قائم الزاویه 2/ یا ربع دایره - -
-224 کدام گزینه زیر در تعیین ابعاد پی تاثیر ندارد؟ -
-1 وزن طبقات 2- نوع زمین و خاک آن - - -3 ابعاد تیر و ستون /- طول بنا و نمای ساختمان - -
-225 پلان طبقه ی همکف یک ساختمان مسکونی شامل پارکینگ تاسیسات انباری و راه پله را -
چه می نامند؟
-1 پلان تیپ 2- دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 پیلوت 3- پلان محوطه سازی /- هیچکدام - - - -
-226 تعیین شیب سقف بستگی به .................... دارد - .
-1 مقدار بارندگی 2- نوع پوشش سقف و طراحی منطقه ای - -
- - -3 ارتفاع سقف /- موارد 1 و 2
-227 در دستور - line اگر جلوی پیغام to point حرف u را وارد کنیم چه اتفاقی می افتد؟
-1 فرمان قطع می شود -
-2 آخرین خط رسم شده حذف می شود و به نقطه ماقبل آخر بر می گردد -
-3 نقطه انتهایی را به انتها وصل کرده و از فرمان - line خارج می شود
/- نقطه انتهایی را به ابتدا وصل کرده و کار رسم خط را ادامه می دهد -
-228 چراغ نقشه کشی برای افراد چپ دست در طرف ..........و........... میز نصف می شود. -
-1 چپ-پایینی 2- چپ-بالا 3- راست –پایین /- راست –بالا – – - - - - - -
-229 ارتفاع کرسی چینی حداقل چه مقداری باید باشد؟ -
- 100 -1 - 20 - سانتیمتر 2 - 20 - سانتیمتر 3 - سانتیمتر /- 10 سانتیمتر
-231 پلان پی کنی بعد از کدام مرحه در ساختمان سازی اجرا می شود؟ -
-1 بتن ریزی 2- پی سازی 3- پیاده کردن نقشه /- شیب بندی - - - -
-231 اندازه بین المللی کارت پستال کدام کاغذ زیر می باشد؟ -
- -1 A - -2 3 A - -3 / A - -/ 2 A 0
-232 چه نوع نقشه ای را فاز یک مینامند؟ -
-1 معماری 2- محاسباتی 3- تاسیسات مکانیکی /- تاسیسات الکتریکی - - - -
-233 در ساخت مکان های بتنی هدف از اجرای دیوار برشی چیست؟ -
-1 جلوگیری از دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 نیروهای جانبی 2- جلوگیری از نیروهای عمودی - -
-3 صرفا جداکننده فضاهاست /- تحمل کلیه نیروهای وارده - -
-234 استفاده از گزینه - THROUGH در دستور OFFSET موازی کشی را بصورت ............ امکان
پذیر می کند.
-1 سر تاسر یکسان با اندازه از پیش تعیین شده 2- سر تاسر متغیر با تعیین اندازه از قبل - -
-3 دستی با تعیین فاصله توسط کلیک کردن /- موازی فقط داخل موضوعات - -
-235 با توجه به فرمول - 2h+b=64 اگر کف پله 28 سانتیمتر باشد ارتفاع پله چقدر خواهد بود؟
- 12 -1 -- سانتیمتر 2 12 -- سانتیمتر 3 10 سانتیمتر /-- 20 سانتیمتر
--236 خط کش فلزی همراه کدام یک از برش دهنده ها به کار می رود؟
--1 -- کاتر 2 -- نخ 3 گیوتین /-- قیچی
--237 آئین نامه ACI حداقل ضخامت دیوار های بتنی غیر باربر را ......... سانتیمتر تعین کرده
است.
--1 1 --2 2 --3 10 --/ 12
--238 پلان تیر ریزی نشان دهنده چه قسمتی از ساختمان است؟
--1 -- آکس بندی 2 -- زه کشی ساختمان 3 پیاده کردن نقشه /- آهن ریزی سقف -
--239 طول تخته رسمی 71 سانتیمتر است اندازه عرض استاندارد آن را بر حسب سانتیمتر تعین
نمایید؟
--1 22 --2 32 --3 20 --/ 50
--241 کدام یک از کاغذ های زیر برای رسم اولیه ی نقشه در کلاس های نقشه کشی )رسم فنی
(که حالت مقوایی نیز دارد استفاده می شود؟
--1 -- کاغذ اشتاین باخ 2 -- کاغذ کالک 3 کاغذ پوستی /-- کاغذ میلی متری
--241 وقتی به علت طول زیاد یک بنا مجبور باشیم ساختمان را با درز انبساط )ژوئن( بسازیم از
چه نوع پی برای درز انبساط استفاده می نماییم؟
--1 -- مشترک 2 -- باسکولی 3 نواری /-- صفحه ای
--242 در کدام یک از اشکال هندسی زیر هر سه نمای اصلی مربع می باشد؟
--1 -- هرم 2 -- استوانه 3 منشور /-- مکعب مربع
--243 کدام نوع از نقشه های زیر محاسباتی است؟
--1 -- کرسی چینی 2 -- خاکبرداری 3 پی و ستون /-- نازک کاری
--244 یک هکتار چند متر مربع است؟
--1 10 --2 100 --3 10000 --/ 1000
--245 هر قطعه بتن آرمه را چه می نامیم؟
--1 -- پوت 2 -- پوتر 3 نعل در گاه /-- سیتکا
--246 اندود دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 ساروج جزء کدامیک از انواع اندود است؟
--1 -- هوایی 2 -- آبی 3 اندود نیست /-- هیچکدام
--247 پوشش بتن در شناژها ......... و در فنداسیون ...... سانتیمتر است.
--1 2 تا 3 --2 و 5 تا 10 2 تا 10 و 10 تا 12
--3 2 --/ تا 3 و 2 تا 5 10 تا 12 و 2 تا 10
--248 ضخامت موزاییک در کف سازی اتاق چند سانتی متر است؟
--1 2 --2 3 --3 10 --/ 2
--249 کدام گزینه انواع آرماتور ها را بیان می کند؟
--1 خاموت- سپری- ادکا – رکابی – - - --2 خاموت - سپری- ادکا- نبشی - - -
--3 خاموت - ماهیچه– ادکا - رکابی- سیتکا – - - - --/ پلیت - ادکا- رکابی- خاموت - - -
--251 از ملات گچ و خاک در :
--1 آستر روی دیوار ها و سقف دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 استفاده می شود --2 نازک کاری استفاده می شود
--3 کف سازی استفاده می شود --/ اتصال بین دیوار ها استفاده می شود

۰ ۰ ۰ دیدگاه

نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب

نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب

 

لینک دانلود :

https://20begir.com/product/building-drawing-2/

 

 

-
41 در هنگام ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان ،در کدامیک از نقشه های زیر اندازه گذاری -
نمی شود ؟
1 شیب بندی - 2 نما - 3 پلان - پرسپکتیو -نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب
-42 ساده ترین روش سایه زدن در نما با زاویه ........ درجه انجام می شود - .
- - - - 52-/ 00 -3 /2 -2 30 -1
-43 خطوط محور آکس ستون ها را با چه نوع خطی ترسیم می کنند؟ -
-1 خط چین متوسط - -2 خط چین نازک - -3 خط نقطه متوسط - /- خط نقطه نازک -
-44 محل تعبیه کلاف قائم در ساختمان های بنایی کجاست؟ -
-1 در محل تقاطع دیوار ها -
-2 در دیواری که طول آن بیش از 2 متر باشد باید در داخل دیوار کلاف تعبیه کرد -
-3 در کنار پنجره ها -
/- در دیواری که طول آن بیش از 2 متر باشد لازم نیست در داخل دیوار کلاف تعبیه کرد -
-45 برای کاغذ - A2 فاصله کادر چقدر است ؟
-1 از سه طرف 0 میلیمتر و از طرف چپ 20 میلیمتر -
-2 از سه طرف 10 میلیمتر و از طرف چپ 20 میلیمتر -
-3 از سه طرف 2 میلیمتر و از طرف چپ 10 میلیمتر -
/- هیچکدام -
-46 پر ارزش ترین قسمت از نظر نور گیری ساختمان در ایران کدام است؟ -
-1 شمال 2- جنوب 3- شرق /- غرب - - - -
-47 خاک رس در چه صورت برای احداث ساختمان بر روی آن مناسب است؟ -
-1 فشرده بودن 2- مرطوب بودن 3- خشک بودن /- بدلیل مرطوب و فشرده بودن - - - -
-48 هر چه ضریب - H در مغز مداد نقشه کشی بیشتر شود .........
-1 دوام مداد بیشتر می شود - -2 مداد قطور تر می شود -
-3 مداد کم رنگ تر می شود - /- مغز مداد نرم تر می شود -
-49 کدام متخصص روی نقشه نما کار می کند؟ -
-1 مهندس سیویل 2- مهندس تاسیسات 3- مهندس سازه /- آرشیتکت - - - -
-51 هنگام خودگیری گچ حجم آن - :
-1 اضافه می شود 2- کم می شود 3- تغییر نمی کند /- ترک بر می دارد - - - -
-51 کدامیک از موارد زیر مربوط به سیستم متریک نیست؟ -
-1 متر 2- کیلوگرم - - -3 اینچ - /- ثانیه -
-52 برای اینکه با دابل کلیک کردن روی یک موضوع دستگیره های - transform برای تغییر
شکل در اطراف آن ظاهر شود کدام گزینه باید فعال شود؟
- -1 Alt-drag coopies paths
- -2 Double-click enables transform handles
- -3 Right mouse button magnification
--/ Edit looked object
-53 خیز مجاز طاق ضربی در وسط دهانه برابر است با - :نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب
3 تا 2 سانتی متر - -1 - 0 -2 تا 2 سانتی متر 1 سانتی متر - -3 2 سانتی متر - -/
-54 سنگ چینی در کف سازی ساختمان را چه می نامند؟ -
-1 ایزولاسیون 2- ماکادام 3- ژوئن /- قرنیز - - - -
-55 برای قفل کردن لایه ها از کدام مورد زیر استفاده می شود؟ -
- -1 lock - -2 off - -3 thaw - -/ Color
-56 هرگاه پی به صورت یکپارچه از بتون آرمه در سر تا سر زیر ساختمان ساخته شود، آن پی -
چه نام دارد؟
-1 پی تکی )منفرد( 2- پی نواری 3- پی صفحه ای )رادیه ژنرال( /- پی مشترک - - - -
-57 یک ستون فلزی،نیروی وزن کدام مورد را به بیس پلیت انتقال نمی دهد؟ -
-1 دیوار طبقات 2- پل ها 3- سقف /- فنداسیون - - - -
-58 در ساختمان های آجری دیوار جدا کننده در کدام مرحله ی ساختمانی بنا می گردد؟ -
-1 هنگام موزائیک کاری 2- هنگام پی ریزی - -
-3 در آخرین مراحل سفت کاری /- همگام با سایر دیوار ها - -
-59 معنی - Section به فارسی، کدام است؟
-1 نما 2- برش 3- پلان /- مقیاس - - - -
-61 در برش از پلان ........... انجام می شود و علامت شمال در کنار برش - ..........
-1 اندازه گذاری افقی -- - نباید گذاشته شود
-2 فقط اندازه گیری عمودی -- - نباید گذاشته شود
-3 اندازه گذاری افقی و عمودی -- - باید گذاشته شود
/- فقط اندازه گیری افقی-- - باید گذاشته شود
-61 کاربرد پرگار کشویی چیست؟ -
-1 ترسیم دایره با قطر کم 2- انتقال اندازه 3- ترسیم دایره دقیق /- ترسیم دایره با قطر بزرگ - - - -
-62 کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟ -
-1 پاره خط موازی صفحه تصویر ، برابر همان پاره خط ،تصویر می شود -
-2 تصویر حجم بر صفحه ، صفحه می باشد -
-3 پاره خطی که عمود بر صفحه تصویر باشد بصورت نقطه تصویر می شود -
/- صفحه ای که با صفحه تصویر موازی نباشد بزرگتر از اندازه همان صفحه ، تصویر می گردد -
-63 فرمول مقابل مربوط به کدام یک از اشکال هندسی است؟ - محیط * نصف سهم
-1 دایره - -2 متوازی الاضلاع 3- کثیرالاضلاع /- بیضی - - -
-64 پی منفرد دارای .................. - مش )حصیری( می باشد.

نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب

نمونه سوالات نقشه کشی عمومی ساختمان فنی حرفه نمونهسوالاتنقشهکشیعمومیساختماندر سوالات فنی حرفه نقشه کشی ساختمان درجه نمونه سوالات نقشه کشی .

درجه همراه جواب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمانهای بتنی نمونه سوالات نقشه کشی نمونه سوالات نقشه کشی معماری درجه سری .

فنی حرفه نمونهسوالاتنقشهکشیمعماریدرجهسری نقشه کشی معماری نمونه سوالات کنکور نقشه کشی معماری نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه همراه جواب .

سوالات نقشه کشی عمومی ساختمان فنی حرفه نمونه سوال فنی حرفه نقشه کشی عمومی ساختمان جامع گروه عمران سوالات نقشه .

ساختمان درجه فنی حرفه نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه همراه جواب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان سال سوم نمونه .

نقشه کشی نمونه سوالات نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 【سال ❤️🏆دانلود رایگان😛😍آزمونی آسان دسترسی نمونه سوالات نقشه کشی عمومی ساختمان .

آزمون های فنی حرفه دوره های مختلف معمولا برای افرادی سابقه آزمون نداشته اند، سخت دانلود نمونه سوالات نقشه کشی .

فنی حرفه رایگان دانلودنمونهسوالاتنقشهکشیسازهفنیحرفهایرایگاننمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه همراه جواب نمونه سوالات نقشه کشی معماری درجه جواب نمونه سوالات .

نقشه کشی ساختمان درجه نمونه سوالات نقشه کشی نمونه نمونه سوالات امتحان نهایی نقشه کشی ساختمان درجه نمونهسوالاتامتحاننهایینقشهکشیساختماندرجهنمونه سوالات نقشه .

ساختمان درجه همراه جواب دانلود اسفند دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه همراه جواب قالب نمونه .

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه جواب لایت تیر نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه همراه جواب دانلود کتاب آزمون دانلود .

مجموعه آموزشی نمونه سوالات نقشه کشی 

- 1 -1 - 2 -2 - 3 -3 - / -/
-65 کدام کاغذ زیر ضخیم تر از بقیه است؟ -
-1 اشتاین باخ 2- پوستی - - -3 سفید /- میلی متری - -
-66 کدام پرسپکتیو در دسته پرسپکتیو های مرکزی قرار دارد؟ -
-1 ایزومتریک - -2 دی متریک - -3 کاوالیر - /- دو نقطه ای -
-67 حداقل عرض چشم پله کدامیک از گزینه های زیر است؟ -
- 12 -1 cm - 10 -2 cm - 30 -3 cm - 20 -/ cm
-68 برای رساندن خط - A به خط B از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟
- -1 Break - -2 Rotate - -3 Offset - -/ Extend
-69 نشان دادن علامت شمال در نما - ......
-1 اجباری است 2- اشتباه است 3- دلخواه است /- لزومی ندارد - - - -نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب
-71 نمایش واحدهای مختلف اندازه گیری در اتوکد با کدام فرمان تنظیم می شود؟ -
- -1 Zoom - -2 Units - -3 Snap - -/ Layers
-71 سه عامل اصلی مورد نیاز شناخت و ترسیم برش کدام گزینه است؟ -
-1 شکل پیچیده در جهت برش 2- جزئیات محل در برش - -
-3 گزینه 1 و - 2 درست است /- محل- جهت- نامگذاری - - -
-72 کاغذ - A2 برای بایگانی A4 چند مرتبه باید تا بشود؟
- 2 -1 - 3 - مرتبه 2 -- مرتبه 3 / مرتبه /- هیچکدام -
-73 در قلم گرافوس نوک - A چه نوع خطی را رسم می کند؟
-1 خطوط ضخیم 2- خطوط نازک 3- خطوط منحنی /- خطوط مورب - - - -
-5 اندازه استاندارد در کدامیک از کاغذ های سری - / A /20 × 29 میلیمتر است؟ /
- -1 A - -2 1 A - -3 2 A- -/ 3 A  /
-75 از دستور - SAVE به چه منظوری استفاده می گردد؟
-1 ذخیره کردن 2- کپی کردن 3- انتقال موضوعات /- پاک کردن موضوعات - - - -
-76 از هر کاغذ - A4 چند کاغذ A6 می توان بدست آورد؟
- - - - 32 -/ 10 -3 2 -2 / -1
-77 حداکثر دمای محیط کار ، چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود؟ -
- - - - 32 -/ 31 -3 22 -2 21 -1
-78 برای ترسیم خطوط دوار و قوس دار از کدام وسیله زیر استفاده می گردد؟ -
-1 راپید 2- گرافوس 3- رادیس /- راپید و گراف

 

نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 همراه با جواب

 

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 با جواب رایگان

نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 با جواب رایگان

 

برای دانلود نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 کلیک کنید

 

 

در یک پیچ سه راهه با گام حقیقی 18میلیمتر:
.1گام ظاهری آن 27میلیمتر
.2گام ظاهری آن 6میلیمتر
.3گام ظاهری آن 12میلیمتر
.4گام ظاهری آن 18میلیمتر

در تراشکاری یک پیچ و مهره دقیق از چه وسیله کنترل مناسبی استفاده میشود؟
.1پیچ و مهره مشابه
.2نوک نازک فکهای کولیس
.3شابلون پیچ سنج
.4فرمان پیچ و مهره

در تراشکاری قطعات آلومینیومی ماده خنک کننده معمولا:
.1صابون
.2نفت
.3روغن برش
.4روغن چربکاریست

مهم ترین شرط دربراده برداری با قلم کدام است؟
.1جنس قلم باید از جنس قطعه کار سخت تر باشد.
.2سر قلم باید نرم باشد.
.3قلم نباید پلیسه داشته باشد.
.4بهنگام کار با قلم باید به نوک توجه کرد.

فلزاتی که قابلیت سخت شدن داشته باشند، عبارتند از:
.1تمام فلزات
.2فولادهایی که بین (%2/2تا)%0/06کربن داشته باشد
.3فلزات رنگین
.4چدن ها

کدام یک از موارد زیر باید با سوهان دو آجه سوهانکاری شود؟
.1مس
.2فولاد
.3لاستیک
.4آلومینیوم

در محاسبه قطر کوچک یک مخروط با توجه به مشخصات کامل داده شده علامت اندازه قطر منفی حاصل
شده علت چیست؟
.1زاویه انحراف نسبت به طول مخروط زیاد است.
.2زاویه انحراف نسبت به قطر بزرگ کوچک است.
.3محاسبه اشتباه است.
.4زاویه مخروط کم است.

واحد سختی مواد سنگ سنباده عبارتست از:
.1راکول
.2کیلوگرم بر میلیمتر مربع
.3کنوپ
.4ویکرز

نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 رایگان بخش دوم :

کدام گزینه صحیح می باشد؟
.1خط ندید بر خط اصلی ارجحیت دارد
.2خط اصلی بر خط ندید ارجحیت دارد
.3خط محور بر خط اصلی ارجحیت ندارد
.4خط چین بر هیچ خطی ارجحیت ندارد

عیب کار با رنده هایی که از جنس فلزات سخت هستند:
.1باید با سرعت برش کم کار کرد
.2باید با سرعت برش زیاد و پیشروی کم کار کرد
.3مقاومت حرارتی پایین دارند
.4عدم تحمل ضربه و ارتعاش میباشند

ساخت سوزن خط کش فو لادی از نظر سختی چگونه است؟
.1بدنه سخت و نوک نرم
.2بدنه و نوک هر دو سخت
.3بدنه و نوک هر دو نرم
.4بدنه نرم و نوک سخت

چرا سطوح شابر خورده باید به آرامی با سنگ نفت پرداخت شود؟
.1زیرا عمق زبری قطعه کار به مقدار زیادی کاهش میابد.
.2زیرا گونیایی بودن قطعه کار شابر خورده بهبود میابد.
.3زیرا پلیسه های بوجود آمده در شابر زنی از میان میرود.
.4زیرا سطح قطعه کار در برابر خوردگی محافظت میشود.

در مورد اجسام آمورف کدام مطلب غلط است؟
.1هیچ درجه حرارتی به عنوان نقطه انجماد یا ذوب این اجسام بطور مشخص وجود ندارد.
.2این مواد هنگام سرد شدن ابتدا خمیری شده بعد کاملا جامد میشوند.
.3ساختار غیر کریستالی نامنظم دارند.
.4در انجماد یک ماده آمورف تغییر حالت کریستالی در یک نقطه مشخص رخ میدهد.

نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 رایگان بخش سه :

۰ ۰ ۱ دیدگاه

نمونه سوالات امور مالیاتی رایگان

نمونه سوالات امور مالیاتی رایگان

 

لینک دانلود :

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABsdsKlUNEpONDFKSFczQlFKQzI5RkRQM09STEE2SS4u

 

 

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی امور مالیاتی با پاسخنامه | ...
توضیحات فایل pdf رایگان سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی با پاسخنامه تستی این ... این فایل رایگان شامل نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی امور مالیاتی می باشد که توسط ... عمومی، تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی ... متقاضیان واجد شرایط می‌بایست برای واریز هزینه ثبت‌نام به مبلغ 204000 ...
وارد نشده: چند

منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی - سنجش 3
آزمون های استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور - منابع، جزوات و نمونه سوالات ... با برگزاری آزمون استخدامی عمومی و اختصاصی واجدین شرایط کار در این سازمان را استخدام می کند. آزمون ... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه ... امکان دانلود مواد آزمون استخدامی عمومی و تخصصی این ارگان از سایت سنجش3 برای ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور 97-98 ...
امور مالیاتی نمونه سوالات استخدامینمونهسوالاتاستخدامیدانلودرایگا دانلود رایگان سوالات ... آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی نموده است، این مجموعه شامل بیش چند نمونه سوال ... سازمان امور مالیاتی ارسال توسط سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی تخصصی امور ... ثبت نام آخرین اخبار استخدام سازمان امور مالیاتی کشور بله،مجموعه نمونه سوالات ...
وارد نشده: شرایط

نمونه سوالات تستی اکسل همراه با جواب pdf
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (اطلاعیه ثبت نام) - ...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - دانلود رایگان سوالات استخدام فراگیر به همراه جزوه های رایگان · دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی،سازمانهای دولتی · اصل سوالات ... اضافه شدن سازمان هواشناسی به لیست سازمانهای آزمون استخدامی فراگیر برای مشاهده شرایط اینجا کلیک کنید .... دیوان عدالت اداری · روزنامه رسمی کشور · سازمان امور مالیاتی کشور.

آموزش مالیات،چگونه اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال ...
موسسه سرمایگان فعال در زمینه آموزش مالیات،خدمات حسابداری و کارآموزی حسابداری ... مقالات تخصصی · مقالات عمومی ... نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. ... چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟ ... بعد از طی تشریفات قانونی ثبت نام ،از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام ...

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (زمان اعلام نتایج ...
۵ روز پیش - هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی سوالات استخدام ... کشور 98 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی. ... بیش از ۳۰ هزار نفر برای امور مصاحبه و امور استخدامی به دستگاه‌های .... خبر ۸ مهر ۹۸ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون ...

اﻣﺘﺤﺎن ﻦ ﻫﻔﺘﻤﻴ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﻫﺎی اﺟﺮاﻳ - سازمان سنجش
۱۲ مهر ۱۳۹۸ - اﻣﺘﻴﺎز(ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﻣ. ﺮﺑﻮﻃﻪ) ﺳﻪ .... ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی. 5. ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ. (ﻛﺪ ﺷﻐﻞ. )1277. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ.

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری و ازاد - کاملاً رایگان ...
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 ... دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد ازاد و سراسری ..... ازمون ارشد سراسری و ازاد از سال گذشته ادغام شده و طراح سوال هم سازمان ... ممنون میشم اگر نمونه سوالات کارشناسی ارشد ۸۵ تا ۹۵ زبان و ادبیات ..... رشته حسابداری مالیاتی هستم.

ثبت نام و آزمون کارشناسی - کارشناس رسمی دادگستری
رتبه: ۵ - ‏۱۱۴ مرور
دفترچه ثبت نام آزمون و گزینش کارشناس رسمی دادگستری سال جدید جهت متقاضیان ثبت ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری ... تبصره 2 پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی ماده 15 قانون ... و تخصصی به شیوه چند گزینه ای یا تشریحی یا هر دو طراحی و همانند آزمون های سراسری اجرا خواهد شد.

سوالات آزمون استخدامی سازمان بهره وری ایران ( صد در صد ...
رتبه: ۳٫۷ - ‏۳ رأی
بسته فوق کامل سوالات آزمون استخدامی سازمان بهره وری ایران را برایتان تولید و منصه ... در این بخش از وبسایت مادر تخصصی ایران سوال می توانید بهترین مجموعه های سال ... می باشند که داوطلبین و متقاضیان بسیار زیادی برای شرکت در آن ثبت نام و برای ... لقب بگیرد از شما خواهشمندیم برای کسب موفقیت خود چند لحطه ای با ما باشید.

آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ...
۳ مهر ۱۳۹۸ - چاپ خبر. لینک ثبت نام + دانلود رایگان دفترچه ثبت نام/ ... آبان ماه 98. نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور – کلیک کنید ...

سوالات استخدامی دولتی ( منابع استخدامی ارگان ها و نهادهای ...
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور سوالات ... سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها (کامل ترین منابع شهرداری) .... دانلود سوالات استخدامی سازمان امور اراضی کشور ( بسته ی متفاوت در کشور ) ضمن .... سوالات استخدامی سازمان ثبت احوال سازمان ثبت احوال از مهم ترین و تاثیر گذار ..... دانلود رایگان سوالات استخدامی.

دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان سنجش | طراح سوال | ...
۲۲ فروردین ۱۳۹۶ - دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان سنجش سایت طراح سوال - سوالات ... در چند سال اخیر به همراه پاسخنامه تشریحی و نیز نمونه سوال استخدامی ... سوالات تخصصی سازمان امور مالیاتی سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل … ... سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور،سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره …جامعه حسابداران رسمی ایران
امسال همایش گرمیداشت روز حسابدار، به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ... دریافت مدارک متقاضیان عضویت در کارگروه‌های تخصصی جامعه‌ی حسابداران رسمی ... این نظرخواهی افزون بر پنج (٥) پرسش چند گزینه‌ای درباره برنامه‌های راهبردی IFAC، در . .... مشهود و مخارج تامین مالی) و ضوابط و مقررات مالیاتی مرتبط با این دو استاندارد ...

 

https://rb.gy/hfz76y

 

shorturl.at/koACJ

 

http://bit.ly/2XYqe9T

 

https://cutt.ly/Ie2a4pB

 

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

منابع آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی 98 * 99

منابع آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی 98 * 99

لینک دانلود :

 

https://estekhdam.in/product/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/

 

 

 

 

سازمان امور مالیاتی سوالات آزمون اطلاعیه باتوجه اعلام نتایج نهایی آزمون فراگیر استخدامی مورخ سازمان امور مالیاتی کشور توسط جهاد واحد منابع انسانی رفاه ادارات امور مالیاتی استانهاچگونه وارد سازمان امور مالیاتی شویم ؟شرایط استخدام سازمان امور مالیاتی چیست ؟چگونه زمان استخدام سازمان امور مالیاتی مطلع شویم ؟بیشتر .

 سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی «ای استخدام» اصل کاربران عزیز توجه داشته باشید بهترین منبع برای آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی شامل درس نکات کاربردی آزمونهای استخدامی همراه اصل سوالات آزمونهای مطالعاتی آزمون استخدام سازمان امور مالیاتی ایران استخدام اسفند تجربیات پذیرفته شدگان مرحله علمی آزمون .

 

 

دفترچه سفارش نامه استخدام معلم ریاضی و تحویل در خانه
اکنون با دو جلد کتاب ، جلد اول (سوالات تخصصی ، سوالات عمومی ، س questionsالات اصلی متداول و جزوه های معلم ریاضی) و جلد دوم (جزوات تخصصی بسیار کامل) در خدمت شما هستیم تا شما عزیزان را بپذیریم. جزوات می توانند فضای ذهنی خوبی برای پاسخگویی به سوالات ایجاد کنند و پس از پاسخگویی ، می توانید با مراجعه به قسمت پاسخ ، بار علمی خود را بررسی کنید این مجموعه ای از پرونده های چاپ شده و ویرایش شده به صورت کتاب است که می توانید با خرید دو جلد ذکر شده خریداری کرده و از طریق واتس اپ پیوند جداگانه سوالات تخصصی را داشته باشید لازم به ذکر است که قیمت کتاب های دارای طراحی Expert به حداقل رسیده است تا بتوانیم از تمام اقشار جامعه حمایت کنیم. موفق و پیروز باشید.

توصیه های استخدام ایران برای موفقیت شما در آزمون های علمی استخدام:
1- برای مطالعه دروس عمومی آزمونهای استخدامی ، مطالعه دروس دبیرستان عمومی توصیه می شود.
2- برای مطالعه دوره های تخصصی آزمون های استخدامی ، مطالعه کتاب و مباحث و کتابچه های آموزشی دانشگاه توصیه می شود.
3- برای آزمون ، نمونه سوالات آزمون سالهای گذشته آزمون های استخدامی توصیه می شود. برای بارگیری نمونه سوالات استخدام "اینجا" را کلیک کنید. چاپ کتاب استخدام ایران (برای سفارش اینجا کلیک کنید)
4- برای تست زدن ، نمونه سوالات کنکور ارشد نیز توصیه می شود.
5- در حل سوالات دروس کامپیوتر ، تست نمونه سوالات استخدامی سالهای گذشته آزمون های استخدامی موثرتر است. برای دانلود جزوه دانش کامپیوتر اینجا کلیک کنید.
6- انتظار شما از نمونه سوالات استخدام منطقی باشد. رنج بدون مطالعه منابع نمونه سوالات استخدامی برای موفقیت در آزمونهای استخدامی در اکثر موارد ناموفق خواهد بود. به عنوان مثال ، هیچگاه نمی توان سطح کیفیت مطالعه و درصد پذیرش شخصی را در پشت معدن که منابع را با نمونه سوالات مطالعه می کند ، با شخصی که فقط نمونه سوالات سالهای گذشته من را می خواند ، در نظر گرفت.
7- هنگام خواندن نمونه سوالات استخدامی ، سعی نکنید پاسخ آنها را بخاطر بسپارید ، بلکه سعی کنید مباحث کلی آنها را فرا بگیرید.
8- در بیشتر آزمون های استخدامی ، کسب حد نصاب 50 تا 60 درصد نمره آزمون دروس عمومی شرط اصلاح قسمت سوالات خاص پاسخ شماست ، بنابراین تأثیر دروس عمومی آزمون استخدامی خود را دست کم نگیرید.
9- آیا آزمون استخدامی پیش روی شما برای جوابهای اشتباه نمره منفی دارد؟ این اولین و مهمترین سوالی است که باید از یک منبع معتبر به آن پاسخ دهید. اگر آزمون نمره منفی دارد ، باید در ابتدای جلسه آزمون نسبت به نوع آزمایشی دقت کنید. در این موارد ، شما نباید به احتمال زیاد به سوالات پاسخ دهید.
10- سعی کنید وضعیت دانش و اطلاعات خود را در مقایسه با دیگران ارزیابی کنید تا میزان تلاش و کوششی را که برای پیشرفت علم شما لازم است درک کنید. برای ورود به سیستم آزمون استخدام آنلاین (رایگان) در ایران و ارزیابی رتبه خود در میان صدها نفر دیگر ، "اینجا" را کلیک کنید.


11- برای آماده شدن برای پاسخگویی به سوالات قسمت اطلاعات سیاسی ، عمومی و مذهبی می توانید از جزوه تهیه شده توسط سایت Iran Recruitment استفاده کنید. برای دریافت این جزوه همراه با پاسخ اینجا را کلیک کنید.
12- س questionsالات قسمت هوش آزمون های استخدامی نیازی به مطالعه منبع خاصی ندارد ، پاسخ به س questionsالات این بخش به هوش و آمادگی ذهنی شما بستگی دارد ، اما بسیار مهم است که تعداد مناسب نمونه را بخوانید سوالات این بخش قبل از امتحان برای آماده سازی ذهن و با سبک طراحی سوالات استخدامی هوش و استعداد تحصیلی آشنا شوید. برای بارگیری جزوه اشتغال به هوش و اشتغال دانشگاهی "اینجا" را کلیک کنید.
13- یکی از اشتباهات رایج متقاضیان کار عدم توجه به مطالب آزمون اعلام شده در آگهی استخدام جدید است. ممکن است فکر کنید که امتحانات سال های گذشته موارد ارائه شده در سال های گذشته را مورد مطالعه قرار داده است ، در حالی که مواد آزمون در آگهی استخدام جدید تغییر کرده است. شما ممکن است در سال های گذشته نمونه سوالات آزمون استخدامی را از سازمان یا بانکی خریداری کرده باشید ، اما اول از همه باید با مراجعه به آگهی استخدام جدید متوجه شوید که چه مواد آزمایشی را باید مطالعه کنید و چه مواد آزمایشی را نباید بخوانید.
14- توجه داشته باشید که در برخی از آزمون های استخدامی همراه با اعلام مواد آزمون ، کلیه دفترچه ها یا منابع مطالعه یا برخی از مواد آزمون ذکر شده برای تحصیل داوطلبان درج و یا ضمیمه آگهی استخدام می شود.
15- موفقیت پس از هر شکست حاصل می شود ، به شرط آنکه شکست به درس و تجربه ای برای عملکرد بهتر در آینده تبدیل شود. بنابراین اگر در یک یا چند آزمون استخدام شکست خورده اید ، سعی کنید از تجربیاتی که کسب کرده اید برای عملکرد بهتر در سایر آزمون های استخدامی استفاده کنید. هر آزمون استخدامی یک تجربه مفید برای شماست که ممکن است رقبای کم تجربه شما از آن لذت نبرند. با این حال ، تجربه اصلی در کیفیت مطالعه است.
16- از فکر و وسواس تقلب خلاص شوید. با توجه به تجربه ما در سایت Iran Recruitment ، متوجه شده ایم که یکی از مشغله های فکری برخی از کاربران سایت ، امکان تقلب در آزمون است! برگزاری آزمون استخدام نیاز به تأییدیه ها و مجوزهای مختلف دارد. قوانین بسیاری در مورد نحوه انجام آزمون های استخدامی و اعلام نتایج آنها وجود دارد. بعلاوه ، اجرای آزمونهای استخدامی به مدیران معتبر از جمله سازمان سنجش سپرده شده است. بسیاری از کاربران ایرانی استخدام که خود را به دانش علمی مناسبی مجهز کرده اند ، نه تنها در یک آزمون استخدام بلکه در دو یا چند آزمون مختلف استخدام به طور هم زمان پذیرفته می شوند و این نشانه عملکرد سالم آزمون های استخدامی است. خواستن توانایی است ، بنابراین توصیه ما به شما این است که از شر همه افکار منفی خلاص شوید.

 

سازمان امور مالیاتی جهت ورود صفحه جامع استخدام سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک tag آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور ایران استخدامدریافت روزانه آگهی های استخدامی طریق پیامک ایمیل فیلتر استان آگهی استخدام تهران استخدام آذربایجان شرقی تبریز استخدام آذربایجان غربی سوالات استخدامی دولتیسوالات استخدامی سازمان امور .

ویژه آزمون استخدامی مجموعه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی تماما برگرفته منابع اعلامی شامل بیش عدد نمونه سوال عمومی،تخصصی،دفترچه سوالات آزمون های گذشته سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی سوالات کارشناس امور نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی بهترین شکل ممکن گنجاندن تمامی مواد دانلود منابع آزمون استخدامی سازمان .

 

مالیاتی کشور دانلود نمونه سوالات منابعسوالاتآزمونهایاستخدامی آزمونهایاستخدامیسازماآزمون های استخدامی سازمان امور مالیاتی کشورمنابع جزوات سوالات آزمونهای استخدامی آزمون های استخدامی سازمان امور مالیاتی ی نمونه سوالات استخدامیدانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی جزوه رتبه رأیدانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی دانلود .

 

سوالات امور مالیاتی قبولی آزمون استخدامی آتش نشانی مطالعه منابع دقیق برایاستخدامیامورمالیاتیچهبخوانیم؟برای استخدامی امور مالیاتی بخوانیم؟ دانلود رایگان نمونه برای روشن شدن این موضوع فقط منابع مناسب شغل کارشناس امور مالیاتی بیان کنم منابع بقیه سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل سازمان امور مالیاتیمنابع آزمون استخدامی سازمان امور .

 

میهن ویدئو مهر منابع آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی لینک دانلود این مجموعه سوالات تیر ماه منطبق آخرین سوالات efile نمونه سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات اداره دارایی نمونه سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی پاسخ pdf اداره دارایی سازمان امور مالیاتی .

 

رشته های دانشگاهی کارشناسی taxquestionsسوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتیدانلود رایگانسوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتیدانلود apview htmlدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی view مهر منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور این مجموعه شامل گلچینی مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی .

 

سایر apdata htmlدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی data مهر منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور این مجموعه شامل گلچینی مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سایر اخبار متفرقهدریافت کارت ورود جلسه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی رتبه رأیاین مقالهٔ آموزشی .

دارد موضوع دریافت کارت ورود جلسه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی بپردازد شما می‌توانید نکات مهم ثبت نام آزمون‌های استخدامی شرایط aslixmtnrz qhxدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی aslixmtnrz سوالات استخدام سازمان امور مالیاتی سوالات امور مالیاتی امورمالیاتی سازمان .

 

دانلود  منابعآزموناستخدامیامورمالیاتیمنابع آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سامانه سوالات مجموعه سوالات منابع آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی شامل همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد سوالات ادبیات فارسی همراه پاسخنامه سوال سوالات زبان انگلیسی htmlدریافت نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتیهم اکنون فایل مشخصه نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی .

 

تشریحی ویژه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور عدد سوال عقیدتی همراه htmlنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی آبان منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور این مجموعه stopsoalir سوالاتاستخدامیسازمانامورمالیاتیسوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی کارشناس .

 

مالیاتی سوالات استخدامی کارشناس امور مالیاتی حاوی منابع آزمون فراگیر سال داوطلبان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی مطالعه سوالات کارشناس امور

product امورمالیاتینمونه سوالات آزمون استخدام امور مالیاتی ←【ویژه آزمون رفتن سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی منابع آزمون مهمترند نمونه .

استخدامی post رایگان سوالات استخدامی امور مالیاتی پاسخنامه توضیحات فایل pdf رایگان سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی پاسخنامه تستی این فایل رایگان شامل نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی امور مالیاتی employmentاستخدام سازمان امور مالیاتی زمان شروع استخدام جدید ایاستخدام مهر سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی .

 

سنجش پاسخنامه سازمان امور مالیاتی کشور معاونت محترم توسعه مدیریت منابع سازمان category سازمان امور مالیاتی نمونه سوالات استخدامیدر سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات فراگیر دستگاه‌های اجرایی پاسخ نامه توجه شروع ازمون فراگیر روز شنیه بهترین جدیدترین سوالات ازمون نمونه سوالات کارشناس مالیاتی جزوات قوانین مقررات .

 

نمونه سوالات کارشناس مالیاتی جزوات قوانین مقررات ازمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال تست های چهارگزینه آزمون تعیین سطح کارشناسان نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی پاسخنامه گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام ارائه بسته جدید برای آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی نموده است، این مجموعه شامل .

 

چند نمونه سوال نوع سوالات چهار گزینه ای‏ ‏پاسخنامه دارد تستی    فرمت فایلها PDF‏ ‏قابلیت پرینت  downloads استخدامی سازمان امور مالیاتی بسته تضمینی دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی عمومی های درسی جزوات دانشگاهی یکی منابع مهم یعنی سوالات پرتکرار سالهای گذشته downloads .

 

امور مالیاتی دستگاه های اجرایی سوالات سال منابع مواد آزمون استخدامی امور مالیاتی دستگاه های اجرایی نمایید گام سایرین جلوتر بوده انشااله کسانی خواهد بود استخدام سازمان مربوطه استخدامی سازمان امور مالیاتیسوالات استخدامی امور مالیاتی مامور تشخیص مالیاتشناسه محصول دسته استخدامی سازمان امور مالیاتی منابع آزمون استخدامی برچسب انتشارات .

 

برای آزمون استخدامی بخونم بهترین کتاب استخدامی ترین جزوات منابع تخصصی آزمون استخدامی سازمان امور آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی مالیاتی استخدام دارایی حسابداری عمومی مربوط دسته بندی عمومی آزاد کاربر محترم شما حال مشاهده فایلی نام کامل ترین fire htmlنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور .

 

 

fire آبان منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور این مجموعه شامل گلچینی مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سایر swift htmlنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی swift آبان منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور این مجموعه شامل گلچینی مهمترین نمونه .

آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سایر Book نمونه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور اثر خرید اینترنتی آنلاین کتاب نمونه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور نوشته محمد علی عزیزی ترجمه نشر ایران فرهنگ، فروشگاه آنلاین کتاب نامه نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان مالیاتی دارایی پاسخ نامه .

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان مالیاتی دارایی تخصصی عمومی مجموعه منابع سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ این مجموعه

news سازمان امور مالیاتی سال خبر سومین آزمون آبان سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش پاسخنامه سازمان امور مالیاتی کشور معاونت محترم توسعه مدیریت .

منابع سازمان دانلودسوالات آزمون استخدامی سازمان مالیاتی کشور فروشگاه استخدامینمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان مالیاتی کشور گروه آموزشی فروشگاه سایت استخدامی اقدام ارائه بسته جدید برای آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی نموده است، load htmlنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی آبان منابع نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان .

مالیاتی کشور این مجموعه شامل گلچینی مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سایر category

نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی آزمون شهریور نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالیاتی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی پاسخ ویژه متقاضیان ثبت نام شرکت ششمین امتحان albert htmlمجموعه جزوات .

آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال منابع تخصصی مطابق دفترچه راهنما آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال مقررات مالیاتی دقیقا توجه منابع آزمون ذکر شده فایل منبع تخصصی 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دانلود رایگان نمونه سوال تراشکاری درجه 2

دانلود رایگان نمونه سوال تراشکاری درجه 2

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

۱) سنگها سمباده ابزارهایی هستند که:

۱- برطرف کردن ناهمراریهای سطوح تخت و قطعات با اساس استوانه ای با دقت اندازه و صافی سطح زیاد

۲- فرم دادن به قطعات و تیز کردن ابزارهای برنده

۳- پلیسه گیری و تمیز کردن قطعات ریخته گیری شده و صاف نمودن درزهای جوشکاری و در مواردی بریدن مواد کار

۴- انجام هر سه کار فوق  ☑

 

نمونه سوالات آزمون ادواری تراشکاری درجه ۲
 

۲) روی قطعه کاری از جنس فولاد باید سوراخی به قطر ۲۰ ایجاد شود اگر سرعت برش ۲۰ متر در دقیقه باشد تعداد دوران آن چند دور در دقیقه است؟

۱- ۳۱۸ u/min  ☑

۲- ۴۵۰ u/min

3-580 u/min

4-625 u/min

 

نمونه سوالات تراشکاری درجه 2 با جواب

 

۳) ساعت اندازه گیری وسلیه ایست برای:

۱- انتقال اندازه

۲- کنترل و تعیین اختلاف اندازه  ☑

۳- انده گیری قوسها

۴- اندازه کیری شیارها

 

۴) قطعه کاری توسط خط کش راهنما تراشیده شده است اگر مرکز دوران خط کش در وسط آن باشد شیب مخروط قطعه کار را حساب کنید در صورتی که مقدار انحراف خط کش ۵ ردجه و طول خط کش راهنما ۱۰۰ میلیمتر باشد.

۱- ۲۰٫۱

۲- ۴۰٫۱

۳- ۱۰۰٫۸  ☑

۴- ۲۸٫۱۵

 

۵) زااویه راس مته با تیپ H برای سورخکاری فلزات برنج- بریز و فولاد سخت کدامیک از موارد زیر است؟

۱- ۱۱۸ درجه

۲- ۸۰ درجه

۳- ۱۲۰ درجه

۴- ۱۴۰ درحه  ☑

 

دانلود رایگان نمونه سوالات تراشکاری درجه ۲
 

۶) در نقشه کشی اروپایی، موقعیت ناظر، صفحه تصویر جسم چگونه است؟

۱- جسم،ناظر، صفحه تصویر

۲- صفحه تصویر، جسم، ناظر

۳- ناظر، جسم، صفحه تصویر

۴- ۲و۳  ☑

 

۷) محصول کوره زیمنس مارتین چیست؟

۱- فولاد ساختمانی

۲- فولاد نجیب

۳- فولاد کربنی و آلیاژی فولادب ریختگی  ☑

۴- فولاد ریخگری

 

۸) کدام مطلب دربازه سوهان آهنگری شده درست است؟

۱- زاویه آهنگری شده به صورت شابر عمل میکند.

۲- سوهان آهنگری شده به صورت شابر عمل میکند.  ☑

۳- سوهان آهنگرس شده فقط برای سوهانکاری فلزهای سبک به کار میرود.

۴- فقط برای خشن تراشی به کار میرود.

 

۹) معمولا در جوشکاری چه موقع شعله پس میزند؟

۱- وقتیکه سوراخ نازل بیش از حد بزرگ باشد

۲- وقتیکه نازل کثیف باشد

۳- وقتیکه نازل بیش از حد گرم باشد

۴- همه موارد  ☑

 

۱۰) در مخروط ناقصی D=60mm و d=40mm و L=50mm است نسبت باریک شدن مخروط عبارتست از:

۱- ۱۰٫۱ میلمتر

۲- ۱۰ میلیمتر

۳- ۵ میلینتر

۴- ۵٫۲ میلیمتر  ☑

 

جزوه تراشکاری درجه ۲
 

۱۱) هدف اصلی از روغن کاری:

۱- کم کردن اصطکاک بین دو قطعه است.

۲- ایجاد لایه بیسار نازک روغن بین سطح قطعاتی است که با هم اصطکاک دارند.

۳- خوردگی سطوح را کاهش داده و ضریب بهره ماشین را بالا می برد.

۴- همه موارد  ☑

 

۱۲) برای تشخیص لنگی محور ماشین فرز از کدامیک از وسایل زیر استفاده میشود؟

۱- خط کش فلزی

۲- کولیس

۳- از وسایل اندازه گیری ماشینی

۴- از ساعت اندازه کیری  ☑

 

۱۳) آلومینیوم فلزی است:

۱- که در مقابل هوا به راحتی اکسیده میشود.

۲- الکتریسته و گرما را هدایت نمیکند.

۳- جزو فلزات آهنی است.

۴- جزو فلزات رنگین است.  ☑

 

۱۴) در تراشکاری در کدامیک از موارد زیر براده ها حر شده و به اطراف پرتاب میشود؟

۱- وقتی سرعت برش متوسط باشد

۲- وقتی سرعت برش کم باشد

۳- در مواد کارتد مثل چدن و برنز  ☑

۴- مواد کار سمج باشد

 

۱۵) انئتع ماشینهای مته عبارتند از:

۱- دستی- رومیزی- ستونی

۲- ستونی- رادیال- چند میله

۳- رومیزی- ستونی- رادیال

۴- همه موارد  ☑

 

ازمون انلاین تراشکاری درجه ۲
 

۱۶) اگر رنده کند شود چه اتفاقی می افتد؟

۱- دقت اندازه و صافی سطح قطعه از بین میرود

۲- سختی ابزار بر اثر حرارت کم میشود

۳- ضرر افتصادی زیادی دارد

۴- هر سه مطلب فوق با هم اتفاق می افتد  ☑

 

۱۷) کدامیک از الکترودهای زیر برای جوشکاری سرازیر مناسب تر است؟

۱- E6010  ☑

۲- E4014

3- E6013

4- E6017

 

۱۸) درمبدل جوشکاری، کلید ستاره-مثلث چه نقشی دارد؟

۱- برای تغییر قطبی جران جوشکاری به کار میرود

۲- با این کلید میتوان جهت دوران مبدل را تغییر داد

۳- الاکتروموتور را از اضافه بار بر اثر جوشکاری محافظت میکند

۴- برای راه اندازی مبرل به کار میرود  ☑

 

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه ۲ با جواب
 

۱۹) فیلر ۰۱۴٫۰ اینچ معادل چند صدم میلمتر است؟

۱- ۳۵٫۰  ☑

۲- ۱۵٫۰

۳- ۲۵٫۰

۴- ۵۵٫۰

 

۲۰) در چه نوع سوهانکاری حرکت نوسانی بدن کمتر میباشد؟

۱- در سوهنکاری خشن چون حجم براده برداری زیاد است.

۲- در سوهنکاری نزیک به اندازه کار چون حجم براده برداری کم است.  ☑

۳- درسوهنکاری خشن چون دقت کار زیاد است.

۴- در سوهنکاری اصلا بدن حرکت نوسانی ندارد.

 

۲۱) برای آبکاری سیته های مخروصی شکل:

۱- سینه را از طرف قطر کوچک وارد مایع آبکاری میکینیم

۲- سنبه را از طرف قطر بزرگ وارد مایع آبکاری میکنیم  ☑

۳- سنبه را از پهلو وارد مایع آبکاری میکنیم

۴- جهت وارد کردن درون مایع تاثیری ندارد

 

۲۲) کدام مطلب در مورد سرامیک ها صحت دارد؟

۱- ساختمان غیر کریستالی منظم دارند.

۲- ساختمان کریستالی غیر منظم دارند.  ☑

۳- ساختمان غیر کریستالی غیر منظم دارند.

۴- ساختمان کریستالی منظم دارند.

 

نمونه سوالات تراشکاری درجه ۲ با جواب
 

۲۳) علامت فولاد ریخته چیست؟

۱- GGG

2- GTW

3- GTS

4- GS  ☑

 

۲۴) ماده اولیه انواع فولاد چیست؟

۱- انواع سنگهای آهن

۲- اوانواع محصولات کوره ذوب آهن

۳- انواع چدنهای شمش که در کوره های فولاد سازی مجددا ذوب میشوند

۴- آهن خام سفید با عیار منگنز زیاد  ☑

 

۲۵) جها تراشیدن پیچ مخروطی با زازیه ۱۰ درجه به ترتیب زیر عمل میکنیم:

۱- ابتدا مخروط از طریق انحراف سوپرت ایجاد شده سپس پیچ تراشی میکنیم  ☑

۲- ابتدا مخروط از طریق خط

۳- ابتدا مخروط از طریق انحراف مرغک ایجاد شده سپس پیچ تراشی میکنیم

۴- همه موارد

 

۲۶) کدامیک از موارد زیر در موقع کار با انواع ماشینهای ابزار بایستی مورد توجه قرار گیرد:

۱- با روغن کاری به موقع و انتخاب بار مناسب میتوان از کرم شدن بیش از حد آنها جلوگیری کرد.

۲- برای باز و بیته کردن قطعات کار و با ابزارها آچار مناسب استفاده شود.

۳- بار ماشینها را چنان انتخاب کنید که توان براده برداری آنها بیشتر از توان ماشین نباشد.

۴- همه موارد  ☑

 

دانلود رایگان نمونه سوال تراشکاری درجه ۲
 

۲۷) عیار کربن در نقطه ذوب فلزات آهنی چه تاثیری دارد؟ افزایش عیار کربن

۱- نقطه ذوب را بالا میبرد.

۲-  نقطه ذوب را پایین میبرد.  ☑

۳- نقطه ذوب انواع فولادها را بالا برده و چدنها را پایین می آورد.

۴- تاثیری در نقطه ذوب ندارد.

 

۲۸) در موقع پیج بری:

۱- حرکت پیشروی از طرف سه نظام به طرف مرغک انجام میشود.

۲- حرکت پیشروی از طرف مرغک به طرف سه نظالم انجام میشود.

۳- در پیچ بری حرکت پیشروی بستگی به چپ یا راست بودن پیچ دارد.  ☑

۴- ۱و۲

 

۲۹) وقتی اهرم پیچ بری را به میل هادی متصل میکنیم پیچ بری در ماشین عمل نمیکند علتهای احتمالی برابر است با:

۱- خار برشی بریده باشد

۲- دسته های پیچ بری جا نیفتاده است

۳- گام اشتباه تنظیم شده باشد

۴- ۱و۲  ☑

 

نمونه سوالات تستی تراشکاری درجه ۲
 

۳۰) قطر حدیده های رز دار را میتوان درحدود:

۱- ۲ تا ۶ میلمتر قرار داد.

۲- ۱ تا ۳ میلیمتر قرار داد.  ☑

۳- ۳ تا ۵ ملیمتر قرارداد

۴- معمولا قابل تغییر نمی باشد

 

۳۱) زاویه راس رنده های روتراشی برابر است با:

۱- ۶۰ درجه

۲- ۶۰ تا ۸۰ درجه

۳- ۹۰ تا ۱۲۰

۴- ۸۰ تا ۱۱۰ درجه  ☑

 

۳۲) اگر هنگام تیز کردن مته زاویه آزاد کوچک شود موقع سوزاخکاری چه اتفاقی می افتد؟

۱- قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمی مته میشود.

۲- فقط یکی از لبه های برنده عمل براده برداری را انجام میدهد.

۳- اختلاف سطح مقطع براده بیشتر شده و نیروی وارد بر لبه و نیروی وارد بر لبه های برنده یکسان نیست.

۴- نیروی لازم جهت براده برداری افزایش پیدا میکند و امکان شکستن مته کم است.  ☑

 

دانلود نمونه سوالات تراشکاری درجه ۲
 

۳۳) از مجموع زوایای آزاد و گوه کدامیک از زوایای ویر در رنده بوجود می آید؟

۱- هدایت براده

۲- تمایل

۳- برش  ☑

۴- گوه

 

۳۴) شکل ظاهری گرده جوش در پاس ریشه بهتر است؟

۱- محدب باشد

۲- صاف باشد  ☑

۳- مقعر باشد

۴- در هر حالت هیچ تفاوت نمیکند

 

۳۵) عدد ۲- ۴ که روی یک نازل جوشکاری حک شده است چه مفهومی دارد؟

۱- مشخص کننده قطر سوراخ نازل است

۲- مشخط کننده ضخامت ورق است که با آن میتوان جوشکاری نمود  ☑

۳- شماره کارخانه سازنده است

۴- مقدار فشار برحسب بار را نشان میدهد

 

دانلود رایگان کتاب تراشکاری درجه ۲
 

۳۶) برای تراشیدن پیچهای دنده مثلثی با عمق دنده زیاد در نرم iso مقدار پیشروی سوپرت کدام است؟

۱- h=0/708p  ☑

۲- h=0/721p

3- h=0/75p

4- h=0/75p

 

۳۷) الکترود E7018 چه نوع تالکترودی است؟

۱- روتیلی

۲- فقط پودر آهن دار

۳- سلولزی

۴- قلیای پودر آهن دار  ☑

 

۳۸) تراشیدن انواع مخروط داخلی و خارجی بوسیله ماشین تراش با چند روش امکان پذیر است؟

۱- چهار روش

۲- دو روش

۳- پنج روش

۴- سه روش  ☑

 

۳۹) جهت تراشیدن مخروطی با مشخصات زیر مقدار انحراف مرغک چند میلمتر است؟

D=80mm  d=30mm  L=500mm

1-  ۱ میلیمتر

۲- ۰۵٫۰ میلیمتر

۳- ۵٫۳ میلیمتر

۴- عملی نیست  ☑

 

۴۰) معمولا مناسب ترین ابزار برای باز و بسته کردن پیچ ها کدام است؟

۱- آچار تخت

۲- آچار رینگی  ☑

۳- آچار فرانسه

۴- آچار لوله گیر

 

فروشگاه نمونه سوالات ادواری فنی حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات تراشکار فنی حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات تراشکار فنی حرفه جهت شرکت آزمون ادواری نمونه سوالات تراشکاری درجه جواب دانلود رایگان نمونه آذر نمونه سوالات تراشکاری درجه کاملترین مجموعه آموزشی سوالات تستی آزمون ادواری تراشکاری درجه جواب قالب بهترین کیفیت .

قیمت نمونهسوالاتفنیحرفهتراشکاریدرجهجوابنمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه جواب قطره مرداد نمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه جواب این بسته پیشنهادی توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل نمÙ دانلود نمونه سوالات تراشکاری درجه دانلود نمونه سوالات تراشکاری درجه دانلود رایگان نمونه سوال مطلب کلمه‌ی کلیدی «دانلود نمونه سوالات تراشکاری .

ثبت شده است دانلود رایگان نمونه سوال سوالات تستی رایانه کار درجه جواب سازمان فنی حرفه فنی حرفه‌ایدانلود کتاب مجموعه سؤالات تستی تشریحی تراشکاری درجه رتبه رأیمعرفی کتاب مجموعه سؤالات تستی تشریحی تراشکاری درجه این کتاب شامل سؤالات زمینه فلزکاری سؤال تراشکاری سؤال صورت تستی جواب دانلودسوالاتآزمونتراشکاریدرجهدانلود سوالات آزمون تراشکاری .

فنی حرفه پاسخ بسته نمونه سوال آزمون تراشکاری درجه جدیدا پکیج اضافه شده سوال سوالات ادواری سازمان آموزش فنی حرفه کشور درحرفۀ تراشکار درجه پاسخ نمونهسوالآزمونتراشکاردرجهفنیوحنمونه سوال آزمون تراشکار درجه فنی حرفه گنجینه فایل نمونه سوال آزمون تراشکار درجه فنی حرفه عنـوان رشته تراشکار درجه استاندارد مجموعه گروه مکانیک قابل .

برای دانشجویان کاردانش نمونهسوالاتتراشکاریدرجهفنمونه سوالات تراشکاری درجه فنی حرفه میهن ویدیو آذر نمونه سوالات تراشکاری درجه فنی حرفه کیفیت این فایل بسیار خوب جواب همچنین فرمول های مورد نیاز تراشکاری مهارت درجه مطابق دانلودسوالاتفنیحرفهادانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه جواب تیر دانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی .

جواب همراه جزوه این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی کاردانش     یادآوری درباره حریم خصوصیاگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج چند نمونه سوال سوالات تراشکاری چند نمونه سوال باسمه تعالی ساعت شروع سوالات امتحان نهایی درس رشته مدت امتحان تراشکاری درجه تراشکاری فرزکاری صبح دقیقه تراشکاریآزمون تراشکاری آزمونکدو نکته .

آزمون هیچ وجه نمی‌توانید سوال قبلی بازگردید دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید سوالات این آزمون صورت اتفاقی میان سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی کاردانش همچنین هنرجویان نمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه .

سوالاتتراشکاریدرجهباپاسخسوالات تراشکاری درجه پاسخ بانک آزمون شهریور همراه پاسخ سوالات نوع فایل قالب فایل فشرده قیمت تومان دانلود بلافاصله بعد پرداخت ❤️🏆دانلود رایگان😛😍نمونه سوالات تصویربرداری فنی حرفه ای【سال سامانه دانلود نمونه سوالات تصویربرداری فنی حرفه جواب کیفیت بسیار عالی سامانه رسمی فیلنامه براساس قطعات ادبی اشعار باشد نامند؟ دانلودسوالاتفنیحرفهایتراشکاریدرجدانلود سوالات .

حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تیر دانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه جزوه این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی کاردانش لینک دانلود فایل نمونه سوالات جوشکاری سازه های فولادی درجه نمونه دیگری مجموعه فایل عنوان نمونه سوالات جوشکاری سازه های فولادی درجه مجموعه .

بدون جواب آماده دریافت باشد برای دانلود ادامه مطلب مراجعه خرید نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه جواب جزوء آموزشیپژوهشگر گرامی،شما عنوان نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه جواب جزوء آموزشی وارد سایت شده اید برای دریافت فایل توانید ادامه مطلب بروید دسته بدی دریافت نمونه سوالات فنی حرفه تعمیرکار .

های این فایل درباره این بسته پیشنهادی توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل نمونه سوال تستی باجواب نام محصول تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه تعداد دانلودرایگاننمونهسوالاتآشپزیدرجهدانلود رایگان نمونه سوالات آشپزی درجه آرش محمدی شهریور نمونه سوالات آشپزی درجه فنی حرفه کاملترین مجموعه درجه درجه تعداد سوال تستی تشریحی جواب .

دانلود پایین صفحه خانه نمونه سوالات تراشکاری درجه نمونه سوال فنی حرفه تراشکاری نمونهسوالاتفنیحرفهایتراشکاریدرجهنمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه همراه جزوه نمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه سوالات تشریحی، محاسبه ،ترسیمی عملی جزوه توضیحات خوانده شود داخل این نمونهسوالاتنازکدوزیزنانهدرجهباجوابجزوءخرید نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه .

جواب جزوء آموزشی پژوهشگر گرامی،شما عنوان این بسته پیشنهادی توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل نمونه سوال تستی باجواب نام محصولنمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه نمونه سوالات نقشه برداری درجه فنی حرفه شاخه های نقشه برداری زیر برای تهیه نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه جواب محمدی محمدی نمونهسوالاترایگانتراشکاریدرجهباجواب .

تراش کار درجه کسی عهده نقشه سایر رشته های هنردانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد دانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه جزوهنمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب نمونهسوالاتفنیحرفهایشیرینیپزدرجهنمونه سوالات فنی حرفه شیرینی درجه بابا فایل مرداد نمونه سوالات فنی حرفه .

شیرینی درجه نمونه سوالات ادواری فنی حرفه شیرینی درجه تعداد سوال تستی همراه جواب وسوالات نمونهسوالاتفنیحرفهایبایگانی‌ها نمونه سوالات فنی حرفه بابا فایلنمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه جواب این بسته پیشنهادی توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل نمونه سوال تستی باجواب نام محصول نمونه دانلودنمونه سوالات درودگری درجه .

جواب کتابچه طلایی مرجع شهریور کتابچه طلایی آمادگی آزمون درودگری درجه سازمان فنی حرفه کشور استاندارد مجموعه شامل دوره امتحانت قبلی سازمان همراه دانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تیر نمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه سوالات تشریحی، محاسبه ،ترسیمی عملی جزوه توضیحات .

نمونهسوالاتتراشکاریدرجهبانمونه سوالات تراشکاری درجه جواب اینجا رایگان دانلود کندانلود سوالات تراشکاری درجه همراه پاسخنامه، قالب فایل اف، صورت رایگان ›عنوان دانلود سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد اکنون فایل مشخصه نمونه سوالات فنی حرفه تراشکاری درجه تعداد سوال تستی جواب همراه سوالات تشریحی، محاسبه ،ترسیمی عملی جزوه 

 

 

 

۰ ۰ ۱ دیدگاه

کتاب تست متعادل سازی چهره زنانه

کتاب تست متعادل سازی چهره زنانه

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

http://bit.ly/2Gpusjj

 

برای دریافت کامل نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه بر روی لینک های بالا کلیک کنید:

 

نمونه کوچکی از نمونه سوالات:

 

 

 

) برای اصلاح بینی ها مستقیم چه روشی بکار برده می شود؟

1- سایه زدن وسط نوک بینی

2- سایه زدن به گوشه های بینی

3- سایه زدن به قسمت های بینی

4- سایه زدن برآمدگی بینی *

 

) مداد لب می تواند.......رژ لب یا کمی ...... از آن باشد؟

1- همرنگ، تیره *

2- همرنگ، براق تر

3- همرنگ، روشن تر

4- همرنگ، مات تر

 

) برای اصلاح بینی های صاف از چه روشی بکار برده می شود؟

1- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید. *

2- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

3- از سایه چشم روشن برای اطداف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید.

4- از سایه چشم روشن برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

 

) برای اصلاح بینی دراز چه روشی بکار برده می شود؟

1- قسمتی پایینی نوک بینی را سایه زده یا پلک های پایینی را تیره کنید. *

2- برآمدگی بینی را سایه بزننید.

3- برآمدگی بینی را سایه بزنید.

4- قسمت پایینی نوک بینی را روشن یا پلک های پایینی را تیره کنید.

 

) برای متعادل سازی چهره مربع در روی سطح فک، چگونه عمل می شود؟

1- روی سطح فک سایه ی تیده استفاده گردد. *

2- روی سطح فک ها روشن می شود.

3- روی سطح فک ها از رنگ با تن ناریجی استفاده می گردد.

4- روی سطح فک ها از رنگ با تن زرد استفاده می گردد.

 

) برای متعادل سازی چهره مثلث با قاعده پهن روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

1- روی فک ها سایه تیره کار می کنیم. *

2- روی فک ها روشنی می دهیم.

3- روی فک ها رنگ با تن نارنجی می دهیم.

4- روی فک ها رنگ با تن زرد می دهیم.

 

) برای متعادل سازی چهره مثلث راس به چانه روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

1- از جایی که فک ها شروع می شود سایه تیره و روی فک را سایه روشن می زنینم. *

2- از جایی که فک ها شروع می شود روشنی و روی فک ها را سایه تیده می زنیم.

3- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش سایه تیره می زنیم.

4- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش روشنی می زنیم.

 

) در متعارل سازی اگر چانه ای خیلی کوچک باشد چگونه عمل می کنیم؟

1- از لب پایین به سمت پایین را روشنی می دهیم. *

2- از لب پایین به سمت پایین را تیرگی می دهیم.

3- از لب پایین به سمت پایین 4 درجه تیرگی می دهیم.

4- از لب پایین 3 درجه تیرگی می دهیم.

 

) آرایش روز چه ویژگی هایی دارد؟

1- آرایش روز آرایش محو می باشد. *

2- آرایش روز آرایشی غلیظ است.

3- آرایش روز آرایشی براق است.

4- آرایش روز آرایشی تیره است.

 

) در آرایش روز فوندیشن چه ویژگی باید داشته باشد؟

1- فن باید مات باشد. *

2- فن باید براق باشد.

3- فن باید دو درجه تیره تر از پوست باشد.

4- فن باید سه درجه تیره تر از پوست باشد.

 

) در آرایش روز رژ گونه چه ویژگی باید داشته باشد؟

1- رژ گونه خیلی ملایم به گونه زده شود. *

2- رژ گونه قرمز به گونه زرد شود.

3- رژ گونه به اندازه کافی به گونه زده شود.

4- رژ گونه نارنجی به گونه زده شود.

 

) برای هماهنگی آرایش صورت برای چشم های آبی از چه رنگ رژ لبی استفده می گردد.

1- رژ لب نازنجی یا قرمز یا صورتی بژ رنگ *

2- رژ لب قهوه ای

3- رژ لب زرشکی

4- رژ لب بنفش

 

) در آرایش روز سایه چه ویژگی باید داشته باشد؟

1- سایه را خیلی ملایم بزنید که فقط چشم خوش حالت گردد. *

2- سایه را خیلی غلیظ بزنیم.

3- سایه راخیلی تیره استفاده کنید.

4- سایه را براق کار کنید.

 

) نام دیگر گریم  اکسپرسیون چیست؟

1- گریم ماسک *

2- کریم  ملایم

3- گریم متعادل

4- گریم معمولی

 

) گریم اکسپرسیون چیست؟

1- با رنگ و روغن ماسک ظریف بر چهره شخص کشیده می شود. *

2- بسیار گریم های معمولی می باشد.

3- گریمی متعادل برای همه می باشد.

4- جزو گریم های معمولی می باشد.

 

) عکاسی یعنی.......

1- نور *

2- نور و سایه

3- شایه

4- زیبا و فانتزی بودن

 

) نورپردازی نباید........

1- در صورت مشتری سایه ایجاد کند مگر اینکه آرایش به صورت بامتقارن باشد. *

2- در صورت مشتری سایه ایجاد کند تا نواقص کار مشخص شود.

3- در صورت مشتری سایه ایجاد کند با رنگ های زمینه صورت نامتقارن شوند.

4- یباید در صورت مشتری سایه ایجاد کند که برای آرایش شب مناسب است.

 

) برای اقکت های خوب رنگ قرمز در عکاسی باید چه کار کرد؟

1- رنگ قرمز تیره به کار می رود. *

2- رنگ قرمز روشن به کار رود.

3- پایه رنگ قرمز روشن باشد.

4- پایه رنگ قرمز تیره باشد.

 

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

سوالات متعادل ساز چهره زنانه - مکسیران


کتاب متعادل ساز چهره زنانه شامل نمونه سوالات تستی در زمینه های متعادل سازی، آرایش صورت، آرایش عروس، آرایش کودکان و مراقبت های قبل و بعد از آرایش می باشد.
آزمون عملی - ویونـا


در آزمون عملی حدود 6 یا 7 سوال می شود ، پروژه درسی همراهتون باشد ،باید حدود 2 برگه ... استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه ... متعادل سازی چهره زنانه ...
متعادل سازی چهره زنانه (گریم/باستانی/ظهورفن) | فروشگاه ...
› کتاب ها › هنر(آرایشگری-گریم) › عمومی

۲۷ تیر ۱۳۸۹ - فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:متعادل سازی چهره زنانه (گریم/باستانی/ظهورفن)، ناشر:ظهور فن، نویسنده:فاطمه باستانی، تعداد صفحه:369، نوع جلد:?
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای

۴ اسفند ۱۳۹۶ - مجموعه کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آنها آماده خرید می باشد. نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه; رشته: مراقبت و زیبایی ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه - ویدیو ...

ویدئو برای نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه
▶ 0:18
۸ تیر ۱۳۹۶
صفحه نخست » ویدیو آموزشی » نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه. نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه.
نمونه سوال آزمون ادواری متعادل سازی چهره زنانه | بانو آرت
نمونه-سوال-آزمون-ادواری-متعادل-سازی-چه/
بانو آرت ، مقاله ، پروژه ، پایان نامه و نمونه سوال. ... نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه. رشته: مراقبت و زیبایی (متعادل ساز چهره زنانه). تعداد آزمون: ...
نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه (4700 سوال+ تفکیک ...
نمونه+سوالات+آرایش+و+پیرایش+زنانه+4700+سوال+تفکی...

پکیج نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه که در سایت اینفو هزار ارائه می شود، در کل سایتهای اینترنتی، بی نظیر است. ... نمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جواب .... نمایه سازی، تجزیه و تحلیلی حوزه ای، تجزیه و تحلیل موضوعی 30 ص.
گریم و متعادل سازی چهره زنانه به همراه عکس

آموزش گریم و چهره سازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ... فریماه | بهترین آرایشگاه زنانه | بلوار فردوس | غرب تهران .... نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه به همراه جواب
سوالات آزمونهای فنی و حرفه ای | سایت تبلیغاتی رادتبلیغ


سوالات آزمونهای فنی و حرفه ای | دانلود سوالات آزمونهای فنی و حرفه ای از این آدرسها ... دانلود نمونه سوالات هنر در خانه ... دانلود سوالات متعادل سازی چهره زنانه ...
کتاب تست متعادل ساز چهره زنانه - انتشارات کتاب اطهر


کتاب درسی متعادل ساز چهره زنانه. فصول این کتاب شامل: 1- آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی 2- ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی 3- آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ 4- آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ...
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - ...
› محصولات بازاریابی

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار ...
دانلود سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای
دانلود-سوالات-متعادل-سازی-چهره-زنانه-آزمون-ادواری-فنی-و-...

۲۱ شهریور ۱۳۹۳ - نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط ...
نمونه سوال فنی و حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه - جامع ترین ...
› گروه مراقبت و زیبایی

۱۴ تیر ۱۳۹۷ - برچسب ها: آزمون عملی متعادل ساز چهره آزمون متعادل ساز چهره زنانه آموزشگاه ... متعادل سازی چهره فاطمه باستانی دانلود نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه ...
تست متعادل ساز چهره زنانه - سری جدید -
› لیست کتب › خدمات › مراقب و زیبایی(آرایش و پیرایش)

ویرایش جدید کتاب با مطالب آموزش و نمونه سوالات فراوان بر اساس استاندارد ملی مهارت 70/36/1/2 - 5.
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با ...
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-رشته-متعادل-سا/
۱۸ دی ۱۳۹۶ - نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه. محتوای این پکیج: 11عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای ...
آموزشگاه آرایش و پیراش ویونا - blogfa
آموزشگاه-آرایش

12- اصلاح و قرینه سازی ابرو در چند مدل رایج بصورت کاملا حرفه ای و اصولی ... 8-متعادل ساز چهره زنانه ( آرایشگر صورت ) : تومان .... دکمه شروع آزمون نمونه کلیک کنید(نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه,سوالات متعادل ساز چهره زنانه,بافت کلاه گیس ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 ...
u...نمونه+سوالات...متعادل+سازی+چهره+زنانه...سوال...
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 سوال تستی با جواب نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه تعداد 1440 سوال تستی با ...
نمونه سوالات ازمون ارایش و پیرایش زنانه - میهن ویدیو
نمونه_سوالات_ازمون_ارایش_و_پیرایش_زنانه

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - متعادل ساز چهره زنانه ارایش صورت ارایشگر ناخن کار دانش ارایشگر موی زنانه کار دانلود نمونه سوالات فنی حرفه رشته آرایش پیرایش زنانه ایران عرضه ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 ...


اردیبهشت ۱۳۹۷ - Buy نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 سوال تستی با جواب from us On نمونه سوالات ...
کلیپ نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه - ...
› موزیک
۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه به همراه پاسخنامه کامل سوالات. نوع فایل:pdf. تعدا سوالات:۴۵۰.
دانلود کتاب متعادل ساز چهره زنانه - بزرگترین و جامع ...
دانلود-کتاب-متعادل-ساز-چهره-زنانه/

دانلود کتاب متعادل ساز چهره زنانه Archives - بزرگترین و جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری.
مجموعه سوالات پیرایشگر صورت و ابرو - پیام فن
-مجموعه-سوالات...صورت-

... رایگان pdf کتاب فنی وحرفه ای · دانلود رایگان نمونه سوالات فنی وحرفه ای · دانلود کتاب های سازمان فنی و حرفه ای ... URL برند : مجموعه سوالات پیرایشگر صورت و ابرو ...
اخبار آزمون های سازمان فنی و حرفه ای در سال 98 | ایران استخدام
اخبار-آزمون-های-سازمان-فنی-و-حرفه-ای/

۸ ساعت پیش - ... آوران مسابقات جهانی برای مشاهده کلیک کنید · ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ انعقاد تفاهم نامه آموزش و توانمند سازی ایثارگران جویای کار برای مشاهده کلیک کنید ...
[PDF]زﻧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﮕﺮ آراﻳﺸ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ


۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﭘﺬﻳﺮش، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﻳﺶ داﺋﻢ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬـﺮه، ... ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮوی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.
دوره آموزش خودآرایی | آموزش ببینید و خودتان را زیباتر آرایش ...


دوره آموزش خودآرایی با سرفصل های سازمان فنی حرفه ای | آموزش مدل های میکاپ مناسب با چهره خود، نحوه آرایش کردن چشم ها، گذاشتن مژه، کانتور کردن و ...
جدیدترین نمونه سوالات قلمزن درجه 2 آزمون های فنی و حرفه ای ...

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - دسته بندی: عمومی» نمونه سوال فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc ... نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه رشته: ...
دانلود سوالات کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه آزمون ادواری ...
دانلود-سوالات-کاربر-مواد-شیمیایی-در-آر/

۵ خرداد ۱۳۹۳ - بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که ... دانلود سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای ▷ ...
نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه
نمونه-سوالات-متعادل-سازی-چهره-زنانه/
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد ۱۴۴۰ سوال تستی با جواب نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه تعداد ۱۴۴۰ سوال تستی با ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 ...

فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد ۱۴۴۰ سوال تستی با جواب نمونه ای از فایلهای پر دانلود فروشگاه فایل سل ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با ...
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-رشته-متعادل-س-2/
۳ مهر ۱۳۹۶ - نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه. محتوای این پکیج: ۱۱عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای ...
نمونه سوالات ارایش پیرایش زنانه فنی و حرفه ای - ...


۲۴ دی ۱۳۹۷ - دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته آرایش و پیرایش زنانه ... نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش · نمونه سوالات آزمون متعادل ساز چهره زنانه .
پکیج ویژه عروس در سالن عروس فیروزه - شیراز تخفیف
پکیج-ویژه-عروس-2

رزرو آنلاین و نوبت دهی اینترنتی آرایشگاه های زنانه شیراز-پکیج ویژه عروس در سالن عروس فیروزه با 74% ... اصلاح و ابرو; شنیون; گریم و متعادل سازی; رنگ مو; پاکسازی پوست; کلیه خدمات ناخن; کاور بدن ... مشاوره رایگان و دیدن نمونه کار به سالن مراجعه کنید. ... سوالات خود را بپرسید .... %۸۵ چهره ای دلنشین و جذاب با میکاپ و شنیون.
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - ...

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار ...
اطلاعیه درباره نتایج فیلترشده

برای اینکه مرتبط‌ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه‌ترین نتایج به 73 مورد نشان داده شده را حذف کرده‌ایم.
اگر بخواهید می‌توانید جستجو را با لحاظ کردن نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.
جستجوهای مربوط به نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنا

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

ازمون انلاین متعادل سازی چهره زنانه

ازمون انلاین متعادل سازی چهره زنانه

 

لینک دانلود>>no

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

http://bit.ly/2Gpusjj

 

برای دریافت نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه بر روی لینکهای بالا کلیک کنید::yes

 

بخش کوچکی از نمونه سوالات:

 

 

) مثلث آتش چیست؟

1- سوخت، اکسیژن،آب *

2- سوخت،اکسیژن،حرارت

3-اکسیژن، اصطلاک، حرارت جرقه الکتریکی

4- اکسیژن، فیوزها، جرقه الکتریکی

 

) علائم بیماری اکزما را نام ببرید؟

1- پوست خشک و قرمز شده، ورم کرده و دچار خارش می شود. *

2- در سطح پوست تغییری روی نمی دهد.

3- پوست تغییر رنگ داده و دچار خارش می شود

4- در سطح پوست تاول زده و به رنگ قرمز می شود.

 

) آرایشگر در طول مشاوره بیشتر باید چه کار کند؟

1- گوینده

2- مشاوره دهنده  *

3- شنونده

4- در حا پرسش ختی گوناگون

 

) در صورت اعتراض مشتری چه کار باید کرد؟

1- نباید مجددا خدمات جدید آرایشی راارائه دهد.

2- باید مجددا خدمات جدید آرایشی ارائه دهد. *

3- هزینه خدماب قبلی را از مشتری باز پس نگیرد.

4- هزینه خدمات قبلی را از مشتری باز پس گیرد.

 

) ثبت کدام موارد در کارت سوابق مشتری الزامی است؟

1- اطالعات کلی در ارتباط با نوع خدمات ارائه شده و شماره تماس *

2- اطلاعات شخصی مشتری

3- شماره تماس و فقط رنگ مصرفی در سالن

4- رنگ زمینه مو و اطلاعات شخصی مشتری

 

) پس از استفاده پودر به صورت .....را بر روی پوست صورت اسپپری کنید.

1- آب گرم

2- آب نیمه گرم

3- آب یخ

4- آب سرد *

 

) برای پایه های مایع یا مرطوب از چه اسفنجی استفاده می شود؟

1- اسفنج سه گوش

2- اسفنج گرد

3- اسفنج خشک *

4- اسفتج خیس

 

) برای پوست های زیتونی با محدوده زیر چشم تیره از چه پوشاننده ای استفاده میکنیم؟

1- پوشاننده رنگ آبی

2- پوشاننده رنگ سبز

3- پوشاننده رنگ قرمز *

4- پوشاننده رنگ زرد

 

) آرایش لب در دهه 1970 به چه شکل بود؟

1- استفاده از مداد تیره و رژ تیده و طراحی لب به صورت درشت

2- استفاده از مداد قهوه ای و رژهای تیره

3- استفاده از مداد قهوه ای روشن و برق لب و طراحی لب به صورت کم رنگ *

4- استفاده از مداد قهوه ای روشن و رژهای تیره

 

) برای پنهان کردن کک و مک ها از چه رنگهای می توان استفاده کرد و انتخاب آنها به چه عواملی بستگی دارد؟

1- رنگهای سبز، سفید یا صورتی، به اندازه لک ها بستگی دارد.

2- رنگهای سبز، صورتی یا نارنجی-به درجه قرمزی لک ها بستگی دارد.

3- رنگها سبز- سفید یا نارنجی و زرد- به درجه قرمزی لک ها بستگی دارد. *

4- رنگهای سبز، سفید یا نارنجی و زرد- به اندازه لکها بستگی دارد.

 

) به کاربردن چه رنگ کرم پودری باعث رنگ پریدگی پوست می شود؟

1- کرم پودر سفید

2- کرم پودر زرد

3- کرم پودر صورتی

4- کرم پودر خاکستری

 

) لک و پیس چیست؟

1- نوعی بیماری پوستی که لکه های ی از پوست با رنگ روشن تر دیده می شود. *

2- نوعی بیماری پوست که لکه هایی از پوست با رنگ تیره تر دیده می شود.

3- نوعی بیماری قارچی پوست

4- نوعی بیماری پوستی که پوست به صورت پوسته پوسته دیده می شود.

 

) ابروی صاف و راسته برای چه چشم هایی مناسب است؟

1- چشم های گود و فرو رفته *

2- چشم های ریز

3- چشم های گرد

4- چشم های پف دار

 

) برای اصلاح پیشانی های  کوچک از چه روشی استفاه می شود؟

1- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن در پیشانی *

2- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در پیشانی

3- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در کنار پیشانی

4- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن درکناره های پیشانی و رنگ تیره در وسط پیشانی

 

) ابروها باید دارای.....؟

1- خط منحنی ساده باشد.

2- ضخامت ساده باشد.

3- ضخامتی باشد که به تدریج از آن کاسته شده *

4- انحنای خاصی باشد.

 

دانلود نمونه سوالات رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه | ...
نمونه-سوالات-رشته-متعادل-سازی-چهره-زنا/

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - نمونه سوالات رشته متعادل سازی چهره زنانه ، دانلود کاملترین مجموعه آموزشی کتاب و نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه با جواب به صورت کامل آزمون ادواری ...
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - میهن ...


اکنون جهت حصول اطمینان و سنجش کیفیت این بسته میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته نمونه سوالات متعادل سازی چهره ...


دانلود نمونه سوالات امتحانی آزمون نهایی و ادواری سالهای قبل سازمان فنی و حرفه ای در رشته متعادل سازی چهره زنانه به همراه جواب و پاسخنامه کامل تمام سوال.
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با ...
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-رشته-متعادل-سازی-چهره-ز...

محتوای این پکیج: 11عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه به همراه پاسخنامه کامل سوالات.
نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه - -
نمونه-سوالات-متعادل-ساز-چهره-زنانه-

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه |آزمون فنی حرفه ای با پاسخنامه نمونه سوال از ... سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای — نظام مهندسی.
نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه فنی حرفه ای - دانلود رایگان ...


رفتن به دانلود نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه - دانلود کاملترین مجموعه آموزشی کتاب و نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه با جواب به صورت کامل آزمون ادواری ...
نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای :: ...
نمونه-سوالات-متعادل-سازی-چهره-زنانه-آزمون-ادواری-فنی-و-حرفه-ای

۸ مرداد ۱۳۹۴ - دانلود سوال متعادل سازی چهره ی زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای. مشخصات محصول: شاخه: مراقبت و زیبایی (متعادل ساز چهره زنانه) تعدادسوالات: 1400 سوال
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - آگهی ...
سوالات-متعادل-سازی-چهره-زنانه-آزمون-ادواری-فنی-و-حرفه-ا...

۱۹ دی ۱۳۹۴ - نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط ...
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - ...


۲۹ تیر ۱۳۹۵ - نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط ...
تصاویر
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانهصاویر بیشتر
گزارش تصاویر
نتایج وب
نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه فنی حرفه ای - با جواب - آپارات
نمونه_سوالات_متعادل_ساز_چهره_زنانه_فنی_حرفه_ای_-
ویدئو برای نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه
▶ 0:15
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه با جواب شامل مهمترین ... متعادل سازی چهره دانلود رایگان کتاب متعادل سازی چهره فاطمه باستانی.
دانلود سوالات آزمون های متعادل سازی چهره زنانه ( مجموعه 10 )


مجموعه کامل سوالات آزمون های متعادل سازی چهره زنانه مجموعه 10 مجموعه ای کامل از سوالات «متعادل سازی چهره زنانه» آزمونهای فنی و حرفه ای که شامل سوالات.
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه - آپارات
نمونه_سوالات_فنی_حرفه_ای_رشته_متعادل_سازی_چهره_زنا...
ویدئو برای نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه
▶ 0:17
۸ تیر ۱۳۹۶
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه محتوای این پکیج: 11عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای ...
نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه(فنی و حرفه ای) - گنجینه ...
نمونه-سوالات-متعادل-ساز-چهره-زنانهفنی

دانلود نمونه سوالات آزمون های ادواری متعادل ساز چهره زنانه(فنی و حرفه ای) ... نمونه سوال آزمون کابینت سازی درجه ۲ (فنی و حرفه ای) کد استاندارد:۱۱/۲۱/۲/۳-۸ از مجموعه گروه ...
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - ...
کتاب+آزمون+متعادل+سازی+چهره+زنانه.html
نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانهرشته: مراقبت و ... چهره زنانه)تعداد آزمون: 35 دورهتعداد مجموع سوالات: 1400 سوالبسته پیش رو شامل نمونه سوالات ...
متعادل ساز چهره زنانه - آزمون آنلاین


نام آزمون:آزمون متعادل ساز چهره زنانه-فنی و حرفه ای. تعداد سوال:10. نمایش سوال در هر صفحه:همه. زمان:5دقیقه:0ثانیه. نمره منفی:ندارد. شروع آزمون. نام آزمون:آزمون متعادل ساز چهره ...
[PDF]ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


۱ فروردین ۱۳۸۸ - ﭼﻬﺮه و. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﭘﻮﺳﺖ. 4. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮر و رﻧﮓ. 5. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨ. ﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻃﺮح و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﭼﻬﺮه. 6. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادن آراﯾﺶ ﺻﻮرت. 7. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادن آراﯾﺶ ﻋﺮوس. 8.
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای
سوالات-متعادل-سازی-چهره-زنانه-آزمون-ادواری-فنی-و/

۲ آذر ۱۳۹۵ - رشته: مراقبت و زیبایی (متعادل ساز چهره زنانه). تعداد آزمون: 35 دوره. تعداد مجموع سوالات: 1400 سوال. بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش ...
دانلود رایگان نمونه سوالات متعادل ساز چهره نه

... را بخوانند 0 بار [PDF]ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎز ﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ... سایت تماس با ما کتاب نمونه سوالات متعادل سازی چهره فاطمه باستانی - لینک گردی
سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - ...
› سوالات استخدامی
۱۲ مهر ۱۳۹۵ - این بسته شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه می باشد.نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل ...
متعادل ساز چهره زنانه( گریم) - سالن زیبایی و آموزشگاه گلریز
دوره_های_آموزشی/متعادل_سازچهره_زنانه(گریم).aspx

تقویم آزمون های فنی و حرفه ای. برترینهای آزمون. گالری تصاویر. نمونه سوال ... متعادل ساز چهره زنانه شغلی در حوزه مراقبت و زیبایی است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی ... آماده سازی پوست جهت متعادل سازی ... متعادل سازی چانه، فک، غبغب و گردن.
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه - آی-ویدئو
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-رشته-متعادل-سازی-چهره-زنانه

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه. 8 فروردین آی-ویدئو. دانلود ویدئو. نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه فنی حرفه ای – همراه جواب.
آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه | همیارتست
› آزمون آنلاین › آزمون مراقبت و زیبایی

آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه از رشته مراقبت و زیبایی مطابق با استاندارد سازمان آموزش ... - همیار تست - نمونه سوال و آزمون آنلاین - سوال فنی و حرفه ای ...
دانلود سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ... - آزمون ادواری فنی و ...


اکنون جهت حصول اطمینان و سنجش کیفیت این بسته میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با ...


نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه. محتوای این پکیج: 11عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای رشته متعادل سازی چهره ...
نمونه سوالات ارایش پیرایش زنانه فنی و حرفه ای - Google ...


۲۴ دی ۱۳۹۷ - دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته آرایش و پیرایش زنانه ... نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش · نمونه سوالات آزمون متعادل ساز چهره زنانه .
وارد نشده: سازی
ویدئو آموزش کانتورینگ صورت - رژلب | سایت آرایشی زیبایی
› ویدئو آموزش کانتورینگ صورت

رتبه: ۴٫۵ - ‏۲۶٬۹۴۰ رأی
آموزش متعادل سازی چهره مثلث برراس با روش کانتورینگ نقطه ای.
نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه فنی حرفه ای - آرایشگری - ...

۱۷ خرداد ۱۳۹۲ - نمونه سوالات فنی حرفه ای آرایشگری. پیرایشگر ابرو و صورت زنانه - متعادل سازی چهره زنانه کد 101 · پاسخ نمونه سوال متعادل سازی کد ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای متعادل سازی چهره زنانه تعداد 1440 ...
نمونه+سوالات+فنی+حرفه+ای+/

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه تعداد 1440 سوال تستی با جواب این مجموعه شامل 36 دوره سوالات آزمون های فنی حرفه ای می باشد . این مجموعه ...


نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه ... بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار ...
سامانه ثبت نام دوره های آموزشی - پورتال جامع سازمان آموزش فنی ...


1, پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *, 1/ 1/ 32/ 70- 5. 2, کلاه گیس باف با موی ... 4, متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *, , ارایشگر ناخن (کار دانش) ...
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه - ویدیو ...

ویدئو برای نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه
▶ 0:18
۸ تیر ۱۳۹۶
صفحه نخست » ویدیو آموزشی » نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه. نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه.
کتاب تست متعادل ساز چهره زنانه براساس استاندارد جدید 1/1 ...
کتاب-تست-متعادل-ساز-چهره-زنانه-براساس-استاندارد-جدی...

کتاب تست متعادل ساز چهره زنانه براساس استاندارد جدید 1ثر فاطمه‌سادات باستانی، ملیحه باستانی ... یادداشت, عنوان روی جلد: مجموعه سوالات متعادل سازی.
کتاب مجموعه سئوالات متعادل ساز چهره زنانه | فروشگاه ...
-مجموعه-سئوالات-متعادل-ساز-چهره-زنانه-نظری-و-عملی-ارزشیاب...

با این کتاب ضمن اینکه متوجه نحوه سئوالات پایان دوره آموزش میشوید میتوانید میزان اطلاعات خود را محک بزنید . دارای کد استاندارد سئوالات متعادل ساز چهره زنانه.
کتاب گریم و متعادلسازی چهره زنانه , تبلیغات رایگان ، آگهی ...
کتاب-گریم-و-متعادلسازی-چهره-زنانه

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ٤جلد کتاب آموزش ارایشی فنی حرفه ای کتاب گریم و چهره زنانه کتاب ارایشگر ... کتاب متعادل سازی چهره زنانه گریم همراه با کتاب نمونه سوالات امتحان--.
نمونه سوالات آزمون متعادل ساز چهره زنانه - آزمونچی - لاگر
نمونه-سوالات-آزمون-متعادل-ساز-چهره-زنانه

دانلود نمونه سوالات آزمونهای فنی و حرفه ای. برچسب‌ها: سوالات سنجش مهارت, سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای, سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی ...
متعادل سازی چهره زنانه (گریم/باستانی/ظهورفن) | فروشگاه ...
› کتاب ها › هنر(آرایشگری-گریم) › عمومی

۲۷ تیر ۱۳۸۹ - فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:متعادل سازی چهره زنانه (گریم/باستانی/ظهورفن)، ناشر:ظهور فن، نویسنده:فاطمه باستانی، تعداد صفحه:369، نوع جلد:?
سوالات متعادل ساز چهره زنانه - مکسیران


کتاب متعادل ساز چهره زنانه شامل نمونه سوالات تستی در زمینه های متعادل سازی، آرایش صورت، آرایش عروس، آرایش کودکان و مراقبت های قبل و بعد از آرایش می باشد.
آزمون متعادل سازی فنی حرفه ای - - پرشین بلاگ
آزمون-متعادل-سازی-فنی-حرفه...

۸ بهمن ۱۳۹۲ - 2 days ago - تمیز کردن صورت، توانایی شناخت آناتومی چهره و . ... نمونه سوالات متعادل سازی چهره فنی و حرفه ای · فنی حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه ...
آزمون عملی - ویونـا


در آزمون عملی حدود 6 یا 7 سوال می شود ، پروژه درسی همراهتون باشد ،باید حدود 2 برگه ... استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه 52703 ... متعادل سازی چهره زنانه ...
جستجوهای مربوط به نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه

۰ ۰ ۰ دیدگاه


کلمات کلیدی
آخرین مطلب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی